نماد سایت خدمات باغبانی و جابجایی درخت هورس (Horas)

آفات گیاهان را چگونه بشناسیم

آفات گیاهان

آفات گیاهان را بهتر بشناسید. با مطالعه این مقاله آفات گیاهان را خوب درک می کنید تا باغبان بهتری شوید.

آفات گیاهان

آفات گیاهان؛ هنگام تکثیر گیاه آفات متفاوتی موجوده که ممکنه مشکل ساز شوند. اما زمانی که این آفات گستره وسیعی از گیاهان میزبان را مورد حمله قرار میدهند.

باید آفات گیاهان را به طور کلی مورد توجه قرار داد. تا باغبان بتواند آفات گیاهان را شناسایی کرده. به طور مناسب با آفات گیاهان برخورد کند.

زمانی که ماده گیاهی  گرفتار عفونت میشود. جهت ازدیاد در محیط تکثیر قرار داده شود. افزایش بیش از حد دما و رطوبت اغلب سبب ازدیاد عفونت میشود.

بنابراین بسیار مهمه که حتی الاامکان از ماده گیاهی که ظاهراَ فاقد آفات گیاهان باشد. جهت تکثیر استفاده کرد.

مطمئن تر و اغلب ساده تر هست. که آفات گیاهان را در گیاهان پایه کنترل کنیم. (قبل از جدایی قلمه).

تا این که بخواهیم آفات گیاهان را در قلمه ها و قبل از شکل گیری مجدد به عنوان گیاه جدید افت زادیی کنیم.

انجام این عمل همیشه ممکن نیست.

همیشه میباید اقدامات کنترل آفات گیاهان در ناحیه تکثیر جهت مبارزه با تهاجم آفات از گیاهان مبتلایی که در جاهای دیگر گلخانه و باغچه وجود دارد صورت گیرد.

شما را به مطالعه مقاله زیتون و انجیر و روش پرورش و هرس دعوت میکنم.

شته ها

حشراتی مثل شته ها، شته سبز و شته سیاه همواره در تعدادی کم روی تقربیا تمام گیاهان در فصل رشد موجود هستند.

کنترل شته ها بسیار مهمه چرا که این حشرات نه تنها ماده گیاهی را به سرعت از پای در می آورد. همچنین  شته یا آفت ناقل بیماریهای ویروسی نیز باشند.

در ناحیه تکثیر، مفید ترین روش استفاده از حشره کشها از طریق افشانه ای (اسپری) و ترحیحاَ در بعد از ظهر است.

موثرترین حشره کشها آنهایی هستند. که حاوی پیریمیکارب، رپیریتروم، بیورسمترین یا مالاتیون باشند.

زمانی که گیاه در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارد از این مواد شیمیایی به عنوان حشره کش استفاده نکنید.

کنه قرمز

کنه قرمز در حقیقت حشره نیست. اما به خانواده عنکبوت مربوط میشود. این آفات گیاهان دارای هشت پا هستند. این آفات قادر به بافتن تار میباشند.

بسیاری از کنه های قرمز بسیار کوچک هستند. در مقایسه با بقیه آنها مشکل است. اما از آن جایی که این موجودات معمولاَ به تعداد زیاد وجود دارد. وارد عمل میشوند.

عمل جمعی کنه خای قرمز را میتوان به آسانی مشاهده کرد. علامت معمول وجود کنه قرمز، وجود لکه های تیره و روشن ابلقی که روی بعضی از برگها ایجاد میشود.

به تدریج به قهوه ای خرمایی رنگ تبدیل میشوند. با درخشندگی طوسی رنگی از تارهای تشکیل شونده دنبال میشود. در محیط تکثیری که دما زیاد باشد جمعیت کنه های قرمز میتواند بدون کنترل افزایش یابد.

روی گیاهان متعددی مثل خیار، گل سیکلامن، گل کوکب و کاجها قرار گیرند. شیوه های کنترل موجود همیشه موثر نیستند. در بیشتر موارد برای انسان خطرناک هستند.

ساده ترین سیستم، نگهداری جمعیت کنه فرمز به حداقل تعداد است. که با کاهش مرحله زمستان خوابی کنه ها، از طریق برس مرتب تمام نواحی تکثیر در طی زمستان انجام میشود.

اما وقتی که این آفات شیوع پیدا کرد اسپری منظم وار مواد شیمیایی حاوی دیمتوات و مالاتیون، یا استفاده از دمیس به شکل مایع هجوم آفات را کاهش میدهد.

مگس های سیارید

حرکت این مگس های پشت سیاه کوچک جذاب تر از خود مگسهاست. این مگسها پدیده ای نسبتاَ جدید هستند. احتمالاَ مرتبط با افزایش استفاده از کمپوست پیت محور (یا ماده اصلی پیت) است.

