آموزش قدم به قدم کاشت بونسایی

آموزش کاشت بونسایی نوعی از باغبانی هنر که ازقدیم در چین و ژاپن به روش مختلفی متداوال بوده و هم اکنون کل جهان از این هنر اطلاع دارند. کم بیش آن را بطور نسبی به اجرا در می آورند. ارن نظر لغوی bon به معنی بشقاب، سینی یا گلدان و Sai کشت و کار و BONSAI کاشت در گل جا معنی کردند. اما نه هر گل یا گلدانی، پاکوتاهی یک درخت و کاشت در یک گل جای کوچک متضمن هرس و نگهداری خاص که با هرس دیگر درختان در باغ متفاوت میباشد.

هر گیاه برای خود دستور خاص و هرس و نگهداری دارد. اما بطورکلی در صورتیکه کلیه موارد بطور صحیح اجرا شود. گیاه حالت میناتوری به خود خواهد گرفت. بعضی از درختان آموزش کاشت بونسایی بیش از ۳۵۰ سال عمر دارند و طبییعی که هر نسلی مسئول که این هنر را حفظ و به نسل بعد منتقل کند. بالا بودن سن گیاه در گلدان به تنهایی ارزش گیاه بونسایی را معین نمی کند. بکله کیفیت کار در صدر مسئله قرار دارد.

اگر دنبال شرکت تخصصی جابجایی درخت هستید و نمیخواهید درختتان خشک شود با ما تماس بگیرید.

قبل از شروع به کاشت

هر فعالیتی بر حسب اهمیت آن قبل از شروع احتیاج به مطالعه همه جانبه دارد. کار بونسایی یک هنر طبیعی و قبل از شما طبیعت این کار را به عهده داشته و دارد. چشم خود را خوب باز و ببینید عادت گیاه به شاخه دهی، زوایه آنها، کج یار راست بودن تنه، صاف یا ناصاف بودن آن و ببینید چطور شاخه با تنه زوایه می سازد که از نور به بهترین وجه استفاده کنند.

موقعیت برگها روی شاخه بخوبی مطالعه که آیا آنها باهم متقابل هستند. یا یک درمیان و متناوب. با شاخه چه زوایه می سازند. تعداد برگها با سطح آنها چه رابطه دارد. بافت آن چگونه است. نرم است یا خشن. نور را چگونه منعکس میسازد.

قبل از شروع آزمایش دیگری را پس دهید. آیا علاقه دارید یا نه. عاشق کار باشید. وگرنه ناموفق خواهید بود. به صرف اینکه بگویید بونسای قشنگ کافی نیست. قشنگ و زیبا بودن بونسایی راهمه می دانند.

مسلماً یک سری از مسائل آموزش کاشت بونسایی از طریق علمی و مطالعه بخوانید. اما آن زمانی کار نتیجه بهتر و عالی خواهد بداد که با یکی از گلخانه بونسای آشنایی داشته باشید ودر آنجا تمرین کنید. در نمایشگاهها شرکت و حاصل فعالیت هنرمندان آماتور و حرفه این کار هنری ظریف را ببییند از تازه علمی آن هر چه بیشتر و بهتر با خبر شود.

شرایط نگهداری بونسایی

گیاهانی که قابلیت آموزش کاشت بونسایی شدن دارند محدود هستند وبعضی از آنها برای پاکوتاه شدن و مینیاتوری شدن شدیداً مقاومت میکنند، احتیاجات آنها با بقیه درختان متفاوت و بعضیها با گیاه بونسایی مانند یک گیاه آپارتمانی رفتار میکنند و شکست میخورند. بعضیها فکر میکنند که گیاه بونسای مثل یک درخت پاکوتاه و احتیاجات آن همان احتیاجات یک درخت ولی به میزان کمتر، اینطور نیست.

هر گیاهی اگر آبیاری شو یا در درجه حرارت بالا و یا خیلی پایین قرار بگیرد از بین میرود. گیاه بونسایی هم همین طور اما شرایط دقیق تر و ظریف و باریک شرایط به اندازه مینیاتوری بودن آن ظریف و باریک و حساس است.

گیاه آموزش کاشت بونسایی احتیاج به شرایط بیرون از گلخانه دارد. در بیرون از اطاق تمام امکانات برای آن مهیا باشد. اگر چند هفته و یا چند وبا چند ماه در اطاق یا گلخانه نگهداری شود. رطوبت و نور و حرارت و جریان هوا کاملاً مساعد باشد.

چند نکته مهم در خصوص بونسایی

مسائل و مقرارتی هستند که در همه گیاهان و در هر حال برای کسی که گیاه بونسایی دارد رعایت کند.

