هماهنگی با مشتری

کارهای مقدماتی طراحی ساختمان مانند هماهنگی با مشتری که با عجله صورت گیرد، نتیجه ای نخواهد داشت بجز طراحی که جزئیات آن بخوبی مهیا نیست. سوالات زیادی را برجا خواهد گذاشت. دقیقاً بنابر دلایل این چنینی که هزینه کلی تنها زمانی مشخص میشود. که کار طراحی ساختمان رو به پایان و در اینجا که تنها ارائه توضیحات به مشتری نمیتواند راه بجایی ببرد.

تنها راه حل این مسئله که کارها را هر چه سریعتر سامان دهیم. برای این کار با معمار هماهنگی نماییم. البته که کارهای طراحی ساختمان باید در سایت طراحی ساختمان و دفتر طراحی صورت گیرد. در مورد اکثر پروژه های طراحی ساختمان باید همین نوع اطلاعات را بدست آورد. بدین ترتیب پس از دریافت دستورساخت و ساز میتوان از مواردی چون پرسشنامه و پروفورمها استفاده کرد.

استفاده از این روشها سرعت روند کار بالا میبرد. البته قطعاً تغییراتی حاصل خواهد شد. اما بسیاری از فاکتورها همچنان ثابت باقی خواهند ماند. پرسشنامه مورد نظر حتی اگر فقط بعنوان یک چک لیست استفاده شود. باز هم در روند اجرای کار مفید خواهند شد. پرسشنامه زیر تنها نمونه ای از انواع مختلفی که باید در دفاتر کار تمامی معماران طراحی ساختمان وجود داشته باشد. البته علاوه براین پروفورما، هزینه هایی که خرید مصالح و موارد در پیش خواهد داشت نیز باید عرضه شود. پرسشنامه قرارداد طراحی ویلا گروه معماری هورس.

خلاصه پرسشنامه قبل از طراحی ساختمان

• اطلاعاتی در خصوص مشتری

 1. وضعیت مالی کارفرما؟ وضعیت کلی کسب و کار وی؟ چقدر ظرفیت کلی بکار میرود؟ منبع اطلاعات کجاست؟
 2. روند پیشرفت موضع (تجارت) چگونه و کجاست؟
 3. رابطه اصلی کیست ؟ در صورت عدم حضور وی، رابط چه کسی خواهد بود؟ اختیار و توانایی اصلی بر عهده کیست؟
 4.  آیا مشتری نظر خاصی در خصوص چگونگی طراحی دارد؟
 5.  آیا مشتریان علاقه خاصی به هنر دارند؟ (درحقیقت آیا هیچ گونه میلی به هنر طراحی و چگونگی عملکرد ما دارند.)
 6.  چه دیدگاه شخصی از سوی مشتری وجود دارد که باید حتماً مد نظر گرفته شود؟
 7.  چه کسی میتواند احیاناً برای ما مشکل ایجاد کند و چرا؟ تاثیر آن چگونه خواهد بود؟
 8.  آیا مشتری علاقه ای به چاپ نمای طراحی ساختمان خود در آینده دارد یا خیر؟
 9.  آیا طراحها باید بگونه ای باشد که یک عامی هم متوجه آنها بشود؟
 10. معمار قبلی این مشتری چه کسانی هستند؟
 11.  به چه دلیل فرد مذکور تمایلی به دریافت این سفارش ندارد؟
 12.  آیا مشتری به ساخت ساختمانهای دیگری نیز فکر میکند؟ چه نوعی را می پسندد؟ مساحت آن چگونه باشد؟ آیا طراحی ساختمانهای مذکور در حال حاضر طراحی شدند؟ امکان دارد که این سفارشات را در اختیار ما نیز قرار دهد؟ در این راستا چه اقداماتی شدست؟ چه میزان موفقیت کسب گردید؟

• توافق در مورد هزینه طراحی و ساخت

 1. توافقات در خصوص موارد مختلف و هزینه حرفه ای بر چه پایه و اساسی میباشد؟
 2. چه مراحلی از کار در سفاش ذکر شدست؟
 3. آیا هزینه مربوط به پروژه، پایه و اساس هزینه کلی هستند؟
 4. هزینه احتمالی و تخمینی پروژه چه مقداری است؟
 5. طراحی داخلی نیز به ما سپرده میشود؟
 6. هیچگونه توافقی بین کارفرما و معمار امضا و تغییری در آن حاصل شدست؟

