فضای سبز

فضای سبز بخشی از فضای باز محیط آپارتمان یا شهر است.

عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختچه ها، درختان، گل ها، چمن ها و … است.

جهت ایجاد فضای سبز مناسب علاوه بر طراح خوب نیازمند باغبان خوب هستید.

متخصصان ما متشکل از مهندسان عمران، معماران و باغبان های با تجربه هستند.

آموزش کاشت بونسایی

آموزش قدم به قدم کاشت بونسایی

آموزش کاشت بونسایی نوعی از باغبانی هنر که ازقدیم در چین و ژاپن به روش مختلفی متداوال بوده و هم اکنون کل جهان از این هنر اطلاع دارند. کم بیش آن را بطور نسبی به اجرا در می آورند. ارن نظر لغوی bon به معنی بشقاب، سینی یا گلدان و Sai کشت و کار و BONSAI کاشت در گل جا معنی کردند. اما نه هر گل یا گلدانی، پاکوتاهی یک درخت و کاشت در یک گل جای کوچک متضمن هرس و نگهداری خاص که با هرس دیگر درختان در باغ متفاوت میباشد.

هر گیاه برای خود دستور خاص و هرس و نگهداری دارد. اما بطورکلی در صورتیکه کلیه موارد بطور صحیح اجرا شود. گیاه حالت میناتوری به خود خواهد گرفت. بعضی از درختان آموزش کاشت بونسایی بیش از ۳۵۰ سال عمر دارند و طبییعی که هر نسلی مسئول که این هنر را حفظ و به نسل بعد منتقل کند. بالا بودن سن گیاه در گلدان به تنهایی ارزش گیاه بونسایی را معین نمی کند. بکله کیفیت کار در صدر مسئله قرار دارد.

اگر دنبال شرکت تخصصی جابجایی درخت هستید و نمیخواهید درختتان خشک شود با ما تماس بگیرید.

قبل از شروع به کاشت

هر فعالیتی بر حسب اهمیت آن قبل از شروع احتیاج به مطالعه همه جانبه دارد. کار بونسایی یک هنر طبیعی و قبل از شما طبیعت این کار را به عهده داشته و دارد. چشم خود را خوب باز و ببینید عادت گیاه به شاخه دهی، زوایه آنها، کج یار راست بودن تنه، صاف یا ناصاف بودن آن و ببینید چطور شاخه با تنه زوایه می سازد که از نور به بهترین وجه استفاده کنند.

موقعیت برگها روی شاخه بخوبی مطالعه که آیا آنها باهم متقابل هستند. یا یک درمیان و متناوب. با شاخه چه زوایه می سازند. تعداد برگها با سطح آنها چه رابطه دارد. بافت آن چگونه است. نرم است یا خشن. نور را چگونه منعکس میسازد.

قبل از شروع آزمایش دیگری را پس دهید. آیا علاقه دارید یا نه. عاشق کار باشید. وگرنه ناموفق خواهید بود. به صرف اینکه بگویید بونسای قشنگ کافی نیست. قشنگ و زیبا بودن بونسایی راهمه می دانند.

مسلماً یک سری از مسائل آموزش کاشت بونسایی از طریق علمی و مطالعه بخوانید. اما آن زمانی کار نتیجه بهتر و عالی خواهد بداد که با یکی از گلخانه بونسای آشنایی داشته باشید ودر آنجا تمرین کنید. در نمایشگاهها شرکت و حاصل فعالیت هنرمندان آماتور و حرفه این کار هنری ظریف را ببییند از تازه علمی آن هر چه بیشتر و بهتر با خبر شود.

شرایط نگهداری بونسایی

گیاهانی که قابلیت آموزش کاشت بونسایی شدن دارند محدود هستند وبعضی از آنها برای پاکوتاه شدن و مینیاتوری شدن شدیداً مقاومت میکنند، احتیاجات آنها با بقیه درختان متفاوت و بعضیها با گیاه بونسایی مانند یک گیاه آپارتمانی رفتار میکنند و شکست میخورند. بعضیها فکر میکنند که گیاه بونسای مثل یک درخت پاکوتاه و احتیاجات آن همان احتیاجات یک درخت ولی به میزان کمتر، اینطور نیست.

هر گیاهی اگر آبیاری شو یا در درجه حرارت بالا و یا خیلی پایین قرار بگیرد از بین میرود. گیاه بونسایی هم همین طور اما شرایط دقیق تر و ظریف و باریک شرایط به اندازه مینیاتوری بودن آن ظریف و باریک و حساس است.

گیاه آموزش کاشت بونسایی احتیاج به شرایط بیرون از گلخانه دارد. در بیرون از اطاق تمام امکانات برای آن مهیا باشد. اگر چند هفته و یا چند وبا چند ماه در اطاق یا گلخانه نگهداری شود. رطوبت و نور و حرارت و جریان هوا کاملاً مساعد باشد.

چند نکته مهم در خصوص بونسایی

مسائل و مقرارتی هستند که در همه گیاهان و در هر حال برای کسی که گیاه بونسایی دارد رعایت کند.

 • رابطه گل جا با گیاه به همان میزان اهمیت دارد که نقاشی و رنگ آمیزی بیرون گلدان.
 • گلدانهای براق اصولاً برای گیاهان گلدار و گلدانهای معمولی و مات برای گیاهان برگی به کار میروند.
 • اولین مسئله مربوط به تنه میشود، بهترین گیاهان برای بونسایی آنهایی هستند که تنه آنها فقط یک شاخه است نه چند شاخه.
 • مجلات مربوط  به آموزش کاشت بونسایی را در این رابطه حتماً مطالعه نمایید.

تقلید از دیگران

بعضی نه وقت دارند نه مایل به شکست و ریسک هستند. آنها از تجربیات سایر افراد دست به این هنر زده اند استفاده میکنند. افراد ماهر و هنرمند با نظر اول از دیدن قیافه گلدان و گیاه بونسایی همه چیز را متوجه میشوند واین احساس به هیچ عنوان قابل آموزش دادن و گفتن و نوشتن نیست. چه گیاهی را انتخاب کنند. چه شکلی به آن بدهید و چه وسایلی لازم داریم. این مربوط به شماست که میخواهید چه کار کنید.

بونسایی تقلیدی مقررات خاصی ندارد و ساده اما بخاطر داشتن شرایط بونسایی هنری نیز برای مقلدین لازمست . برای شروع فقط یک نشاء را انتخاب و یا یک گیاه بامقداری ریشه ویا گیاه گوشتی Succlent گیاهان ساده مثل حسن یوسف و یا شعمدانی و گیاهان گوشتی خیلی خوب هستند و در حقیقت این کار آموزش کاشت بونسایی نیست.

بلکه شما را برای کار هنری آموزش کاشت بونسایی آماده میکند. پس از آن نوبیت به تعویض گلدان میرسد. بعضی از گیاهان مانند شعمدانی و حسن یوسف احتیاج به تغییر گلدان ندارند وبا سر برداری و هرس کار را شروع میکنند برای شروع کار دانش اولیه باغبانی لازمست.

خلق اولین اثر

قبل از هر چه وسایل لازم از گلدان تا قیچی و خاک و مواد غذایی را تهیه تا در وسط کار فعالیت شما مختل نشود.

انتخاب گلجا

برحسب نوع کار و گیاه بونسایی و اینکه نهایتاً چه شکلی پیدا کند. نوع گلدان یا گلجا متفاوت است. اصولاً رنگ براق و مات هر دو موجود و بار گیاهان گلدار براق و گیاهان برگی مات انتخاب کنید. بونسایی مناسب برای عید نوروز ۱۴۰۲ میباشد.

وسایل لازم

میزان وسایل مهمی لازم نیست. قیچی باغبانی، سیم و وایر محکمتر از شاخه ها برای نگهداری و خمی آنها سیم مسی بهترین و میله های چوبی و نوک مداد یا سیخ ژاکت بافتی ، برای پاکی خاک از اطراف ریشه ها برا هنرها وسایل گرانتر موجود اما شما چندان وسایلی احتیاج ندارید.

انتخاب گیاه

از روز اول روی گیاهان گرانبها کار نکنید. بعضی از گیاهان که حرفه آنها را از خارج از رده و دور ریختنی میدانند آنها را انتخاب تا دست شما به قیچی و وسایل ابزار آشنا شود.

حسن یوسف چلچراغی

اصولا جوانه انتهایی کلیه گیاهان بر جوانه جانبی خود غالب و سعی برخواب آنها داشته وبه رشد روزانه خود ادامه میدهد. در نتیجه گیاه بونسایی بصورت تک شاخه و دراز در میآید. این مشخصه یک پدیده هورنی که در هرس درختان و درختچه و سربرداری گلهای آپارتمانی از آن استفاده میگردد.

با حذف جوانه انتهایی جوانه جانبی که با کمبود هورمون بازدارنده روبرو شدند. بیدار و شروع به رشد مینمایند. در نتیجه گیاه به حالت بوته توپر و چنبره در میاید که چون به لوستر شباهت دارد اصطلاح علم باغبانی به آن هرس چهل چراغی میگویند. این طریقه هرس و سربرداری در نگهداری گلهای آپارتمانی وخصوصاً برای تهیه گلهای که بصورت سبد آویز بکار میرود استفاده دارد.

میتوان از بوته و گلدانی ساده گیاهی چنبره و چهل چراغی ساخت که میتواند برای هفته زینت بخش پاسیو و یا پذیرایی شماباشد. گیاه بونسایی بکار رفته در اینجا حسن یوسف و طرز کار بسیار ساده و که هر شاخه که دارای ۵ جفت برگ گردید جوانه انتهایی آن با ناخن قطع گردد. گیاه پس از ۴-۳ ماه از صورت تک شاخه به چهل چراغ تبدیل میگردد.

شش گام اول کاشت بونسایی
 1. الف- گیاه بونسایی را خوب برانداز کنید. مشخص کنید کدام طرف برای اینکه روبرو قرار گیرد.
 2. ب- دو انگشت سبابه دست چپ را اطراف تنه درخت قرار دهید و گلدان را وارونه کنید. اگر گیاه بونسایی خارج نشد. به آرامی به لبه میز بزنید و گیاه را خارج کنید.
 3. از قاعده گیاه بونسایی شروع کنید. شاخه اضافی و درهم رفته و متقابل را حذف کنید. به دنبال شاخه متناوب باشید. یک درمیان نه روبروی همدیگر رشد را از شخه زیرین به شاخه بالا منتقل کنید. با خلوت کردن شاخه جریان هوا را به خوبی برقرار کنید.
 4. با وایرو سیم مسی که تهیه کردید. مطابق شکل دور شاخه فرعی و اصلی بپچید و زاویه شاخه را از حاده به قائمه تبدیل نمایید. طرز پیچیدن سیم بصورت عمل نزدیک از حرفه بیاموزید. چون روز اول دست شما آشنا نیست و از ارتجاع پذیریی و یا محکم بودن شاخه با اطلاع نیستید کار را به آرامی انجام دهید تا شاخه صدمه نبینند طول سیم لازم عبارتست از طول شاخه به اضافه یک سوم آن.
 5.  اگر شاخه نزدیک بهم و نزدیک به تنه باشند. یک سیم برای دو شاخه کافی باشد. برای جلوگیری از فرورفتن سیم در شاخه در یک شاخه موافق با عقربه ساعت و دیگری مخالف با آن بپچید.
 6. سیم را در قاعده شاخه دور شاخه بالاتر یا پایین تر بپچید تا نگه داشته شود.
پنج گام دوم کاشت بونسایی
 1. برای ثابت نگه داری سرسیم بداخل خاک فرو کنید.

 2. هنگام خم کردن شاخه شست خود را زیر شاخه در محلی قرار دهید که سیم از آنجا نباید عبور کند. از آن طرف شاخه عبور کند. خیلی محکم به دور شاخ نپچید چون آنها احتیاج به فضایی برای رشد دارند. اگر وایرها بداخل پوست نفوذ کنند. روی شاخه علاماتی میگذارند که قیافه زشتی پیدان میکند.
 3. برای قرار دادن گیاه بونسایی در گلدان جدید به قیچی باغبانی، یک چنگال که سر آنها خم شدند. گلجا، کمی آب برای حل کردن مواد غذایی تحریک کننده و خاک مخصوص.
 4. بانوک چنگال به آرامی خاکها را کنار بزنید. شدیداً مواظب باشید که ریشه با رنگ روشن زرد و کرم رنگ آسیب نبینند. ریشه پیرتر قهوه ای رنگ و کلفتتر هستند. ریشه ضخیم و در هم رفته را قطع نمایید. اما ریشه فعال موئین در همه اطراف گیاه بونسایی نه در یک طرف نگه دارید. تقریباً یک سوم ریشه زائد و حذف شوند.
 5. خاک مخصوص را متناسب با حجم ریشه گیاه بونسایی را برای چند بار در داخل گلدان بدون خاک قرار دهید و آنرا امتحان نمایید. در داخل گلدان بریزید. اگر گلدان به شکل بیضی، یقه گیاه از یک طرف به لبه نزدیکتر از طرف دیگر باشد. بطوریکه یک طرف یک سوم و یک طرف دو سوم فاصله را دریافت کند. اما در گلدانهای استوانه ای یقه در وسط قرار گیرد. گلدان را کمی بلرزانید. تا خاک با کلیه ریشه موئین ارتباط پیدا کند با انگشتان خاک را به ملایمت فشار دیهد تا حبابهای هوا خارج شود.
سه گام نهایی کاشت بونسایی
 1. اگر چند ریشه بیرون زده باشد. به کمک وایر آنها را زیر خاک ببرید. وایرها را در همان جا نگه دارید. تا ریشه ثابت و سپس چند روز بعد وایرها را بردارید.
 2. تشتی پر از آب کرده و گلدان را برای پنج دقیقه داخل آن بگذارید. تا آب همه حبابها را خارج کند گلدان را خارج و آبهای اضافی خارج شوند. پس از بیرون آوردن گلدان از تشت یکی دو بار گردان را بلرزانید. روی گلدان با خزه با قلوه سنگ ریز و یا سنگ ریزه بپوشانید. چند روز اجازه دهید تا گیاه بونسایی خود را در گلدان ثابت کند. سپس بطور دلخواه با خم شاخه بصورت هر مجسمه که خواستید تبدیل نمایید.
 3. نور آفتاب غیر مستقیم باشد. آموزش کاشت بونسایی پشت شیشه نگذارید. در معرض جریان شدید هوا قرار نگیرد. همیشه گیاه بونسایی خود را با آب فشان مرطوب نمایید. خزه را مرطوب نگه دارید. تا محیط اطراف خود را مرطوب کند. شاخه ناخواسته را قطع کنید.
ده سوال معمول کمپوست

جواب به ده سوال معمول در مورد کمپوست

در خصوص پاسخ به ده سوال معمول کمپوست در ادامه بیان میشود. در سالهای نه چندان دور گذشته، بیشتر مردم مواد غذایی مصرفی را در باغچه خود تولید و همیشه یک پشته کمپوست سازی برای بهبود کیفیت خاک خود داشتند. کمپوست سازی موضوعی که مردم از چگونگی انجام آن آگاه بودند. کودکان با برگردان سازی خاک یا کار در باغچه بعنوان قسمتی از کار روزمه شان مهارت ساخت آنرا پیدا میکردند. به هرحال، بنظر میرسد که علم کمپوست سازی دچار لغزش و انجام آن از مسیر اصلی خود منحرف شدست. سوالات و پاسخ زیر در خصوص ده سوال معمول کمپوست، شما را در مسیر تولید کمپوست قرار خواهد داد.