مگس هاس بالغ به وسیله پیت جذب میشوند. مخصوصاَ زمانی که رطوبت بیشتر این مگسها را به طرف خود میکشد. آنها در کمپوست خیس تخم گذاری میکنند.

کرم سفید کوچکی که از تخم بیرون می آید. آن گاه رشد کرده و هرچه در دسترس باشد را میخورد. در این وضعیت معمولاَ ریشه هاس گوشتی آبدار، جوان قلمه و گیاهچه مورد حمله آنها قرار میگیرد.

بیشترین آسیب زمانی حاصل میشود. که کمپوست بیش از حد خیس باشد. بنابراین تخمهای بیشتری میگذارند. ریشه های بیشتری از گیاه مورد مصرف آنها قرار میگیرد.

بنابراین برای کنترل هجوم این مگسها اجازه ندهید. که کمپوست به طور مداوم خیس و غرق در آب باشد. آبیاری باید کم و مداوم باشد. کنترل شیمیایی آنها آسان نیست.

به دلیل تحرک پذیری خوب، مگس های بالغ معمولاَ از بین بری آنها سخت است. بنابراین کنترل آنها محدود به تلاش در جهت از بین بری لاروهاست. همراهی حشره کش های دانه دانه در کمپوست تا حدی به عنوان پیش گیرنده تاثیر گذار است.

در صورت هجوم این مگسها، بهترین نتیجه را با خیسی کمپوست ترجیحاَ با BHC به دست آورد.

سوسکهای سرخرطومی

لارو این سوسکها بیش از آن چه گمان میرود. باعث آسیب رسانی میشود. گرچه آنها تنها آفات گیاهان نواحی تکثیر نیستند.

با این وجود در گیاهان جوانی که به تازگی در گلدان نشاء شده اند. خرابی به بار می آورند.

در صورتی که هر گیاهچه یا گیاه جوانی به طور ناگهانی جمع شد. پژمرده میشود.

احتمال زیاد میرود. که مورد حمله سوسکهای سرخرطومی قرار گرفته باشد.

سوسکهای سرخرطومی بالغ تخمهای خود را در خاک یا کمپوست میگذارند.

نوزادهای این سوسکها که از تخم بیرون می آیند. دارای سری قهوه ای بوده و خود سفیدرنگ میباشند.

این آفات گیاهان از ریشه های اطراف خود تغذیه میکنند. در سالهای اخیر این سوسکها بیشتر مشکل ساز میشوند.

چرا که آنها فصلی میباشند. مشخصی که قبلاَ تصور میشد. در چرخه زندگی خود دیگر نشان نمیدهند.

تنها شیوه مطلوب کنترل این آفات گیاهان، تلاش در جهت از بین بری نوزاد حشره درست بعد از بیرون آوری از تخم میباشد.

با استفاده از حشره کش پودری شکل موجود در کمپوست در هنگام کشت و نشاء در گلدان میباشد. موثرترین حشره کش ها آنهایی هستند. که حاوی BHC باشند.

شما را به مطالعه مقاله گیلاس و آلبالو و روش پرورش و هرس دعوت میکنم.

 شته های گلخانه ای

شته های گلخانه ای مشکل سازترین آفات گیاهانی هستند. که در گلخانه یا زیر شیشه پرورش داده میشوند.

این شته های گلخانه ای بالغ سفید، کوچک و بیدشکل ولاورهای به رنگ سبز پولکی شکل که روی سطوح برگهای پایین تر ایجاد میشوند.

هر دو با مکش شیره گیاه تغذیه میکنند. ماده شکری از خود دفع میکنند. که عسلک نامیده میشود.

این عمل آنها شاخ و برگ گیاه را چسبناک میسازد. باعث رشد کپک های دودی شکل شیاه رنگ میشود.

لاورهای در مقابل بیشتر حشره کشها تقربیاَ مقاوم هستند.

ولی موجودات بالغ آنها را با حشره کشهای حاوی bioresmnthrin , pyrethrum یا resmethrin کنترل کرد.

 حلزونها

Slugs و حلزونها از نهالهای بذری بسیاری از محصولات تغذیه میکنند.

استفاده مرتب از طعمه مسموم آسیب رسانی را به حداقل  برساند.

در صورتی که محصولات مورد هجوم تصادفی این حشرات (آفات گیاهان) قرار بگیرند باید از metaldehydei استفاده کرد.

بیماری گیاهان

محیط تکثیر اغلب شرایطی مناسب را برای ایجاد و گسترش بیماریهای خاصی فراهم میکند.

اما در صورتی که از شیوه بهداشتی صحیح استفاده شود این مساله زیاد مشکل ساز نمیشود.

برای باغبان مهم هست که علایم بیماری را بشناسد. چگونگی استفاده از اقدامات کنترلی مناسب را بداند.

