هورمون ریشه زا مخصوص گیاهان بیمار

هورمون ریشه زا مخصوص گیاهان بیمار؛ مواد شیمیایی خاص، پاسخ رشد در گیاهان را زمانی که در دوزهای خیلی کم مورد استفاده قرار گیرند بهتر کرده یا منظم میکنند.

این مواد توسط باغبانان نه تنها برای تکثیر گیاهان بلکه برای بدست آوردن انواع پاسخهای دیگر همچون درست قرار گرفتن دسته میوه ها مورد استفاده قرار میگیرند.

این مواد تنظیم کننده رشد گیاه در غلظتهای بسیار کم عمل میکنند. تحت شرایط و محدویتهای خیلی حساس مورد استفاده قرار میگیرند.

ماده ای که در یک غلظت خود باعث ایجاد میوه و تنظیم آن میشود. با غلظت دیگری باعث تولید ریشه روی قلمه های ساقه میشود.

ممکن است در غلظت دیگری به عنوان علف کش مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بسیار مهمه که دستورالعمل از دوز مناسب را دقیقاَ رعایت کنید تا نتایج مطلوب حاصل شود.

 

روش مصرف هورمون در ساقه

هم چنین بسیار مهمه که توجه داشته باشیم. که این مواد شیمیایی داروی تمام دردها و نوش داروی موفقیت نیستند.

اگر توانایی غریزی ساقه برای تولید ریشه وجود نداشته باشد این مواد باعث پاسخهای ریشه زایی نمیشوند.

عمل آنها صرفاَ موجب بهبود ساقه برای تولید ریشه خود میشود. در صورتی که برش ساقه یا قلمه آن از گیاهی سالم و در فصلی مناسب فراهم شده باشد.

آن گاه استفاده از چنین هورمون هیچ فایده ای ندارد. از این مواد باید با آگاهی استفاده کرد. تنها در صورتی استفاده کرد.

زمانی به کاربرد که احتمال کسب تنیجه وجود دارد. اکثر هورمون ریشه زا که در بازار موجود هستند. به صورت پودر تولید میشوند.

که پایه آنها در اصل پودر آسیاب شده و ریز تالک است. به این دلیل استفاده میشود که بی نهایت نرم و فاقد کیفیت سایندگی است.

بنابراین به قلمه و مقطع برش آسیبی  وارد نمیکند. همراه با پودر تالک و در ترکیب آن هورمون ریشه زا موجود است.

 

موارد تشکیل دهنده هورمون ریشه زا

این هورمون معمولاَ ماده شیمیایی اسید ایندول بوتیریک –B ( indolyl-butyric معروف به  IBA است. که گاهی از اسید ایندول اسیتک اسید  AII به جای آن استفاده میشود.

غلظت این ماده برای تکثیر قلمه با چوب سخت معمولاَ ۸/. درصد IBA در پودر تالک است. برای گیاهان با چوب نرم این غلظت معمولاَ بسیار کمتر است حدوداَ ¼  این عدد ذکر شده برای گیاهان چوب سخت میباشد.

پودرهای هورمونی چند منظوره معمولاَ بر پایه NAA هستند. در بسیاری از موارد از مواد شیمیایی قارچ کش نیز در این پودر ها استفاده میشود که باعث از بین روی هر گونه پوسیدگی میشوند.

این هورمون ریشه زا هم چنین به صورت ترکیبات مایع نیز تولید میشوند. که در این جا مواد شیمیایی در آب و یا در هر حلال آبی هم چون الکل حل میشوند.

این هورمون ها را نباید روی قلمه برگ یا قلمه های ریشه مورد استفاده قرار داد. زیرا در قلمه ها هنوز مواد شیمیایی یافت نشده که برای باززایی کمک کننده باشند.

 

چگونگی استفاده از هورمون ریشه زا

برای فهم چگونگی استفاده از هورمون ریشه زا باید مطالب ذیل را بدانید.

این که غلظت هورمون مورد استفاده برای تحریک رشد، آن غلظتی نیست. که باعث رشد ریشه شود.

اینکه گرچه هورمون از طریق پوست جذب شود، اما بیشتر از طریق پایه برش قلمه ساقه بالا میرود.