۱- کمپوست واقعاً چیست؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ کمپوست مخلوطی از مواد آلی تجزیه در حال تجزیه میباشد. هوموس نیز مشابه با کمپوس میباشد. اما به ماده آلی اتلاق میشود که در مرحله پایانی تجزیه قرار گیرد. چیزی باری تجزیه بیشتر ندارد. ممکن است کمپوست را روی سطح خاک بصورت لایه پخش نمود.

اگرچه مواد آلی دیگر مانند تراشه پوست درخت و چوب آنقدر تجزیه نشدند. که بعنوان کمپوست در نظر میگیریم. با اضافه سازی کمپوست به خاک باغچه خود کیفیت آنرا افزایش میدهید زیرا خصوصیات نگهداری آب و مواد مغذی در خاکهای ماسه و شنی و خاصیت زهکشی در خاکهای سنگین و رسی بهتر میشود. صرفنظر از نوع خاک، کمپوست موجب بهبود ساختار خاک و در دسترس سازی مواد مغذی برای ریشه گیاه میشود. شما میتوانید براحتی کمپوست را با استفاده از ضایعات آلی حیاط خود، ضایعات غذایی آشپزخانه و ضایعاتی چون کاغذ و مقوا تولید کنید. آیا کپوست جایگزینی برای خاک محسوب میشود؟

۲- مواد قهوه ای و سبز داخل کمپوست چه هستند؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ تولید کنندگان کمپوست به مواد آلی که مقدار کربن آنها بالا باشد مواد قهوه ای، به موادی که مقدار نیتروژن آنها بالا و مواد سبز میگویند. ترکیبات کربن دار برای تولید کمپوست شامل برگها، شاخه هرس چوبی گیاهان، کلش، کاغذ، مقوا و ضایعات غذایی، پودر قهوه، چای کیسه ای و کود حیوانی منابع دارای نیتروژن هستند. هنگام مخلوط سازی مواد اولیه برای ایجاد پشته کمپوست، سه قسمت از مواد قهوه ای را با یک قسمت مواد سبز مخلوط نمایید.

۳- آیا میتوانم تمام ضایعات آشپزخانه خود را به کمپوست تبدیل کنم؟ در مود مدفوع حیوانات خانگی چطور؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ در مورد استفاده از مواد اولیه قابل کمپوست سازی و اینکه چه چیزی را میتوان و چه چیزی را نباید به پشته کمپوست اضافه شود. قانون خاصی وجود ندارد. گوشت، استخوان، ماهی، لبنیات، روغن یا گریس را وارد پشته یا جعبه کمپوست سازی خود نکنید. سریع فاسد و بوی بدی تولید کنند. در نتیجه حشرات و آفاتی چون جوندگان، سگها، روباه، راکن و غیره جذب آن خواهند شد.

هرگز مدفوع گربه، سگ یا پرندگان اهلی را وارد کمپوست خود نکنید. این مواد دارای بیمار گربه و آنرا به انسان انتقال میدهد.

۴- آیا بایستی یک محفظه و جعبه نگهداری برای کمپوست تهیه کنم؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ ماده آلی برای تجزیه و پوسیدن به هیچ ظرفی نیاز ندارد. چه در فضای آزاد و چه بصورت پشته در روی زمین یادر یک چاله در داخل زمین تجزیه میشود. به هر حال، با استفاده از یک ظرف میتوان از فضا استفاده بهتری نمود. در نتیجه تولید کمپوست سریعتر خواهد شد. بسته به مهارت جستجوی شما، میتوانید ظرف و جعیه مناسبی را پیدا کنید. که هزینه برای شما ندارد. به عنوان مثال، بار تخت جابجایی جعبه کمپوست سازی مورد استفاده قرار گیرد.

جهت اطلاع از در دسترسی به سطل زباله، قسمت اداره مدیریت ضایعات جامد شهرداری منطقه زندگی خود را بررسی نمایید. ممکن است برخی از ادارات ظروف پیش ساخته را به شما پیشنهاد دهند که در منزل نیز قابل استفاده باشد.

۵- آیا بایستی کمپوست را مرتبا برگردان نمود؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ خیر، یک روز مناسب که کاری ندارید. این کار را انجام دهید. فرایند تجزیه همیشه در اطراف مادر حال جریان میباشد. چه ما در آن نقش و چه نقشی نداریم. تا زمانی که برای بدست آوری کمپوست رسیده و آماده عجله ندارید. راحت باشید و پشته کمپوس را به حال خود بگذارید. تا فرایند تجزیه مواد بصورت طبیعی خود پیش رود.

۶- چه مدت زمانی طول میکشد تا مواد آلی به کمپوست تبدیل شوند؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ بستگی دارد سریع ترین سوالی است که میتوان به این سوال پاسخ داد. عوامل تاثیر گذار روی سرعت تجزیه عبارتند از: مخلوط مواد نیتروژن دار و کربن دار، اندازه مواد اولیه آلی، مقدار رطوبت مواد اولیه، تهویه پشته در حال کمپوست سازی و دمای فصل، در کل حدود سه و نیم تا شش ماه را برای تولید یک کمپوست با کیفیت و قابل استفاده در نظر بگیرید.

در صورتی این چارچوب زمانی درست است که نسبت مواد قهوه ای به مواد سبز (نسبت کربن به نیتروژن) صحیح باشد. تمامی قسمت کمپوست دارای رطوبتی مناسبی باشند. اندازه پشته حداقل یک متر مکعب باشد. اگر شما این پشته را دو تا سه مرتبه برگردان نمایید. در صورت نیاز رطوبت آنرا نیز تامین کنید. کمپوست در عرض دو ماه قابل استفاده خواهد بود. هرگونه قسمت کمپوست نشده را دوباده به پشته برگردانید تا بیشتر تجزیه شود.

بدست آوری کمپوست در مدت زمان سه یا چهار هفته نیز شدنی است. همانطور که در پاراگراف قبلی توضیح داده شد، شروع کنید و سپس دمای پشته را بصورت روزانه بررسی نمایید. درست در جایی که دما افت میکند کمپوست را برگردان نمایید.

۷- از کجا باید متوجه شوم که کمپوست آماده استفاده میباشد؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ کمپوست رسیده و آماده به رنگ قهوه ای تیره تا تقریباً سیاه میباشد. بافت آن شل و نرم و حالت تردی را دارا بوده واز نظر اندازه یک دست است. بیشتر اجزای تشکیل دهنده آن، غیر قابل تشخیص میباشند. اگر هر گونه تکه بزرگی در کمپوست وجود دارد که کاملاً تجزیه و آنرا برداریم. به پشته جدید انتقال دهید. تا فرایند تجزیه آن ادامه پیدا کند. در صورتیکه پشته را بصورت داغ نگه میدارید مواد کمپوست پس از برگردان دوباره گرم نخواهد شد. اگر مقداری از کمپوست را در دستان خود فشار دهید بایستی مرطوب باشد کمپوست آماده بوی خوب میدهد.

۸- آیا نمیتوان محوطه کمپوست سازی و ضایعات آلی خود را به محل دفن انتقال دهم؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ چرا تمامی فرایند کمپوست سازی باید در خانه باشد؟ برای شما ممکم است جالب باشد. همانطور که باری اولین بار برای من نیز جالب بود. اما مواد آلی بخوبی در محل دفن زباله ها تجزیه نمیشوند. دستگاه دفن زباله، مواد ضایعاتی را با چنان فشاری فشرده میکنند که تمام هوا از داخل زباله آلی خارج میشود. بدون وجود اکسیژن موجودات تجریه کننده که هوازی نیز می باشند قادر به تجزیه موثر این ضایعات نخواهند بود.

دانشمندانی هستند که رخدادهای داخل ضایعات را مورد مطالعه قرار میدهند. با واکاوی داخل محل دفن زباله ها، روزنامه قدیمی را هنوز هم قابل خواندن میباشند پیدا میکنند. همچنین بحث های پایداری مرتبط با کوه زباله تولیدی توسط انسان نیز وجود دارد. کامیون و تجهیزات سنگین در حین حمل و دفن زباله گازوئیل مصرف و هوا را آلوده میکنند. بسیاری از مکانهای دفن زباله، به ظرفیت اشباع خود رسیدند. دیگر هیچ جایی برای انباشت آن وجود ندارد. فراموش نکنید که گاز متان، عامل مهم گرمایش کره زمین، محصول همین مکانهای دفن زباله میباشد.

۹- آیا میتوانم در زمستان کمپوست تولید کنم؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ بله، کمپوست سازی را میتوان در تمام طول سال انجام داد. با سردی هوا، فعالیت میکروارگانیسم متوسط دوست و گرما دوست کاهشی و بر فعالیت مکیرواروگانیسم سرما دوست افزوده خواهد شد. اما فعالیت این گروه گرما دوست و متوسط دوست میباشد. همچنین شما با عایق سازی پشته کمپوست خود توسط یک لایه ضخیم از برگها، کلشها هر وسیله مناسب دیگری به پشته کمک کنید. تا در فصل زمستان نیز گرم باقی بماند. در زمستان نیز تجزیه رخ میدهد. اما روند آن با گرمتر شدن هوا در بهار شدت بیشتری خواهد گرفت.

۱۰- آیا میتوانم از کمپوست بجای کود شیمیایی استفاده کنم؟

پاسخ به یکی از ده سوال معمول کمپوست؛ کمپوست بیشتر بعنوان یک مکمل با بهبود دهنده خصوصیات خاک به حساب میاید تا یک کود از آنجایی که روش تجزیه مواد آلی و مقدار مواد مغذی موجود در کمپوست شما از توده به توده دیگر متفاوت و متغیر میباشد. بدون انجام آزمایشهای آنالیز شیمیایی، تعیین نوع مواد مغذی موجود در کمپوست غیر ممکن خواهد بود. با این حال بیشتر کمپوستها دارای مواد مغذی متنوعی مانند عناصر کم مصرف برای رشد سال و خود گیاه میباشند. از این رو افزودن کمپوست به باغچه موجب افزایش حاصلخیزی خاک نیز خواهد شد.

تخفیفات ویژه جابجایی درخت و تزریق کود مایع به تنه درخت.

جایگزینی برای چمن

با چه گیاهی جایگزین کنیم؟

جایگزینی برای چمن هزینه کارگر و آبیاری چمن دو عاملی هستند که اکثر باغداران و شهرداریها در سراسر جهان را به این کار وادار کرده است که جایگزینی برای چمن پیدا کنند. علاوه بر دوعامل بالا زشت شدن چهره سیمای چمن در صورتیکه یک هفته از سرزنی آن بگذرد وهمچنین مسئله ای که تعطیلات برای نگهداری آن ایجاد میکند به علتها افزدوه است.

فقط سطوح کمی از باغ را میتوان به محوطه سازی با مصالح ساختمانی اختصاص داد. بعضی به علت وجود تنوع رنگها و گلها دوست دارند مقداری محوطه باغ خود را اختصاص بگل جاها بدهند.

آنهم وظیفه ای سنگین برای آبیاری آنها در پی دارد. برای همه افرادی که افکاری سازگار با طبیعت دارند سبزی چمن، لطافت و بافت نرم آن در پوست و گوشت آنها نفوذ کردست. این افراد حاضر نیستند چمن را با هیچ جایگزینی عوض کنند. اما به هر صورت اگر از چمن خسته شده اید و بنا به هر دلیلی باآن مشکل دارید نامید نشوید. جایگزینی مناسب برای آن پیدا شده است.

باغبانی هورس در حوزه مشاوره در خدمت شماست. با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

خزه جایگزنی برای چمن

ظاهری سبز و آراسته دارد. خیلی ظریف و لطیف است ، در سایه مقاومت خوبی از خود نشان میدهد، فقط در مکانهای مرطوب میتواند بعنوان خایگزین عمل کند. خزه جایگزینی برای چمن محسوب میشود.

برای مکانهای خفه، دم دار، سایه و مرطوب بکار ببرید. برای سطوحی که چمن از زندگی در آن عاجز هست مناسب میباشد. خرید خزه کار مشکلی و فقط جمع آوری از جنگل و کاشت و بردباری لازم دارد.

بجز خزه و چند گیاه پاکوتاه سرزنی مرب در گیاهان جایگزین چمن لازم است. این سرزنی به گیاهان پوششی ظاهری آراسته میدهد و آنها را شاد و شاداب میگرداند اما درباره چمن طبیعی این مراقبتها بیشتر و بیشتر و اگر یک هفته دیرتر عمل سرزنی انجام گردد. همه بافت حالت خود را از دست میدهد.

