نقش پنجره بام و نورگیری گنبدی در طراحی و اجرای ویلا

گنبدها، نورگیرهای دود ودودکش، پنجره در ویلا بصورت واحدهای ثابت و یا متحرک، میتوانند برای روشنایی و تهویه و برای تمیزی دود از اتاقها، سالنها و دیوارهای پله و غیره بکار بروند. همه اینها میتوانند در صورت نیاز بصورت شیشه پلاستیکی منعکس کننده گرما تامین شوند.
اگر جهت گنبد به سمت شمال میباشد. (در نیم کرده شمالی) از تابش نور خورشید و زنندگی نور آن اجتناب میشود. در ادامه با تماس با مهندس بیژن صمغ آبادی از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

استفاده از نورگیرهای لبه بلند بخاطر زوایه تند نور خورشید موجب کاهش نور زننده میشود. نورگیرهای گنبدی که برای تهویه بکار می روند در معرض باد باشند تا از ظرفیت استفاده از باد بهره ببرند. روزنه ورودی ۲.% کوچکتر از روزنه خروجی میباشد. با قرارگیری یک پنکه در لبه یک نورگیر میتوان تهویه مناسب- با جریان هوای M2/h1000-150 فراهم نمود نورگیرهای بام می توانند برای دسترسی به بام بکار بروند.

به سطوح استخراج ابرودینامیک سیستمهای خروجی دود توجه داشت. جهت دهی به هر واحد استخراج در زوایه ۹۰ درجه از واحد مجاور موجب میشود باد از همه جهت وارد شود. اگر جفت پنکه استخراج در یک خط یا بر ضد جهت باد غالب قرار گرفته باشند واحد را پشت به باد رو به باد قرار دهید.

دریچه خروجی دود برای طبقاتی بلندتر از ۴ طبقه کامل مورد نیازند. عرض روزنه نورگیر میتواند تا ۵۰/۵ متر میباشد. نوع خاص آن میتواند تا ۵۰/۷ متر که دیگر نیازی به نگهدارنده اضافی ندارد.

سیستم نورگیر، روشنایی پراکنده و فاقد نور زننده دارند. نورگیرهای شمالی با پرداختکاری سطحی الیاف شیشه تاب خورده، همه مزایای فنی مهم یک کارگاه که با نورشمالی روشن میشود را تضمین میکنند بامهایی مسطح قدیمی را با قرارگیری نورگیرهای لبه دار در جهت نور شمال اصلاح نمود.

اندازه پنجره مناسب

اگر قرار است نور روز برای استفاده در یک اتاق ضروری و پس لاجرم وجود پنجره در ویلا ضروری است. روزنه ساده برای نور روز با خصوصیات سبک دار و مخصوصی از پنجره قوس دار نیمه مدور سبک رومی گرفته تا پنجره سبک باروک که دورشان تزیینات استادانه بسیاری انجام و ساخته شدند. در مناطق شمالی کوههای آلپ که فرهنگ اروپایی دارند شکل پنجره، ویژگیهای خاصی را نشان میدهند. برخلاف مناطقی که فرهنگ و آب وهوای مدیترانه ای دارند زندگی روزمره در داخل خانه سپری میشد.

بنابراین مردم به نور روز وابسته بودند. زیرا نور مصنوعی گران بود و تهیه روشنایی مناسب برای یک اتاق در طول مدت تاریکی شب، خارج از توان بیشتر مردم محلی بود. همه محیط کاری به یک پنجره در ویلا نیاز دارند. که رویه دنیای بیرون باز شود. فضای پنجره ای که نور از آن عبور میکند حداقل یک در بیست مساحت سطح کف در فضای کار میباشد.

کل عرض پنجره در ویلا تا حداقل یک در بیست عرض همه دیواره یعنی (M+N+O+P) 1/20 برای اتاقهای کار که ارتفاع شان ۵/۳ متر یا بیشتر است سطح عبور نور پنجره حداقل ۳۰ درصد سطح دیوار بیرونی یعنی /۳A*B<ie در اتاقهای کار که ابعادشان به اندازه ابعاد اتاق تشیمن است. قوانین زیر اعمال شوند. حداقل ارتفاع سطح شیشه ۳/۱ متر ارتفاع کلی پنجره ۵۰% عرض اتاق کار یعنی /۵R=Q هنگامیکه اندازه پنجره را برای اتاق نشیمن محاسبه میکنید. مساحت کف اتاق و زوایه تابش نور در نظر میگیرند.

نکات مهم در خصوص پنجره ویلا

 • حداقل اندازه پنجره برای یک اتاق تشیمن بعنوان درصد مساحت کف اتاق.
 • اندازه حداقل برای پنجره آشپزخانه.
 • حداقل اندازه برای سایر اتاقها است زوایه تابیش نور D است.
 • هر چه زوایه تابش بیشتر لازم است اندازه پنجره در ویلا بزرگتر گردد.
 • وقتی خانه همجوار نزدیکتر و بلندتر هستند. هر چه زاویه تابش بزگتر، مقدار نور نفوذ کننده به اتاق کمتر میشود.
 • پنجره در ویلا بزرگتر، این مقدار کاهش نور را جبران میکنند. مقررات ساختمان سازی هلند، اندازه پنجره در رابطه با زاویه تابش نور را مشخص میکنند.