• افراد و شرکتهای دخیل در پروژه طراحی

 1. صحبتهای اولیه را با چه کسی باید انجام داد؟
 2. چه کسی مسئول چه بخشی از کارست؟
 3. شخص مسئول کنترل فاکتورها کیست؟
 4. از چه سیستمی برای سفارش و کنترل موارد مختلف استفاده میشود؟
 5. امکان و اجازه اعطای قرارداد از سوی مشتری به ما داده شدست؟ با چه ارزشی؟ آیا برای این قضیه باید تاییدیه خاصی مینویسیم؟ مشتری چه کسی را بعنوان کارفرما پیشنهاد میدهد؟ (حرفه: نام، آدرس،تلفن)
 6. دفتردار و منشی کار (رابط) تجربه و تحصیلات مرتبط دارد؟ چه زمانی بوجود وی نیاز است و برای چه مدت؟ (در تمام مدت کار و یا بخشی از آن)
 7. شرح وظایف و موقعیت وی به مشتری توضیح داده شدست؟
 8. آیا تطابق لازم بین دفاتر سایت و انبار ذخیره مصالح وجود دارد؟ این وضعیت در مورد اثاثیه، تلفن، کامپیوترها، فکس، سیستم گرمایش، نور، دستشویی و آب چگونه میباشد؟

• کلیات موقعیتی پروژه طراحی ساختمان

 1. آیا به انبار مصالح نیازست؟ آیا به تبلغیات نیازی هست؟ آیا باید تابلو اعلانات نصب شود؟ چه مطالبی را باید روی آن نوشت؟
 2. آدرس دقیق طراحی ساختمان جدید و نام آن پس از اتمام کار؟
 3. پروژه نزدیکترین ایستگاه راه آهن؟
 4. اداره پست محلی/شهر؟
 5. آیا در محل خط تلفن وجود دارد؟ اگر خیر چه زمانی میتوان به افراد دسترسی داشت؟ آیا در همسایگی سایت، خط تلفن وجود دارد؟
 6. چگونه میتوان به قوانین بومی و محلی که در خصوص صنعت ساختمان سازی وجود دارند. پی برد؟ آیا شروط دیگر نیز وجود دارد؟

• پروژه طراحی ساختمان

 1. طراحی ساختمان به عهده چه کسی میباشد؟ آیا این طرح مناسب است وی ا ما یا سایرین باید تغییراتی را روی آن اعمال کنیم؟ آیا پیش از شروع کار موافقت مجدد مشتری در خصوص طرح جلب شدست؟
 2. آیا این ساختمان جدید یا ساختمانهای موجود ویاآتی مرتبط است؟
 3. چه نوع مقررات بومی و محلی باید رعایت شود؟ بازرس ناظر ساختمان کیست؟ مامود برنامه ریزی شهر کیست؟
 4. چه نوع مطالب علمی در خصوص اینگونه ساختمانها وجود دارد؟ ما چه مطالبی در این خصوص در فایلهای خود داریم؟
 5. طراحی ساختمانهای مشابه با این طراحی ساختمان کجا می سازیم؟
 6. آیا ما اقداماتی برای بازدید از آنها داشتیم؟

• فاکتورهای اولیه در طراحی

 1. محیط اطراف چگونه است؟ آیا محیط سبز و درختان به اندازه کافی مد نظر داریم؟ وضعیت آب و هوا، وجوه مختلف، دسترسی وجهت باد نیز بررسی شدند؟
 2. نحوه معماری رومی ساختمانهای کنونی چگونه اند؟ از چه نوع مصالحی استفاده شدست؟
 3. آیا عکسی از محله وجود دارد که نقاط مختلف روی نقشه آن مشخص باشد؟ اگر اینطور نیست، آیا دستور کشیدن چنین نقشه ها و عکس هایی پرداخت شدست؟
 4. چه مسائلی در طرح ما وجود دارد که حتماٌ باید از سوی کارخانه ها با آن توجه شود؟
 5. ارتفاع کف به کف و ارتفاع کلی طراحی ساختمان چقدر است؟ موقعیت محل نسبت به جاده ها ، خطوط ساختمان، جاده های آینده، درختان (با در نظر گیری نوع و اندازه آنها) چگونه است؟
 6. چه مسائلی باید جهت اقداماتی آتی مد نظر گرفته شوند؟
 7. آیا نیاز به ایجاد یک طرح بندی از محیط پیرامونی وجود دارد؟
 8. آیا قوانین ومقررات فوق بازسازی در منطقه و مسئل دیگر را نیز شامل میشود؟
 9. در مورد طرز فکر و نگرش مسئول برنامه ریز شهر ویا کمیته بررسی معماری شهر چه مسائلی میداینم؟ آیا مشورت در مورد برنامه و طرح اولیه با مسئول برنامه ریزی شهر امری معقول است یا خیر؟
 10. آیا درخواست مشابهی مانند این موضوع وجود دارد که وزرات شهرسازی تصمیم خاصی در مورد آن اتخاذ کرده باشد؟
• یافته های مربوط به حقایق فنی

