تکثیر درختان سوزنی برگ توسط قلمه زدن

درختان سوزنی برگ عمدتاً درختانی همیشه سبز هستند. برخی از آنها میتوان از قلمه چوبی نرم، چوب سبز، نیمه رسیده و کاملاً رسیده تکثیر کرد. بطور کلی، درختان  نوئل یا صنوبر، درختان نراد و کاجها با تکثیر از طریق قلمه پاسخ نمی دهند.  آنها را با بذر یا در صورتی که گونه خاصی مورد نیاز است، با پیوند تکثیر کرد.

شماره تماس مهندس بیژن صمغ آبادی ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ میباشد

قلمه درختان سوزنی برگ را چه در محیطی گرم مثل قفس بسته (clossd casc) یا محیطی سرد مثل شاسی سرد تکثیر کنیم هیچ کدام بر فصل جدا کردن آنها تاثیری ندارد. همچنین قلمه را در پاییز یا زمستان جدا نمایید. در ضمن قلمه سرخدارو سروکوهی (رس) را در سال جدید بعد از این که گیاه مادر در معرض دوره ای از سرما قرار گرفت، جدا کرد. قلمه را از گیاهان جوان با رشد فعال و سریع که بطور منظم هرس شدند. انتخاب و تا شاخه مقاوم و شادابی را تولید کنند.

گیاهانی با عادت رشد غیر عادی

ترجیحاً قلمه را از قسمت انتهایی و بالای ساقه گیاه جدا و تا قسمت  پایینی گیاه، چرا که قلمه هایی که از پایین گیاه جدا می شوند اغلب به گیاهانی با عادت رشد غیر عادی تبدیل میشوند. بدین گونه که ممکن است بطور افقی رشد کنند. درختان سوزنی برگ از نظر الگوی رشد بسیار باهم متفاوت هستند. در واقع شاخه اصلی وجود دارد که فقط در حال رشد شاخساره هستند. همچنین شاخه هایی جانبی یا نیمه انتهایی قرار دارد که از نظر اندازه رشد می کنند. شاخه هایی برگی است که بزرگتر نمی شوند.

جهت تکثیر درختان همیشه سبز با قلمه ها، بسیار مهم است که شاخه هایی را انتخاب کنیم که از نقطه رشد مجزایی برخوردار باشد و این مسئله دلیل نامناسب بودن شاخه برگی است. اگر نقطه رشد وجود ندارد. اشکالی فنجانی شکل تولید میشود که مخصوصاً دارای اشکالی با شاخ و برگهای زرد تولید میشود.

تکثیر سوزنی برگها در محیطی گرم

قلمه درختان سوزنی برگ جهت تکثیر در محیط گرم قفسه بسته با واحد مه پاش از پایه ای نرمتر نسبت به قلمه قابل تکثیر در شاسی سرد برخوردار باشند. همچنین آنها با سرعت بیشتر برقرار میشوند. ظرفی را با کمپوست قلمه زنی پر و در عمق یک سانتیمتری زیر لبه آن محکم و ثبات دهید.

راس ساقه درختان سوزنی برگ سبز است. که بتدریج زرد میشوند تا به پایین ساقه میرسد و سپس قهوه ای رنگ میشود. ساقه اصلی یا جانبی با رشد سریع و شاداب را از گیاه مادر جدا نمایید. برشی تمیز را در حد ۰.۶ سانتیمتر روی چوب با پوست قهوه ای گیاه انجام دهید. بطوری که قلمه بیشتر سبز است. اما در پایه خود قطعه حفاظتی و کوچک از چوب سخت است.

برگها را از پایین حدوداً ۲.۵ تا ۴ سانتیمتر پایین قلمه جدا و مرتب نمایید. نقطه رسد را تغییر ندهید. بعد از تمیز کاری ساقه، قلمه را در هورمون ریشه دوانی (تکثیر گیاهان از ریشه) مخصوص چوب رسیده ( ۰.۸ درصد LBA) فرو نمایید. حفره یک سانتیمتر بین قلمه فاصله بگذارید. ظرف را برچسب بزنید. سپس با آب پاش دارای سوراخی ریز آبیاری نمایید.  آن را در واحد مه پاش یا قفسه بسته قرار دهید. قلمه در سه تا ۴ ماه بعد ریشه می زنند. سپس آنها را آماده نشاء و در بهار بکارید.

درختان سوزنی برگ که در محیط گرم تکثیر میشوند.

