مدولار یا سیستم مدولی

مدولار توافقهای بین المللی در خصوص برنامه ریزی واجرای کار جهت طراحی و تولید اجزای ساختمان و محصولات پیش ساخته، تماما تابع استاندارد ملی را مدولار میگویند. سیستم مدولی راهی برای هماهنگ سازی ابعاد قابل استفاده در کارهای ساختمانی واژه هماهنگی در این بخش به منزله نوعی کلید محسوب میشود. مبین طرح بندی مدولی این طرح بندی منجر به تنظیم ابعاد و هماهنگی فضایی اجزای ساختمانی میشود.

بنابراین استاندارد مذکور درخصوص ملزومات هندسی و ابعادی به بحث و بررسی میپردازد. سیستم مدولی، روندی و روشی را بسط می دهد. که در آن برای طراحی و ساخت و ساز از یک سیستم هماهنگ کننده به عنوان هدف اصلی در طراحی و اجرای پروژه ساختمانی استفاده میشود. یک سیستم هماهنگ کننده همیشه به اهداف و مقاصد خاص و ویژه مربوط میشود.

مهندس بیژن صمغ آبادی – ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴

ملاحظات هندسی

با توجه و اتکاء بر سیستم مدولی مختصات، ساختمانها و اجزای آنها بگونه ای کاملاً منظم مرتب میشوند. موقعیت دقیق آنها به همراه اندازه مناسب هریک ، دقیقا مشخص میشود بدین ترتیب ابعاد طبیعی اجراء همچنین ابعاد اتصالات و اتصالات داخلی را میتوان به درستی بدست آورد. یک سیستم مختصات شامل سطوح زوایای قائمه نسبت به یکدیگر و تعیین فضا طبق اندازه گیری مختصاتی میباشد. بسته به نوع سیستم، اندازه و هرسه بعد سطوح قابل تغییر میباشند.

بعنوان یک قانون کلی، تمامی اجزا در یک مختصات و دقیقا موازی با صفحات مختصات قرار داده میشوند. این روند که تمامی بعد سازی مختصاتی تکمیل شود. این مسئله شامل تمام موارد مربوط به اتصالات و همچنین مد نظر گیری تمامی اتصالات و تفاوتهای مجاز میباشد. بدین ترتیب، اندازه و موقعیت وضعیت یک جزء را در یک بعد ایجاد نمود. به این مقوله مرجع مرزی گفته میشود.

سیستم مختصات مدولی

در سایر موارد، بهترست اجزا را بین دو صفحه قرار ندهیم. بلکه ترجیحاً باید محور مرکزی را با صفحه ای از سیستم مختصات مدولی منطبق نماییم. اجزا در مرحله اول بر حسب محورهای خود و البته مطلقا برای تعیین موقعیت در یک بعد مورد بررسی قرارمیگیرد. یک سیستم مختصاتی را به دو زیر مجموعه تقسیم بندی کرد. گروههای مختلفی از اجزای مورد نظر را بررسی نمود. بطور مثال سازه تحت بار، فضای نشانه گذاری اجزا و غیره. برای اجزای غیر مدولی که در راستا و امتداد به مدول شدن ندارند. اجزایی مانند پله منفرد در پلکان، پنجره ها و دربها و غیره.

برای اجرای غیرمدولی که در راستا و امتداد تمام ساختمان قرار دارند. نوعی فضا تحت عنوان منطقه غیر مدولی میتوان اختصاص داد. که سیستم مدولی مختصاتی را به دو سیستم مدولی فرعی تقسیم میکند. ابعاد اجزا در منطقه غیر مدول هنگام تنظیم سیستم مدولی مختصات کاملا شناخته شدست. چرا که منطقه غیر مدول تنها میتواند ابعاد کاملا را شامل شود.

نحوه دیگر نیز برای تنظیم اجزای غیر مدولی وجود دارد. بدین ترتیب که موقعیتهای مرکزی و کناری مناطق مدولی برای آنها مد نظر میگیریم.

جزئیات ساختمان (استفاده کاربردی از مصالح)

شکل ساختمانها در تمدن اولیه با استفاده از تکنیکهای مانند چسبندگی، بتونه گرده، اتصالات، بافت طناب و سایر بافندگی ها استوار بود. بعدها از الوار و تقربیا در تمامی تمدنهای بعد از آن به یکی از اصلیترین مصالح ساخت و ساز تبدیل گشت، بطور مثال در معابد یونانی ، این مقوله تقربیاً به قرون اخیر بر میگردد و البته مثالهای بی شماری نیز وجود دارد که بنوعی موید صحت این تئوری میباشند.

uhde در مورد قدمت این مسئله به تحقیق و بررسی پرداخت. که مهارتهای معماری ساکنین افریقایی شمالی که دقیقاً Alhambra در Granada میباشد. بر اساس الوار استوار بود. سطح داخلی تزئیناتی ساختمانهای Morish بواسطه تکنیک بافندگی احداث گردید. مانند روبانها و گچبری ساختمانهای یونانی و گهگاه مهره نیز در آنها تابیده شدست.