بعضی از گیاهان پوششی گلهاهای ریزی دارند که بعضی از باغبانها معتقدند که نیروی گیاه پوششی را صرف خود میکنند و اقدام به سرزنی و حذف آنها می نمایند. درهر حال فراموش نکنید که حاشیه از اهمیت خاصی برخوردار هستند ونباید اجازه داد که با بزرگ و گسترده شدن آنها از خط مرزی خود عبور کرده وبسترهای دیگررا نیر نامرتب کنند.

کامومیل جایگزینی برای چمن

کامومیل معمولی ترین گیاه پوششی جایگزین چمن طبیعی محسوب میشود. خیلی جذاب و با قدم برداشتن روی آن بوی معطری به مشام میرسد. کامومیل سرزنی کمتر نیاز دارد. معایبی هم دارد که از آن جمله عدم امکان استفاده از سموم علف کش انتخابی در آن و البته عیبی که همه جایگزین نیز دارند.

هرگز برای مکانهای وسیع استفاده نکنید. گلد خوری خوبی ندارد. برعکس چمن طبیعی که در زمینهای فوتبال هم کاشت میگردد. لگد خور مناسبی ندارد. کامومیل برای محلهای با عبور و مرور زیاد مناسب نیست. کامومیل جایگزینی برای چمن طبیعی محسوب میشود.

آویشن جایگزینی برای چمن

جایگزین دیگر برای چمن کاری محسوب میشود. جذاب با گلهای بنفش و بوی خوش نوعی از آن که در آشپزخانه از آن استفاده میگردد. بوته پهن دارد مناسب نیست. بصورت فرشی ارغوانی خودنمایی میکند که با رنگ سفید صخره محل عبور تضادی عجیب و قابل مقایسه درست میکند.

آویشن برای سطوح کوچک و کم وسعت مناسب و در نزدیکی محل نشستن بخاطر بوی خوش آن کاشت میگردد. اگر در فواصل بین لاشه سنگها و قطعات بتونی کاشت گردد منظره جالبی به آن میدهد. آویشن جایگزینی برای چمن طبیعی محسوب میشود.

شبدر جایگزینی برای چمن

اگر چه شبدر جایگزین خوبی برای چمن طبیعی میباشد. اما باغداران دوست ندارند با چمن طبیعی آنها مخلوط شود. باغبانان شبدر را مهمان ناخوانده میدانند و سعی برحذف و مبارزه با آن دارند. اگر چمن طبیعی با کم آبی روبروی شود. شبدر مقاومت خوبی نشان میدهد. بصورت لکه بزرگ سرزنی ملایمی دوست دارد. تا گلهای سفید انتهایی آن قطع شود.

شبدر برای مکاههای کوچک که مایل به تزیین آن هستند کاشت میگردد. قطعه ای شاداب و نمایشی از فرش بزرگ عرضه میکند. شبدر جایگزینی برای چمن محسوب میشود.

آبیاری طاقت فرسا چمن طبیعی

آیا آبیاری چمن طبیعی روزی دو بار در تابستان شما را رنج میدهد. یا اینکه از سرزنی مداوم آن خسته شدید. قطعاتی از چمن طبیعی خشک و به اصطاح کچل شدند.

راه چاره آن اینست که براحتی میتوانید آن قطعه از چمن طبیعی را برداشته و بجای آن سنگریزه بریزید. که مبارزه با ریشه علوفه هرز دائمی مانند گیاهان ریزوم دار و یا با ریشه قوی مانند خارشتر را نیز به همراه دارد.

در این مورد باید پس از برداشت سطح چمن طبیعی و ریشه آن به عمق حدود ۸ سانتیمتر خاک را با پلاستیک ضخیم پوشانید. سپس سنگریزه را در سطح آن اضافه کنید. در این صورت از رشد ریشه علوفه هرز نیز جلوگیری مینماید. آبیاری طاقت فرسای و جایگزینی برای چمن طبیعی پیدا کنید.

طرز ساخت بستر سنگریزه

 1.  قطعه طناب، بند پلاستیکی، لوله و یا شیلنگ میتواند بعنوان ایجاد علامت و ریختن رنگ مورد استفاده قرار گیرد. هر شکلی که مورد نظر باشد میتواند ایجاد شود. اما شکل بیضی برای باغ کوچک دل پسندتر میباشد.
 2.  با یک بیل یا بیلچه در اطراف لوله و یا شیلنگ علامت گذاری کنید. سپس میتوانید لوله را از محل بردارید.
 3.  چمن طبیعی را بیل یا بیلچه بردارید. عمقی حدود ۱۰ سانتیمتر ایجاد کنید. میزان سنگریزه مورد احتیاج حدود ۵/۷ سانتیمتر و ۵/۲ سانتیمتر فضای ایجادی برای جلوگیری از انتشار سنگریزه به داخل چمن طبیعی هست.
 4.  در صورتیکه مایل به کاشت گیاهان در داخل سنگریزه هستند. کف بستر مقداری کود دامی پوسیده، کود مایع مخصوص چمن و یا مخلوط با خاک برگ بریزید. کاملاً پخش کنید.
 5.  سنگریزه با چمن حدود ۲ سانتیمتر باید اختلاف ارتفاع داشته باشد.
 6.  اطراف گیاهان کاشته با سنگهای رودخانه تزیین کنید.
 7. سنگریزه جایگزینی برای چمن طبیعی محسوب میشود.

حیاط با بستر برجسته گل کاری

بهترین موقعیت برای افراد شاغل و پرکار که وقت زیادی برای آب دادن باغچه و تمیز کاری محوطه و سرزنی چمن ندارند.  تصمیم به گذراندن چند ساعت در گوشه ای خالی از اغیار هستند در لبه باغچه برجسته ونزدیک به محل کباب پز آن قدر محل نشست فراوان که میتوان از چند خانواده پذیرایی کنید.

باغچه برجسته برای باغبانانی که مشکل حرکتی دارند. به مراتب مناسبتر از باغچه هم سطح با زمین هست. این باغچه با گیاهان گلدار، برگی و درختچه مزین شدست.

اگر چه این حیاط با کمترین هزینه اجرا گردیده و نگهداری آن بسیار آسان بوده اما نقاط کانونی در آن به فراوانی به چشم میخورد. به تغییر سطح و ایجاد پلکان و بسترهای برجسته گلکاری چشم بیننده دائماً آنها را مقایسه میکند. تک درخت زیبایی شاخص حیاط یکی از نقاط کانونی میباشد. بیننده چشم از آن بر نمیدارد. سختی بافت سنگ فرش زیبای آن با نرمی و لطافت بافت ظریف گیاهان جبران گردیدست.

محل کاشت چمن طبیعی

نگهداری و مراقبت و آبیاری بسترهای برجسته به علت کار در حالت ایستاده و اشراف بدن باغدار به باغچه به مراتب راحت تر از بسترهای هم سطح زمین میباشد. طرز ساخت بسترهای برجسته در مقاله چمن درج و برای رعایت نکات به آن جا مراجعه فرمایید. گل جا و گلدان به راحتی و فوریت تهیه میگردند. در هر جا که مایل بودید می توانید آنها را قرار دهید.

تنها مساله گل جاها آبیاری مرتب آنهاست که باید حتما باری آن برنامه ریزی کنید. گل جاها میتوانند گلهای یک ساله تا درختچه ده یا بیست ساله را در خود جا دهند. کاشت گیاهان دارویی و چاشنی در حیاط و سطوح فضای سبز باغ معمول گردیده که علاوه بر زیبایی رایحه آنها شامه شما را نوازش میدهد و بعنوان چاشنی در غذای پذایریی شما استفاده میگردد. آویشن و برگ بو دو گیاه دارویی معطر و قابل استفاده هستند.

انتخاب درخت برای احداث فضای سبز چگونه باید باشد؟

انتخاب درخت برای احداث فضای سبز چگونه باید باشد؟

بحث درباره انتخاب درخت مناسب و کاشت و نگهداری در قالب یک جمله نمی گنجد. بلکه احتیاج به بررسی نکات و شرایط خاصی که در ذیل بصورت مختصراز نظر خوانندگان عزیز میگذرد.

انتخاب درخت مناسب دائماً در حال رشد است. سطح حیاط یا بافت خود را بسنجید. رشد نهایی گیاهی که مورد نظرش است در نظر بگیرید. مبادا درختی را در ۱۰ سال آینده حدود ۵۰ متر مربع مکان نیاز دارد در ریشه ساختمان یا کنار دیوار کاشت نمایید. جابجایی درخت در تهران.

میدانید که درختان در نتیجه همیشه فضای سبز خود نمایی خاصی دارند. خود را به شما نزدیکتر و در نتیجه حیاط یا باغ شما کوچکتر و خفه تر جلوه میدهند. برعکس درختان با رنگ روشن از شما فرار کرده و اندازه محیط برای انسان را بازتر نمایش میدهند.

میدانید که بعضی از گیاهان دارای بافت خشن و بعضی بافت نرم هستند. هیچ گاه در کاشت هیچکدام افراط نکنید. مگر اینکه هدف دیگری را دنبال کنید. با انتخاب صحیح گونه ها سعی کنید باغ شما در هیچ ماهی از سال بدون جاذبه رنگ برگ و گل و شاخه ویا میوه نباشد.

انتخاب درخت از دید بیننده

بیننده همیشه دوست دارد نگاهش هم به بالا و هم به پایین و هم درسطح باشد سعی کنید درختانی را انتخاب کنید. که نیازهای روانی و بصری دیدار کنندگان را برآورده کنند.

اگر میخواهید دیدار کننده در اولین نگاهش شی خاصی را ببیند بهترین گیاه را از نظر رنگ و فرم و شکل در آنجا کاشت نمایید. اضلاع جنوب غربی، غربی و شمال غربی ساختمان مکانهایی هستند. که آفتاب بعد از ظهر باعث بالا بردن درچه حرارت میگردد. در اینگونه مکانها درختان بلند سایه دار کاشت نمایید.

اگر یک استخر دارید حتماً کاشت درخت بید مجنون یا هر درخت مجنون بدون میوه را در کنار آن فراموش نکنید. تا بیننده به محض نگاه به انتخاب درخت مناسب دیدش با شاخه های آویزان آن به استخر و انعکاس آن در کنار متوجه گردد.

درختان خزان دار درختانی ایستا یا Static هستند یعنی گاهی هستند و گاهی نیستند در تابستان حیاط را کوچک جلوه میدهند. در زمستان به علت لخت و عریان بودن باغ را بزرگتر نمایش میدهند. برعکس درختان همیشه سبز خصوصاً درختان سوزنی برگ مانند کاج و سرو همیشه هستند و از نظر زمانی حالت پویا یا Dynamic دارند و فضا را کوچکتر جلوه میدهند.

مواد غذایی خاک

درخت با بافت خشن مانند نخل بطرف بیننده می آید. بافت ظریف مانند بید از بیننده فرار میکند. مواد غذایی خاک و آب و هوا و نور محیط باغ خود را در نظر بگیرید. احتیاجات گیاه هم مطالعه و محیط اطراف شما بهتر از فروشندگان درخت با شما صحبت میکنند.

حرمت همسایه را چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی نگه دارید. مبادا سایه درخت و برگهای خزانی و یا تکثیر گیاهان بالا رونده از دیوار در ویلا و باغ شما همسایه را ناراحت و شاکی کند.

گرمی و سردی رنگها و تضاد با همدیگر را درنظر داشته باشید. بعضی از رنگها کسل کننده و بعضی شاد هستند. بعضیها هم باید دوتایی و بصورت ضد همدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پس از انتخاب درخت مناسب اگر درختان بصورت ریشه لخت یعنی پس از بیرون آوردن از خزانه در زمستان به باغ میبرید. مواظب باشید ریشه های آنها در یک گونی مرطوب و یا در بشکه آب که حدود ۱۰ کیلوگرم کود حیوانی و کود نوتریجکت امریکا به مقدار مناسب با نظر کارشناس هورس و ۵ کیلوگرم خاک رس در آن حل گردیده نگه دارید و تا موقع کاشت آنها را خارج نکنید.

خارج سازی درخت از گلدان

اگر گیاه داخل گلدان یا گل جا تهیه و عمر آنها زیاده از حد نگذشته باشد. ریشه ها از سطح و انتهای گل جا بیرون نزده باشند. بعضی فروشندگان گیاه گیاهان را از خاک خارج کرده و در گلجا کاشت مینمایند. بعنوان گیاه سالهای قبل معرفی میکنند. برای آزمایش اینگونه درختان تنه درخت را با دو دست گرفته و از زمین بلند کنید گیاه نباید از خاک خارج شود.

اگر گلدان یا گل جا گیاه همیشه سبز در آن و با خودرو آنرا تا باغ حمل میکنید. خودرو حتماً باید چادر داشته باشد. گلدان و گیاه باید رشد متقارن در تمام جهات داشته باشد. گیاهانی که یک طرف آن خوب و پر و طرف دیگر ضعیف و خالی خریداری نکنید.

درختانی بزرگتر شما را وسوسه نکند. درختان کوچکتر بهتر از آنها خود را با محیط سازش میدهند. گیاهان پا بلند را رد عقب و پاکوتاه ها در جلو کاشت نمایید.

گودال کاشت را دو برابر حجم گلدان یا گل جا حفر و مقداری مخلوط خاک، کود پوسیده و شن به نسبت یک بر یک در ته گودال بریزید. گیاه در سال اول احتیاج به محیطی مناسبتر دارد.

علف هرز در محوطه سازی

همیشه و همه جا مواظب علوفه هرز ریشه و یا بذر آنها باشید. مبادا گیاه شما دارای مقداری زیادی ریزوم چمن باشد. انتخاب درخت مناسب را از گلدان خارج و داخل گودال قرار دهید. مواظب باشد یقه گیاه در محل جدید در همان جایی باشد. که در خزانه یا گلدان بودست. پس از ریختن خاک گیاه طوری جابجا که درست در مرکز گودال قرار گیرد.