 • ظرفی را مقداری کمپوست قلمه زنی پر کنید. آنها را در عمق یک سانتیمتری لبه ظرف محکم کند.
 • شاخه اصلی یا جانبی شاداب را که از نیروی زیستی بالایی برخوردار است را در حدود ۰.۶ سانتیمتر از چوب با پوست قهوه ای رنگ جدا نمایید.
 • برگهای ۱ تا ۱.۵ پایین قلمه را جدا و تمیز کنید. برش پایه ای را در هورمون ریشه دوانی فرو کنید.
 • یک حفره ۲.۵ سانتیمتری را به کمک میخ نشاء ایجاد کنید. قلمه را وارد آن و محکم کنید. دیگر قلمه را در فاصله ۲ تا ۴ سانتمتری جدا از هم بکارید .
 • آنها را برچسب بزنید آنگاه با آب پاش با سوراخ ریز آبیاری نمایید. سپس ظروف را در قفسه بسته یا واحد مه پاش قرار دهید.
 • قمله را زمانی که ریشه زدند آماده نشاء کنید. در بهار بکارید و برچسب بزنید.

درختان سوزنی برگ (مخروط داران) Conifers

این درختان سوزنی برگ که در شاسی سرد تکثیر میشوند. تکثیر درختان سوزنی برگ در شاسی سرد آسانتر اما کندتر است. خاک بستر تکثیر را قبل از جدا کردن قمله آماده و سطح خاک درون شاسی سرد را تا ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر در آن افزایش دهید. این عمل رطوبت یکسانی و دمایی یکسانی را برای همه قلمه حفظ میکند. ساقه ای از گیاه مادر را به طرف عقب و به سمت پایین بکشید تا قمله پاشنه داری را به دست آورید که بتوان آن را در شاسی سرد تکثیر کرد.

پاشنه قلمه را با استفاده از چاقوی تیز تمیز و مرتب کیند. برگهای یک سوم پایانی قلمه را یا با چاقوویا با دست جدا و به شرط اینکه تنها یک خراش کوچک ایجاد شودکه ممکن است باعث برانگیختن ریشه دوانی ساقه شود. نقطه رشد را تغییر ندهید.

پایه قلمه را در هورمون ریشه دوانی با درصد مخصوص چوب رسیده( ۰.۸ درصد IBA) فرو نمایید. حفره ای یک اینچی را به کمک میخ نشاء در خاک شاسی سرد ایجاد و قلمه را در آن بکارید. خاک را اطراف ساقه محکم کنید. دیگر قلمه رادر فاصله ۵ سانتیمتر جدا ار هم بکارید و برچسب بزنید. با محلول رقیق قارچ کش آبیاری و درب شاسی را ببندید.

زنده ماندن قلمه در شاسی زرد

محیط همیشه بطور کامل تمیز و بهداشتی باشد. بدلیل این که قلمه به مدت تقریباً یک سال در شاسی سرد زنده بمانند. حصیری را روی درب شاسی جهت عایق بندی قلمه در هوای سید بیاندازید. به محض برطرف شدن خطر یخ زدگی آن را بردارید.

قلمه را تا تابستان بصورت دست نخورده بگذارید. در تابستان شاسی را هوادهی کرد. این قلمه را در سایه قرار دهید. تا از خشک شدن آنها جلوگیری شود. این عمل را میتوان با رنگ آمیزی درب شاسی بوسیله رنگ آهکی با برند انحصاری خاصی یا با پوشش آن با توری انجام داد. قلمه را به محض نیاز آبیاری کنید. همچنین تا از خشکی آنها جلوگیری شود. قلمه را در پاییز در آورید.  آنها را به محل نهایی خود در باغچه منتقل و یا در گلدان نشاء کنید.

درختان سوزنی برگهایی که در شاسی سرد تکثیر میشوند:
 • سطح خاک درون شاسی سردر را تا ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر لبه آن افزایش دهید.
 • قلمه ای پاشنه دار را از شاخه اصلی یا جانبی شاداب و مقاوم جدا کنید.
 • دم دراز و نامنظم پاشنه را تمیز کنید.
 • برگهای یک سوم پایینی قلمه را با چاقو یا دست جدا کنید.
 • سطح برش پایه را در پودر هورمون رشد ریشه دوانی فرو کنید.
 • حفره ای ۲.۵ سانتیمتری را در خاک آماده شاسی سرد ایجاد کنید. قلمه را درون آن فرو کرده و خاک را اطراف آن محکم کنید.
 • دیگر قلمه را در فاصله دو اینچی جدا از هم بکارید، برچسب بزنید. آنگاه با قارچ کش آبیاری و درب شاسی را ببندید.
 • این شاسی سرد را با حصیر عایق بندی کنید. تا زمانی که خطر یخ زدگی برطرف شود.
 • شاسی را در تابستان قلمه ریشه دار را در پاییز جابجا کنید.

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *