نماد سایت خدمات باغبانی و جابجایی درخت هورس (Horas)

ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی

ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی

ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی در تهران

لیست ابزار اساسی باغبانی

ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی شامل: کارد یا چاقو باغبانی، تیغ بی خطر و قیچی باغبانی، سنگ تیز کننده، روغن برای روغن کاری، کهنه تمیز، کاغذ سمباده، دستگاه پرس یا فشار جهت تثبیت کمپوست، میخ نشا و الک میباشد.

همچنین میبایست برچسب و مداد نرم، دفترچه یادداشت برداری، کیسه پلی اتیلینی و بند، الیاف نخ، نخ چند لایه و غیره همراه شما باشد.

نی شکاف زنی ۱۲ اینچی، اسپری یا افشانه دستی، آب پاش، قارچ کش، پودرهای ریشه دوانی، ورقه شیشه ای برای پوشیده سازی سینی بذر، ورقه شیشه ای برای برش، سینی یا طبقهای بذر، کمپوست و کود شیمیایی نوتریجکت از دیگر موارد آن به حساب میاید.

جهت ارتباط با مهندس بیژن صمغ آبادی کلیک نمایید.

ابزارها و تجهیزات باغبانی چه شرایطی باید داشته باشد

برای تکثیر موفق گیاهان محیط کاری تمیز و منظمی لازم میباشد. از ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی موثر و کارایی برخوردار باشید. روش استانداردی را دنبال کنید. شکست و عدم موفقیت در هر قسمت از سیستم منجر به سردرگمی میشود. مهمتر این که باعث تاخیراتی که احتمال موفقیت را کاهش میدهد.

واجب ترین ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی خاص تکثیر گیاهی عبارتند از چاقو یا کاردی تیز، یک جفت قیچی باغبانی، بیلچه نشا یا میخ نشا، کمپوست مناسب و انتخاب ظروف و طبق بذر.

همه ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی درجه یک لزوماَ موفقیت تکثیر را افزایش نمیدهند. بلکه مهمترین کار را باغبان انجام میدهد. اگر امور باغبانی راحتتر شود. آسانتر به موفقیت میرسید.

بهره وری از ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی مناسب بهترین شروع را به ماده گیاهی میدهد. مثلاَ برای اجتناب از له شدگی و پارگی شاخه هنگام آماده سازی قلمه شاخه نرم (نرم تیل) برای کشت انتخاب میکنیم. همیشه چاقوی تیز یا تیغی تیز و صفحه شیشه ای تمیز استفاده کنید.

در صورتی که ماده گیاهی آسیب ببیند، میخشکد. به محلی جهت پوسیدگی ها ممکن و عفونت قلمه تبدیل میشود. قلمه را در کمپوست با فشار وارد نکنید. بلکه همیشه نخست با کمک میخ نشا حفره ای در اندازه مناسب ایجاد کنید. سپس گیاه را در آن حفره قرار دهید.

میخ نشا

میخ نشا باید تقربیاَ با همان قطری باشد که قلمه باید در آن قطر کشت شود. گرچه بسیاری از مردم از میز آشپزخانه، جا ظرفی یا سکوی گلخانه استفاده میکنند. اما مناسبترین مکان برای برش و ایجاد قلمه های پیوند یا کاشت بذرها میزیست در باغچه با قفسه هایی معمولی برای تمام ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی. این وسایل اعم از پودرهای ریشه زایی، قیچی باغبانی و کود مایع نوتریجکت و غیره.

در صورتی که زمان قابل توجهی را باید به تکثیر و نشا در گلدان اختصاص دهیم. ارتفاع میز عاملی مهم برای راحتی باغبان میباشد.

بنابراین راز موفقیت یک باغبان در داشتن تمام ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی لازم به صورت تمیز و با نظم خاصیست. بطوری که هر تکنیک تکثیر را بتوان براحتی پیش ببرد. تمام توجه را متمرکز ماده گیاهی کرد. بعد از کاربری از ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی آنها را تمیز کرده. آنها را به محل خود بازگردانده. بطوری که به آسانی در دسترس باشند.


میز کار مناسب ابزار اساسی باغبانی

برای یافتن ارتفاع صحیح برای میز کار خود، مستقیم و صاف بایستید. درست خود را در دو طرف بیندازید. آنگاه ساعد خود را بصورت زوایه ۹۰ درجه با بدن خود قرار دهید. سپس مچ دست خود را پایین بیاندازید. میز باید در ارتفاعی باشد که انگشتان دست شما نشان میدهد.


