خاصیت دارویی ضد سرطان

خاصیت چای سبز و چای سیاه هردو ازگیاه واحدی بدست میاید. تفاوت برای تهیه چای سبز برگها را بخار، گرد می کنند. سپس چایی را خشک مینمایند. ولی برای تهیه چای سیاه برگها، خشک، تخمیر، در برخی اوقات مواد و رنگهای شیمیایی به آن اضافه و برشته میشود. یعنی فرایند بیشتری به روی چایی صورت میگیرد.

تفاوت چای سبز با چای سیاه این که چایی سبز کافئین بسیار کمتری نسبت به چایی سیاه دارد. مصرف آن برای رفع خستگی موثر نیست. چای سیاه ۲ تا ۴ گرم کافئین دارد. چای سبز کمتر از این مقدار زیادی از آنتی اکسیدانت ها ومواد مفید آن از دست میرود. حال اینکه در چایی سبز بدلیل عدم عملیات تخمیر بسیاری از مواد آنتی اکسدانت موجود در آن که عوامل مهم ضد بیماری ازاین گیاه هستند. دست نخورده باقی میمانند. به همین دلیل چای سبز خواث دارویی بسیار بالاتری نسبت به چای سیاه دارد، بطوری که بعضی اعتقاد دارند. چای سبز قطعاً در طبقه گیاهان دارویی قرار میگیرد. اما چای سیاه شاید خصوصیات یک گیاه دارویی را ندارد.

گیاهشناسی چایی

این گیاه درختچه ای است که به دو شکل وحشی و پرورش و موجود در حالت وحشی ارتفاع آن به ۱۰ تا ۱۵ متر میرسد. که اغلب در کشورهای خاور دور، هندوستان و چین میروید. انواع پرورش آن دارای ارتفاع کمی در حدود ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر که حداکثر به دو متر میرسد. انواع مختلف از خاصیت چای سبز وجود دارد. فقط نوع Camellia sinensis نوع زراعتی و انواع دیگر آن تزیینی میباشد.

چای گیاهی که با ریشه سطحی افشان که نسبت به شرایط فیزیکی از خود حساسیت نشان میدهد. ریشه این گیاه برای نفوذ در خاک احتیاج به زمین مناسب دارد. بطوری که در خاکهای نامطلوب و نامناسب به سختی نفوذ میکند. برگ درخت خاصیت چای سبز که از نظر اقتصادی و بهره برداری قسمت اصلی این گیاه را تشکیل میدهد که همیشه سبز است. دارای شکل کشیده نوک تیز و کنار آن دارای دندانه ریز است. برگها بطور متناوب اطراف شاخه قرار گرفتند. موقعی که برگها کوچک و جوان هستند. پوشیده از پشمک ها سفید ولی برگهای مسن صاف، براق و بدون پشمک میباشند.

خاصیت کاهش وزن و جلوگیری از بازگشت دوباره اضافه وزن چایی سبز در چیست؟

گلهای این گیاه سفید رنگ، خوشبو و معطر میباشند. گلها بصورت انفرادی یا خوشه ای و یا مجتمع و گاهی بصورت دوتایی و یا دسته پنج تای در بغل برگها ظاهرمیشوند. قطر این گلها در حدود ۳/۳ سانتیمتر است، این گلها دارای ۵ تا ۷ کاسبرگ و ۵ تا ۷ گلبرگ بیضوی شکل هستند.

بوته چای عموماً دارای لقاح دگر گشنی میباشد. در صورت لقاح خودی ( خودگشنی ) که احتمال بسیار کم است. بذر تولید نشده و در صورت تولید بذر، بذر استعداد و قدرت جوانه زنی ضعیف دارد. بوته سبز از این نوع بذر عموما ضعیفند. گرده افشانی و انتقال دانه گرده در این گیاه عموماً توسط حشرات مخصوصاً زنبورها انجام میگیرد. بطورکلی ۲ درصد از گلهای یک بوته تولید بذر می نمایند.

عموماً بوته که دارای ظاهر راست هستند. بدلیل استفاده بهینه از نور خورشید از بوته که بصورت جانبی رشد کردند. محصول بیشتری تولید مینمایند. چین اولا باعث سریعتر رشد جوانه پایینتر که در کناره برگ قرار دارند میشوند. به طور کلی میتوان گفت کیفیت و خاصیت چای سبز به دو عامل بستگی دارد.