قبل از کاشت نسبت به حذف بعضی از ریشه های که از سطح گلدان بیرون زدند. اقدام تا ریشه تحریک گشته و رشد بیشتری را آغاز کند. با انگشتان یا نوک پا خاک را فشرده تا حبابهای هوا خارج شوند. ریشه کاملاً با سطح خاک در تماس باشد.

گیاه را آبیاری و مواظب باشید. که با مرطوب سازی خاک گیاه احتمالاً کج خواهد شد. در اینصورت سنگ مناسبی در کنار تنه قرار دهید. آنرا راست و فردا آنرا بردارید.

استفاده از قیم یا نگهدارنده برای گیاهان بزرگ لازم و بوسیله تسمه و و داربست صورت میگیرد. از سطح خاک تا ۱۵ سانتیمتر بالای آن هر گونه شاخه ای اضافی را قطع نمایید.

کاشت و انتخاب درخت مناسب

زمانی که کاشت و انتخاب درخت مناسب شما به اتمام میرسد. مواظب آبیاری و دستورات نگهداری بعدی باشد.

تمیز کردن باغ: پس از اتمام کاشت تمیزی دیگری نظیر تمیزی اول لازم دارید. که در این گام مهمتر چنانچه نسبت به خارج سازی نخاله های ساختمانی و بقایای گیاهی اقدام نشود. از درختان هم بخوبی نگهداری نخواهید کرد. تا حالا کلیه گامها را بصورت فنگ شویی برداشته اید. از این به بعد هم مرتب باشد. نگهداری را آغاز و نظم فنگ شوی را یاد بگیرید.

نگهداری ابیاری

اولین نکته مطرح در نگهداری آبیاری میباشد. مواظب دوره آبیاری باشد با رشد و انتخاب درخت مناسب ریشه ها بطرف بیرون از مرکز رشد میکنند. بطوریکه ریشه همیشه در سایه انداز ظهر درخت و آبیاری در طوقه کافی نیست. در زمستانها چنانچه بارندگی به تاخیر بیافتد. آبیاری لازم میباشد. نزدیک به بهار در فصل اسفند آبیاری را افزایش دهید. آبیاری در فصل خزان اهمیت خاصی دارد.

دفع آفات و امراض گیاهی نکته ای که دائماً باید ذهن شما را مشغول کند. از انتخاب درخت مناسب خود بازدید به عمل آوردید. تا از حمله حشرات و قارچها باخبر باشید. با رویت اولین علامات به اداره کشاورزی قسمت حفظ نباتات مراجعه و طبق دستور آنها عمل و به سخنان فروشندگان سم اکتفا نکنید.

هرس گام دیگری در نگهداری و در سالهای اول و دوم از یک کارگر خبره محلی کمک بگیرید. کارگران کشاورزان اگر چه از نظر علمی ضعیف هستند. اما از نظر عملی تجربیات گرانبهایی دارند. با زبان خودشان صحبت و مطالب زیادتری در اختیار شما خواهند گذاشت.

مهندس بیژن صمغ آبادی با شماره موبایل ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ آماده ارائه مشاوره رایگان میباشد.

 

12 گام احداث فضای سبز

احداث گام به گام فضای سبز

۱۲ گام احداث فضای سبز کار ساده نیست. خصوصاً این که کارفرما مقیم محل کار نباشد. در احداث دو حالت وجود دارد. یا طراحی در حد رفع احتیاج و توسعه و ترمیم سطح فضای سبز موجود و نقشه و اجرا از عهده کار فرما برمیاید که این خود قابل تحسین میباشد. یا این که وسعت کار قراد داد به شرکتهای احداث و نگهداری را طلب مینماید. به هر صورت طرح پیاده یک عمر روبروی شماست و هرگونه اشتباهی در طراحی و احداث پشیمانی و حسرت دائمی بهمراه دارد که باروح احداث فضای سبز که مترادف با استراحت و راحتی و آرامش منافات دارد.

برنامه ریزی احداث فضای سبز

برنامه ریزی احداث فضای سبز دارای دوازده گام که برحسب موقعیت زمین و طرح یک یا چند گام از آنها حذف شود و یا گام پیش بینی نشده ظهور کند. اگرچه گامها توالی داشته و یکی پس از دیگری اما این به آن معنی نیست که دقیقاً جپس از انجام گام اول باید گام دوم شروع شود بلکه در فاصله دو مرحله میتوان مقدمات گامهای بعدی را درحد امکان آغاز نمود.

هر مرحله ای مستلزم صرف یک زمان معین اما همیشه این مسئله صادق نیست. بلکه زمان تخمینی لازم برای هر گام اصولاً دو برابر محاسبه میگردد. بعضی مواقع کل کار یا پروژه بعلت عدم تحقیق کار جزئی متوقف میگردد. مناطق گامهای بحرانی کار را در ذهن خود یا روی کاغذ رسم کنید ومقابله باآنها در قرار دادن جایگزین را درصدر کار خود قرار دهید.

۱۲ گام احداث منظر فضای سبز

لزوماً هر زمین یا طرحی احتیاج به هر دوازده گام ندارد. بلکه یک یا چند گام حذف و برحسب مورد گامی اضافه گردد مراحل ۱۲ گام احداث فضای سبز برحسب زمان و وقایع و شرایط جوی هست. در صورت اتلاف وقت بعضی از گامها با شرایط بد جوی همپوشانی داشته باشند.

۱- تمیز کردن زمین: خاکهای اضافی، علوفه هرز و کلیه گیاهانی که مورد توجه نیستند وبه جز آنهایی که در طرح باقی میماند از زمین خارج کنید.

۲- شروع کارهای اساسی: در صورتی که شیب جدید در طرح دیده شود. با خاکبرداری و خاکریزی شیب ایجاد کنید. چنانچه زمین دارای شیب باشد تراس بندی کرده و خطوط تراز را مشخص ودر صورت لزوم نسبت به ایجاد دیوار حایل نیز اقدام کنید.

۳- نصب سیستم زهکشی : در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالاست طبق نقشه نسبت به حفر کانالهای فرعی واصلی لوله گذاری و شن ریزی اقدام کنید. در این ۱۲ گام احداث فضای سبز کابلهای برق و روشنایی نیز در محل خود و طبق نقشه در زیر خاک قرار میگیرند.

۴- برقراری سیستم آبیاری : حفر کلیه کانالها، لوله کشی، نصب تانکر در صورت لزوم میباشد.

۵- اصلاح خاک: خاک باید دارای عناصر معدنی لازم برای رشد گیاه باشد چنانچه از این نظر ضعیف که طبق نظر کارشناس کود شیمیایی و یا برای اصلاح فیزیکی خاک کود حیوانی فاقد بذر علوفه هرز باید اضافه گردد.

۶- شروع ساخت سخت افزار از جمله ساخت دیوار، درب، نرده، ساختمان ویلا، محوطه سازی، گذرگاهها و کلیه کارهای ساختمانی.

۷- لبه دهی و ترتیب حاشیه ها.

۸- بازدید ۱۲ گام احداث فضای سبز قبلی و اطلاع از چگونگی آنها.

۹- تهیه گل جا ها.

۱۰- کاشت گیاهان پوششی، نوارهای گل کاری، چمن و درختان.

۱۱- تمیز کردن زمین ( دوم ).

۱۲- شروع نگهداری.

گام اول: تمیز کردن زمین

اجرای گامهای دوازده گانه صبر و حوصله لازم دارد. چنانچه مشکلاتی در یکی از ۱۲ گام احداث فضای سبز بروز کرد. با خونسردی آن را حل کنید.

تمیز کردن زمین شامل جمع آوری کلیه زباله هایی که در زمین وجود دارد. سنگهای بزرگ و کوچک، حذف درختان و درختچه هایی که وجود آنها در زمین لازم نیست. حذف و حمل کلیه کنده های درختان حذف و مبارزه با علوفه هرز.

مبازره با علوفه هرز: اگر علوفه هرز از گیاهان یکساله بدون ریزوم و ریشه های قوی چند ساله هستند یا بوسیله شخم ویا بوسیله یکی از سموم علف کش مانند گراماکسون حذف میگردند.گیاهانی مانند سلمه ترک، تاج خروس از این نوع هستند. در صورتی که علوفه هرز از نوع ریزوم دارها یعنی چمنها او یا ر سلام و برموداگراس میباشد. مبارزه با آن با یک سم علف کش انتخای انجام میشود که طبق دستور کارشناس ویا بروشور پشت قوطی سم عمل میگردد.

راه دیگر از بین بردن علوفه

راه دیگر از بین بردن علوفه هرز قوی استفاده از گازهای شیمیایی مانند برومورمتیل که طبق دستور امکان پذیری میباشد. آبیاری خاک وخیساندن بذر علوفه هرز و اضافه کردن سم شیمیایی پیش رویشی و کشتن کلیه بذرهای علوفه هرز از دیگر راههاست.

در روزهای آفتایی خاک را آبیاری کرده و طاقه های پلاستیک شفاف روی آنها کشید و در اطراف پلاستیک را با آجر یا سنگ بپوشانید. بخار و حرارت ایجاد و در زیر پلاستیک باعث از بین روی بذور خواهد شد. این عمل احتیاج به ۳ تا ۴ هفته وقت دارد.

حذق درختان و درختچه ها: قبل از شروع عملیات زمین دارای درختان ودر ختچه هایی باشد. آن تعدادی از درختان که در طرح باقی نخواهند ماند باید حذف کرد. حذف کنده و ریشه های قوی درختان بزرگ لازم زیرا علاوه بر این که مانع اجرای صحیح کاشت میگردند. دوباره جوانه زده و رشد کنند. که در این صورت احتیاج به سمپاشی با سموم علف کش موجود در بازار و رعایت کلیه دستورات پشت قوطی سم اجباری و لازمست.

گام دوم احداث فضای سبز

کارهای اساسی در مقدمه این ۱۲ گام احداث فضای سبز ذکر گردید که در صورت لزوم برای ایجاد شیب و تراس بندی احتیاج به خاکبرداری و خاکریزی داریم. در این عمل مواظب خاک رویی که دارای مواد غذایی فراوان با ارزش با خاک زیرین مخلوط نگردد. هر کدام بعداً در جای خود قرار گیرد.

خرید خاک

در صورتی که احتیاج به خرید خاک باشد خاک جدید خریداری و باید از نظر کیفیت بالاتر از خاک موجود باشد. زیرا در صورت رسی و سنگین بودن مشکلاتی برای شبکه زهکشی فراهم میکند. در خرید خاک دقت فرمایید. از نظر کیفیفت مواد غذایی و بافت خاک یعین شنی و رسی بودن و میزان موادآلی در حد مناسب و مطلوب باشد. نکته دیگر در این جا محاسبه تقریباً دقیق میزان خاک مورد نیازست. که زیادی آن مشکلاتی فراهم میکند. میزان متر مکعب خاک مورد لزوم را دقیقاً به فروشندگان سفارش دهید.

اندازه گیری شیب زمین 

اندازه گیری برحسب میزان آن و سطح زمین راههای گوناگونی دارد. چنانچه ااین کار از عهده شما خارج و کار به متخصصین واگذار کنید. که با دوربین نقشه برداری شیب را تعیین کنند. در صورتی که شیب و سطح زمین کم و با شیلنگ تراز بنایی میتوانید شیب را محاسبه کنید.

این روش احیتاج به دونفر نیرو دارد. لازم دوه متر شلینگ شفاف بنایی و دوعدد میل گرد یا چوب باریک به طول ۵۰ سانتیمتر و نقطه ای در مرتفع ترین قسمت انتخاب و نقطه صفر نامگذاری کنید. شیلنگ را پر از آب کرده و هر دو نفر با انگشت شست از خروج آب جلوگیری کنید و با قرار دادن آن روی چوب یا میل گردها نقطه ای که آب ساکن میماند با قطعه ای از گچ علامت گذاری کنید. اختلاف طول دو نقطه از زمین اختلاف ارتفاع آنهاست. بهتر شیب ۲ تا ۳ درصد میباشد. یعنی درهر متر ۲-۳ سانتیمتر برای حرکت آب شیب لازمست و گرنه شیبها زیادتر اگر چه مشکلاتی فراهم میکنند بهترن مواهب طبیعی هستند.

گام سوم : ایجاد شبکه زهکشی

نکته بسیار مهم .و اساسی در این گام از طرفی شیب زمین به طرف کانال اصلی زهکشی و از طرفی شیب ساختمان و نسبت به سطح زمین شیب زمین به طرف کانال اصلی حدود ۲-۱ درصد میباشد. ۱ تا ۲ متر در ۱۰۰ متر و شیب ساختمان در تمام جهات نسبت به زمین ۲ در ۱۰۰ درصد هست.

اگر برای آبشار و برکه و چشم انداز شیب مصنوعی ایجاد نمیکنید. لزومی به ایجاد شیب در سطح نیست بلکه این شیب را در کانال ایجا کنید. در ۱۲ گام احداث فضای سبز این شبکه مواظب باشید آب زهکشی در لوله یا بطور کلی در همه نقاط زمین مزاحمتی برای دیوار، زمین و ساختمان همسایه ایجاد نکند.

خطوط مشبک زهکشی

در بعضی مناطق شمالی ایران که از ر ونق ویلا سازی برخوردارند چنان سطح آب زیرزمینی بالاست که در حفر شالوده و ساختن ساختمان مشکلاتی فراهم میگردد ( سطح آب حدود ۴۰ سانتیمتر است) مسلم که علاوه بر این که ریشه گیاهان نمی توانند در خاک اشباع و از آب براحتی توسعه پیدا کنند رطوبت موجود در اطاقهای ساختمان نیز موجب ناراحتی ساکنین میگردد.

در سابق خطوط مشبک زیرزمینی که آب را دریافت و به شبکه اصلی منتقل میگردند به لوله های استوانه ای سفالین به نام تبوشه منحصر میگردید که با قرار دادن آنها در کنار همدیگر و ریختن شن روی آنها لوله ای منفذار و مشبک بونجود میامد.