۱. در این منطقه، چه نوع خاکی باید زیر بنا میریزیم؟
۲. آیا سایت گود برداری شدست؟ چاله های آزمایشی کجا حفر شدند؟ نتیجه چه بوده است؟
۳. میزان ظرفیت بار خاکهای زیرین ؟
۴. میزان تقریبی سطح آب؟ بالاترین سطح آب؟
۵. آیا قبلاً در این زمین ساخت و ساز؟ نوع طراحی ساختمان؟ تعداد طبقات؟ آیا زیر زمین هم دارد؟ اگر این چنین است عمق آن چقدر بوده است؟
۶. چه نوع پی برای طراحی ساختمان مناسب بنظر میرسد؟
۷. چه نوع روش ساختمانی بنظر مناسب میاید؟ طبقه زیرزمینی : نوع؟ میزان با کاربردی ؟ نوع بار؟ تمام کاری؟ سقف: نوع سازه؟ بارگذاری ؟ نوع بارگذاری؟ روکش فلزی سقف؟ تمامکاریها و پوشش های محافظ؟ آبرو؟ ناودانی؟
۸. چه نوع مصالحی برای عایق بندی باید استفاده شود؟ عایق صدا: افقی ، عمودی؟ صدای ضربه ای: افقی/ عمودی ؟ عایق گرمت: افقی و عمودی؟
۹. نوع تکیه گاه؟ دیوارهای خارجی؟ پارتیشنها؟
۱۰. ساختار پلکانها؟ بارکاربردی؟
۱۱. پنجره ها: فولاد، الوار، پلاستیک، آلومینیوم؟ نوع و وزن شیشه ها؟ صندلی های داخل و خارج؟ پنجره های تکی، دوبل و یا هر دوی آنها؟ شیشه دو جداره؟
۱۲. دربها : قاب فولادی ؟ تخته چند لا؟ درجه مقاومت آتشسوزی ؟ اثاثیه؟ آیا سیستم اتوماتیک بروی دربها نصب شدست؟
۱۳. نوع سیستم گرمایش : سوخت جامد ، گاز ، برق ، نفت؟ منبع ذخیره سوخت؟
۱۴. آبگرم داخل منزل: میزان آب مورد نیاز و زمان استفاده از آن ؟ محل آن؟ سیستم تصفیه آب مورد نیاز است ؟
۱۵. تهویه مطبوع: دستگاه تهویه هوا؟ نوع ؟ تعویض هوا؟ در کدام اتاقها ؟ خارج کننده بخار؟ خارج کننده دود؟
۱۶. دستگاه سرکننده ؟ یخساز؟
۱۷. تامین آب؟ قطر معمولی لولهای آب و فشار آن؟ آیا فشار آن ثابت است ؟ هزینه هر متر مکعب آب ؟ آیا لوله هایی یا استقامت بالا نیاز است؟ کجا و چه مقدار.

