جابجایی درخت غیرمثمر

هرس و جابجایی درخت غیر مثمر؛ درختان و درختچه های زینتی که در منازل، باغ ها و پارک ها کاربرد دارند بسیار متنوع و متعدد میباشند.

برحسب نوع کاربرد و سلیقه افراد در پرورش و شکل آن ها تا حدی می توان دخالت نمود و به اشکال خاصی آنها را شکل داد.

پاره ای از این گیاهان به عنوان پرچین یا چپر یا دیواره های سبز کوتاه و بلند کاربرد مییابند.

در هر حال تمامی عملیاتی که در روی آن ها از نظر فرم دهی صورت می گیرد.

نیازمند به شناخت جوانه های رویشی آن ها ندارد بلکه سعی می شود شاخه ها و قسمت هایی که می توانند فرم مورد نظر را خراب نمایندقطع نماییم.

بنابراین اصول کلی در مورد فرم دهی آن ها بستگی به مدل و سلیقه هرس کننده و هنر او دارد.

در پاره ای از کشورهای اروپایی و امریکایی برای حفظ طول رشد و شکل خاص درختان در خیابان ها (مانند چنار) اشکال مختلفی را با عمل هرس ایجاد مینمایند.

عملیات فرم دهی می تواند در اوایل پاییز یا اواسط بهار در روی درختان صورت گیرد.

بطور کلی ایجاد فرم و اسکلت اولیه در پاییز انجام می شود و فرم نهایی از نظر هرس سبز در فصل رویشی  گیاه اجرا میگردد.

 

جابجایی درخت سوزنی برگ

بطورکلی درختان سوزنی برگ و درختچه های پهن برگ همیشه سبز به سهولت قابلیت فرم دهی را پذیرا هستند.

که پاره ای از آن ها به عنوان چپر و پرچین به کار میروند.

گیاهانی که به سرعت رشد می کنند و به همین دلیل هم فرم خود را از دست می دهند و نمی توانند برای پرچین مناسب باشند.

این گیاهان باید دارای قابلیت هرس و جابجایی درخت غیر مثمربه دفعات را داشته باشند و این مسئله برای پرچین فرم دهی شده بسیار حائز اهمیت است.

عملیات مزبور را  می توان در روی گیاهانی از قبیل شمشاد رسمی، برگ نو ریال زرشک برگ قرمز، اسپیره گل سفید وقرمز، کوتناستر، پیرو کانتا، انواع سروها، تویا و….. اجرا نمود.

نحوه عملیات بدین ترتیب است که برحسب ارتفاع و یا شکل مورد نظر نخست طراحی و خط کشی می نمایند و سپس اقدام به هرس میکنند.

برای سهولت عمل در احداث چپر لازم است.

قبلاَ ارتفاع را با ریسمان و پایه ای  مشخص کرده و برای یکنواختی  می توانیم در فواصل توسط طناب دیواره را نیز مشخص وهم سطح نمود.

سپس با قیچی های مخصوص کناره ها و بالا گیاه را هرس می نماییم.

گاهی دیواره ها در سطح وسیع با اشکال مخصوصی فرم داده میشوند.

گیاهان خزان کننده برچین پس از کاشت باید ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر هرس شوند.

سپس پرچین را در سال اول به حال خود گذاشت.

هرس اولیه بدین هدف صورت میپذیرید که به برچین پایه اولیه داده شود.

درسال دوم که گیاهان بیش از ۱۰ سانتی متر شوند.

در هر بار هرس پرچین ۱۰ سانتی متر بلندتر و یک الی دو سانتی متر پهن تر میشود.

 

گیاهان سوزنی برگ همیشه سبز

گیاهان سوزنی برگ همیشه سبز نیازی به هرس زود هنگام ندارند و به هیچ وجه نباید ساقه اصلی کوتاه شود.

تنها زمانی می توان آن ها را هرس کرد که پرچین به ارتفاع از پیش تعیین شده رسیده باشد.

با کوددهی و آبیاری خوب و کافی ساقه اصلی سریع رشد می کند و در این دوران اطراف پرچین را باید باریک نگاه داشت.

هرس شدید و زیاد را می توان برای پر چین هایی که از فرم افتاده اند به کار برد و این هرس می تواند به همراه شکل دهی باشد.

گیاهای که رشد شدید دارند را می توان چندین بار هرس کرد.

برای این که ساقه ها بتوانند پیش از زمستان رشد کنند.

پس از ماه مرداد نباید دیگر هرسی انجام شود و اساساَ باید خاطر نشان کرد که در فصل بخبندان نباید هرس صورت پذیرد.

خطوط کمانی و هلالی راحت تر از خطوط صاف و یا سطوح رویی هرس می شوند. برای این کار باید همواره ازیک وسیله کمکی استفاده کرد.

قیچی های مورد استفاده باید بسیار تیز باشند تا شاخ و برگ هایا ساقه ها له نکنند.

در خصوص گیاهان همیشه سبز می شود با قیچی باغبانی کار کرد و قیچی الکتریکی ممکت است.