هم اکنون لوله های خرطومی مشبک که منافذی در سطح زیرین آن وجود دارد. که به راحتی در خطوط شبکه جای میگیرند. نکته قابل ذکر شیب خطوط است که ۱-۲ درصد تعیین میگردد.

حوضچه گیرنده

در بعضی از زمینها ۱۲ گام احداث فضای سبز خاک چنان رسی و سنگین که قدرت نفوذ آب در خاک بسیار کم و در نتیجه در بارندگی شدید جریان آب سطحی منجر به فرسایش خاک میگردد. در چنین زمینهایی که شبکه زهکشی به تنهایی قادر به هدایت آب کانالهای اصلی نیست حوضچه هایی درست میکنند که شکل آن میتواند استوانه ای یا مکعبی میسازیم. آماده و یا ساخت در جا با آجر و سیمان باشد. جریان آب سطحی از منافذ توری روی آن بداخل حوضچه هدایت و از آن جا توسط لوله به کانالهای اصلی منتقل میگردد.

ما را در دیوار دنبال کنید.

طراحی منظر

طراحی حرفه ای منظر چیست

طراحی منظر، شکل دهی به محیط در قالب هماهنگی فرم و بافت و مقیاس و سازماندهی خلاقانه سیستم محیط زیست و با توجه به فرهنگ و عرف که دائماً در حال تغییر هستند. هیچ طراحی منظر موفق نخواهد بود. مگر اینکه نیاز روح مکان و مردمی که در آن طرح دخیل و سهیم هستند برآورده سازد.

در صورتی این نیاز برآورده میگردد. طراح معمار منظر از روابط متقابل عوامل محیط زیست و فرهنگی منطقه آشنایی کامل دارد. طراحی منظر نوعی معماری که افراد متفاوت در زمانهای متفاوت آنها را بصورتهای متفاوت تجربه میکنند. طراحی فضای سبز و منظر باید همانگونه که برای شناخت فرهنگ خود از دانش کافی بهره مند باشد. توانایی خوانش کتاب منظر را نیز داشته باشد. در نتیجه یک محیط و طراحی منظر خاص برای مردم مختلف معانی مختلفی را بیان مینماید.

همه براین عقیدند هر محیط و منظری هم بیان کننده طبیعت و هم بیان کننده فرهنگ میباشد. تفسیر فرد از طراحی منظر معمولاً بسیار پیچیده و غیر قابل وصف و کلمات نمیتوانند ظروف معانی این تفسیر باشد.

مهمترین نقشه های منظر

از مهمترین نقشه های منظر بیان لحظه ای فرایند های جاری خاک و آب و گیاه و روابط بین آنها که در این طراحی منظر مورد بررسی قرار میگیرند. خاک، شیب، سنگ، صخره، آب ساکن، آب جاری، و گیاه با توجه به زیبایی، رنگ، بافت و شکل اندازه و انتخاب درخت مناسب و درختچه، کاربری و ایجاد مانع مورد توجه اینگونه طراحی منظر قرار میگیرد.

هیچ طراحی منظر موفق نخواهد بود مگر اینکه بین این عوامل طبیعی سه گانه خاک، آب، گیاه تعادلی منطقی ایجاد کنند. این تعادل جامه عمل نخواهد پوشید. مگر اینکه خواسته شما و امکانات اقتصادی و وضع زمین از نظر سطح و شیب کاملاً مشخص و معین باشد.

بررسی منطقه از نقطه نظر فرهنگی، عرفی، مذهبی، امکانات تهیه مواد طبیعی گیاهی و ساختمانی مورد توجه و یادداشت برداری قرار گیرند.

درختان منطقه معرف آب و هوای محل هستند. اطلاعات جامع تر نزد اهالی محل و فروشندگان و سازندگان میباشد. اجرای طرح بصورت ضربتی و بدون مطالعه کامل پشیمانی و حسرت بار ببار میاورد. در اجرای آن هیچ عجله نکنید. روز به روز اطلاعات شما کاملتر میگردد. بعضی از خواسته روز گذشته منتفی و تغییر خواهند کرد. به هیچ پیشنهادی فوراً جواب مثبت ندهید. جواب را به فردا موکول کنید. قبل از اینکه برای طراحی منظر قلم و کاغذ در دست بگیرد. احتیاج به اطلاعاتی دارید که اهم آنها در زیر میاید.

نکات مهم در طراحی منظر

۱- چشم انداز: از هر کنج از پشت بام تا آشپزخانه و اطاق نشیمن از طبقه دوم یا پنجره ویلائی که هنوز نساخته اید بصورت خیالی (سرک) بکشید. آیا مناظری که از باغ همسایه و یا باغهای دورد دست و کوهها و جنگلهای مجاور در این سرک کشیدن عایدتان میگردد شما را قانع میسازد؟ ارتباط عناصر از جهات و ارتفاع مختلف سطح و بالا و پایین و عقب و جلو متفاوت هستند. برحسب اینکه بیننده از کجای طرح به عناصر تشکیل دهنده توجه کند. معمولاً سه موقعیت دید را میتوان برای آن تعریف کرد.

 • دید سطح
 • دید از بالا
 • دید از پایین

انوع موقعیت های دید

منظره از سطح آشناترین و شایع ترین نماد برای بینندگان که در شبانه روز ۸۰ درصد موارد حوزه دید آنها تشکیل میدهند.

طراحی منظر از پایین مانند ناظری که از ته دره به بالا نگاه کند، برحسب افراد مختلف احساس امنیت و یا برعکس حالت غمزده و افسردگی را به همراه دارد. جذابترین حوزه، دید از بالاست که بیننده برکل مناظر اشراف کامل دارد. و هر چه ارتفاع بیشتر باشد جذابیت بیشتر خواهد بود.

در کاشت گیاهان فضای سبز توجه نمود. (۱۲ گام احداث فضای سبز) که گیاهان بارنگ تیره و بافت ضخیم و خشن مانند سوزنی برگان خود را به بیننده نزدیکتر میکنند. در نتیجه باغ کوچکتر جلوه میکند. آنها را نزدیک به حوزه دید یا در پیش زمینه کاشت نمود. برعکس گیاهان با رنگ روشن و مینیاتوری با بافت ریز و نرم از بیننده فرار میکنند و باغ را بزرگتر جلوه میدهند. آنها را در پس زمینه کاشت نمود.

خط و مخروط دید

برحسب اینکه قد بیننده چند سانتی متر و خط دید آن بین یک متر تا ۱۸۰ سانتیمتر متغییر و اشیاء را فقط در همین خط میتواند مشاهده کند. اصولاً ارتفاع دیوار را کمی بالاتر از ۸/۱ متر انتخاب میکنند. جسمی که بیننده آن را مشاهده میکند.

در باغهای صخره ای ذکر گردیه اک ارتفاع تپه مصنوعی یا صخره در زمین چمن با سطح آن تپه رابطه ای منطقی برقرار کند. همانطور که در طبیعت مشاهده میگردد بای یک شیب طبیعی به قله یا نوک تپه برسد. ارتفاع دیوار در یک باغ، با سطح کم در حد حیاط معمولی زمانی منطقی که حدود یک سوم یا نصف عرض طرح باشد طول و عرض و ارتفاع ساختمان نیز از همین قاعده پیروی کرده و هماهنگی خاص خود را می طلبد.

رعایت مقیاس

پس از ورود بیننده به محوطه طراح منظر اختیار چشم وی را بدست بگیرد. از طریقی منطقی وی را به ساختمان و یا محل نشستن هدایت کند. ایجاد گذرگا ه برحسب نظر طراح منظر و اینکه نقطه کانونی در چه محلی قرار گرفته و یا چه شئی ناخوشایندی نباید دیده شود و پیچ و خم و عرض گذرگاه کمتر و یا زیادتر میگردد.

در مخروطی واقع که خط دید آن وسط آن مخروط میگذرد. حرکت حدقه چشم بیننده دائماً در اختیار طراح منظر باشد. در حقیقت طراح منظر که بیننده را امر به ایستادن، گردش به چپ و یا راست و دید عمودی یا افقی میکند. قرار دادن مجسمه ها، اشیاء کهنه تاریخی مانند خمره، ستون سنگی ، یک درختچه با رنگ قرمز در چمن با زمینه سبز یک فواره، و یا…. هر عنصری که بیننده ار میخ کوب کند محورهای دید وی را تعیین مینماید.

مقیاس

تمام عناصر طراحی منظر از نظر اندازه همخوانی داشته باشد، یا بعضی بیننده ار عمداً برای مشاهده یک شئ در یک نقطه خاص متوقف میسازد. یا وی را از دیدن دیگری منع میکند، کلیه این عبور ومرورها و انتقال وسائل آشپزخانه به محل نشستن و قرار دادن ابزار در اطاقک مخصوص بخود و محل کلید برق و هدایت آب به آبشار و برکه مصنوعی همه و همه گذرگاه ارتباطی لازم دارند که  به طریقی منطقی و اصولی با همدیگر ارتباط برقرار کنند.

 توالی

بر حسب اینکه میخواهید بیننده بدون مشاهده مناظر فوراً به درب ساختمان برسد یا در راه توقف کند درختکاری آن متفاوت و ترتیب و توالی و نوع و ارتفاع و رنگ و… میتواند بیننده را بطرف ساختمان بکشاند. یا وی را برای مشاهده مناظر میخ کوب کند.

معمولاً سرحد و مرز طرح با همسایه بوسیله دیوار مسدود میگردد، انواع دیوارها، نرده ها، و پوشانیدن آنها با گیاهان بالا رونده و استاندارد ارتفاع را در بخش دیوار و نرده مطالعه کنید. در اینجا برای یادآوری ذکر میگردد. اگر چه دیوار احساس امن و راحتی را به ساکنین عرضه مینماید اما دید عمودی با مصالح یا بافت سخت دید را آزار میدهند. با دقت آن را با کاشت گیاه تبدیل به بافتی نرم نمود. بهترین دیوار که خود را در هر حال با بافت باغ هماهنگ میسازد. دیوارهای چوبی تخته پوش ها یا داربست های چوبی میباشد.

بطورکلی طراحی منظر یعنی بازی با شکلها هر چیز میبیند شکل یا دایره، چهارگوش، بزرگ و کوچک، تیز، ستونی، مخروطی همه و همه از شکل صحبت میکنند. مطلب قابل ذکر که اشکال مختلف همخوان باهم بکار ببرند.

خانه گنبدی درخت کرونی افرا لازم دارد و ساختمان ویلایی با سقف شیروانی دو طرفه درخت سدروس را خواهان است. زمین شیبدار جاده و پرپیچ و خم را طلب میکند و سختی نسبی چوب نیمکت با ظرافت ونرمی دیوار سبز همخوان است.

 

گل جا یا گلدان

گل جا یا گلدان برای زیبایی منزل و ویلای شما

کلمه گل جا کمی فراتر از گلدان میباشد. زیرا زمانیکه از گلدان نام میبریم. جسم کوزه سفالی با شکل و اندازه متفاوت در نظر ما مجسم میگردد.
گل جا هر جسمی با هر حجمی اعم از یک بشکه یک گاری که یک اسب آنرا حمل مینماید. یک تشت لباسشویی، یک جفت چکمه یا اتوی ذغالی سابق و یا گل جا یا گلدان تخصصی زیبا را دربر میگیرد. که به باغبان اجازه میدهد. گیاه خود را در هرجا مانند پله، پاسیو، پشت بام و تراس عرضه و ظرف چند ساعت یک محوطه بی آب و علف را تبدیل به گلستان و بوستان نماید. اینستاگرام ما را دنبال کنید.

جنس آنها متغیر و تقریبا برای گیاهان بی تفاوت و بجز اینکه گل جاهای کوزه وار و سفالی نسبت به سرما حساس هستند. انواعی که وزن آنها سنگین و برای فضای سبز پشت بام مناسب نبود. گل جا یا گلدان پلاستیکی از این نظر سبک و دارای مزایا هستند.

Flower Box

گل جا یا گلدان سنگین مانند flower Box سیمانی که اصولا در خیابانها بطور ثابت قرار دارند. اگر بصورت انفرادی باشند. زیباتر جلوه میکنند. اما گل جاهای سبک مخصوص منازل و ویلاهاست و بیشتر بصورت گروهی قرار میگیرند.

خصوصا اینکه اندازه و شکل و رنگ آنها مختلف که اختلاف در حجم و رنگ و اندازه آنها احساس و حالت مقایسه به بیننده میدهد. زمانیکه گل جا به عنوان انفرادی مورد استفاده دارد. شکل ظاهری و زیبایی آن از اهمیت خاصی برخوردارست. با وجود اینکه در گل جا یا گلدان گروهی میتوان عیوب آنها را با پنهان سازی در پشت بقیه بر طرف نمود.

از لحاظ شکل و رنگ سفالی قدیمی بیشتر مورد پسند مکانهایی عمومی و مراسم رسمی و سنگین میباشد. با وجود این که مخلوطی از انواع در رنگهای مختلف و غیررسمی در نسل جدید طرفدار دارد. گل جاهای بزرگتر دارای وزن سنگین هستند. قبل از اینکه گیاه در آن کاشت گردد. در محل برقرار و سپس خاک کمپوست در آن ریخته و گیاه کاشت گردد.

نگهداری گل جاها

نگهداری گل جاها مشکل تر از نگهداری گیاهان داخل خاک و مسئله فقط تنها مربوط به آبیاری نیست. بلکه آبیاری زیادتر باعث شسته و شوی مواد غذایی خصوصاً مواد ازت شود. عناصر از زهکش گل جا خارج میگردند. در اینصورت تغذیه با کودهای میکرو توصیه میگردد.

تمام گل جا یا گلدان دارای سوراخ زهکش هستند. در غیر اینصورت در منزل آنها را سوراخ کنید. قطر سوراخ متناسب با حجم گلدان باشد. سوراخ را با قطعات شکسته گلدان و یا سنگریزه بپوشانید. سپس کمپوست اضافه کنید. کلیه آبی که به گلدان میدهید.