۱- تعداد زیاد ساقه نسبت به وزن برگ
۲- وزن مخصوص مواد سلولزی موجود برگ

تکثیر گیاه چایی

ازدیاد نهال چای به چند طریق انجام میگیرد،یکی بوسیله تولید مثل جنسی یعنی با کاشت بذر چای در خزانه و دیگری بوسیله غیر جنسی که عبارت از ازدیاد بوسیله قلمه و خواباندن شاخ هست. این گیاه با بذر تکثیر میشود. فاصله کشت معمولاً ۵/۱ -۱ متر است.

آب و هوایی مناسب پرورش گیاه چای

چایی گیاهی مخصوص مناطق گرمسیری و تقربیاً درهر منطقه که هوای مرطوب و گرم میروید. این گیاه را میتوان از ۲ متر پایین تر از سطح دریاها آزاد جهان تا ۲۰۰۰ متری کشت نمود. در ایران این گیاه تا ارتفاع ۵۰۰ متری کشت میشود. گیاه چای میتواند درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد را نیز تحمل کند. بارندگی سالیانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیمتر در سال برای گیاه ایده آل میباشد.

از لحاظ طول روز، بوته چایی باید حداقل روزانه ۱۱ ساعت در معرض نور باشندکمتر از این مدت بعلت افزایش هورمونهای بازدارنده رشد، در گیاه برگ جدید تولید نخواهد شد. خاصیت چای سبز گیاهی دائمی با محصولی برگی و اسیدی پسند در pH حدود ۵/۵ ، ۴/۵ رشد بهتری دارد. چون گیاه چای نیاز فراوانی به آلومینوم و منزیم لذا در خاکهای اسیدی بهتر رشد میکند.

کوددهی به چای

برای راندمان بهتر توصیه میشود که از کل نیتروژن مصرفی، حدود ۲۰ درصد بکل سولفات آمونیوم برای استعمال در اوایل بهار، ۶۵ درصد بشکل اوره برای استفاده بین ماه برای استفاده در اوایل زمستان در نظر میگیریم. پاش کود مایع نوتریجکت امریکا و کود نوترینو مالزی نیز تاثیر شایانی در رشد دارد.

هرس چایی سبز

رشد شاخساره در شرایط مناسب، در تمام طول سال انجام میشود ودر صورتی که گیاه پیرایش نشود. انواع چینی تا ۳ متر، انواع هند و چنینی تاپنج متر و انواع هندی تا ۱۸ متر ارتفاع پیدا میکند. برای جلوگیری از این امر،پس از کشت چایی در محل اصلی، در طول چند سال اول، پیرایشهای مداوم به گیاه شکل بوته پر شاخساره و متراکم و کوتاهی میدهند. تا محصول به آسانی برداشت شود.
برداشت
برگهایی که در موقع برداشت چای از بوته بدست میایند. حاصل رشد جوانه هستند. که در اثر هرس از کنار برگهای شاخه سال قبل روییدند. در هنگام برداشت، یک شاخه بوته چای دارای ۵ تا ۷ عدد برگ که به ترتیب از بالای شاخه بطرف پایین یعنی محل اتصال آن به شاخه سال گذشته از نظر اهمیت ردبندی میشوند. مناسب ترین قسمت یک شاخساره جوان خاصیت چای سبز برای چایی سازی غنچه برگی و برگ اول و دوم هست.

فراوری چای سبز

در سالهای اخیر بر محبوبیت چایی سبز افزون و مصرف آن در غرب توسعه میابد. بهترین چایی سبز نوعی از آن که در بهار و از چین ها ی اول درست میشود. با دست به عمل میاید در این نوع چای حداقل اکسیداسیون روی میدهد. پس از چیدن برگها و طی مرحله مالش سریعاً بوسیله بخار آب داغ آنزیمهای اکسید کننده موجود در برگهای چای غیر فعال میشوند و محتوی پلی فنلی آنها دست نخورده و سالم باقی میماند و عناصر طبیعی موجود در برگ چای آن حفظ میشود.

شیوه سنتی فرآوری چای سبز شامل مراحل پلاساندن، گرم، مالش و خشک میباشد. که بعد از چیدن، برگهای تازه را روی تخته حصیری پهن میکنند و آفتاب میدهند. یا به مدت دو ساعت در حرارت زیاد میگذارند پس از آن برگهای چای را داغ میکنند. تا از اکسیده آن جلوگیری زیاد میگذارند پس از آن برگهای چای در داغ میکنند تا از اکسیده آن جلوگیری نمایند و تازگی آن حفظ شود سرانجام برگها را به شکل مختلف می پیچند و خشک میکنند.

