کار گذاری لوله آبیاری

درصورتی که لوله و آبیاری قطره ای بخوبی و شایستگی کار گذاشته میشوند. که دقیقاً متوجه شوید که لوله آب از کجا دریافت میکند و در کجا به نهر اصلی میریزند. پس نقطه ای که آب از آن خارج میشود. بعنوان شاخص انتخاب و حفر کانال از انتها شروع وبه ابتدا ختم میشود.

مرتباً با پیشرفت حفاری شیب و یا محلی سست برخورد کرد لایه ای از شن به ارتفاع ۲ سانتی متر بعنوان بستر لوله در کف کانال پهن می گردد. کف کانال کاملاً صاف و بدون هیچگونه شیبی (بجز ۲-۱ درصد) باشد. کانالها و شبکه لوله حداکثر ۶ متر و حداقل ۳ متر از همدیگر فاصله دارند، اما در باغهایی که فقط یک محل گود آبگیر دارد یک خط لوله کافی بنظر میرسد.

لوله و آبیاری قطره ای جدید خرطومی شکل، چیندار، ساده، سبک و با خاصیت ارتجاعی ساخته میشوند. احتیاج به هیچگونه اتصالاتی ندارند. قطر آنها ۷.۵ تا ۱۰ سانتیمتر و لوله ۱۰ سانتیمتری مزیت دارند زیرا با ورود حیواناتی مانند موش در آنها مسدود نمیگردد.

زهکشی توسط لوله گذاری برای احداث فضای سبز

لوله و آبیاری قطره ای از نوع پی وی سی خشک در بازار موجودند که آنها نیز معایب و مزایایی دارند و از آن جا که منظور این بخش معرفی یکی از راههای خارج سازی آب اضافی نگارنده از تفضیل در این باره پوزش میخواهد. نکته مهم در کارگذاری لوله از هر نوع که باشد که آنها بر ای جلوگیری از ورود گل و لای در پاکت یا لباسی از انواع صافی نظیر شن و سنگریزه قرار گیرند.

ضخامت آن در تمام جهات حدود ۱۰ سانتیمتر که این لایه نیز در صافی مخصوصی قرار میگیرند. هرچه خاک سنگین تر و رسی تر باشد در این صافی دقت بیشتری کرد. ودر هر ۳۰ متر محلی برای بازدید لوله و آبیاری قطره ای در مواقع ضروردی و برای تمیز سازی و جلوگیری از انسداد در نظر گرفته میشود. از این رو نباید در لوله پیچهایی با زوایه ۹۰ درجه ایجاد گردد.

سیستم آبیاری قطره ای

خاکهایی که از حفر کانال بدست آمده روی آنها بریزید اما کمی از سطح خاک بالاتر و ماند دست انداز خیابانها کمی برآمده باشند. تا همگان متوجه گردند که محل لوله و آبیاری قطره ای زهکشی و سیم و کابل برق میباشد. حدفاصل بین لبه خاک و سنگریزه باریکه ای از چوب با ضخامت ۲ سانتیمتر، عرض ۶ سانتیمتر قرار میگیرد. حدود ۲ سانتیمتر از سطح خاک بالاتر میایستد.

نکته: تراز دست ساز اندازه گیری شیب لوله زهکشی توجه کنید زمانی که حباب در وسط بایستد شیب یک درصد هست. طراحی لوله و آبیاری قطره ای زهکشی جهت ورود آبهای اضافی سطحی. لبه چوبی حدود ۳ سانتیمتر از سطح قرار میگیرند. تا پشته کوچکی از خاک روی شبکه درست کنند.

قطره چکانها آبیاری قطره ای

انواع و اقسام آنها در بازار موجود و قدرت خروج آب در آنها متفاوت و از ۵ تا ۲۰ لیتر در ساعت متغیر میباشد. دایره ای به قطر ۵/۱ تا ۳ متر را آبیاری میکنند. آبیاری درختان، درختچه و بسترهای گلکاری و یا حتی گل جا با آنها کاملاً امکان پذیرست.

نصب سیستم آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای بوسیله لوله و آبیاری قطره ای از پمپ یا منبع با لوله و در یقه گیاه به قطه چکان ختم میگردد. نصب نوع خودکار آن که مانند آبیاری بارانی عمل میکند نیز امکان پذیرست. اصولاً سیستم آبیاری قطره ای رو کار که خطرهایی نظیرآتش سوزی، خطر جوندگان، صدمه در حرکت ماشین آلات را بهمراه دارد که در هنگام برنامه ریزی و نصب سیستم آبیاری قطره ای نسب به پیشگیری آن اقدام کرد.

