پی ها، حفاری، خندق (تراشه)، شمع پی ساختمان

عدم ارزیابی صحیح محوطه شمع پی ساختمان و شرایط آبهای زیرزمینی و تعیین صحیح پی، منجر به بروز خسارات جبران ناپذیر و جدی به ساختمان و هزینه گزافی بجا می گزارد.

جابجایی جانبی زمین که بدلیل وجود بار روی پی ساختمان ایجاد میشود. در حقیقت باعث غرق سازی پی در خاک و یا آنرا جابجا میکند. این امر به کلیت پی ساختمان مشکل وارد میکند.

نشستی که بدلیل فشار سایت ساختمان و بار اضافی بر پی یا بارهای دیگر به پی وارد میشود. بدلیل فشار بار سازه مجاور که منجر به تغییر شکل و یا تخریب (ترک) روی بنا میشود.

هرگاه اطلاعات بومی ومنطقه ای مناسبی در خصوص طبیعت، دارائی مکانیکی، مقاومت قشر لایه بندی و تکیه گاههای لایه زیر خاک بیشتر باشد. محاسبه دقیقتری در مورد پی کم عمق (پی منفرد و نواری: لایی پی و پی گسترده) و عمیق (شمع پی ساختمان) صورت میگیرد. اگر چنین اطلاعاتی در دسترس نباشد. باید برنامه کاملاً زمانبندی برای کار روی زمین داریم. در این راه حتی الامکان از نظرات یک متخصص استفاده کنیم. این امر شامل کسب اطلاعاتی مکفی ازطریق بررسی لایه که طی فرایند حفاری بدست میاید. بیژن صمغ آبادی.

نقشه برداری، بررسی سایت، ارزیابی شمع پی ساختمان

بصورت دستی ویا با ماشین حفاری و نمونه برداری و یا دریل هسته صورت میگیرد. تعداد و عمق نمونه بررسی و به توپوگرافی، نوع ساختمان و اطلاعات موجود بستگی دارد.

عمق سطح ایستابی را از طریق ارسال لوله اندازه گیری به سوراخ ناشی از مته کاری و در نظر گیری اندازه گیریهای متداول، بدست آورد. نوسان سطح ایستابی نمونه آّب زیرزمینی نیز  بررسی و آزمون قرار گیرند. تا مشخص که آیا به بتن آسیب میرسانند یا خیر.

بررسی زمینی نمونه مرکزی بمنظور تحقیق بروی ترکیبات گرانول، محتوی آب، مقاومت، غلظت، تراکم پذیری، مقاومت برشی و نشست پذیری انجام میشوند. این بررسی میتواند اطلاعات پیوسته و دنباله داری را درخصوص مقاومت خاک و تراکم لایه مختلف زمینی در اختیار فرد قرار میدهیم.

سرپرست ساختمان حتماً تمامی نتایج و نظر یک متخصص سایت را بخوبی مطالعه کند. بررسی استانداردهای بومی و ملی در خصوص شرح کمیت و کیفیت زمین (سنگ) طبقه بندی خاک ریزی، قشر بندی، شرایط آبهای زیرزمینی، عمق پی، حفاریهای الزامی، محاسبه کمیت مصالح خاکبرداری و کم و کیف ساخت و ایمنی حفاریهای قطعاً امری ضروری است.

گود برداری اندازه گیری ساختمان

ابتدا سایت ساختمان نقشه برداری و طرح خانه در خواستی در طرح رسمی سایت وارد شود. وقتی تمامی ملزومات مربوط به نقشه کشی و مقرارتهای ساختمانی اجرا شدند. اجازه ساخت دریافت شد. حدود پی تعیین و با تخته چوبی و تابلوهای افقی سایت نشان میدهیم. حفاری از منطقه متقاطع خانه بگذرد تا فضای کافی برای کار وجود دارد.

شیب کناره قسمت گود برداری بنوع زمین بستگی دارد. هرچه خصلت خاک شنی تر باشد. شیب صاف تر حفر شود. پس از گود برداری، شمع پی ساختمان رشته خطوط نیز کاملاً محکم دور تا دور ساختمان باشد. گوشه خارجی خانه در نقطه تقاطع خطوط مذکور با شاقول اندازه گیری و تعیین م یشوند. در این قسمت سطح کاملاً دقیقی برای کار اندازه گیری شود. ابعاد بر اساس نقاط ثابت پیرامونی تعیین میشوند. تخته گیرش که از چوب و یا آلومینیوم میباشد. ۳ متر طول دارد. کاملاً ثابت در جای خود نگه میداریم.

