آرشیو برچسب‌ها: معماری

همه براین عقیده اند هر محیط و منظری هم بیان کننده طبیعت و هم بیان کننده فرهنگ است . تفسیر فرد از طراحی منظر معمولاً بسیار پیچیده و غیر قابل وصف است و کلمات نمی توانند ظروف معانی این تفسیر باشد.

آماده سازی زمین برای طراحی باغ ویلا، بعضی از ناظران و باغداران استفاده کامل و خالص از سنگریزه را جایز نمیدانند بکله ترجیح می دهند که اگر برای عبور در قطعات سنگی بکار رود بهتر است. مسئله کنترل علف هرز هم با پهن کردن پلاستیک در زیر سنگریزه مطرح است اما قبل از آن بهتر است از یک سم علف کش پیش رویشی بطور همزمان استفاده گردد.

اولین کار هرپروژه نوسازی و بازسازی، یک نقشه برداری کلی از مرمت ساختمان فعلی که درآن، همه مولفه و ریزه کاریهای مهم را بدقت بررسی نمود. نقشه برداری با یک توصیف کلی از مرمت ساختمان قدیمی (طرح، مشخصات ساختمان، آیین نامه یا مقررات اجرایی، عمر ساختمان و هر نوع ویژگی تاریخی آن، کاربرد ساختمان – مسکونی یا تجاری و هر نوع ویژیگی مهم) شروع میشود.

در ساختمان های بزرگتر چند طبقه معمولاً آسانسور را در نقطه مرکزی حرکت افراد در ساختمان قرار می دهند. آسانسورهای باری باید جدای از آسانسورهای حمل افراد قرار داده شوند با این وجود در مرحله طراحی، باید کاربرد این آسانسورها برای جابجایی افراد در ساعات شلوغ را در نظر گرفت.

انواع خانه و جهت یابی خانه و ویلا در زمینهایی که در دامنه کوهها قرار دارند و زمینهای که درکنار آب واقع شدند. تعیین جهت نسبت به خیابان و تعیین جهت اتاقها

انواع دیوار، ضخامت دیوار: شواهد مناسبی برای تعیین ضخامت دیوار سازه مشخص شود. زمانی که ضخامت دیورا کاملاً مشخص می باشد، به این کار نیازی نیست. هنگام انتخاب ضخامت لازم برای دیوارها، توجه خاصی به پی دیوار و عایق های صدا و حرارتی و  ویژگی های ضد آتش و رطوبت مبذول داشته شود. وقتی که دیوارهای خارجی از آجر و سنگهای ضد سرما ساخته نشده اند. نوعی اندود خارجی و یا عایق هوا ایجاد شود.

عایق حرارتی و صوتی در ویلا- عایق گرمایی باید اتلاف گرما (مصرف) را به حداقل برساند تا امکان ذخیره سازی انرژی فراهم شود و برای ساکنین محیط مطلوبی را فراهم سازد و ساختمان را در برابر صدماتی که ممکن است براثر نوسانات شدید دمایی (بویژه معیان) پیش بیایند حفظ کند. نمیتوان مانع از تبادل گرما- همرفت گرما، انتقال گرما، تابش گرما، و انتشار بخار آب- شد اما با عایق حرارتی و صوتی کاری گرمای مناسب میتوان میزان آنرا کاهش داد.

مدولار توافقهای بین المللی در خصوص برنامه ریزی واجرای کار جهت طراحی وتولید اجزای ساختمان و محصولات پیش ساخته، تماما تابع استاندارد ملی هستند را مدولار میگویند. سیستم مدولی راهی برای هماهنگ سازی ابعاد قابل استفاده در کارهای ساختمانی واژه هماهنگی در این بخش بهمنزله نوعی کلید محسوب میشود. مبین طرح بندی مدولی این طرح بندی منجر به تنظیم ابعاد و هماهنگی فضایی اجزای ساختمانی میشود.

مقیاس و اندازه محیط برای زندگی انسان باید در مقابل تغییرات هوا محافظت شود و محیط مناسب و کافی و خوب ایجاد کند و لازمه آن حرکت آزاد هوای پر اکسیژن و حرارت موافق، رطوبت لازم و روشنایی کافی داشته باشد. برای ایجاد چنین محیطی لازم دارد. مقیاس انسانی را در نظر بگیرم. یک انسان برای زنده ماندن اکسیژن دریافت کرده و کربن دی اکسید و بخار آب به محیط میدهد.

× ثبت سفارش