کپک خاکستری

کپک خاکستری؛ این بیماری با قارچی به نام Botrytis cinerea ایجاد میشود.

نام دیگر رایج این قارچ بوتریتیس میباشد.

این آفات گیاهان در شرایط سرد و مرطوب رشد میکنند.

آن را با نواحی قهوه ای رنگ پوسیدگی هر جایی از گیاهچه و قلمه شناسایی کرده. که سرانجام به صورت کپکهای خاکستری رشد میکند.

جلوگیری از شیوع کپک خاکستری، باید گیاهچه یا قلمه را در جوی گرم با تهویه مطبوع قرار داد و بهداشت را در آنجا کاملاَ رعایت کرد.

در صورتی که عفونت روی دهد باید گیاهان آلوده را با دقت جدا داد و از بین برد.

آن گاه گیاهان باقیمانده را باید با قارچ کشهای کاپتان، بنومیل یا تیوفانات متیل اسپری زد تا از گسترش بیشتر این بیماری ممانعت شود.

اما استفاده بسیار زیاد و مرتب هر قارچ کش بعداَ منجر به ایجاد نژادهای قارچی مقاوم شود.

بیماریهای دامپینگ آف یا مرگ گیاهچه

بیماریهای دامپینگ – آف یا مرگ گیاهچه معمولاَ به وسیله گروهی از قارچهای دقیقاَ مرتبط با هم ایجاد میشوند.

گرچه دیگر موجودات ریز (ارگانیسم) خاصی نیز .باعث مرگ گیاهچه شود.

این قارچها زمانی که رشته قارچی که شبیه پنیه هیدوفیل هستند.

را به سرعت درخاک با روی سطح کمپوست گسترش میدهند. به گیاهچه نوپا آسیب میرسانند.

هر چه این رشته در تماس بیشتر با گیاهچه قرار میگیرند. قارچ انگلی به بافت گیاهچه نوپا آسیب میرسانند.

هر چه این رشته درتماس بیشتر با گیاهچه قرار میگیرند. قارچ انگلی به بافت نفوذ میکند. پس از آن میمیرد.

بیماری آفات گیاهان زمانی شدت مییابد. که این قارچها همیشه در خاک و کمپوست وجود داشته باشند.

قادر به بقاء بدون زندگی انگلی باشند.

شما را به مطالعه مقاله گلابی و روش پرورش و هرس و جابجایی دعوت میکنیم.

آفت مرگ گیاه

بنابراین خاکهای یا کمپوستهای قدیمی و مانده منبع عفونت و آلودگی هستند. هرگز نباید آنها را مجدداَ جهت کشت بذر یا قلمه مورد استفاده قرار داد. این اثرات زمانی وخیم میشوند. که تراکم گیاهچه ها زیاد باشد.

شرایط دمایی بسیار بالا یا بسیار پایین است. تهویه هوا نامطبوع و ضعیف میباشد. خاک بسیار مرطوب است یا گیاهچه و قلمه از آسیب سرما در امان نباشند.

بیماری را زمانی میتوان تشخیص داد. که گیاهچه ها یا قلمه ها به طور ناگهانی دریک کرت یا ناحیه خشک میشوند. برای پیش گیری از بیماری مرگ گیاهچه باید بذرها را در تراکم مناسب کشت به طوری که گیاهچه زیاد متراکم نشوند.

به آنها نور کافی، هوا و گرما رساند و بیش از حد آبیاری نکرد. سطح گیاهچه را قبل از شکوفایی و رشد آنها با محلول کاپتان یا قارچ کش مسی اسپری بزنید. کنترل بیشتر هم چنین بعد از شکوفایی و رشد بذرها با اسپری مجدد کاپتان یا زینب صورت میگیرد.

در صورتی که بیماری ها دامپینگ آف ایجاد میشود. باید گیاهچه ها یاقلمه ها را با کاپتان که بیماری را محدود میکند. یا با قارچ کش مسی که معمولاَ آن را از بین میبرد. اسپری زد. متاسفانه مس برای بعضی از گیاهان سمی است. بنابراین دستورالعمل را قبل از استفاده از قارچ کش حاوی مس به دقت کنترل کنید.

ریزوکتونیا

ریزوکتونیا؛ این قارچ خاص ممکنه سبب مشکلات بسیاری در باغبانی شود. این بیماری معمولاَ قارچی ست. که در کمپوست زنده میماند. ماده گیاهی را در رطوبت بسیار بالا و شرایط بسیار گرم دچار عفونت کرده و از بین میبرد.

در تکثیر گیاهان این بیماری معمولاَ قلمه قرار داده میشود در مه افشان، در جعبه بسته یا در گلدانهای ریز کیسه های پلی اتیلنی را تحت تاثیر قرار میدهند. این بیماری (آفات گیاهان) سبب پوسیدگی پایه قلمه ها میشود.