چینش پنجره در ویلا

 • برای تاثیر بر روی عرض دیوارهای سنگی پنجره در ویلا طول آن بیشتر باشد.
 • همینطور در دیوراهای آجری مستطیلی شکل پنجره نیز به شکل مستطیل و طول آن در راستای طول دیوار باشد.
 • در ساختمانهای دارای الوار کوتاه است. پنجره بصورت قدی در نظر میگیریم.
 • برای ساختار چارچوب فولادی برای بتن ارمه پنجره بصورت عرضی قرار میگیرد.
 • پنجره که دارای چشم اندار زیبا و ایوان هستند. بصورت پنجره تمام قد طراحی میشود.
 • اتاقهای دارای چشم انداز نیز پنجره بزرگ طراحی میشود.
 • ارتقاعی معمولی پنجره از زمین حدود ۸۰ سانت باشد.
 • برای دفتر کار پنجره بالاتر قرار میگیرد.
 • در آشپزخانه نیز پنجره بالاتر قرار میگیرد تا کابینت نصب شود.
 • جهت پنجره به طوری که ورود هوای خنک به اتاق، خروج هوای گرم را فراهم کند.
 • کنترل درب آویخته پنجره برای تهویه بهتر هوا.
 • وزش هوای خنک و گرم به فردی که در اتاق نشسته.
 • رادیاتورهای توکار (انتقال گرما) به ورود خروج هوا نیاز دارند.
 • در گوشه ی دیوارها فضای کافی برای پرده بگذارید.
 • کرکره عمودی، پرده کرکره فضایی در کنار دیوار داشته باشد.

سایبان

اقدامات محافظتی مانع از نور زننده خورشید شوند و جریان حرارت نور خورشید را تنظیم کنند. در اقلیمهای معتدل، روزنه پنجره در ویلا بزرگ برای تابش معتدل، روزنه پنجره در ویلا بزرگ برای تابش شدید اما پراکنده نور خورشید ترجیح داده میشوند. حال آنکه در مناطق حاره روزنه کوچک پنجره هنوز هم برای ورود نور کافی هستند.

کرکره ونیزی (با نوارهای صاف چوبی، آلومینیومی یا پلاستیکی) درهای کرکره ای، پرده فنردار قرقره ای و کرکره که در بخشی دارای گوشه هستند مفید میباشند. میتوان آنها را بطور دلخواه تنظیم کرد. وسایل ثابت خارجی کمتر از ارتجاعی هستند. تا وسایل جمع شدنی یا قابل تنظیم کرکره عمودی پانل (چه ثابت چه گردان حول یک محور یا نرده باریک) برای سطوح بلند یا پوشه دار پنجره در ویلا مناسب هستند.

گرمایی که از جلوی یک ساختمان برمی خیزد راه خروج دارند. نباید با پرده خارجی مسدود شود. یا از طریق نورگیرهای باز وارد ساختمان شود. سایبانهای داخلی در مقایسه با سایبان خارجی برای کاهش حرارت خوشید چندان موثر نیستند. زیرا حرارتی را که جذب میکنند در اتاق آزاد میشود.

ابعاد و اندازه پنجره

در تنظیم اندازه پنجره میزان مطلوب نور روز نسبت به کاربرد اتاق فاکتور تعیین کننده باشد. برای مثال مقرارت ساختمان سازی برای اتاقهای نشیمن برای حداق مساحت پنجره یک هشتم مساحت کف را لازم میداند.

پنجره بزرگ موجب اتاقهای نشیمن راحتی بیشتری داشته باشند. عرض پنجره در اتاقهای دیگر را طبق فاصله میان تیرهای عرضی طاق انتخاب کرد. میتوان با در بر شماری لبه تیره عرضی طاق، اتاقهای نشیمن را دارای پنجره بسیار بزرگ نمود. بامهای شیبدار به پنجره کوتاهتر نیاز دارند. حال آنکه بامهای صافتر به پنجره بلندتری نیاز دارند. پنجره بام را با استفاده از درزگیرهای پیش ساخته مخصوص بهم متصل نمود. با قرارگیری آنها در کنار یکدیگر یا در بالای یکدیگر آنها را منظم کرد.

بهترین متریال پنجره ویلا

تکه چوبی برای تراشکاری، قرقره و شیب و شیبداری پنجره در ویلا دارای استاندارد هستند. پنجره در ویلا را طبق لولاهایشان و یا طبق چارچوبشان طبقه بندی میکنند. سفارش بسیار بریا ساخت پنجره (مثلاً محافظت در برابر گرما و صدا) موجب دامنه وسیعی از طرحها و اشکال پنجره بوجود آید. پنجره بیرونی و پنجره فرانسوی حداقل به عایق و یا شیشه دو جداره باشند. ضریب انتقال گرما در یک پنجره نباید از حد ۳/۱W/M2K تجاوز کند.

طراحی انواع پنجره در ویلا نیازهای فنی قطعات مربوطه در ساختمان را فراهم سازد. موارد اصلی شامل اندازه، شکل، تقسیمات، روش گشایش پنجره، مواد چارچوب و پرداخت کاری سطح میباشند. تهویه، عایق صوتی و گرمایی، مقاومت در برابر آتش سوزی و موارد کلی ایمنی از جمله کاربرد شیشه ایمن، درنظر گرفته شوند.

طراحی بخشها و موقعیت و نوع سیل بندی، برای تضمین سیل بندی در برابر جذب آب و جمع آوری طولانی مدت آب از اهمیت خاصی برخوردار هستند. قطعات توکار مثل چارچوب در کرکره ، سیل بندی پنجره در ویلا و دریچه خروجی با عایق کار نویز پنجره و همچنین با سایر ویژگی فنی مطابقت داشته باشند.