روش آبیاری بارانی

روشی تقریباً گران اما با توجه به هزینه زیاد مزد کارگر و کم آبی قیمت آن ظرف چند سال مستهلک میگردد. روش کاملاً خودکار نیز امکان پذیرست. بطوریکه حتی یک ساعت تاخیر در آبیاری امکان ندارد زیرا سیستم آبیاری قطره ای بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک شروع بکار میکند و قبل از اینکه میزان آب خاک بصورت غرقابی درآید خود بخود قطع میگردد.

برنامه ریزی در نصب سیستم آبیاری

سیستم آبیاری بارانی و خصوصاً مخلوط دو سیستم آبیاری قطره ای و بارانی در یک روش کاملاً خودکار که برحسب نیاز آبی خاک و گیاه سیستم خود به خود شروع بکار میکند. روش هزینه برو فوق العاده گران که اگر چه در سالهای آینده هزینه را جبران خواهد کرد اما هنوز استقبال از آن کند میباشد.

مگر اینکه انقلابی در تولید و قیمتها از طرفی و خشک سالیهای متوالی از طرف دیگر بتواند باغدار و کشاورز را بطرف نصب سیستم آبیاری تشویق نماید. آبیاری چمن با سیستم آبیاری بارانی و درختچه با قطره ای و گیاه پوششی با مخلوطی از هردو کاری بس سخت و کاملاً فنی و هزینه بر است و با توجه به جمیع مطالب و شیر شیلنگی کاملاً متفاوت و بهتر است برنامه ریزی توسط کارشناسان متخصص این رشته انجام گیرد. با وجودیکه در سیستمهای آبیاری دیگر افراد عادی بدون محاسبات دقیق میتوانند از عهده نصب آن برآیند.

گام پنجم اصلاح خاک

اصلاح و تقویت خاک برحسب نوع گیاه، عمق خاک، درجه حرارت، میزان مواد آلی، میزان وکیفیت آب آبیاری در مناطق مختلف متفاوت است. اگر گیاهان منطقه رشد قابل قبولی دارند. اصلاح خاک چندان معنی و مفهومی پیدا نمیکند.

مواد آلی

مواد آلی مانند خاکبرگ، کود حیوانی، کود سبز، و بقایای گیاهی دیگر مانند خاک اره و خرده چوب خاصیت فیزیکی را اصلاح و قابلیت نگهداری آب لوله و آبیاری قطره ای در خاک بالا میبرند. قدرت توسعه ریشه در خاکهای که توسط مواد آلی اصلاح شدند. به مراتب بیشتر و گیاه در سلامت کامل است.

خاکهای جنگلی بعلت وجود بقایای گیاهی در طول هزاران سال دارای کمپوست و مواد آلی فراوان هستند و بهترین خاک باغبانی را تشکیل میدهند. نکته قابل توجه در اضافه سازی کود حیوانی مسئله وجود بذور علوفه هرز در آنهاست که حتماً برای مدتی در محل مخصوص تخمیر و پوسیده گردد.

نکته دیگر که در اضافه سازی موادی مانند خاک اره و خرده چوب قابل ذکر میباشد. کم سازی ازت خاک درهنگام تجزیه آنها توسط باکتریها است که اضافه سازی کودهای ازته و فسفره مانند فسفات آمونیوم بهمراه این مواد گیاهی توصیه می گردد.

کودهای شیمیایی

اگرچه با اضافه سازی کودهای شیمیایی عناصر غذایی تامین می گردد. اما کیفیت فیزکی خاک را پایین می آورند. برای رفع این کاستی توصیه میگردد.

با اضافه سازی کود شیمیایی ازته و فسفره میزان معینی کود حیوانی بعنوان ترمیم کننده کیفیت فیزیکی خاک اقدام کنند. کودهای فسفره در پاییز و زمستان و کودهای ازته در بهار و تابستان بخاک اضافه نمایند.

برای یک باغ با ۱۰۰ مترمربع ۱۰ کیلو کود فسفره در پاییز و ۱۰ کیلو کود اورده در بهار بخصوص در چمن توصیه میگردد.

گام ششم : احداث ساختمانها، درب، دیوار، نرده، گذرگاهها و محوطه.

گام هفتم: لبه دهر و حاشیه سازی. لوله و آبیاری قطره ای در محوطه سازی و کشاورزی.

گام هشتم: باز بینی گامهای قبلی کلیه کارها را خصوصا آنهایی که مانند سیستم آب و برق بحران آفرین هستند کاملاٌ بازدید ودر صورت لزوم رفع عیب نماید.

گام نهم : تیه گل جا یا گلدان.

آپارات بیژن صمغ آبادی را مشاهده کنید.