بصورت افقی نصب شوند. بطوریکه هر دو انتهای آن روی ستونهای چوبی محکم شوند. ارتفاع کنتورهای میانه، توسط میله مقیاس، اندازه گیری می شوند. یک لوله خرطومی پر از آب و کاملاً شفاف بطول ۲۰ تا ۳۰ متر که در هر دو بخش انتهایی آن تیوپهای مدرج شیشه ای وجود دارد به منظور خوانایی سطح آب ایجاد می شوند.

این شیشه در صورتی که عمودی میباشد. سطح آب را بر حسب میلیمتر نشان دهند. پس از اینکه بواسطه نگهداری هر دو تیوپ شیشه ای توانستیم میزان آب را بسنجیم. سطوح بین نقاط روی سایت را میتوان بدون نیاز به ارتباط بصری، بخوبی و در حد میلیمتر با یکدیگر مقایسه کرد.

ساختار کارهای خاکی و پی سازی

بررسی فنی صورت و در خصوص زمین داد. لازم جهت اعمال برنامه ریزی ساخت بسیار مناسب و اجرای کارهای ساختمانی را به نحو احسن مهیا کند. بسته بنوع ساخت و ساز، زمین یا به عنوان ساختمان برای پی سازی و شمع پی ساختمان و یا محل مصالح ساختمانی برای کارهای خاکی مدنظر میگیریم. سازه ساختمانی (چنانچه از لحاظ قانونی بلامانع بود. مقررات بومی نیز منعی برای آن ندارند.) بر اساس ارزیابی متخصصین صورت میگیرد. بطور مثال اجتناب از مناطق باتلاقی و مسائل دیگر. نوع ساخت ساختمان و شرایط زمین بر طراحی ساختمان نوع پی بسیار تاثیر گذارست.

بطور مثال شالوده، محدوده، پی گسترش و اینکه آیا لایه زمین تنها قادر به حمل تحمل بارهای سازه در عمق زیاد یا شمع پی ساختمان هستند. یا خیر. فشار توزیع در صورت وجود مصالح بنایی یا بتن نباید به ترتیب از ۴۵ و ۶۰ درجه فزونی کند. پی ساخت از مصالح بنایی بدلیل هزینه بالا، کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. پی که از بتن مقاوم میسازیم. زمانی مورد استفاده قرار میگیرد. که محدود توزیع بار تقریباً کوچک باشد بطور مثال، برای ساختمان کوچک با سازه فولادی میسازیم. از بتن آرمه مقیاسهای بزرگتر و زمانی که فشار بالایی تحمل شود. بکار میرود.

روشهای برای افزایش قابلیت تحمل بار در ساختمان

بتن آرمه زمانی بجای بتن توده ای بکار میرود که قصد کاهش ارتفاع، وزن و عمق زیادی پی را داریم. در خصوص اتصالات انعطاف پذیر که نزدیک سازه یا مرزها قرار دارند. برای مقطع عرضی پی گسترده این نوع پی و راهکار زمانی استفاده میشود. که قابلیت تحمل بار اندک بوده ویا اینکه شالوده یا محدوده پی برای بارهای موجود مناسب نیستند. عمق عاری از یخبندان برای بارهای موجود مناسب نیستند. عمق عار یخ برای پایه ۸۰/. متر، برای سازه  مهندسی ۱ الی ۵/۱ متر عمق.

روند اعمال فشار ارتعاشی با ویبراتور، با تشعشعات ۳/۲ تا ۳ متر جداسازی هسته ویبراتور به اندازه تقریبی ۵/۱ متر، بدین ترتیب بسته بنوع لایه اصلی و گرانول، منظقه مورد نظر رشد پیدا و پر میشود. شمع پی ساختمان تیرهای فشرده زمینی هسته آنها با مصالحی که اندازه دانه آنها با هم متفاوت و پر میشود.

استحکام و فشرده سازی زمین فشار ناشی از دوغاب سیمان در مورد زمینهای چسبناک و زمینهای غیر سیمانی راهکار خوبی نیست. تنها در زمینهای کوارتزی قابل اعمال است. (سنگفرش، شن و سنگها غیر فشرده) تزریق مواد شیمیای (محلول اسید سیلیک، کلرید کلسیم) سنگ شدگی دائم و سریع کارهای خاکی و پی.