 • رابطه گل جا با گیاه به همان میزان اهمیت دارد که نقاشی و رنگ آمیزی بیرون گلدان.
 • گلدانهای براق اصولاً برای گیاهان گلدار و گلدانهای معمولی و مات برای گیاهان برگی به کار میروند.
 • اولین مسئله مربوط به تنه میشود، بهترین گیاهان برای بونسایی آنهایی هستند که تنه آنها فقط یک شاخه است نه چند شاخه.
 • مجلات مربوط  به آموزش کاشت بونسایی را در این رابطه حتماً مطالعه نمایید.

تقلید از دیگران

بعضی نه وقت دارند نه مایل به شکست و ریسک هستند. آنها از تجربیات سایر افراد دست به این هنر زده اند استفاده میکنند. افراد ماهر و هنرمند با نظر اول از دیدن قیافه گلدان و گیاه بونسایی همه چیز را متوجه میشوند واین احساس به هیچ عنوان قابل آموزش دادن و گفتن و نوشتن نیست. چه گیاهی را انتخاب کنند. چه شکلی به آن بدهید و چه وسایلی لازم داریم. این مربوط به شماست که میخواهید چه کار کنید.

بونسایی تقلیدی مقررات خاصی ندارد و ساده اما بخاطر داشتن شرایط بونسایی هنری نیز برای مقلدین لازمست . برای شروع فقط یک نشاء را انتخاب و یا یک گیاه بامقداری ریشه ویا گیاه گوشتی Succlent گیاهان ساده مثل حسن یوسف و یا شعمدانی و گیاهان گوشتی خیلی خوب هستند و در حقیقت این کار آموزش کاشت بونسایی نیست.

بلکه شما را برای کار هنری آموزش کاشت بونسایی آماده میکند. پس از آن نوبیت به تعویض گلدان میرسد. بعضی از گیاهان مانند شعمدانی و حسن یوسف احتیاج به تغییر گلدان ندارند وبا سر برداری و هرس کار را شروع میکنند برای شروع کار دانش اولیه باغبانی لازمست.

خلق اولین اثر

قبل از هر چه وسایل لازم از گلدان تا قیچی و خاک و مواد غذایی را تهیه تا در وسط کار فعالیت شما مختل نشود.

انتخاب گلجا

برحسب نوع کار و گیاه بونسایی و اینکه نهایتاً چه شکلی پیدا کند. نوع گلدان یا گلجا متفاوت است. اصولاً رنگ براق و مات هر دو موجود و بار گیاهان گلدار براق و گیاهان برگی مات انتخاب کنید. بونسایی مناسب برای عید نوروز ۱۴۰۲ میباشد.

وسایل لازم

میزان وسایل مهمی لازم نیست. قیچی باغبانی، سیم و وایر محکمتر از شاخه ها برای نگهداری و خمی آنها سیم مسی بهترین و میله های چوبی و نوک مداد یا سیخ ژاکت بافتی ، برای پاکی خاک از اطراف ریشه ها برا هنرها وسایل گرانتر موجود اما شما چندان وسایلی احتیاج ندارید.

انتخاب گیاه

از روز اول روی گیاهان گرانبها کار نکنید. بعضی از گیاهان که حرفه آنها را از خارج از رده و دور ریختنی میدانند آنها را انتخاب تا دست شما به قیچی و وسایل ابزار آشنا شود.

حسن یوسف چلچراغی

اصولا جوانه انتهایی کلیه گیاهان بر جوانه جانبی خود غالب و سعی برخواب آنها داشته وبه رشد روزانه خود ادامه میدهد. در نتیجه گیاه بونسایی بصورت تک شاخه و دراز در میآید. این مشخصه یک پدیده هورنی که در هرس درختان و درختچه و سربرداری گلهای آپارتمانی از آن استفاده میگردد.

با حذف جوانه انتهایی جوانه جانبی که با کمبود هورمون بازدارنده روبرو شدند. بیدار و شروع به رشد مینمایند. در نتیجه گیاه به حالت بوته توپر و چنبره در میاید که چون به لوستر شباهت دارد اصطلاح علم باغبانی به آن هرس چهل چراغی میگویند. این طریقه هرس و سربرداری در نگهداری گلهای آپارتمانی وخصوصاً برای تهیه گلهای که بصورت سبد آویز بکار میرود استفاده دارد.

میتوان از بوته و گلدانی ساده گیاهی چنبره و چهل چراغی ساخت که میتواند برای هفته زینت بخش پاسیو و یا پذیرایی شماباشد. گیاه بونسایی بکار رفته در اینجا حسن یوسف و طرز کار بسیار ساده و که هر شاخه که دارای ۵ جفت برگ گردید جوانه انتهایی آن با ناخن قطع گردد. گیاه پس از ۴-۳ ماه از صورت تک شاخه به چهل چراغ تبدیل میگردد.