در ۱۵ دقیقه اول از گلدان خارج گردد. وگرنه زهکش خوب عمل نمیکند. به علت وزن سنگین آنها باز کردن زهکش مشکل و از همان اول مواظب زهکش باشید. گلدانهای سبکتر را با میله ای متناسب با سوراخ زهکش باز نمود.

نگهداری گیاهان در گل جا یا گلدان به مراتب مشکلتر از گیاهان باغچه ای و در صورتی که تعداد مراجعات شما به ویلا در تابستان کم است. حتماً آبیاری اتوماتیک لازم دارد.

استفاده از ظرفشویی یا وان حمام برای گلجاها

متیوانید با کمی تغییرات هر کدام از این وسایل حجمی و حتی تایر تراکتور و لودر برای کاشت گیاهان بصورت گلجا استفاده کنید. در صورتی که مایل باشید. دور آن یک لایه آجر و یا آستری از ملات سیمان بپوشانید. سوراخ وان یا ظرفشویی برای زهکشی کافیست در صورتیکه از تایر استفاده میکنید. رنگ آمیزی آن قطعی است. بهترین خاک برای گل جا یا گلدان مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه یک قسمت خاکبرگ و یک قسمت شن است. گیاهانی که داخل این نوع گلجاها کاشت همگی دارای احتیاجات رطوبتی و نوری یکسان باشند. کاشت مستقیم گلدان نیز در این گلجاها امکانپذیر است.

طرز چیدن گلجاها

طرز چیدن و قرار دادن گلجاها برحسب سلیقه ها متفاوت است برخی برحسب نوع برگ و پاکوتاهی و یا بلندی در کنار همدیگر قرار میدهند و برخی هم چیدن تصادفی را بهتر میپسندند. در هر صورت مواظب باشید که گلجایی که دارای نیاز نوری و رطوبتی همانند هستند در کنار همدیگر قرار دهید. گلدانهای کوچکتر در بین گلدانهای بزرگ از دید خارج نشوند. گلدانهای که در وسط گلدانهای بزرگ گم میشوند. در اثر کمبود نور صدمه میبینند.

گلجاها بصورت سبدهای آویز بکار میروند که آبیاری آنها کمی مشکل میباشد. ارتفاع را طوری انتخاب که میزان رطوبت آنها با اطلاع شوید. خاک سبد آویز سبک باشد زیرا سنگینی آن باعث سقوط سبد گردد. بهترین خاک برای آنها کمپوست است.


گل جاهای جلوی پنجره

گلجاها در صورت یکه از چوب ساخته شوند. بعلت وجود رطوبت شدید چوب را با لایه ای از مواد شیمیای نگهدارنده (بجز کرزئوت که برای گیاه سمی) آغشته نمود. ساخت آن توسط نجار انجام شود موظب سوراخ زهکش باشید. محل خروج آب از جلو پنجره را قبلاً پیش بینی کنید.

اهمیت زیبایی گلجا

اهمیت زیبایی گلجا کمتر از گل و گیاهی که در آن کاشت میگردد نیست. بعضی از گل جاهای پلاستیکی با گل و گیاه همخوانی ندارند. چنانچه بعضی از گلدانها زیبا نیستند میتوانید با همان گلدان درون گلجاهای زیبا قرار دهید و پس از تغییر فص آنها را خالی کنید.

سربرداری و شکل دهی گیاهان داخل گلجا و تخته پوش باسکولهای مکعبی و گلجاهای خالی روی آنها همگی در رسمی بودن تراس دست به دست هم میدهند. گلجاهای با نمای سیمانی و پایه آن در نهایت سادگی همخوانی دارند.

گل جا یا گلدان سفالی

گیاه همیشه در خاک هستند. عجیت آن که با وجود این که سفال گل پخته و هیچ استفاده غذایی برای گیاه ندارد. اما تا کلمه گلدان بر زبان میرانیم. آن جسم کوزه ای در ذهن انسان نقش میبندد. با وجود این که گل جاها یا گلدانها متنوع هستند. اما گل با گلدان سفالین همگام و همخوان میباشد. گلجاهای سفالی در اندازه و اشکال و طرحهای تزیینی مختلف به بازار عرضه میشود.

گلجاهای سفالی هرچه در کوره حرارت بیشتری ببینند سرمای زمستان را بیشتر تحمل خواهند کرد. گل جاهای سفیدتر حرارت بیشتری دریافت کردند. از عیب گل جاهای سفیدتر حرارت بیشتری دریافت کردند. از عیب گلجاهای سفالی از دست دهی رطوبت در تابستان است پیشنهاد میگردد. گلدان را در گلجا کاشت گیاه را از گلدان خارج نکنید. نکته دیگر اینکه سفالی را قبل از کاشت کاملا سیراب کنید. منظور از سیراب سازی، قراردهی گلدان خالی در یک تشت پر از آب میباشد.

گل جا یا گلدان چوبی

گلجاهای چوبی هم مانند سفال با گیاه همخوان و از جنس همدیگر هستند. اگر چوب گل جا از درختان خاص با چوب محکم نظیر سوزنی برگان، توت و بلوط تهیه شود. سالهای زیادی عمر میکند. خصوصاً اینکه با مواد پوشاننده و نگهدارنده آغشته گردند. از کروئوزوت که برای گیاه سمی هست استفاده نکیند.

گلجاها زییایی هم اخیرا با فایبر گلاس میسازند. که طرح بسیار همخوان با گیاهان دارد. در هر حال ایجاد سوارخ زهکش و پوشش آن با سنگریزه و تکیه گلدانهای شکسته فراموش نشود.

ساخت گل آویز

این سبد آویز بعلت نداشتن زیر گلدانی فقط برای گلخانه و حیاط و هر جا بجز اطاقهای نشیمن میباشد. طرز ساخت بسیار ساده و از ۱۵ قطعه چوب ۳۰ سانتی متری میسازیم. کلیه قطعات چوب باید جهت جلوگیری از پوسیدگی با ماده شیمیایی نگهدارنده آغشته شوند.

چهار کنج گل آویز را روی همدیگر طوری سوراخ کنید. که وایر یا سیم گالوانیزه بتواند از آن عبور کند. در ضمن تخته جانبی را ثابت نگه دارد.

هر ۳۰ سال یکبار کلیه وسایل کهنه از دوباره مد و معمول میگردند. این یک اصل و تاریخی است. وسایلی در خانه پدر بزرگها یافت میگردد. که امروزه به بهترین وجه مورد استفاده دارد. در اینجا استفاده از گل جاهای سفالین و امروزی در کنار سر دودکش پشت بام منظره جالبی میسازد.

حرکت دهی بعضی از گل جاها بعلت سنگینی وزن و وضع خاص شاخه های گیاه خیلی مشکل و قبل از کاشتن گل سوراخ زهکش را بازدید کنید. زیرا زمانیکه گلدان این شکل را پیدا کرد. باز نمودن سوراخ تقربیا امکان ندارد.

در نتیجه جهت زیبایی فضای سبز داخل و بیرون منزل یا ویلای خود از وسایل قدیمی مستهلک و بازسازی بهره مند شوید. جا دهی این وسایل در کنار گلدان سفالی و فابیر گلاس زیبایی خاصی را به محیط زندگی شما میدهد. امیداوارم مطالب عرضه و مورد بازدید خوبی قرار گیرد.

 

آلاچیق و طاق نما

نقش آلاچیق و طاق نما در ساخت و طراحی ویلا

انسان با دیدن آلاچیق و طاق نما و عبور و مرور در زیر آن در ذهن بخاطر میاورد. خصوصاً اینکه بر روی یک گذرگاه میسازیم. اگر طاقی در یک پرچین یا دیوار میسازیم. مخاطب ناخوادآگاه میل به عبور از آن و علاقه مندست پیادروی زیر آن را تجربه کند. مصالح آن از فلز یا آجر یا هر مورد دیگری چندان اهمیتی ندارد. اما اهمیت این طاق با چه گیاهی پوشش میدهیم.

بعضی از ویلاداران با تجربه و با سلیقه از گیاهان برگ نو، شمشاد و یا ترون کاشت و در حاشیه گذرگاههای خود استفاده و با رشد چند گیاه آنها را بصورت طاق در میاورند. در اینصورت طاق زنده نام میگیرد. اسکلت طاقها آنچنان محکم باشد. سنگینی گیاه خود را حمل نماید. برای جلوگیری از خطر باد و سقوط حتماً پایه های آن در بتن کار میگذاربم.

اگر طاق با فلز یا چوب ساخت شود. قبلاً با یک ماده نگهداری مانند رنگ سطح آن میپوشانیم. تا از پوسیدگی و زنگ زدگی جلوگیری بعمل اید. آلاچیق و طاق نما معمولاً محور عمودی فضای سبز را میسازد. چشم و نظر انسان به بالا میکشاند مخصوصاً اینکه چند طاق پشت سرهم و بصورت سری میسازیم. چشم مشتاق میگردد که این طاقها به کجا ختم میگردند و آخر آنها کجاست که در اینصورت برای لذت بیشتر بهترست در انتهای طاقها یک شیئی تاکیدی مانند صندلی ثابت و یا قطعه ای گلکاری یا یک درخت شاخص احداث ویا کاشت شود.

 آلاچیق

قرار دادن بدون دلیل یک طاق روی یک گذرگاه از نظر طراحی معنی و مفهوم ندارد. عابر وقتی که از طاقی عبور میکند. این قسمت از باغ یا ویلا با این کاربری مخصوص تمام و قسمت دیگری با کاربری متفاوت شروع و برای مثال از قسمت گلکاری به سبریکاری وی از سبزیکاری به برکه یا حوضچه میرسد.

در اینجا مسئله وحدت هم یکی از مهمترین اصول طراحی و شکل و مواد بکار میرود. در طاق با نقشه و مصالح ساختمانی و همچنین گیاه بکار و در آنها همخوانی دارد. طول وعرض و ارتفاع طاق با شکل هندسی ساختمان باغ هماهنگ باشد.

عبور: آیا تا بحال دیواری که نیمی از آن خراب و یا حاشیه ای که چند گیاه آن نابود دیدید؟ اصولاً انسان تمایل به کشف پشت آنها دارد. طاق همین کار را انجام میدهد. اما بصورت رسمی به شما اجازه عبور از این سطح به آنطرف میدهد. شکل و مصالح ساختمانی طاق تابع شرایط محیطی و امکانات از جمله سنگ، آجر، آهن و مهمترین و بهترین آن خود گیاه میباشد. گیاهانی که در کنار طاق کاشت میگردند. برای پوشانیدن تمام یا قسمتی از آنست. ارتفاع آن برحسب نوع گیاه متفاوت و مثلاً برای گیاه پیچ گلیسین برای آویزانی گلها ارتفاع را بیشتر انتخاب میکنند.

نقش داربست

قبل از اینکه داربست از نقطه نطر هنر طراحی مطرح شود.قدمت آن به تاریخ احداث باغها میرسد و اگرچه در دکوراسیون باغ جایگاه مهمی دارد. اما هدف از احداث آنها در اکثر باغهای اقتصادی در درجه اول تولید محصول و در درجه دوم خصوصاً در مناطق گرم بعنوان سایبان و محل استراحت میشود. اصولاً به محور عمودی و سقفی باغ میافرایند و نگاه را به بالا هدایت میکنند.

پهنی شاخه ها روی سقف داربست و آویزانی میوه هایی مانند انگور و گلهایی مانند رز و سبزیجاتی مانند کدو حلوایی از سقف واطراف آنها دیدنی و حالت آرامش و صلح و دوستی را در انسان ایجاد میکند. بصورت تونلی ممتد وراز آفرین تبدیل شوند. که درباغهای مناطق گرم خنکی و شادابی خاصی به محیط اطراف خود مخصوصاً به پیاده روها و گذرگاهها می بخشند.

احداث داربست

در احداث داربست توجه داشت که ماهیت و سطح و سبک وگذرگاهها و احتیاجبه محل داربست در وسط باغی که نه گذرگاه با قابلیت معرفی جهت و نه احیتاج به محل استراحت دارد. سایبان برای آن باغ غیر متصور و بی ربط میباشد. داربست و آلاچیق و طاق نما زمانی معنی پیدا میکند که در وسط و یا آخر یک گذرگاه قرار میدهیم.

در انتهای داربست طویل انتخاب یک نقطه کانونی یک درخت بزرگ، یک مجسمه، یک محل نشست با صندلی و میز و یا هر شئی دیگر که جلب توجه کند بر زیبایی می افزاید در کاشت گیاهان اطراف داربست نهایت دقت بعمل آید تا رنگ گلها و برگها و فضای بین آنها زیبایی آفرین باشد. مواظب بود برگهای پهن یک گونه معین مانند انگور گلهای زیبای پیچ الدوله ویا رز را که بصورت مخلوط کاشته پنهان نسازد. اصولاً انتخاب گونه های گیاهی برای کاشت اطراف آلاچیق و طاق نما براساس همین مسائل و کاربری آنها باشد.

قبل از اینکه اهمیت نوع مصالح مطرح باشد همخوانی ساختمان و دیوار باغ با داربست که نباید بعنوان وصله ناجور در باغ جلوه کند مسلماً در ناحیه جنگلی و با فراوانی چوب استفاده از سنگ و آجر و آهن ناهماهنگی و بی نظمی و بی سلیقگی میباشد. مسئله مهم در مصالح محکم بودن داربست تا بتواند کاربری خود یعنی نگهداری گیاه بالا رونده یا گل و کدوی زینتی یا هر گیاه دیگر را به راحتی تحمل کند وگرنه هیچکس از نشست و یا پیاده روی در زیر چنین داربستی احساس آرامش نمی کند.گیاهان مورد استفاده در داربست ها رز رونده، پیچ گلیسین، کلماتیس، پیچ امین الدوله، انگور، گل ساعتی، پیچ اناری و… هست.

