نماد سایت خدمات باغبانی و جابجایی درخت هورس (Horas)

نقش پشت بام در طراحی ویلا

نقش پشت بام در طراحی ویلا

نقش پشت بام در طراحی ویلا

نقش پوشش سازه بام در طراحی و ساخت ویلا

در نقش پشت بام در طراحی ویلا تیرکدار (لایه درا) تیرها نقش فرعی دارد. تیرک های چوبی مدور نیز در بام شیبدار کوچک ویلا استفاده میشوند. تیرهای طولی پوششدار تیرک باربر هستند. که وزن بار را جدا از تیر شیب که بعنوان تکیه گاه بکار میروند، نگه میدارد. تکیه گاههای منظمی برای تیرهای طولی پوششدار لازمند از جمله خرپاها یا دیوارهای عرضی از جمله نمونه اولیه تیر طولی پوشش دار حداقل یک قلاب دارند. که در مرکز بام ویلا قرار دارد. هنگامی که ارتفاع تیر شیب ۵/۴ متر یا بیشتر باشد. در سازه خانه ای عریض با ارتفاع تیر شیب بیشتر از ۵/۴ متر، دو تیر طولی پوششدار یا بیشتر با قلابهای عمودی مناسب لازمست.

یک بام ویلا دارای تیر شیب که دارای ۳ گوشه مساوی در حالت ساده دارای تیرهای تا ارتقاع ۵/۴ متر باشد. چنانچه ارتفاع تیر شیب بیش از ۵/۴ متر باشد، تکیه گاه میانی بصورت طوقه لازم است. این سیستم محکم و منظم از ساختمان یک فضای داخلی فاقد تکیه گاه را در پشت بام ویلا ایجاد میکند. بامهمای شیروانی دو تایی نیازمند ارتباط کششی قوی بین پایه تیر شیبها و تیرهای سقف هستند. لبه های دندانه دار (بام ویلا پوزهای دندانه دار) بامهای شیب دار یک ویژگی مشترک دارند. که باعث تغییر در زوایه شیب بام ویلا میشوند. نقش پشت بام در طراحی ویلا جفتی ساده و بامهای شیروانی برای پشت بامهای بزرگ مناسب نیستند.

بامهای شیروانی در طراحی و ساخت ویلا

بامهای شیروانی برای ساختمان که به نسبت عریض و مناسب هستند. یعنی عرض تقریبی ۱۲ متر وبا تیر شیب تا ارتفاع ۵/۷ متر و ارتفاع طوقه تا ۴ متر ۱ بام شیروانی ویلا دارای یک قاب که از سه طرف بهم مرتبط اند. دارای یک عضو کششی است. خرپاهای نقش پشت بام در طراحی ویلا پیش ساخته شکل بسیار رایج سازه های بامهای شیبدار ویلا هستند. در حالیکه در استفاده از تیرهای چوبی از نظر اقتصادی به صرفه اند و همین طور سبک اند و آسان نصب میشوند. بدلیل این ک مانعی در فضای پشت بام ویلا محسوب میشوند. دارای عیب ونقص هستند. در طراحی ساختمان و ساخت آن از نقش پشت بام در طراحی ویلا شیب دار بسیار استفاده میشوند. جهت زیبایی و عبور آب باران و برف در صورت نبود صاحب ویلاست.

نقش پوشش و شکل سقف در طراحی و ساخت ویلا

نقش پشت بام در طراحی ویلا گالی پوش که از پوشال گندم سیاه هستند با دست کوبیده میشوند. اندازه ۲/۱ متر تا ۴/۱ متر روی توفالهای (تخته سقف) قرار میگیرند. به اندازه ۳۰۰ میلی متر مواد گالی پوش جدا از هم و از قسمت پایین بطرف بالا و به ضخامت ۲۰۰ تا ۱۸۰ میلی متر ساخته میشوند. طول عمر از بامهای در آب و هوای آفتابی ۶۰ تا ۷۰ سال و در شرایط آب هوایی مرطوب در حدود نصف این مدت است.