شش گام اول کاشت بونسایی
 1. الف- گیاه بونسایی را خوب برانداز کنید. مشخص کنید کدام طرف برای اینکه روبرو قرار گیرد.
 2. ب- دو انگشت سبابه دست چپ را اطراف تنه درخت قرار دهید و گلدان را وارونه کنید. اگر گیاه بونسایی خارج نشد. به آرامی به لبه میز بزنید و گیاه را خارج کنید.
 3. از قاعده گیاه بونسایی شروع کنید. شاخه اضافی و درهم رفته و متقابل را حذف کنید. به دنبال شاخه متناوب باشید. یک درمیان نه روبروی همدیگر رشد را از شخه زیرین به شاخه بالا منتقل کنید. با خلوت کردن شاخه جریان هوا را به خوبی برقرار کنید.
 4. با وایرو سیم مسی که تهیه کردید. مطابق شکل دور شاخه فرعی و اصلی بپچید و زاویه شاخه را از حاده به قائمه تبدیل نمایید. طرز پیچیدن سیم بصورت عمل نزدیک از حرفه بیاموزید. چون روز اول دست شما آشنا نیست و از ارتجاع پذیریی و یا محکم بودن شاخه با اطلاع نیستید کار را به آرامی انجام دهید تا شاخه صدمه نبینند طول سیم لازم عبارتست از طول شاخه به اضافه یک سوم آن.
 5.  اگر شاخه نزدیک بهم و نزدیک به تنه باشند. یک سیم برای دو شاخه کافی باشد. برای جلوگیری از فرورفتن سیم در شاخه در یک شاخه موافق با عقربه ساعت و دیگری مخالف با آن بپچید.
 6. سیم را در قاعده شاخه دور شاخه بالاتر یا پایین تر بپچید تا نگه داشته شود.
پنج گام دوم کاشت بونسایی
 1. برای ثابت نگه داری سرسیم بداخل خاک فرو کنید.

 2. هنگام خم کردن شاخه شست خود را زیر شاخه در محلی قرار دهید که سیم از آنجا نباید عبور کند. از آن طرف شاخه عبور کند. خیلی محکم به دور شاخ نپچید چون آنها احتیاج به فضایی برای رشد دارند. اگر وایرها بداخل پوست نفوذ کنند. روی شاخه علاماتی میگذارند که قیافه زشتی پیدان میکند.
 3. برای قرار دادن گیاه بونسایی در گلدان جدید به قیچی باغبانی، یک چنگال که سر آنها خم شدند. گلجا، کمی آب برای حل کردن مواد غذایی تحریک کننده و خاک مخصوص.
 4. بانوک چنگال به آرامی خاکها را کنار بزنید. شدیداً مواظب باشید که ریشه با رنگ روشن زرد و کرم رنگ آسیب نبینند. ریشه پیرتر قهوه ای رنگ و کلفتتر هستند. ریشه ضخیم و در هم رفته را قطع نمایید. اما ریشه فعال موئین در همه اطراف گیاه بونسایی نه در یک طرف نگه دارید. تقریباً یک سوم ریشه زائد و حذف شوند.
 5. خاک مخصوص را متناسب با حجم ریشه گیاه بونسایی را برای چند بار در داخل گلدان بدون خاک قرار دهید و آنرا امتحان نمایید. در داخل گلدان بریزید. اگر گلدان به شکل بیضی، یقه گیاه از یک طرف به لبه نزدیکتر از طرف دیگر باشد. بطوریکه یک طرف یک سوم و یک طرف دو سوم فاصله را دریافت کند. اما در گلدانهای استوانه ای یقه در وسط قرار گیرد. گلدان را کمی بلرزانید. تا خاک با کلیه ریشه موئین ارتباط پیدا کند با انگشتان خاک را به ملایمت فشار دیهد تا حبابهای هوا خارج شود.
سه گام نهایی کاشت بونسایی
 1. اگر چند ریشه بیرون زده باشد. به کمک وایر آنها را زیر خاک ببرید. وایرها را در همان جا نگه دارید. تا ریشه ثابت و سپس چند روز بعد وایرها را بردارید.
 2. تشتی پر از آب کرده و گلدان را برای پنج دقیقه داخل آن بگذارید. تا آب همه حبابها را خارج کند گلدان را خارج و آبهای اضافی خارج شوند. پس از بیرون آوردن گلدان از تشت یکی دو بار گردان را بلرزانید. روی گلدان با خزه با قلوه سنگ ریز و یا سنگ ریزه بپوشانید. چند روز اجازه دهید تا گیاه بونسایی خود را در گلدان ثابت کند. سپس بطور دلخواه با خم شاخه بصورت هر مجسمه که خواستید تبدیل نمایید.
 3. نور آفتاب غیر مستقیم باشد. آموزش کاشت بونسایی پشت شیشه نگذارید. در معرض جریان شدید هوا قرار نگیرد. همیشه گیاه بونسایی خود را با آب فشان مرطوب نمایید. خزه را مرطوب نگه دارید. تا محیط اطراف خود را مرطوب کند. شاخه ناخواسته را قطع کنید.