سوالات متداول در مورد آلاچیق

اگر احتیاج به سایه انتخاب مطرح میشود. یک گیاه کاملاً مشخص باشد. امین الدوله و یا انگور شمال که فقط برای غوره کاشت میگردد. در اولویت قرار میدهیم. اگر زیبایی آن مورد نظر میباشد. آیا در فصلی و چه اندام گیاهی نظرها را بهتر جلب میکند؟

یک نوع گیاه برگ آن رنگی و زیباست. در بهار کاربری دارد. دیگری رنگ پاییزی آن، یا گل در گیاه دیگر مهمتر از بقیه اندامهاست.

گل رز بسیار زیباست. اما آیا تیغهای بسیار تیز شاخه ها هم در نظر گرفته میشود؟

انگور همزمان هم گیاهی اقتصادی و هم تولید سایه میکند. اما مسئله زنبورها در زمان رسیدن آن شما را آزار نمیدهد؟

آلاچیق هدفمند

در معرفی آلاچیق ذکر گردید که کاربری آلاچیق و طاق نما و محل آن تعریف گردد. از این رو آلاچیق و طاق نما در وسط یک باغ که نه جهت را معرفی میکند و نه محلی برای قدم زدن و نه معنی و مفهومی میگیرد. زمانی که یک یا چند گیاه بالا رونده زیبا اما بدون هدف در محلی کاشت گردیده و هیچ قیمتی بجز آلاچیق نتواند آنها را عمودی نگه دارد.

باغبان مجبور به ساخت آلاچیق مینماید برای هر مخاطب روشن و معلوم که این آلاچیق حرفی صحبت ندارد. از اول بدون هدف ساخته میشود. هر آلاچیق و طاق نما دارای یک نقطه کانونی باسد تا نظر مخاطب را بخود جذب کند، نشان دادن درب خروج، مجسمه یا فواره در انتهای گذرگاه ویا یک درخت زیبا و استثنایی که در آخر مسیر کاشت از مثالهای قابل ذکر میباشد.

ستون و سقف آلاچیق

در آلاچیق و طاق نما تحمل گیاهان بالا رونده و بعضاً وزن سنگین میوه های آن مانند کدو تنبل و یا مقاومت در برابر باد از عواملی که هر چه بیشتر محکم بودن چوب های آلاچیق و طاق نما بطور عمومی و خصوصاً تیرها وستون آن را توصیه می نماید.

درختانی که چوب ستونها را تامین میکنند. از گونه هایی انتخاب شوند که دارای چوبهای محکم هستند. مانند بلوط، توت و چوبهای درختان سوزنی برگ، بخاطر بسپارید که چوب چه نرم چه محکم به مواد نگهدارنده آغشته گردد. استفاده از موادی مانند، کرتوزوت که برای گیاهان سمی پرهیز کرد. عمق شالوده بتونی که ستونها در آن قرار دارد حدود ۶۰ سانتیمتر هست.

در آلاچیق هایی که ستون آنها از آجر شالوده محکم مورد احیتاج و اتصال محکم تر ستون آجری به شالوده توسط چهار میل گرد در گوشه های ستون تضمین گردد. جهت عدم نفوذ آب به داخل ستونها ساخت کلاه بتونی برای آنها الزامی میباشد.

جهت مشاهده اینستاگرام مهندس بیژن صمغ آبادی کلیک نمائید.

 

طراحی روف گاردن یا باغچه های پشت بامی

طراحی روف گاردن یا باغچه پشت بامی

اصطلاح بامهای باغچه دار و زراعت طراحی روف گاردن بوسیله بابلیان و برطبق کتاب مقدس سال ۶۰۰ قبل از میلاد مسیح انجام و در برلین در سال ۱۸۹۰ میلادی خانه با بامهایی زراعتی (طراحی روف گاردن) از لایه از خاک بوسیله لایه محافظ با آتش پوشانده میشود. که خود این لایه دارای پوشش گیاهی بود.

اینستاگرام مهندس بیژن صمغ آبادی.

ویژگی بام زراعتی

 1. ابتدا عایق بندی بوسیله لایه از هوا بین پهنای گیاهان و از طریق لایه خاک دارای حجم ریشه آنها که شامل فرایند زندگی میکروبی است.
 2. عایق صوتی و پتانسیل ذخیره گرما.
 3. مناسب سازی کیفیت هوا در نواحی که جمعیت متراکم است.
 4. بهبود اقلیم خرد مفید میباشد.
 5. سیستم زهکشی شهری و تعادل آب حومه شهر.
 6. اثرات مفید روی سازه ساختمان ها: از تابش اشعه ماوراء بنفش و نوسانات قوی درجه حرارت بدلیل پوشش عایق گیاهان و لایه خاک جلوگیری میشود.
 7. محدود کردن اثرات گرد و خاک.
 8. بخشی از گیاهان نمای ساختمان هستند. کیفیت زندگی را بهبود میبخشند.
 9. احیا و آباد سازی نواحی گیاهی.

باغچه سقفی شیب دار

شیب در روف گاردن شیبدار ۲ تایی نباید بیش از ۲۵ درجه باشد. بامهای مسطح شیبی ۲ تا ۳ درصد باشند.
طراحی روف گاردن زراعتی فشرده: این نوع روف گاردن دارای یک باغچه خانگی است. با وسائلی نظیر آلاچیق- ایوان درونی مراقبت و نگهداری مدوام در این بامها ضروری است. علفها، بوته و گیاهان در آن کاشته شدند.
طراحی روف گاردن زراعتی وسیع: زراعت و کاشت در این روف گاردن نیازمند لایه نازکی از خاک و مقداری توجه است. در این نوع روف گاردن انواع خزه – علف –بوته و گیاهان بوته ای کاشته میشود.
طراحی روف گاردن زراعتی سیار: تعدادی از گیاهان در محفظه کاشته میشوند. گیاهان دیگر در محفظه ای در تراس، طارمی، نرده ها و بالکن قرار میگیرد.

چگونگی آبیاری گیاهان روف گاردن

 • آبیاری طبیعی از طریق آب باران آب باران درون لایه زهکشی و لایه گیاهان جمع میشود. این آب جمع چنان چه آبیاری طبیعی ناکافی باشد مجدداً با روشهای مکانیکی جمع می گردد.
 • دوم آبیاری قطره ای: یک لوله دارای شیارهای آب چکان در بین گیاهان یا لایه زهکشی قرار میگیرد. تا در مواقع خشکی گیاهان آبرسانی کند.
 • سوم سیستم آب پاشی: از طریق سیستم آبپاشی روی لایه گیاهان صورت میگیرد.
 • کود شیمیایی روی لایه گیاهی پاشیده یا آب در طی آبیاری مصنوعی ترکیب شود.

ساختار روف گاردن باغچه دار

از گل رس منبسط و یا صفحات منبسط برای لایه گیاهی استفاده میشود. این مواد دارای و پایداری ساختاری هستند. همچنین تهویه خاک، پناسیل برای ذخیره آب میباشند. منظره طبیعی را ایجاد میکنند. مسائلی که بوجود بیایند. ذخیره مواد غذایی، واکنش خاک (تصفیه کننده) است. از بسته ناپاکیزه گی لایه زهکش جلوگیری میکند. لایه زهکش از آبیاری اضافی گیاهان میکند. شامل پوشش توری مانند، لایه زهکشی اسفنجی، پانل پلاستیکی و مواد سازه ای حفاظت کنندست. لایه حفاظت کننده در طی مرحله ساخت و در مقابل بارگذاری متمرکز عمل حفاظت را انجام میدهد.

لایه حفاظت کننده ریشه گیاهان توسط پوشش، pvc ،ecb،EPDM حفظ میشود. لایه جدا کننده سازه نگهدارنده را از طراحی روف گاردن زراعی جدا میکند. قبل از آنکه روف گاردن زراعی قابل استفاده شود. یک بام یک دست و لایه مجزا ساخته شوند. شرایط فنی سطح بام بدقت بررسی شوند. موارد زیر مورد توجه باشند. ساختار لایه (شرایط)، شیب بام درست باشد.

ناهمواری وجود نداشته باشد. بام تاب بر نداشته باشد، غشاء ضد آب دارای ایراد نباشد. (حباب و ترک خوردگی)، درز انبساط بررسی شود. اتصال لبه و اجزای نفوذ کننده (نورگیرها – نورگیرهای بام- لوله های تهویه) و سیستم زهکشی بررسی شوند. بامهای شیبدار ۲ طرفه نیز میتوانند یک روف گاردن قابل کشت (زراعی) باشند. اما هنگامیکه بامهای شیبدار کشت میشوند. یک ساختار اولیه با کار بیشتر لازم دارند.

دستور العمل در مورد روف گاردن

 1. روف گاردن قابل کشت گسترده شامل یک پوشش محافظ که نیاز به نگهداری و جایگزینی پوشش ماسه ای عادی است.
 2. در مقیاس بزرگ ۲ سطح تخته کوب بصورت خود جایگزین و خود نگهدارندست. یعنی نگهداری بمقدار مینمیوم کاهش مییابد.

محدوده: این دستورالعملها در مورد نواحی گیاهی کاربرد دارند. با سطح زمین ارتباط طبیعی ندارند. عموماً روی بام ساختمانها هستند. همچنین روی بامهای گاراژهای زیر زمینی.

پناهگاهها یا ساختارهای مشابه اصول برنامه ریزی واجرای ساختاری در روف گاردن

 1. در بامهای قابل کشت گسترده نواحی کشت به عنوان یک پوشش محافظ عمل میکنند.
 2. سازه و ساختارهای بام: ساختارهای مربوط و اصول ساختاری ساختمان و بام آن به دقت با تجهیزات فنی که تحت تاثیر گیاهان و اجزای آن مرتبط باشد.
 3. بارگیری سطحی نیازمند غشاء ضد آب ایمن است. که کمترین وزن هر ناحیه از لایه آماده بکار و از پیوند بامهای باغچه دار (کاشتن گیاه روی بام مسطح) گرفته شدست.
 4. ارتفاع لبه بالای سطح زمین بار روی ناحیه لبه ناحیه داخل.
 5. انواع سازه که در بام بکار میروند. میزان بارگذاری سطح به بار گذاری نیروی باد، ارتفاع ساختمان وسطح بام بستگی دارد.
 6. مکش بالای باد میتواند در اطراف لبه و گوشه بام با عرض دو متر تا یک متر اتفاق بیفتد.
 7. بام قابل کشت باید طوری طراحی شوند که به آسانی قابل نگه داری باشند. یعنی نواحی که نیاز به مراقبت منظم دارند. از قبیل دریچه زهکشی بام، سازه  که از لبه نواحی کشت جلوآمدگی داشته باشند. همین طور از درزهای انبساط وشکافهای دیوار باید براحتی قابل دسترسی باشند.
 8. در این نواحی لایه محافظ باید شامل مواد معدنی (مصالح غیر آلی) شامل پوشش سنگهای تخته کوب و سنگهای پراکنده باشند.
 9. در این نواحی باید با دریچه آبرو زهکشی روی بام در ارتباط باشند. بطوری که هر جریان سطحی از نواحی گیاهی بتواند تخلیه شود.
 10. این نواحی با سطحی وسیع باید بنواحی زهکشی مجزا تقسیم شوند.

تجهیزات، عملکرد واقدامات احتیاطی ساختاری در طراحی روف گاردن

 1. غشاء ضد آب بر طبق ویژگیهای توصیه برای بامهای مسطح طرح شود.
 2. بهبود و توسعه نواحی کاشت نباید نقش غشاء ضد آب بام را خراب کنند.
 3. این احتمال وجود دارد که لایه ضد آب از لایه کشت جدا شوند. یعنی این امکان وجود داشته باشد. لایه محافظ بام (ضد آب) سرکشی شود.
 4. لایه محافظ بام از لایه ضد آب بام بصورت مداوم و پایدار حفاظت کند.
 5. غشاء ضد آب با پلیمر بالا باشد. بدلیل آرایش شیمیایی و فیزیکی نیاز لایه محافظ بام را تامین کند.
 6. چنان چه قیر گونی و سیستم عایق آب دارای کارایی باشد. میبایست لایه محافظ بام با قیر گونی سازگار باشد.
 7. لایه محافظ بایم از صدمات مکانیکی که بوسیله پوششها لطمه میبیند حفاظت شود. از شبکه از بافتهای آسیب نشدنی استفاده شود. زیرا این امر باعث می شود مواد غذایی و آب اضافی ذخیره شود.
 8. لایه گیاهی از نظر ساختاری مداوم و استوار باشد. توانایی زیر سازی خوبی داشته باشد.
 9. میزان ph نیابی بیشتر از ۶ در طیف اسیدی باشد.
 10. ساختار لایه وتر باشند که سطح بارندگی روزانه در آنها حداقل ۳۰ متر مربع باشد.
 11. حجم هوای حداقل ۲% در ساختار لایه در شرایطی که آب اشباع وجود داشته باشد.

نگهداری سطح گیاهی روف گاردن

 1. گیاهان جنگلی و علفزارهای خشک، شکاف سنگ کاشت و از نوع بادوام باشد.
 2. همه گیاهان مورد استفاده روی علفهای سخره جوان باشند.
 3. سرانجام در هر سال، هنگامیکه دریچه ورودی روف گاردن نوارهای اهمیت ساختار و ترمینال اتصال و چراغ زرد باشد.
 4. ساختارهای طراحی روف گاردن و ترمینالها در مواقع لزوم دسترسی و تمیز شوند.
 5. گیاهان، خزه و علفها مانند دانه بحساب نیایند.
 6. چوبهای نامطلوب برداشته شوند.
 7. گیاهان چوبی بعنوان گیاهان چوبی در نظر گرفته شوند.
 8. سرکشی مرتب و حاصلخیزی انجام شود.
 9. ممکن است براثر تاثیرات در سطح گیاهی تغییراتی بوجود بیاید.
محافظت روف گاردن در برابر آتش
 1. در مقابل تمام آتشها دقت و محافظت بعمل بیاید.
 2. زمانی که سازه از طبقه مقاوم در مقابل حریق باشد. کلیه نیازها در این زمینه برآورده میشود.
ویژگی یک روف گاردن قابل کشت رضایت بخش

یک ناحیه با پوشش گیاهی وسیع بصورت طبیعی بذر افشانی گیاهی میشود. گیاهان در آن هرس و از پیش کاشته میشوند. یعنی در کانتینر ها- محفظه ها- پوششهای زیر گلدانی و پانلها. لایه گیاهای از طریق نگه داشتن آب و مواد غذایی و مواد غذایی به گیاهان و تبدیل گاز برای گیاهان دوام و پایداری ایجاد میکنند. لایه گیاهی دارای منفذهای زیادی برای تبدیل گاز و نگهداری آب باشند. لایه تصفیه کنندها سرریز مواد غذایی و اجزای کوچک لایه گیاهی و آب زهکشی جلوگیری میکند.