کنترل محیط باغبانی

مشکل اصلی تکثیر، تضمین بقای ماده گیاهی تکثیر شده میباشد. چه بذر، قلمه با پیوندی تا زمانی که به گیاهی جدید و جوان تبدیل شود. در صورتی که در ابتدا ماده گیاهی مناسبی بهره وری شود. مادامی که هرگونه رفتار با آن و یا برش و پیوند بدرستی صورت گیرد.

بعد از آن موفقیت کار مستقیماَ به کنترل محیط برمیگردد. هرچه فرایند های باززایی با سرعت بیشتری انجام گیرند. درصد خطا کمتر میشود.

در تکثیر گیاهان دو محیط وجود دارد. محیط هوازی که میتوان آن را با رطوبت، دما، تعادل گازی و انتقال نور و محیط کشت (خاک و کمپوست) که وضعیت رطوبت، دما تهویه و واکنش آن (از نظر قدرت اسیدی /خاصیت قلیایی) را در بر میگیرد.

بنابراین هر وسیله و ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی کاری باید بنا بر تاثیری که روی این عوامل دارد ارزیابی شود.

محیط ایده آل محیطی ست که از دست رفتن حداقل آب را از ماده گیاهی ایجاد کند. نفوذ نور جهت فتوسنتز کافی باشد. تعادل جوی نرمال و معمول بین کمپوست و هوا داشته باشد.

زهکشی خوب و دمای خاک و کمپوست گرم باشد. با عکس العمل خنثی قدرت اسیدی خاصیت قلیایی باشد. میزان عملکرد سیستم خاص کنترل محیطی محدود کننده تکنیک های تکثیری ست که میتوان در آن محیط با موفقیت انجام داد.

بطور کلی هرچه ماده گیاهی نرم تر باشد. یا از مقاومت کمتری برخوردارباشد. میزان کنترل مورد نیاز محیط برای دستیایی به موفقیت بیشتر میشود. نوسانات هوای عادی برای تمام گیاهان اما جهت تکثیر گیاهانی که آسانتر و مقاومتر و با موفقیت بیشتری بیرون از آپارتمان تکثیر میشوند، بسیار زیاد است.


شاسی های سرد

به منظور کنترل اولیه بر محیط، یک جعبه با سر شیشه ای در خاک معمولی قراردهید. این محیط شاسی سرد، به افزایش دمای خاک، کاهش نوسانات دما، حفظ رطوبت و نفوذ نور کمک میکند.

از آن میتوان برای تکثیر گستره وسیعی از گیاهان مقاوم بهره وری کرد. عیب مهم این محیط که همان عیب محیط بسته ست. وجود دمای هوای بالا در شرایط آفتابی میباشد.

این مساله تهویه شاسی را جهت کاهش دما و از بین بری رطوبت و یا پوشانیده سازی یا سایه افکنی روی شیشه را جهت کمی ورود نور و کاهش عمل فتوسنتز ضروری میسازد.

انواع مواد پلاستیکی بسیاری برای بهروری بجای شیشه وجود دارد. اما بدلیل ویژگی انتقال گرما و نور در آنها در اواخر پاییز یا بهار چندان مناسب نیستند. 

این پلاستیکها گرما را مثل شیشه حفظ نمیکنند. مناسبترین شاسی سرد با دریچه هلندی ساخته میشوند. شیشه های مجزایی هستند که در قاب هایی بطول ۱۵۰ سانتیمتر با پهنای ۷۶ سانتیمتر قرار دارند. این شیشه را میتوان از روی قاب اصلی کنار زد. فاصله صفحه عقب و جلو ۱۴۵ سانتیمتر میباشد.

برای تکثیر ارتفاع صفحه عقب حدوداَ ۵/۳۰ سانتیمتر و صفحه جلو ۲۳ سانتیمتر در نظر گرفته شود. شیب سقف این محفظه باید بطرف جنوب باشد. همچنین با مسدودسازی کامل هر گونه ترک با شکاف موجود در ساختار شاسی و دو گانه سازی شیشه با بهره وری از دو لایه دریچه یعنی درب شاسی سرد که یک دریچه نامیده میشود. این شاسی را مطمئن تر ساخت.