کنترل آن زمانی که در محیط  تکثیر گسترش یافته اصلاَ راحت نیست. برای پیشگیری از ایجاد اولیه این بیماری، یک یا دو بار در سال محیط تکثیر را ضد عفونی کنید.

همیشه از تجهیزات و وسایلی استفاده کنید. که کاملاَ تمیز و از این موضوع اطمینان کسب کنید. که کمپوست تازه و ضدعفونی در صورت پیدایش عفونت، گیاهان بیمار را جدا کرده. و از بین ببرید.

بیماری ویروسی گیاهان

در بسیاری گیاهان مورد حمله بیمارها و آلودگی به وسیله ارگانیسمهای زنده ریزی به نام ویروسها ایجاد میشود.

در بسیاری از موارد گیاهان وجود ویروس را تحمل کرده. علایم خاصی را نشان میدهند که دال بر وجود ویروس است.

این علایم معمولا با زردی، لکه تیره و روشن و اثر موزاییک روی برگها مشخص میشوند.

اما این علایم را نباید با زردی گیاه که با کمبود منیزیم یا آهن میشود. اشتباه گرفت.

راه نجات درختانی که زردی. با کمبود ویتامین همراه هستند. کود مایع نوتریجکت امریکا میباشد. تاثیر بیماری ویروسی معمولاَ کاهش آسان نشاط گیاه است.

این کاهش نشاط معمولاَ گاهی اوقات به معنای این که ماده گیاهی جهت تکثیر آن گیاه نامناسب و رشد آن بسیار کمتر از گیاه بدون ویروس از همان نژاد یا گونه است.

اما تکثیر از هر گیاهی که مظنون به ویروسی آن هستید عاقلانه نیست. چرا که ویروس به هر تکثیر گیاه منتقل میشود.

متاسفانه، کاهش یا از بین بری بیماری برای باغباناز گیاهی که مورد عفونت ویروسی قرار گرفته ممکن نیست.

تمام  کاری که انجام داد. جلوگیری از گسترش بیماری یا دفن یا از بین بری تمام گیاه دچار عفونت میباشد.

بعضی از بیماریهای ویروسی به وسیله شته هایی که دیگر گیاهان را هنگام تغذیه آلوده میکنند. منتقل می شود.

بیماری ویروسی گیاه Daphne Mezereum

بنابراین گسترش بیماریهای ویروسی به گیاهان نامبتلا را به خوبی با بهروری منظم از قوطیهای دودی حشره کش  یا با اسپری آن کنترل کرد.

بیماری ویروسی همچنین به وسیله نماندهای موجود در خاک ضد عفونی نمیشود. یا صرفاَ با تماس یک وسیله ای مثل کاردک تکثیر گسترش مییابند.

بعد از برش گیاهان دچار عفونت یا آلودگی کارد به سطح خوبی برای عفونت تبدیل میشود.

همیشه در صورت ظن به بیماری ویروسی، ابزار تکثیر و دستهای خود را ضد عفونی کنید.

تنها شیوه مناسب برای اجنتاب از مشکل هنگام تکثیر، استفاده از ماده گیاهی فاقد ویروس است.

این فکر غیر عملی میباشد. چرا که باغبان به آسانی قادر به تشخیص قطعی علایم ویروس در بسیاری از گیاهان نیست.

گرچه ویرویسها از طریق بذر منتقل شوند. اما پایه تازه و فاقد ویروس از گیاهان خاصی را پرورش داد.

گیاهانی مثل  Daphne Mezereum  که ظاهراَ ویروسها به وسیله بذر منتقل نمیشوند.

پایه پیوندی فاقد ویروس تحت عنوان EMIA برچسب خورده اند. این پایه پیوندی برای بعضی از درختان میوه و تعداد کمی سیب تزیینی و گیلاس موجود هستند.

بعضی از بیماریهای ویروس مثل موزاییک را با دربرگیری برگ در زیر نو و شناسایی نقشهای موزاییک با رنگ زرد کم رنگ تر تشخیص داد.

تشخیص دیگر، بیماریهای ویروسی مشکل تر میباشد. با علایم کمبود مواد معدنی یا حتی آسیبهای وارده از آفتها اشتباه گرفته میشود.

کود مایع نوتریجکت و اثر آفت کش

کود مایع نوتریجکت علاوه بر این که تنها کود مایع جابجایی درخت می باشد.

تنها کود مایعی که علاوه بر اثر شگفت انگیز در رشد گیاه یا درختان میشود.

کود نوتریجکت یک آفت کش قوی نیز هست. یعنی با یک تیر دو نشان میزنید.

یک لیتر کود مایع نوتریجکت امریکا را در ایران با قیمت ۴۴۰ دلار خریداری نمایید.

جهت تهیه کود مایع نوتریجکت امریکا با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

خروج از نسخه موبایل