که برگ ها را له کند. نردبان ها را نیز قبل از استفاده چک کرد تا از ایمن بودن آن اطمینان حاصل شود.

 

انواع پرچین درختان غیرمثمر

برای باغ های رسمی می توان انواع و اقسام پرچین های مختلف را طراحی نمود.

اما به شرط این که ساختار آن همواره از ابتدا تا پایان حفظ شود.

گوشه های پر چین  ها بسیار مهم می باشند و باید به صورت جداگانه بر روی آن کار شود.

یا باید ساختار های هنری معماری بر روی آن اعمال شود.

می توان انواع ستون ، مخروط ، کره و یا اشکال دیگر ساخت. می توان در گوشه ها پنجره ایجاد کرد.

یا این که طاق های باز و یا در و پنجره های مستطیلی تعبیه نمود.

درصورتی که پرچین پهن و بلند است باید از یک سمت آن شروع به هرس شود و این عمل را در سمت دیگر تکرار کرد.

خطاها را می توان جیران کرد بدین صورت که باید کاری کرد.

که پر چین مجبور به رشد شود و این کار را نیز می توان با هرس بهار انجام داد.

چرا که هرس در بهار فرایند رشد را تحریک و آسیب هایوارده را جبران مینماید.

موارد خطا را نیز می توان با کاش مجدد اصلاح نمود. این کاشت های مجدد بهتر است در فصل بهار انجام گیرد.

برای اینکه پر چین بیرون کشیده شود و همواره مواد غذایی باید به خاک برسد.

در فصل زمستان باید برف از روی پرچین روبیده شود تا بدین ترتیب از یخ زدگی آن جلو گیری به عمل آید.

 

هرس درختچه های زینتی

بطور کلی هرس درختچه های زینتی زیاد لزومی نداشته و فقط جنبه زیبایی دارد.

زیرا بسیاری از درختچه ها به هرس نیاز ندارند.

اما شاخه های نابجا، اضافی و پیر درختچه های پیر و فرسوده را برای جوان کردن و حیات دوباره بخشیدن به آنها بار باید حذف نمود.

ولی هرس و فرم دهی درختچه های زینتی به لحاظ زیبایی از نظر فرم و تنوع بوته و شکل پذیری امروزه در رابطه با فضای سبز اهمیت زیادی دارد.

که متاسفانه در ایران در این مورد کار زیادی انجام نگرفته است.

با این حال در سال های اخیر در بعضی از شهر ها مخصوصاَ در شمال کشور تعدادی از آنها با اشکال زیبا و جالب فرم داده اند.

که خود به زیبایی فضای شهزی، پارک ها و ویلاها افزوده است و روز به روز نیز در نقاط دیگر جای خودر ا باز میکند.

اصلاح و بهبود ظاهری در ختچه ها، قطع شاخه های خشک و بیمار و هم چنین شاخه های نابجایی که رشد میکنند.

 

هدف هرس درختچه های زینتی

از اهداف مهم هرس و جابجایی درخت غیر مثمر یا درختچه های زینتی میباشد.

بر ای شکل دهی درختچه ها به صورت تک ساقه ای یا به صورت دیگر، از ابتدا درختچه ای بسیار جوان با ساقه راست و چند شاخه جانبی را انتخاب کرده.

آنگاه همه شاخه های فرعی را هرس نمود و فقط مواظب بود که جوانه انتهایی صدمه نبیند.

در صورتی که ساقه باقی مانده ضعیف باشد لازم است برای رشد مستقیم آن قیمی را بطور موقت در کنار آن قرار داد.

در صورتی که جوانه های آن رشد و تولید شاخه های جدید کردند.

بایستی شاخه های جدید زیری را حذف کرد و تا رسیدن به ارتفاع دلخواه ساقه، عمل حذف را ادامه داد.

سپس با قطع هر چند یکبار نوک انتهایی آنها اقدام نمود تا تدریجاَ بوته شکلی مدور و زیبا پیدا کند.

این نوع هرس در بعضی از درختچه های زینتی شامل تنک کردن بوته است.

بطوری که نور و جریان هوا بتواند به داخل درختچه رسیده و موجب رشد و بهبود گیاهان شود.

هم چنین با عمل هرس و جابجایی درخت غیر مثمر سالیانه امکان دارد. بعضی درختچه ها دارای گل های بزرگ تر و زیباتر شوند.

گرچه شاید این عمل موجب شود که تعداد گل کمتر تولید نمایند.

بطور کلی باید متذکر شد که در صورت هرس نکردن درختچه ها ممکن است.

درختچه ها از بین نروند، ولی عمل هرس می توان منظره کلی گیاه را اصلاح و بهبود بخشیده و آن ها را جوان کرد.

مقالات بیشتر را در اینجا بخوانید. ویرگول بیژن صمغ ابادی

فیلم های اجرای پروژه جابجایی درخت را در اینجا ببینید: آپارات بیژن صمغ آبادی

درباره

× ثبت سفارش