بنابراین در استفاده واقعی از هورمون توجه داشته باشید.

که تنها سطح برش پایه (روی سطح برش) واد پورد شود.

به طوری که هیچ پودری به سطح بیرونی ساقه و اطراف برش نچسبد، قلمه را حتی تا عمق  ۵/۲ سانتیمتر هم در پودر فرو نبرید.

با استفاده از هورمون  ریشه زا ریشه ها تحریک و شکل گیری میشوند و ایجاد میشوند.

اما اگر ریشه های بیرون آمد و در تماس با هورمونی که هنوز روی پوسته گیاه قرار گیرند. خشک میشوند.

این مسئله در بسیاری از موارد پیش نمی آید و در کل رخ نمیدهد.

اما در بعضی از گیاهان ممکن است. آسیب هایی را وارد کند. پس عاقلانه این است. که سیستمی را برگزنیم که برای تمام گیاهان مناسب باشد.

در صورتی که در قرار گیری هورمون کافی روی سطح برش ساقه مشکلی به وجود آمد باید قلمه را نخست در آب فرو برد.

این توصیه مخصوصاٌ در مورد قلمه های چوب نرم با سبر مفیدست. که به هر صورت از آب استفاده کنید.

 

فرمول ساخت محلول آب و هورمون ریشه زا

فرمول ساخت با آب این هورمون ها را با حل سازی یک قرص در مقدار معینی از آب انجام دهید.

آنگاه پایه و سطح برش قلمه را به مدت ۱۲ تا ۱۴ ساعت در محلول نگه دارید.

از آن جایی که غلظت هورمون ریشه زا محلول در آب بسیار کمتر از غلظتهای هورمون های پودری شکل ست.

تاثیر مخربی روی پوست گیاه نداردو این چنین میتوان قلمه را در هر عمقی از محلول قرار داد. در صورتی که از محلول ترکیبی با الکل استفاده شود.

پایه قلمه را در محلول فرو برید و اجازه دهید که خشک شود به طوری که الکل تبخیر شود و هورمون را در سطح قلمه باقی بگذارد.

 

تکنیک ساخت هورمون طبیعی توسط گیاه

از آن جایی که مواد شیمیایی خاصی قادر به تسریع تولید ریشه روی قلمه ساقه هستند.

تکنیک هایی دیگری نیز ممکن وجود دارد که باعث حرکت تندی در تولید هورمون طبیعی شوند که بتواند ریشه زا را بهبود بخشد.

در بعضی از گیاهان در ساقه بین بافتهای پوست و بافتهای چوب، غلافی از ماده ای وجود دارد که مانع رشد ریشه است.

اما در صورتی که قسمتی از این غلاف یا پوشینه آسیب ببیند، آن گاه ریشه ها به طور عادی تولید میشوند.

این آسیب را میتوان باتکنیک معروف به بریدگی یا خراش ایجاد کرد.

رایج ترین و معمول ترین شیوه خراش برداری یک قطعه از پوست ساقه از ته یا جای دیگر قلمه ساقه است.

این کار را باید با چاقوی تیز انجام داد.

به طوری که بافتهای چوب دقیقاَ دیده شوند.

یا به جای آن ، سه یا چهار برش طولی روی پایه ساقه به عمق بافتهای چوب ایجاد کنید.

تکنیک بریدگی یا خراش روی گیاهان ازالیا، مازریون و سروکوهی یا ارس بسیار موثرست.

اما استفاده از آن به عنوان یک شیوه رایج عاقلانه نیست چرا که محلی را برای عفونت و پوسیدگی گیاه فراهم میکند.

از این تکنیک میتوان تنها روی قلمه گیاهان پیرتر و قلمه هایی با چوب سخت استفاده کرد.

قلمه های چوب نرم  یا سبز معمولاَ نیازمند خراش و بریدگی نیستند.

نیاز به خراش یک قلمه ساقه تنها در سایه تجربه قابل کشف است.

شکست مداوم در ریشه زدن قلمه که نمیتوان برای آن دلیلی یافت را میتوان حاکی از این دانست که قلمه به خراش  پاسخ داده باشد.

برای خرید هورمون ریشه زا و کود مایع نوتریجکت با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید