نوسازی ساختمانهای قدیمی

برای تعمیر کردن، امروزی کردن، تغییر دادن، یا افزودن بخش اضافه به یک مرمت ساختمان قدیمی به شیوه نیازمندیم که نسبت به فرایند طراحی ساختمان جدید متفاوت گردد. به خاطر داشت که قانون اغلب از ساختمانهای قدیمی مثلاً فهرست ساختمانها در انگلستان حمایت میکند.

اولین کار هرپروژه نوسازی و بازسازی، یک نقشه برداری کلی از مرمت ساختمان فعلی که درآن، همه مولفه و ریزه کاریهای مهم را بدقت بررسی نمود. نقشه برداری با یک توصیف کلی از مرمت ساختمان قدیمی (طرح، مشخصات ساختمان، آیین نامه یا مقررات اجرایی، عمر ساختمان و هر نوع ویژگی تاریخی آن، کاربرد ساختمان – مسکونی یا تجاری و هر نوع ویژیگی مهم) شروع میگردد.

بدنبال آن، توصیف مصالح ساختمان سازی و استاندارد لوازم، خدماتی فنی ساختمان، ویژگی ساخت و اسکلت بندی مرمت ساختمان قدیمی انجام میگیرد. شرح مالکیت، مستاجران و درآمد حاصل از اجاره وغیره را همچنین بحساب آورد. پیش طرحها و اندازه گیرها طوری فراهم باشند. که نقشه ساختمان را بتوان ترسیم نمود.

در نقشه برداری شرایط مرمت ساختمان قدیمی با شرح فضاهای خاص نماهای بیرونی، بام، پلکان، سرداب و اتاقها و همه فضاهای بسیار آسیب پذیر را ذکر کرد. فیلم مهندس بیژن صمغ ابادی در آپارات را میبینیم.

مشکلات اصلی مرمت ساختمان قدیمی

 • ترک نوک دودکش.
 • بام آسیب پذیر و دارای نشت آب.
 • پوسیدگی و یاموریانه زدگی الوار (لبه بام ، اتصالات دیوارها وبام، تیرچه چوبی بام، درها و پله و غیره).
 • ترک روی ساختمان و گچ.
 • آسیبهای بنای ساختمان نماها و راه آبهای دارای نشتی.
 • عدم عایق کاری حرارتی و زیر کاری و دیوارهای نیازمند به عایق ضدرطوبت.
 • اگر در مرمت ساختمان قدیمی فولاد بکار برود. آن را به خاطر احتمال زنگ خوردگی بررسی نمود.

سیستم گرمایش و بهداشتی فعلی، قابل استفاده نیستند. شبکه زیرزمینی و اتصالات خانه آسیب پذیرند. یا احتمالاً طراحی خوبی ندارند.

خانه قدیمی نیم چوبی

خانه قدیمی نیم چوبی که در آنها فلز بکار نمیرود. میخ و پیچ وغیره و هدف، نگهداشتن خانه در وضعیت اصلی اش میباشد. تنها با استفاده از اجزای چوبی قابل تعمیر هستند. مواد پرکننده که قبلاً (برای پرکردن فضاهای خالی) در اسکلت بندی مرمت ساختمان قدیمی بکار میرفتند خاک و یا مصالح مرمت ساختمان قدیمی در معرض دید، بودند. مصالح جدیدی وجود ندارد که بتوان آنها را بعنوان جایگزین توصیه و بنابراین از این پانلها نگهداری کرد پانل قدیمی را تعمیر نمود. سفتکاری کردن موجب استحکام خانه میگردد. این با اصلو ساخت ساختمانهای نیمه چوبی مطابقت ندارد.

نقصهای اصلی که در مرمت ساختمان قدیمی نیمه چوبی پدید میآیند. در حاشیه ها، پیش آمدگی لبه بام و اتصالات بام، راه آبها و ناودان عمودی، اتصالات روی پاسنگهای پنجره و سایر اتصالات چوبی، جایی که پوسیدگی چوب، رشد قارچ، کپک، حشرات و نفوذ آب مشکل ایجاد کند.

ساختمان قدیمی سنگی

در ساختمانهای قدیمی سنگی، که از جنس سنگ بنا یا سنگ لاشه باشند. مشکلات اصلی مربوط به تورفتگی و بیرون زدگی دیوارها میگردد. اغلب همراه با ترک خوردگی، بندکشی آسیب پذیر، فرسایش و تجزیه سنگها میباشد. در دیوارهای آجری معمولی، روشهای مناسب مرمت برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد. اما برای اینکه تعمیرات را به شکل موثری تکمیل کنیم دانستن علت این آسیبها حائز اهمیت میباشد. اگر نقایص اصلی به وضوح میبینیم. به دنبال ابزارهای عالی بود.

بام بخشی از مرمت ساختمان قدیمی که در معرض بدترین تاثیرات هوا قرار دارد. بنابراین نگهداری از بام بسیار دشوار هست. نقایص کوچکی که به آنها توجهی نشود. اگر مدتی به حال خود رها شوند میتوانند آسیب بزرگی به بار بیاورند. برای اینکه نوسازی با موفقیت انجام و ساختار بام و پوشش آن وضعیت سالمی داشته باشند.

از نظر تاریخی موادی که برای ساخت بام در بیشتر بخشهای جهان بکار میرود. از جنس چوب بودند. همه انواع خرپاهای شیروانی هنوز هم در طرحهای بسیار مختلف، بر پایه تیرهای تقویتی عرضی سه گوش هستند.

نوسازی بام

برای اجتناب از اینکه در آینده بر اثر خرابی، شکایتی صورت نگیرد، پیش از نوسازی بام، اطلاعات کاملی درباره توزیع بار داشته باشید. بار بام فقط شامل وزن خشکه بام و سنگینی برف نمی شود. در عوض، از انجاییکه مساحت بام وسیع بار بیشتر در معرض باد قرار میگیرد. بنابراین ، در نظر گرفتن شرایط وجود باد بند برای ثبات بام از اهمیت ویژه برخوردارست.

اگر سردابی در زیر مرمت ساختمان قدیمی وجود نباشد. اگر پوشش موجود کف، عایق بندی حرارتی و یا لایه ضد رطوبت ندارد با یک ساختار کاملاً جدید از نو ساخته شود.

در زمانهای قدیم، نجار بروش تجربی، اندازه گذاری تیرهای تحمل کننده بار کف در ساختمانهای قدیمی را انجام میداد. معمولاً بار را تیرهای عرضی تحمل می کردند و یک یا چند الوار عمودی، این تیرها را نگه میداشت.

یک دفتر راهنمای متعلق به ۱۹۰۰ میلادی ، نسبت ۵:۷ را برا ارتفاع و عرض یک تیر بعنوان نقطه سر انگشتی دیگر، ارتفاع تیر برحسب سانتی متر تقریباً نصف گودی اتاق برحسب دسیمتر میبود. بخاطر این شیوه ها، کفهای تیر چوبی قدیمی اغلب دارای انحنای بسیاری بودند. به هر حال ، این ایراد، ثبات مرمت ساختمان قدیمی را، تا زمانی که فشار مجاز ار حد نمیگذشت، تهدید نمیکرد.

نکات مهم در هنگام نوسازی و بازسازی

 • با اضافه سازی یک تیر چوبی ثانویه میتوان تیرکها را محکم نمود.
 • ارتقاء توزیع بار با نصب تیرهای اضافی کف و یا تیرهای فولادی انجام میپذیرد.
 • نصب یک یا چند تیرک اضافی یا یک دیوار عرضی نگهدارنده میتوان فاصله بین دو تیر را کوتاهتر کرد.

پلکان

پلکان های خارجی و داخلی از ویژگیهای مهم ساختاری در ساختمانهای قدیمی هستند. اگر پله در وضعیت بدی هست. مهمترین قانون تعمیر رابه خاطر داشته باشید. فقط چیزی را تعمیر کنید که قابل تعمیرست.

پلکانهای خارجی اغلب از سنگ طبیعی درست میشود. معمولاً برای رسیدن به سطح طبقات روی پاسنگها بکار میروند. پله فرسایش یاقته سنگی را اگر برعکس کنیم وقسمت زیر را درست کنیم گاه میتوانیم مرمت کنیم.

اگر چه رایج ترین ماده بکار رفته چوب اما انواع بسیاری از مواد و طرح مختلف برای پله داخلی بکار میروند.

محیطهای مرطوب و حمام ها

پیشرفت امکانات بهداشتی ، یکی از مهمترین کارهای مدرن سازی برنامه ریزی برای راه حلهای جدید کاملاً با طرح موجود سازگارست. سپس با نیازمندی فنی هماهنگی گردد.

نقشه کشی و نصب دیوارها و بامها بادقت انجام شود. جدی ترین آسیبی که از آن اجتناب و مربوط به نشتی دور دوش و حمام هاست. موانع ضد بخار ناقص و یا کار نکردیم. اساساً موجب شکل گیری بخار روی بنا میشوند. این دلیل اصلی پوسیدگی و کپک زدن است.

نگهداری و مرمت ساختمان قدیمی

در این نمونه، هدف این بود که یک مرمت ساختمان قدیمی چوبی با ایجاد یک بام فولادی قوسدار روی آن، حفظ شود.

بام تالار چند منظوره که در سال ۱۹۲۸ میلادی در مونستر درست میگردد. با یک روکش فولادی پوشیده شد که در طول جنگ جهانی دوم طوری آسیب دید که لازم شد کاملاً از نو ساخته شود. به هرحال ، پس از جنگ ، کاربرد فولاد بسیار گران بود. بنابراین به مدت ۳۵ سال این تالار ۳۷×۸۰ متر فقط با یک شبکه چوبی محکم میشود. که هیچ ستونی نداشت. ساختار بام تنها وزن خود ، سنگینی برف و یا بارهایی همچون سکوهای روشنایی را تحمل میکرد و دارای عایق حرارتی هم نبود.

نیازمندی پروژه مرمت ساختمان
 • پوسته جدید بام مقررات عایق حرارتی در آن رعایت میکنیم.
 • در برابر صداهای خارجی، عایق بندی میشود. انعکاس صدای داخل در آن به حداقل رسیده باشد.
 • ساختار جدید همچنین بارهای خاص مثل تجهیزات تفریحی ، پرده پشت صحنه، سکوهای روشنایی و غیره را تحمل کند.
 • آنقدر استحکام داشته باشد. تا بتوان روی آن قدم زد.
 • حفظ مرمت ساختمان قدیمی شبکه در آن امکانپذیر باشد.
 • زمان نقشه کشی و ساخت آن تا حد امکان کوتاه باشد.
راه حل و نتیجه گیری

ساختار قاب فضایی – که از لوله مدوری ساخته میشود. که به گره پیچ میشوند. موجب کم شدن مطلوب وزن کلی و ساختار چوبی موجود از آن آویزان بود. بیست و دو قوس قاب فضایی با انبساط اریب به طور عرضی بهم متصل میشوند و فضای ۳۰/۸۰ × ۲۴/۳۷ متر را بهم متصل میکنند. یکی از دو ردیف بلند ۷۰ سانتیمتر ستونها دارای سرسره ریلی تا امکان حرکت وجود داشته و ردیف دوم بعنوان سیستم نگهدارنده اتصالات لولایی عمل میکند. ده راه اریب باریک ( گربه رو) در قاب فضایی نصب شدند.

جرثقیل کوچک، هفت جزء بزرگ ساختاری – که وزن آنها به ۳۲ تن می رسید را از پیش سرهم کردند سپس این اجزا ظرف دو روز ونیم با یک جرثقیل ۵۰۰ تنی در جای خود قرار گرفتند.

این ساختار گالوانیزه شد و رنگ اکریلیک PVC به آن زده شد. یک لایه عایق مخصوص برای جلوگیری از زنگ زدگی و محافظت در برابر حریق دارد. پوسته بام از تیروشیب، ورقهای ذونقه فولادی، مانع بخار، عایق حرارتی و ورق آلومینیومی درز برای جلوگیری از باران تشکیل شدست.

طرفهایی که دخالبت داشتند. مونستر لندهال جی ام بی اچ ، هوچبائومات مونستر، مرمت ساختمان قدیمی فضایی mERO و چند مهندس متخصص.