آرشیو برچسب‌ها: Architecture

تالارهای عمومی و باسیلیکاهای (Basilicas) معماری رومی ساختمان مستطیل بودند با راهرویی در پس ردیفی از ستونهای تقویتی. مشهورترین دو سده پیش از میلاد در پمپئی میساختند.

اولین کار هرپروژه نوسازی و بازسازی، یک نقشه برداری کلی از مرمت ساختمان فعلی که درآن، همه مولفه و ریزه کاریهای مهم را بدقت بررسی نمود. نقشه برداری با یک توصیف کلی از مرمت ساختمان قدیمی (طرح، مشخصات ساختمان، آیین نامه یا مقررات اجرایی، عمر ساختمان و هر نوع ویژگی تاریخی آن، کاربرد ساختمان – مسکونی یا تجاری و هر نوع ویژیگی مهم) شروع میشود.

در ساختمان های بزرگتر چند طبقه معمولاً آسانسور را در نقطه مرکزی حرکت افراد در ساختمان قرار می دهند. آسانسورهای باری باید جدای از آسانسورهای حمل افراد قرار داده شوند با این وجود در مرحله طراحی، باید کاربرد این آسانسورها برای جابجایی افراد در ساعات شلوغ را در نظر گرفت.

انواع خانه و جهت یابی خانه و ویلا در زمینهایی که در دامنه کوهها قرار دارند و زمینهای که درکنار آب واقع شدند. تعیین جهت نسبت به خیابان و تعیین جهت اتاقها

طراحی انواع پنجره در ویلا نیازهای فنی قطعات مربوطه در ساختمان را فراهم سازد. موارد اصلی شامل اندازه، شکل، تقسیمات ، روش باز کردن پنجره، مواد چارچوب و پرداخت کاری سطح میباشند. تهویه، عایق صوتی و گرمایی، مقاومت در برابر آتش سوزی و موارد کلی ایمنی از جمله کاربرد شیشه ایمن، درنظر گرفته شوند.

انواع دیوار، ضخامت دیوار: شواهد مناسبی برای تعیین ضخامت دیوار سازه مشخص شود. زمانی که ضخامت دیورا کاملاً مشخص می باشد، به این کار نیازی نیست. هنگام انتخاب ضخامت لازم برای دیوارها، توجه خاصی به پی دیوار و عایق های صدا و حرارتی و  ویژگی های ضد آتش و رطوبت مبذول داشته شود. وقتی که دیوارهای خارجی از آجر و سنگهای ضد سرما ساخته نشده اند. نوعی اندود خارجی و یا عایق هوا ایجاد شود.

نقش اتاقهای خواب، حمام و توالت در طراحی و ساخت ویلا – جای تختخواب در اتاق خواب ویلا – اتاق خواب، تو رفتگی دیوار مخصوص تخت و کمد لباس – شر ایط لازم برای نگهداری لباس.

عایق حرارتی و صوتی در ویلا- عایق گرمایی باید اتلاف گرما (مصرف) را به حداقل برساند تا امکان ذخیره سازی انرژی فراهم شود و برای ساکنین محیط مطلوبی را فراهم سازد و ساختمان را در برابر صدماتی که ممکن است براثر نوسانات شدید دمایی (بویژه معیان) پیش بیایند حفظ کند. نمیتوان مانع از تبادل گرما- همرفت گرما، انتقال گرما، تابش گرما، و انتشار بخار آب- شد اما با عایق حرارتی و صوتی کاری گرمای مناسب میتوان میزان آنرا کاهش داد.

سیستم آب پاش مرطوب، سیستمی از سیستم اطفاء حریق است که درآن شبکه لوله آب واقع در پشت ایستگاه والو مرطوب هشدار، همیشه پر از آب باشد. وقتی یک آب پاش واکنش نشان میدهد آب بلافاصله از آن بیرون میآید. در سیستم آبپاش خشک، شبکه لوله آب پشت ایستگاه والو آبپاش خشک، پر از هوای فشرده است که مانع از جریان آب در شبکه آبپاش میشود. وقتی سیستم آبپاش تحریک میشود فشار هوای نگاهدارنده آزاد میشود و آب بطرف دهانه آبپاش جاری میشود. سیستم خشک آبپاش در جاهایی بکار میروند که احتمال یخ زدگی در شبکه آب وجود داشته باشد.

× ثبت سفارش