 

گلخانه ها

گام بعدی روند کنترل محیط گلخانه ای که در آنجا قطعات پیشرفته تر از تجیهزات کنترل محیطی را نگهداری میکنند. همچنین گلخانه ها میتوانند به اشکال و اندازه های مختلفی باشند. از جمله گلخانه های با قاب چوبی بیسار گران هستند. حفظ و تمیز نگهداری گلخانه ها نیز هزینه بر است.

در ضمن گلخانه های فلزی ارزانتر و حفظ و نگهداری آن نیز ارزانتر میباشد. اما در صورتی که در معرض بادهای بسیار تند قرار گیرد. زیاد آسیب میبیند. مگر این که از ساختار درونی مناسبی برخوردار باشند.

یک جعبه بسته که قابی با درب شیشه ای در گلخانه است. تامین کننده دمای بالا برای تکثیر گیاهان آپارتمانی و گیاهانیست که دارای مقاومت کمتری هستند.

کنترل صحیح دما را با نصب کابل گرما ساز خاک با بهره وری از ترموستات تامین کرد. گرمای ته شاسی را با قرارگیری در مقداری شن که در پایه قفسه بسته ریخته میشود فراهم میکنند.


واحدهای تکثیر مه افشانی

کنترل محیط با سیستم مه افشان صورت میگیرد. این دستگاه سیستمی باز است. این دستگاه بطور خودکار سطح رطوبت را حفظ میکند. درحالی که امکان نفوذ کامل نور و بهره وری از گرمای ته دستگاه را بدون افزایش در دمای هوا فراهم میکند. اما چنین سیستمی هم نیازمند الکتریسیته و هم آب در گلخانه است.


دستگاه تکثیر یک ابزار اساسی باغبانی

سیستم نسبی جایگزین دستگاه تکثیر نامیده میشود. دستگاهی قابل انتقال که در گلخانه و یا در خارج از آپارتمان و در محیط باز قابل استفاده است.

با این شرط که نور کافی موجود باشد. این دستگاه متشکل از یک پایه فایبر گلاس، ترموستات و کابل های گرم کننده و گنبدی از نوع شیشه plex (شبکه ای شکل)  که محیطی بسته را ایجاد میکند. تمام انواع این دستگاه موجود میباشد. بنابراین از بزرگی دستگاه مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.


تونل و چادرهای پلی اتیلنی

در نهایت روش ساده و ارزان دیگری وجود دارد. تونل و چادرهای پلی اتیلنی از ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی ست. تونل محیطی بسته و موثر را برای گیاهان که تکثیر آنها ساده ست فراهم میکند.

یک کیسه پلی اتیلنی را در بالای گلدان یا سینی بذر قرار دهید. آن را با کمک یک یا دو چوب خیزران با حلقه ای از سیم که یک انتهای آن در کمپوست قرار داده شده ثابت کنید. روی گیاهان در خارج از آپارتمان و در فضای بازار با ورقه پلی ایتلنی، سیم و مسدودسازی انتهای آنها تونلی را ایجاد کند.


چاقوهای باغبانی

بدون شک مهمترین ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی مورد نیاز یک باغبان جهت تکثیر گیاهان یک کاردک یا چاقوی تیز باغبانی میباشد. انتخاب چاقو شاید مشکلترین تصمیمی یک باغبان ست. چرا که انتخاب بسیاری از آنها بستگی به نوع کاری که نیاز به انجام آن میباشد.

برای چه کار باغبانی چه چاقویی مناسب است

برای بیشتر کارها، چاقو با وزن متوسط لبه تیز از جنس کربن بهترین انتخاب یک باغبان میباشد. همچنین برای قلمه زنی یک چاقوی نسبتاَ سنگین را انتخاب کنید. چاقوی جوانه زنی (پیوند جوانه) دارای کاردکی در انتهای خود جهت باز لبه های پوست گیاه ست. چاقو ابزار اساسی باغبانی لوکس و مفید بین ابزار و تجهیزات اساسی باغبانی به حساب میاید.

یک چاقوی معمولی تکثیر در واقع کاملاَ مناسب ست. برای گیاهان بسیار ظریف (غیر مقاوم) همچون گلهای کوکب، گل داوودی و بهترین ابزار اساسی باغبانی تیغه تیز یک لبه ست. تیغه ای یک طرفه دارد. دیگر آن از فلزی سخت پوشیده شده است.

بیشتر باغبانان از چاقویی با تیغه صاف جهت برش و قلمه زنی استفاده میکنند. این چاقو برای تیزی راحت میباشد. اما بعضی از باغبانها یک چاقوی با تیغه اندکی انحنادار را ترجیح میدهند.