بخش فنی پرسشنامه
 1.  سیستم زهکشی و فاضلاب؟ خطوط تعویض؟ فاضلاب بکجا منتهی میشود. چاه فاضلاب؟ مسائل احتمالی، معقول مجاز؟ مخزن مواد آلوده و یا سایر مسائل مربوز به فاضلاب؟
 2. دهانه نرمال لوله های گاز؟ فشار؟ هزینه هر متر مکعلب گاز؟ ایجاد راهکارهای صرفه جویی برای کاهش مصرف؟ قوانین ویژه احتمالی در خصوص نصب لوله های گاز؟ تهویه ؟
 3. برق؟ AC>DC ولتاژ؟ ونقاط اتصال؟ حدود افق ولتاژ؟ هزینه هر کیلو وات برق؟ نقاط غیر پیک؟ ایجاد راهکارهای صرفه جویی برای کاهش مصرف؟ انتقال؟ ایستگاه انتقال برق فشار قوی؟ ژنراتور شخصی؟ دیزل، توربین بخار؟
 4. تلفن؟ کجا؟ ISTD؟ پست تلفن؟ کجا؟ داکت؟
 5. اینترکام؟ زنگها؟ نورها؟ دزدگیر طراحی ساختمان؟
 6. آسانسور از چه نوعی است؟ حداکثربار؟ سرعت؟ موتور؟ در بالا قرار دارد یا پایین؟
 7. سیستم حامل؟ ابعاد؟ جهت؟ توان مصرف؟ سیستم حامل پنوماتیک؟
 8. شیب مجرای فاضلاب یا ظرفشویی؟ کجا؟ علت فضولات؟ خاکستر؟ سیستم پرس کاغذ؟
 9. آیا ملزومات دیگر طراحی ساختمان وجود دارد؟
• گزارشات و بازرسی های اولیه
 1.  آیا ارواق بررسی شدند؟ کپی مدارک رسیده است ؟ هر مدرکی که با برنامه ریزی پروژه مربوط باشد؟
 2. نقشه محل؟ سفارشی داده شدست؟ جزئیات مربوط به حمل و نقل؟
 3. آیا سایت برنامه موجود است؟
 4. نقشه کنتور موجود است؟
 5. آیا منبع تامین آب در برنامه آمده است؟
 6. طرح های اصلی مربوط به امور فاضلاب کنترل  و کاملاً مشخص شدند؟
 7. سیستم تامین گاز در نقشه مشخص میباشد؟
 8. برنامه تامین برق با پست برق که در نقشه وجود دارد؟ کابل های زیر زمینی یا سیم کشی روکار؟
 9. تلفن کابلهای زیرزمینی یا روکار ؟
 10. آیا تراز بندی جلوی منزل همسایگان اندازه گیری و یا عکسی از آنها تهیه شدست؟ طریق ساخت و ساز آنها بدرستی بررسی شدست؟
 11. منابع مشخص و نصب شدند؟
 12. آیا به نقشه سایت نیازی هست؟
 13. برای کسب اجازه در خصوص این برنامه چه مواردی باید ثبت شود؟ به چه تعدادی نیاز است؟ به چه صورت؟ اندازه کاغذ؟ آیا لازم است نقشه طرحی هم دارد؟ پرینت، بروی پارچه؟ آیا لازم است طرحها رنگی باشند؟ آیا قوانین و مقررات مربوط به نمادها و علائم نقشه بخوبی مفهوم شدند؟
 14. ملزومات لازم برای ثبت محاسبات مربوز به سازه؟ بازرسی طراحی ساختمان؟ (که کم و کیف آن توسط کمیته برنامه ریزی وضع میشود.)
• مسایل مقدماتی
 1. فاصله محل ساخت و ساز تا اولین و نزدیکترین مخزن انبارهای ریلی چقدر است؟
 2. آیا جایی برای بارهای خالی وجود دارد؟ در چه اندازه چه امکاناتی برای این کار وجود دارد؟
 3. وضعیت کلی جاده های دسترسی چگونه بنظر میایند؟ آیا وجود جاده های دسترسی موقت الزامی است ؟
 4. چه امکاناتی برای ذخیره مصالح وجود دارد؟ این مناطق باز هستند یا سر پوشیده؟ سطح شیب آنها نسبت به سایت چقدر است؟ آیا چند کارفرما میتوانند بدون هیچ مشکلی با یکدیگر کار کنند؟
 5. آیا کارفرما انجام برخی امور وتهیه مقداری از مصالح را برعهده میگیرد؟ اگر اینچنین است فضا سازی، خدامات تمیزی سازی ، امنیت سایت به چه شکل است؟
 6. شیوه پرداخت، موافقتهای فی مابین، غیره؟ در غیر اینصورت آیا شرط و شروط خاصی برای پرداخت وجود دارد؟
 7. چه نوع مصالح ومواد محلی در سایت وجود دارند؟ آیا هزینه آنها در این محل ارزان است ؟ قیمت؟
• ضرب العجل موارد زیر
 1. طرح های الویه برای بحث در خصوص کارکنان ومشاورین؟
 2. برنامه های اولیه برای ملاقاتهای ضروری با مشتری، مامور برنامه ریزی شهر، بازرسی طراحی ساختمان یا محقق منطقه؟
 3. طرح برنامه (برای تعیین مقیاس) با اعداد تخمینی گرد؟
 4. طراحی برای تعیین مقیاس؟
 5. تخمین؟ ویژگی ها؟ رسید کمیتها؟
 6. تحویل تقاضانامه جهت دریافت اجازه نامه برای برنامه ریزی و قوانین طراحی ساختمان و ساختمان سازی که بر اساس محاسبه سازه صورت میگیرد؟
 7. زمان پیش بینی برای کسب اجازه نامه؟ کانالهای رسمی؟ راهکارهای احتمالی برای سرعت بخشیدن به جریان کار؟
 8. طرح های مربوط به روند پیش تولید؟
 9. انتخاب پیمان کار؟ دعوتنامه ها؟ ارسال اسناد مناقصه؟
 10. تاریخ اتمام مناقصه؟ رسید کمیتها؟
 11. موافقت مناقصه؟ چارت روند کار؟ تاریخ اتمام؟
 12. مالکیت سایت؟ آغاز کار؟
 13. اتمام کاربردی؟
 14. اتمام نهایی؟
 15. حساب نهایی طراحی ساختمان؟

دوازده گام احداث فضای سبز را مطالعه نمایید.