در نقش پشت بام در طراحی ویلا با پوشش توفال چوبی از چوب بلوط، کاج صنوبر و کاج Spruce استفاده میشود. بام پوششی ویلا زیر کار با ضخامت ۲۵ میلی متر یا بیشتر از تخته به عرض ۱۶۰ میلیمتر یا بیشتر و ضخامت ۲۰۰ که در مقابل باد و گرد و غبار مقاومند قرار میگیرد. نیمه روی هم ۸۰ میلی متر و با مزیت بهتر ۱۰۰ میلیمترست. پوشش آلمانی پشت بام ویلا طبیعی ترین تاثیر را خواهد داشت. الگوهای مستطیلی برای صفحات مصنوعی مناسب ترند سفال با بافت سیمانی.

انواع سفالها: جهت استفاده در طراحی پشت بام ویلا

پوشش بام در طراحی ویلا

بامهای با ورق از بافت سیمان شامل ورق موجدار و تیرهای طولی پوشش دار هستند که در فاصله تیرهای طولی از یکدیگر ۷۰۰ تا ۱۴۵۰ میلیمتر و بلندی ورق سیمانی ۶/۱ مترست. این فواصل به ترتیب ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر با ورقه بطول ۵۰/۲ مترست. لایه روی هم لبه روی هم نیز به اندازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی متر هستند و جنس ورقه ایی که در این بامها استفاده میشوند. از موادی نظیر روی، روی با پوشش تیتانیوم، مس، آلومینیوم، ورقه فولادی گالوانیزه است. اشکال متنوعی از تاج بام، لبه بام و غیره وجود دارند. ورقه های مسی در اندازه اقتصادی تری ساخته میشوند.

مس نسبت به سایر پوششهای بام ویلا شکل پذیری بالاتری دارد. بنابر این مس جهت شکل پذیری، فشار، کشش و لوله کردن مناسبترست. مس دارای ویژگی زنگ مس (زنگار مس) نیز میباشد. ترکیب موادی چون آلومینیوم، روی با پوشش تیتانیوم و ورقه گالوانیزه نباید انجام بگیرد. ترکیب با سرب و فولاد درجه بالا کاملا ایمن هستند بنابراین برای بامهای سرد مناسب اند بار سقف بصورت محاسبه مقدار KN به ازای هر متر مکعب از سطح بام اندازه گیری میشود ومقدار پوشش بام ویلا به ازای هر ۱متر مکعب از سطح بام شیب دار (متمایل) بدون تیر شیب، توالی طولی پوشش دار و گره تیره اتصالی هنگام پوشاندن سطح بام با سفال بام وسفالهای بام بتنی بارگزاری شامل درزهای بنایی ( بندها ) – که مقدار ۱/. برای بندهاست- نمیشود. این ساخت ویلا بسیار مفید میباشد.

نقش پنجره زیر شیروانی در طراحی و ساخت ویلا

هنگامیکه پنجره سه گوش (زیر شیروانی) نور کافی به داخل اتاقهای زیرشیروانی عبور نمیدهند. از پنجره بام ویلا یا پنجره شیروانی ویلا استفاده میشود. اندازه – شکل و ترتیب قرار گرفتن این پنجره بنوع بام – اندازه و میزان نور بستگی دارد. پنجره شیروانی باید تا حد امکان دارای اندازه و شکل یکجور باشند. شکل و مواد استفاده و استفاده مداوم (مدت پایداری) باید با جزئیات بام ویلا هماهنگی داشته باشد. برای اجتناب از قسمتهای زائد وگران تیرهای طولی، عرضی این پنجره باید با فضایی که تیرها اشغال مطابق باشند.

فضای زیر شیروانی در ویلا

فضای خالی بام ویلا در خانه کشاورزی که بعنوان انبار از آنها استفاده میشود برای حفاظت از غلاتی چون کاه ، گندم سیاه و غیره میباشد. آنها در قسمت لبه بام باز ویلا هستند. بطوری که هوای سرد خارجی میتواند دور تا دور فضای بام ویلا گردش جرایان داشته باشد. درجه حرارت در آن کمی متفاوت از بام قرار بگیرد. اتاقهای نشیمن که در قسمت پایینی قرار دارند بوسیله موادی که در فضای بام ویلا ذخیره شدند. از سرما حفاظت میشوند چنانچه فضای بام گرم شود. بدون عایق حرارتی در زیر بام ویلا تهویه وضع بهتری بوجود میآورد. حداقل معادل ۲در صد فضای بام ویلا را که تهویه میشود دربر میگیرند. بطوری که رطوبت از بین میرود. این امر مستلزم این که ارتفاع شکاف دریچه ۲۰ مترمربع باشد.