انواع پی شمعی

بمنظور محاسبه فشار فعال خاک بر دیوارها حائل و بارگذاری خاک زیرین، نوع ترکیب ، میزان، قشربندی، مقاومت لایه زمینی باید حتماً مد نظر میگیریم. هر گاه اطلاعات بومی ازاین موارد بخوبی وجود نداشت حتماً باید یا از طریق مته کاری یا گودبرداری از خاک نمونه برداری شود. جدا سازی حاصل از مته کاری به عمق ۲۵ متر در خصوص پی تیر پایه ای عمق مورد نظر میتواند تا سه برابر کاهش یابد.

برای تیر پایه محرک مقادیر ذکر دشه بر دیوارهای با شمع درجا وباربر مناسب نمی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عمق مناسب زمین باربر که تحت شمع درجا قرار دارد برای شمع درجا بتنی فشرده سیستم برچلت.

پی شمعی : بواسطه اصطکاک سطح، بارها از تکیه گاه یا هر دو تکیه گاه توسط شمع پی ساختمان به زمین باربر منتقل می شوند. نوع بار انتقالی به سایت ساختمان و طبیعت شمع بستگی دارد. پی شمعی قائم انتقال بار در انتهای شمع و به زمین باربر انتقال پیدا میکند.

پی شمع معلق

شمع هرگز به پایین حرکت نمی کنند مگر اینکه خپایه آنها دقیقاً روی منطقه باربری قرار میگیریم. لایه باربر ضعیف توسط محرکهای شمعی به هم فشرده می شوند.

نوع انتقال بار: شمع شناور معمولاً بارها را بواسطه سطح اصطکاک (شناور) و از طریق منطقه باربر بدور شمع پی ساختمان انتقال میدهد. هر یک از شمع قائم بارها از طریق انتهای شمع انتقال و به لایه قائم منتقل میشود. در این حالت اصطکاک سطح اهمیتی ندارد. فشار انتهایی مجاز، در برخی از شمع از طریق عریض سازی پایه شمع افزایش می یابند.

موقعیت شمع در زمین: پی شمعی در راستای تمام طول خود در زمین قرار میگیرند. شمع نگهدارنده و پیشرفته در حقیقت شمع ثابت و مستقلی بود. که تنها بخش انتهایی آنها در زمین قرار دارد. قسمت بالایی این شمع پی ساختمان رو کار بود. بدین ترتیب دارای تنش کمانش هستند.

مصالح: چوب، فولاد، بتن آرمه و شمع بتنی پیش تنشی

روشهای جاسازی در زمین : شمع کوبیده توسط چکش کوبش شمع، بزمین سرازیر میشوند. شمع زیر بندی بواسطه فشار در جای خود قرار میگیرند. در ضمن شمع درجا از طریق حفره طولی در جای خود قرار میگیرند. همچنین شمع پیچ وار با چرخش وارد جای خود میشوند.

در شمعهای کوبیده تیوپی، ابتدا یک تیوپ فولادی بزمین وارد میشود و پس از اینکه شمع بتنی در جا خشک شد. بیرون می آوریم. تفاوت شمع در جایی مشخص میشود که شمع مورد نظر زمین را متراکم می کند. شمعهای پیشرفته یا نگهدارنده تحت تنش خمشی قرار دراند بطور مثال شمع سنگین افقی.

تولید و نصب شمع پیش ساخته

تولید ونصب: شمع پیش ساخته بصورت بخش تمام میسازیم. به محل استفاده میبریم. سپس با چکشها بزمین داخل میشوند. پرچ میشوند مرتعش میشوند ونهایتاً پیچش وار ویا در داخل سوراخهای خاص بزمین وارد میشوند. شمعهای درجا (در محل) مانند شمع درجا، شمعهای تیوپی، شمعهای پیچواره و شمعهای استوانه ای در اتاقکهای تو خالی در زمین تولید میشوند.

شمع پی ساختمان درجا ساخته دارای این مزیت هستند. که طول آنها در هر ساخت و ساز بحرانی و حساس نیست. آنها را بر اساس نتایج فشرده سازی و بررسیهای بعمل آمد. از درون لایه زمین که طی روند مته کاری بدست طراحی نمود.