خواص دارویی چای سبز

ماده EGCG موجود در چای سبز در درمان سرطان نقشی بی نظیر دارد. بررسی آمار مرگ و میر ناشی از سرطان در بین مردم ژاپن نشان میدهد که در استان شیزوکا در بین زنان و مردان ساکن این استان میزان مرگ و میر ناشی از سرطان بمیزان قابل توجهی پایین می اید. میزان مرگ میر در هر شهر، شهرک و روستای استان شیزوکا برای یافت علت این امر محاسبه گردید. بر اساس آمارهای منتشر و میزان مرگ، نقشه ای توزیع سرطان در استان کشیده شد ومشخص گردید که در نواحی مرکز و غرب ناحیه استان شیزوکا در جاهایی که چایی سبز تولید میشوند میزان مرگ میر ناشی از سرطان بصورت دقیق تر سرطان معده و روده همچنین سرطان مری وکبد خیلی پایینترست.

نتیجه این تحقیقات برروی حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفت. در آغاز به موشها سلول سرطانی تلقیح کردند. به یک گروه از موشها عصاره چای سبز داده شد در صورتی که به گروه دیگر این عصاره داده نشد در مری ومعده موشها تومورهای بدخیم بوجود آمد.

چای سبز و ترکیبات قدرت جلوگیری از سرطان

از تحقیقات روی حیوانات آزمایشهای آزمایشگاهی این نتایج بدست آمد که چای سبز و ترکیبات قدرت جلوگیری از سرطان دارند. چندین مطالعه بیانگر آن که مصرف چای بوِیژه چایی سبز نقش محافظ در برابر یک سلسله از سرطان دارند.

در مطالعه جدید، پژوهشگران اثر میل چای سبز روی خطر سرطان مجاری صفراوی را بررسی کرده اند. در این مطالعه ۶۲۷ بیمار مبتلا به سرطان مجاری صفراوی ۱۰۲۷ نفر با سنگ صفراوی و ۹۵۹ نفر بعنوان افراد مورد مقایسه شرکت داشتیم.

از بررسی این اطلاعات چنین برمیاید که در زنان، میل روزی یک فنجان خاصیت چای سبز در مدت شش ماه، ابتلا به سنگ صفرا را بمیزان ۲۷ در صد، سرطان کیسه صفرا را به میزان ۴۴ درصد و سرطان مجاری صفراوی را بمیزان ۵۳ درصد کاهش میدهد. در مردان میل چای اثر مشابهی نشان داد اما این تاثیر در حد زنان نبود.

چای و کاهش وزن

در تحقیقاتی که در مجله تغذیه سازمان تغذیه امریکا منتشر و افرادی که روزانه ۵ فنجان چایی اولانگ مصرف میکرده اند وزنشان در مقایسه با افرادی که بهمین میزان آب مصرف کرده اند کمتر بودست. در مطالعه دیگری که باز هم در آن نشریه منتشر و کسانی که از چایی سبز استفاده کرده اند ۴ درصد کالری بیشتری در بدنشان سوزانده اند.

ترکیبات موجود در چای سبز متابولیسم چربی ها و مواد قندی را در بدن افزایش میدهد بعبارت دیگر این مواد سبب سوخت و ساز مواد غذایی در بدن و نمیگذارد چربی در بدن ذخیره شود چاقی بوجود آورد. مطالعات علمی نشان میدهند که میل چایی سبز سبب کمی وزن بدن میشود.  چای سبز بعلت بالا بردن متابولیسم بدن و مصرف مواد غذایی از امکان بالا قند خون و کلسترول خون جلوگیری میکند. در یک بررسی علمی ثابت که میل چایی میتواند هر روز حدود ۷۰ کالری اضافی را در بدن به سوخت وساز برساند که در مجموع قادر خواهد بود حدود ۷ پاوند از وزن بدن را در طول سال کم کند.

جلوگیری از برگشت دوباره اضافه وزن

کاتچین موجود در خاصیت چای سبز به جلوگیری از برگشت دوباره وزن کمک میکنند. این مکانیسم بوسیله جلوگیری از ذخیره گلوکز در سلولهای چربی بدن صورت میگیرد اپی گالوکاتچین گالات EGCG موجود در چایی سبز ترکیب بسیار موثری در کاهش چربی بدن میشناسیم.

آپارات بیژن صمغ آبادی را مشاهده نمایید.