تزریق کود مایع

تزریق کود مایع باعث سر زندگی و باروری درختان می شود.

معمولا بر اساس نوع درخت می توان آن را در تمام طول سال انجام داد.

همچنین پس از جابجایی درخت تزریق کود مایع توصیه می شود.

خدمات باغبانی هورَس تنها تیم تخصصی در تزریق کود مایع به تنه درخت را در اختیار دارد.


پاش و تزریق کود مایع

تزریق کود مایع در جهت بهبود رشد و شکوفائی گل، گیاه، درخت و درختچه
تشخیص به موقع بیماری و نوع آفت گل، گیاه، درخت و درختچه

190,000 تومان 150,000 تومان


× ثبت سفارش