چاقو با تیغه بسیار کج و قلابی شکل و انحنادار برای تکثیر گیاهان مناسب نیست. تیزی این نوع چاقو نیز بسیار مشکل است. یک چاقوی خوب باید همیشه راحت شود.

نگهداری آن دردست هنگام استفاده آسان باشد. مخصوصاَ کاردهایی که برای برش مواد سفت و سخت مورد نیاز است، تیغه آن هنگامی که در حالت باز قرار میگیرد. باید به درون دسته برگردد. این مساله حرمت بیش از حد تیغه از این طرف را مانع میشود.

تیغه چاقوها یا از دو طرف و یا از یک طرف دارای فرورفتگی هایی ست. هر دوی چاقوهایی که در بالا آمد به یک اندازه کارایی دارند. چاقوهایی که دریک طرف دارای فرورفتگی هستند. معمولاَ در هر دو نوع مخصوص آدم هایی راست دست و چپ دست ساخته میشود.

نتیجه گیری در انتخاب چاقو باغبانی

بطور کلی به عنوان قانون کلی هر چه کارد گرانتر باشد. کیفیت تیغه و طرح کلی آن بهترست. یک تیغه فولادی با بهترین کیفیت لبه تیز و برنده آن را در مدت زمان بسیار بیشتری نسبت به کاردهای با کیفیت پایین تر حفظ میکند. سرمایه گذاری بیشتری را میطلبد و ارزش هزینه بیشتر را دارد.

یک چاقو را تنها به تکثیر اختصاص دهید.  از آن جهت شاخه زنی، برش الیاف گیاهی یا ۱۰۰۱ کار دیگر که چاقوی جیبی برای آنها مناسبتر است استفاده نکنید.

چوب نرم را روی صفحه تمیزی از جنس شیشه که روی میز انبار باغبانی با در گلخانه قرار میدهید برش بزنید. در ضمن چوب سخت را باید با نگهداری ماده گیاهی در دست چپ برید. در حالی که تیغه چاقو را زیر ساقه میگذارید. انگشت شصت دست راست خود را روی آن قرار دهید. یک تکه کوچک را بصورت زوایه داراز سطح ساقه جدا کنید. ساعد دست راست خود را به عقب بکشید.

فاصله بین انگشت شصت دست راست خود و تیغه را حفظ کنید. هرگز سعی نکنید که با فشار تیغه در جهت انگشت شصت برش دهید. این عمل عواقب وخیمی دارد.

هنگام استفاده از چاقو برای برش ماده گیاهی لبه آن قطعاَ با صمغ و شیره گیاه پوشیده میشود. این عمل کارایی برش آن را کم میکند. بنابراین بعد از استفاده باید لبه چاقو با را پارچه تمیز کرد. در حلالی همچون بنزین با تتراکلراید کربن فرو برد. یا آن را با کاغذ سمباده کشید.


تیز کردن چاقو باغبانی

تیزی موفق اغلب کاری سخت و تخصصی تلقی میشود. اما در حقیقت اگر چند قانون اساسی رعایت شود. اینکار در صورت استفاده از یک کارد با لبه صاف و تیز روی یک تخته، کربوراندوم صاف و سطوحی زبر و یز نسبتاَ ساده میباشد.

باید سطوح سنگ را اندکی روغن مالی کرد. تا حرکت کارد آسان شود. لبه چاقو را به آرامی در طول صفحه زبر سنگ بکشید. آنگاه این حرکت را تکرار کنید.

سابش آخر را روی سطح ریز آن انجام دهید. بعد از چند نوبت انجام این کار، عمل را روی سمت دیگر لبه چاقو تکرار کنید. همیشه طوری در تمام طول سنگ حرکت کنید که ناهموار سائیده نشود.

همه انواع سنگهای قوس دار تیز کننده کوچک که از ابزار اساسی باغبانی ست موجود هستند. اما برای کسی که تاکنون چاقو تیز نکرده. یا از آنها استفاده نکرده. استفاده موثر راز آنها مشکل است.

۱- تیغه ای را انتخاب کنید. که دارای لبه صاف و هموار باشد. چرا که اقدام به تیزی آن راحتتر است.

۲- از چاقویی استفاده کنید. که تیغه آن کاملاَ در درون دسته فرو می رود.

۳- لبه های باز پوسته گیاه را با انتهای کاردک چاقوی جوانه زنی به زور جدا کنید.

خروج از نسخه موبایل