تعویض خاک

تعویض خاک گلدان یا باغچه مانند تعویض قلب انسان می ماند.

یا به قولی مانند خانه تکانی است که باعث می شود جانی تازه در گیاه ایجاد گردد.

گیاهان مختلف خاک های مختلفی نیاز دارند که مواد معدنی آن گیاه را تامین نماید.

جهت تعویض خاک گلدان خود با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

در ضمن به شما پیشنهاد می شود کود و خاک را خودتان تهیه نکنید.

زیرا خاک باغچه و کود های ریشه زایی که ما استفاده می کنیم مختص ماست.


گیاهان آپارتمانی شگفت انگیز

با چند گیاه آپارتمانی که علاوه بر طراوات و شادابی بر فضای منزل دارد باعث تصفیه هوای منزل و ایجاد اکسیژن خالص در محیط خانه می شود.

70,000 تومان 40,000 تومان

تعویض خاک گلدان و باغچه

تعویض خاک باغچه و گلدان در محل شما. بسیاری از گیاهان پس از مدتی نیاز به تعویض گلدان دارند. چون دیگر نمی توانند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند

110,000 تومان 90,000 تومان


× ثبت سفارش