لایه زهکشی تنها آب اضافی را جدا میکند. تهویه لایه گیاهی، ذخیره و در صورت لزوم تامین آب نیز به عهده لایه زهکشی است. لایه محافظ ریشه از غشاء ضد آب روف گاردن در برابر تماس شیمیایی و مکانیکی با ریشه گیاهانی که بدنبال آب و مواد غذایی هستند جلوگیری میکند. تا از صدمات وارده به طراحی روف گاردن جلوگیری کند. ساختار بام برای مدت مدیدی ضد آب باشد. این خاصیت هم در قسمت طراحی روف گاردن و هم در سایر اجزا برقرا باشد. در ساختار بام نباید میعان (تعریق) صورت بگیرد.

 

آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا

آلاچیق، راه پله، دیوارهای محافظ

آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا تخته بتنهای پیش ساخته برای ایجاد راههای محکم و نگهداری آسان راهها بین بستر مناسب هستند. سنگها مخصوص سنگ فرش جاده را یا بطور ایستاده و یا هم سطح روی مرزها و یا چمنزارها قرار داد. برای ساخت راه از شیب هم استفاده کنید. پله شیب ملایمی داشته باشند. تا آب باران بتواند سرازیر گردد.

در باغهای ویلا که طوری طراحی میشوند. که تا حد ممکن به طبیعت نزدیک باشند. کاربرد پله چوبی راه حل خوبی باشد. هر نوع پله را برای باغ انتخاب کنید. همان قوانینی که برای پلکان داخلی ساختمان اعمال میشود. را در نظر بگیرید. برای آسان کردن حرکت دوچرخه، کالسکه و سطل زباله چرخدار، ایجاد سراشیبی امکانپذیر است. این راهها برای صندلی چرخداری که توسط پرستار هل داده میشوند. نیز کاربرد دارند. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا در زمین کشت نشد.

درصد شیب برای دیوارهای محافظی که حداکثر ۲ متر ارتفاع دارند. از ترکیب لایه لایه سنگ خشک استفاده نمود. به هر حال دیوارهای بتنی محافظ ساده تر و ارزانترند و در اندازه و شکل مختلف، مثل پروفیل گوشه، پروفیل گیک چهارمی و بخشهای گرد موجود میباشند. و بدین ترتیب شکل دهی به انحنا در قطعات استاندارد امکان پذیر میشود.

اینستاگرام بیژن صمغ آبادی – طراحی و ساخت ویلا در ایران.

کانال آب در محوطه ی فضای سبز ویلا

خاک سطحی را میتوان با برداشتن موقت آن و ساخت تپه خاکی، روی هم انبار کرد. اگر نوک تپه در سایه نباشد. از آن با کلوخ چمنی، پوشال و غیره محافظت کرد. تا از خشکی بیش از حد جلوگیری گردد. تپه خاک سطحی حداقل سالی یکبار وارونه شوند. ۵./ کیلوگرم آهک زنده در هر متر مکعب، به آن افزود. اگر میخواهید خاک سطحی را برای مدت طولانی نگهداری کنید به کشت گیاه روی آن نیز بیاندیشید.

وقتی پس از اتمام خاکبرداری، زمین را دوباره میسازید. در صورتی که قرار باشد تزیین مناظر، چمنکاری و یا کاشت گیاهان بلافاصله انجام و به ویژه اگر قرار باشد. راه و فضای سنگفرش ایجاد کنید. عملیات متراکم سازی ضروری میشود. تکنیک زیر را در نظر بگیرید.

 • غلطک زنی با استفاده از یک وسیله نقلیه یدک کش (مثلا بلدوز) معمولاً لایه خاکریزی را به اندازه کافی فشرده میکند.
 • از روش خیساندن استفاده کرد. البته در صورتی که مواد خاکریزی مرغوب باشند.
 • گزینه دیگر غلطک زنی با یک غلطک استوانه برای متراکم کردن خاک لایه که ارتفاع خاک در هر لایه ۳۰ -۴۰ سانتیمتر میشود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا توجه داشته باشید. که مهم و همیشه غلطک از بیرون به سمت مرکز حرکت کند. یعنی از شیب به مرکز سطح ساخت وقتی جاده و راه میسازید برای تکه سنگ از غلطک استفاده کنید.
 • در همه خاکهای پایدار، پرسازی سوراخ و سنبه زنی امکان پذیرست.
 • اگر جنس خاک ازمواد سست و غیر چسبناک باشد. ارتعاش را به کار گرفت.
 • کل متراکم ساز جزء کارهای ثانویه در نظر گرفته شود. لازم  برای راهها و مسیرهای سنگ فرش، متراکم سازی تا بالا انجام شود. شامل لایه بالایی هم گردد. حال آنکه چمنزار به ۱۰ سانتیمتر خاک سطحی سست نیاز دارد. فضاهای درختکاری و به ۴۰ سانتی متر خاک سطحی نیاز دارند.

حفاظت از شیبها در محوطه

برای جلوگیری از سرخوردن و فرسایش باد، جریان آب و غیره، یاد خاکریزی روی شیبها بصورت لایه لایه ریخته شود. پروفیل دندانه دار زیر خاک، مانع از آن میشوند که توده سست روی مواد زیرین، یک صفحه شیب دار بسازد. اگر کپه بلند تر دارای شیب تندتر میشود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا پله ها وسیله خوبی برای ممانعت از سرخوردن خواهند بود. عرض پله بزرگتر یا مساوی ۵۰ سانتی متر باشد. اگر پله به سمت شیب تمایل پیدا کند. یک گرادیان طولی ساخت تا امکان حرکت و خروج آب وجود داشته باشد.

شیوه کاشت ونقش آن در طراحی و ساخت ویلا

کیفیت طاق و خاک و جهت قرار گرفتن گیاه، دو عامل مهم برای کاشت گیاهان بالا رونده بشمار میروند. علاوه بر این بلندی رشد گیاه را هم در نظر گرفت. گیاهانی که روی دیوار خانه رشد می کنند. به بخشهای کمکی برای بالا رفتن نیاز دارند. برای لوبیا، هر گیاه به چوب بست بالا رونده نیاز دارد. برای دو ردیف گیاه روش چادر تنت بهترین روش میباشد.

روش چادر سرخپوست (ویگوام) برای پرورش گیاهانی که در طشتک و تاغار میرویند مناست هست. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا ترکه که در طول شاخه دادان جمع میشوند. را همانند شبکه سیمی محکم و یا یک توری سیمی دو بخشی به عنوان بخش کمکی برای بالا رفتن لوبیا به کاربرد توری سیمی برای محافظت از بذرها و نهالها در برابر پرندگان نیز مفیدست.

باغچه سازی در طراحی و ساخت ویلا

بسترهای بلند و کپه ای برای پرورش سبزیجات در باغ مناسب میباشند. به سرعت از این بسترها محصول برداشت نمود. میزان ثمردهی در این بسترها بالاست. مهمترین فاکتورها برای ساختن یک بستر کپه ای، ساخت درست و جهت شمال –جنوب اگرچه ساخت بسترهای کپه ای به کمی زحمت نیاز دارد. اما سالها میتوان از آنها استفاده کرد بطور کلی عرض یک بستر کپه ای تقربیاً ۵۰/۱ متر وطول آن ۴ مترست.

با یک شلنگ آبپاش و یا آبیاری قطره ای، میشود. بهترین کار این که در فصل پاییز که بیشتر بقایای باغ موجود هستند. بسترها ساخته شود. ثابت میباشد. که کاشت مختلط در بسترهای بلند و کپه ای خوب است. بستر بلند یک نوع بستر کپه ای که همان ساختار را دارد. اما قاعدتاً یک پشته کود آلی است که یک چارچوب مرزبندی دارد. بجای صفحات چوبی، هر ماده سستی مناسب و میتواند به کار برود. مثلاً کنده  قطعات چوبی، یا دیوارهای سنگی گیاهان علاوه بر مزایای مواد غنی بستر سازی، از نور خورشید که بر دیوار کناری میتابد نیز بهره مند میشوند.

اگر بسترها ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع بلند باشند دیگر هنگام کاشت بذر، بستر سازی برای گیاه یال برداشت محصول نیازی به خم شدن نیست. این موجب بسترهای بلند برای سالمندان و افرادی که روی صندلی چرخدار هستند مناسب باشند. بسترهای بلند ثمر بسیاری می دهند. زیرا پر از لایه مواد ارگانیک ریشه درخان در ته، سپس شاخه، سپش ترکه شکسته تا کود آلی پوسیده در بالا هستند.

نقش باغ و درختان و پرچین در طراحی و ساخت ویلا

درخاک حاصلخیز بخاطر لایه مختلفی که گونه مختلف در آن زندگی می کنند. زندگی بسیاری وجود دارد. ریشه درختان تا لایه سنگی به خاک نفوذ پیدا کنند. شکل شبکه ریشه زیر زمین ممعولاً شبیه تصوری آینه وئار شاخه درخت میباشد.

از شکل فنجان برای درختان کاشته استفاده شود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا این درختان، دارای مراکز باز هستند. که شاخه از آن مراکز طوری بسوی بیرون رشد میکنند. که نور بتواند به نوک درخت نفوذ پیدا کند. شاخه کناری کوتاه نگه داشته میشوند. تا به خاطر سنگینی میوه و یا برف، نشکنند. بهترین زمان برای کاشت درختان میوه، اواخر پاییز مناسب نقاط قلمه زنی به آسانی بصورت یک برآمدگی در انتهای ساقه قابل تشخیص هستند. همیشه بالای سطح خاک باشند. تیرهای نگهدارنده یک وجب از تنه فاصله داشته باشند. برای اینکه در آفتاب از بین نروند روبه جنوب باشند.

هنگام کار گذاشتن پرچین فاصله درست را از زمین مجاور، حفظ شود. برای پرچینهایی که ۲/۱ متر بلند هستند. ۲۵/ برای پرچینهایی که ۲ متر بلند هستند. ۵/. متر برای پرچین بلندتر از ۲ متر ، ۷۵/. متر مناسب میباشد. پرچینها بار داشتن خلوت در باغ خود وهمچنین محافظت در برابر سرو صدا و غبار مطلوب میباشند. پرچین ها موجب کاهش سرعت باد میشوند. تشکیل شبنم را افزایش می دهند. گرما ار تنظیم میکنند. مانع از فرسایش خاک میشوند. پرچین کپه ای که به پرچین فوری نیز معروفند در مناطق ساحلی بعنوان بادشکن بکار میروند.

طراحی استخر باغی درساخت ویلا

برای اینکه به بهترین شکل بتوان در باغ حوضچه ساخت به نکاتی توجه کرد. برای شروع انتخاب موقعیت درست برای آسایش گیاهان و حیواناتی که در داخل و یا اطراف حوضچه هستند اهمیت دارد. مثلاً بیشتر گیاهان آبی یا باطلاقی بنور فراوان آفتاب نیاز دارند دیدن حوضچه آسان باشد. بنابراین بهترین موقعیت در نزدیکی تراس یا محل نشست تا بتوان حوضچه را در آرامش تماشا کرد.

علاوه بر این ، لازم به دقت نقشه اجزای سازنده حوضچه را کشید اگر تناسب درستی از گیاهان ، آب و ماسه مورد استفاده قرار گیرد ظرف ۸-۶ هفته میتوان به توازن زیست محیطی دست یافت و در این زمان آب شفاف میشود در اینجا یکی از مهمترین عوامل این  که نسبت سطح آب به حجم متناسب باشد ( میانگین ۴۰۰ لیتر آب حوضچه در هر مترمربع آب توصیه میشود) حوضچه باغ ، مکانی برای سکونت حشرات و گیاهان میشود.پیش از اینکه آب حوضچه و اطراف آن طراحی خاصی داشته باشد.

حوضچه

مناطق باتلاقی و سیلابی و همچنین بسترهای مرطوب به افزایش فضای حوضچه کمک می کنند و توازن طبیعی تری ایجاد می کنند. اندازه حوضچه با توجه به اندازه باغ تعیین شود. فضای آبی ۲۵-۲۰ متر مربع مطلوب با این وجود حتی ۵-۳ متر مربع هم برای انواع زیادی از گیاهان جای کافی دارد فضاهای نسبتاً عمیقی که ۲۰۰-۵۰ متر مربع عمق دارند و یک فضا که حداقل ۶۰۰ مترمربع عمق دارد. برای بقای حشرات آبزی و لاروها در طول ماههای زمستان ضروری میباشند. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا فضاهای ژرف فضایی برای پنهان شدن همه ساکننان حوضچه نیز فراهم میسازند.

در طول زمستان حوضچه پر نگه داشته شود. تا احتمال بیرون زنی از زمین و یا کج شدن بخاطر یخ زدگی زمین کاهش پیدا کند. ماهی و قورباغه و سایر ساکنین تنها در صورتی در زمستان دوام می آورند که از یخ زدن کل سطح حوضچه در مدت طولانی جلوگیری شود. بنابراین از ضد یخ و یا سنگ گرم کننده استفاده کرد. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا حوضچه پیش ساخته در اعماق مناسب قفسه کاشت فراهم میسازند. اینها مانعت ازریزش خاک و شن ویا دور شدن آنها بطور کامل میشوند.

 

 

× ثبت سفارش