البته ساخت این بخشها در حقیقت بواسطه فشردن یک جسم خارجی به داخل گچبری ها بود. توسط قالب گیری یا میناکاری موسوم به Azujelos (نوارهای شیشه ای در خاک رس) صورت گرفت. در اکثر اتاقهای Alcazar درsevile میتوان بخوبی شاهد تکنیک گره زنی یا اندود فلز را مشاهده نمود. که در گچبریهای دیوارها بکار رفت. بطوریکه در چند سده پیش از آن، قالیچه های دیواری چادرها در گوشه های اتاق گره می خوردند. اکنون شیوه بکار گیری در ساخت چادرها به قالب ها گچبری انتقال پیدا کردست.

ساختمان سازی و ملزومات کاربردی خاص

اینگونه فرمها و حالات که در نتیجه استفاده از مصالح، ساختمان سازی و ملزومات کاربردی خاص حاصل شدند. در هر زمان در همان کشور مربوط بخوبی قابل رویت میباشند.

شیوه حالت ابدی توسطV.Wersin ابداع شد که البته شواهد زیادی گواه بر این ادعا هستند وی اثبات کرد که دستگاههای و لوازم بکار رفته در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح که از سوی ساکنین خاور دور در اروپا مورد استفاده قرار دارد. در دنیای امروز نیز کاملا مشهود میباشد. با وجود اینکه تزیینات و ظواهر میتوانند حالت و فرم حقیقی را پنهان سازند و یا حتی حس موجودیتی کاملا متفاوت را القا کنند( باراکو ) لیکن با ظهور مصالح جدید ، فن آوران نوین و تغیر کاربردها ، نوع و حالتی متفاوت وارد دنیای بشر شد.

ساختمانهای کنونی

این روح و سرشت قدمت بود که حالت ساختمانهای کنونی را رقم زد. امروزه به این نتیجه رسیده ایم که جستجو و تحقیق در خصوص ساختمانهای دوران و اعصار دیگر، در حقیقت جستجوی خواستگاه هنر است. هر سبکی بصورت حالت ابدی آن و در حد اعلی پا به عرصه گذاشت. سپس رشد پیدا کرده و اصلاح شد. ما امروزه همچنان برای بکارگیری صحیح بتن. فولاد و شیشه در کنلجار بسر میبریم. البته توانستیم این راه حل جدیدی برای ساختما کارخانجات و سایر اماکن بدست اوریم. اماکنی ک نیاز به پنجره زیاد در آنها دائما سازه ها و ساختارها را خطاب قرار میدهد.

اجزای ساده و کاملا متمایز اجزای ساختمانی، که با کاربرد فنی آنها کاملاً مترادف است. امکان ایجاد حالات جدیددر جزئیات و ظواهر ساختمان را میسر کرده است. در اینجا به برخی از چالش معماری امروزی اشاره میشود.

یکی از باورهای غلط که اعتقاد داشته باشیم در عصر حاضر باید راه حلهای واضح و صریح تکنولوژیکی را کشف نمود و ایجاد یک نوع و حالت جدید که برخواسته از این سازه ها میباشد را به نسل آتی واگذار کرد. از طرف دیگر بخوبی میدانیم که معماران امروز وظیفه دارند از امکانات فنی معاصر حتی الامکان بهره ببرندو استفاده نمایند.

پتاسیل هنری

تا از پتاسیل هنری بهره برده و ساختمانهایی ایجاد کنند که کاملاً مبین عادات و رسوم عرف دنیای مدرن این امر مستلزم ذکاوت، ابقا و احترام به محیط پیرامونی وحفظ رابطه سازگار و خوش بین پیوستگی فضای داخلی و حالات خارجی که البته نباید خواسته تکنولوژیکی ، سازمانی و اقتصادی را در کنار آن به فراموشی سپرد حتی هنرمندان تراز اول که خلاقیت را سر لوحه کار خود قرار داده اند ( کسانی که واقعاٌ حرفی برای گفتن دارند) باید تابع این محدویتهای بوده وقطعاً تحت تاثیر سرشت و روح عصر قرار دارند.

هر چه دیدگاه هنر ویا دیدگاهی که نسبت به زندگی هنرمند وجود دارد قوی تر باشد، کار وی نیز غنی تر خواهد بود و دوام و ماندگاری آن بعنوان یک شی زیبا و یادگاری هنری برای تمامی اعصار، بی شبهه تر خواهد شد .

طراحی و اجرا ویلا در ایران.