نقش سقف صاف در طراحی و ساخت ویلا

سطح تراس بام بصورت آزاد (بدون پایه) روی بستر بام پوش لوحی یا روی نگهدارنده بلوکی قرار دارد. مزیت این امر آنست که سطح آب زیر رویه یا نما ویلا بصورت شدید یخ نمیزند. نقش پشت بام در طراحی ویلا باغچه دار از طریق لایه زهکشی، بام ویلا پوشش لوحی سنگ ریزه دار یا بالاست کردن وبا یک لایه فیلتر که روی آن قرار میگیرد دارای سطح زهکشی هستند سقف روی استخر شنا سقف معلق هستند که دارای حفره هرای خالی و تهویه میباشند. معمولاً توزیع لایه تا قسمت بالای عایق بخار، شامل لایه مرزی هوایی میباشد. تا مقدار ۵/۱۳ مقاومت در برابر k/1 گرما را دارا میباشد. پوشش عایق قسمت بالای عایق بخار باید نازکتر از بام بتنی ویلا باشد. نه تنها بدلیل این وزن سطح کم بلکه بدلیل اینکه توزیع لایه باید بسیار بالا باشند.

در یک بام بتنی ویلا بدلیل موقعیت عایق بندی – تعریق در شرایط خاص اتفاق میافتد که معمولاً در تابستان خشک و برای از سوی تولید کننده برای جلوگیری از ترک خوردگی که بدلیل شرایط جغرافیایی یا میزان آبرفتگی ایجاد میشود. حل این مسئله به میزان نفوذ پذیری بتن بستگی دارد . یک بام ویلا سرد کاملاً مسطح که تنها با مانع (عایق) بخار مجاز و مقاومت انتشار پوسته داخلی آن بیشتر از ده متر و لایه هوایی در آن تنها برای تعادل فشار بخار آب سرد، در مقایسه با بام ویلا گرم کارایی سیستم تهویه را بدرستی انجام نمیدهد.

عایق بندی پشت بام ویلا

مگر آنکه حداقل شیب در آن ۱۰ باشد ترتیب لایه پوشته داخلی باید غیر قابل نفوذ باشد در برابر خوا و قاب بندی ( پانل) آن دارای شیار و زبانه نباشد. عایق بندی آب بندی بام گرم شیب بیشتر از ۵/۱ درصد (ترجیحا ۳ درصد) برای زهکشی مهم هستند. دهانه ورودی آب باید در مقابل ناحیه حفره هوایی عایق بندی شود از لوله با دهانه آبریز عایق بندی استفاده گردد. عایق بخار در برابر شکستگی مقاوم باشد. پیچیدگی یا سفتی لب به لب، اتصالات دیوار مجاز بویژه در مورد استخرهای شنا که میخ کوبی آن اجتناب ناپذیر است.

در سازه سبک طیف حرارتی داخل باید از طریق لایه اضافی سنگین که عایق بندی تامین شود. ( مخزن گرمایی) میزان حرارت داخلی نامطلوب هنگامی که نوسان درجه حرارت تقربیاً با درجه حرارت بیرون مشابه نشانه تشابه آب و هوایی داخل با یک کلبه ارتشی فاقد گرما میباشد. این امر به تنهایی و از طریق عایق بندی گرمایی از بین برود ( تامین شود) یک سیستم گرمایی بازتابی سریع ویا یک حجم حرارتی اضافی لازم میباشد. برای تهویه مصنوعی اتاق زیر بام سرد همیشه یک فشار منفی در غیر اینصورت هوای اتاق به داخل حفره اتاق خواهد رفت.

اینستاگرام مهندس بیژن صمغ آبادی.

 

خروج از نسخه موبایل