تعریف کود و مواد تشکیل دهنده کود

کود لازمه درخت و گیاه؛ تعابیر نادرست بسیاری در مورد نقش مواد غذایی در رشد درخت وجود دارد.

از این روست که اغلب از این مواد در تکثیر و مراحل  شکل گیری گیاه استفاده نابجا میشود.

سه عنصر اصلی که برای رشد موفق درخت نیاز هستند عبارنتد از نیتروژن ، پتاسیم و فسفر این مواد به علاوه کربن ، هیدروژن  و اکسیژن عناصر اصلی سازنده ماده گیاهی را تشکیل میدهند.

عناصر سطح دو همچون سولفور و منیزیم در مقادیر قابل ملاحظه مورد نیاز است.

در حالی که عناصر کم نیاز شامل آهن، منگنز، بور، مولییدن و کبالت در مقادیر کم تا جزیی مورد استفاده درخت قرار میگیرد.

جهت مشاوره رایگان برای انتخاب هورمون ریشه زا و  کود مایع نوتریجکت با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

 

نیتروژن در کود

نیتروژن باعث افزایش رشد گیاه میشود.

کمبود نیتروژن باعث رشد کند و یا عدم رشد در رنگ پریدگی برگ ها میشود.

این ماده معمولاَ توسط گیاه به شکل نمکهای آمونیوم یا نیترات جذب میشود.

نقش نیتروژن در گیاه غالباَ به عنوان جزء اصلی سازنده پروتئین است.

بنابراین اساس رشد بافت گیاهی جدید میباشد.

این عنصر اغلب به عنوان عنصری مهم جهت رشد برگ ها مورد اشاره قرار میگیرد.

که در اصل درست است چرا که برگ ها قسمت اصلی بافت درخت را تشکیل میدهند.

اما این ماده به همان اندازه مولفه ضروری ساقه، ریشه، گل و تولید بذر می باشد.

کود به عنوان جز اصلی سازنده پروتئین، هم چنین جز حیاتی رشد کروموزم نیز میباشد.

 

نقش پتاسیم برای گیاه

نقش پتاسیم برای درخت را نمیتوان به سادگی توضیح داد.

پتاسیم آن گونه که معمولاَ  گفته میشود، به عنوان کاتالیزور در هنگام انجام واکنشهای شمیایی نیاز هست.

این ماده مخصوصاَ با فرایند غذا سازی عمل فتوسنتز و تامین مواد غذایی اطراف گیاه مرتبط هست.

این مساله همچنین توصیف کننده ارتباط کلی این ماده با رشد برگی است.

اما پتاسیم به یک اندازه در تمام اجزاء گیاه در هنگام اتفاق واکنشهای شیمیایی دارای اهمیت هست.

اما پتاسیم در گیاهان معمولاَ به صورت رنگ پریدگی زرد رنگ لبه برگهای گیاه آشکار میشود.

هر چه این رنگ پریدگی به طرف داخل برگ پیش رود، لبه های بیرونی آن قهوه ای رنگ شده و خشک میشوند.

 

نقش فسفر در رشد گیاه

فسفر که معمولاَ به شکل فسفات مورد استفاده گیاه قرار میگیرد.

در تامین دو نقش اصلی برعهده دارد.

نخست این که این ماده جزء اصلی پروتئینهای تخصیص داده شده ای است که کروموزوم ها را تشکیل میدهند.

در ثانی فسفر ماده ای است که برآن پایه انرژی مورد نیاز برای رشد و پرورش گیاه جمع آوری و منتقل شده در طی واکنشهای شیمیایی مختلف آزاد میشود.

توصیف علائم کمبود فسفر در گیاه مشکل و نامشخص هست.

مخصوصاَ زمانی که به مقادیر کم باشد.

اما در کل کندی رشد گیاه همراه با رنگ پریدگی متمایل به بنفش یا  قرمز از علایم معمول آن هستند.

اما موقعیتی این چنین مشابه اغلب درنتیجه آسیب به ریشه ها به وسیله آفت ها نیز ایجاد میشود.

 

مواد غذایی مناسب در رشد گیاه

مواد غذای دیگر گیاه به میزان کافی و به عنوان عناصر فرعی در کود های اصلی موجود هستند.

مخصوصاَ نیاز به استفاده از کودهای تک یا تنها ندارند.

تنها دو ماده غذایی که ممکن است مشکل ساز شوند عبارتند از منیزیم و آهن. نقش اولیه منیزیم در تشکیل کلروفیل است.

یعنی در رنگ ساز سبز رنگ گیاهان، عدم وجود آن با زرد شدن برگهای پیرتر با انتقال منیزیم از قسمتهای قدیمی به قسمتهای جدید گیاه مشهود است.

که باعث کلروز  همراه با زرد شدن بافت برگهای پیرتر میشود.

آهن نقشی مشابه منیزیم دارد اما در گیاه  قابل استفاده مجدد نیست.

کمبود آن باعث زرد شدن برگهای  جوان میشود.

گرچه رگبرگ ها ی سبز میمانند و با این ویژگی  میتوان کمبود این عنصر را از کمبود منیزیم در گیاه تشخیص داد.

 

استفاده صحیح از کود

باید توجه داشته باشیم در صورتی که کمپوست ها به درستی ترکیب شده.

از فرمول مناسب برخوردار باشند مواد غذایی کافی در دسترس گیاهان جوان وجود دارد. 

ولیکن عنوان مثال گیاهچه ها در کمپوستی میرویند که تنها حاوی فسفات است.

به محض آشکار شدن برگهای سبز، برای تسریع رشد خود نیاز به نیتروژن و پتاسیم دارند.

گرچه باغبان میتواند ماده غذایی قابل حل مورد نیاز خود را تولید کند.

اما راه ساده تر و بسیار مطمئن تر این است که از یکی از انواع مناسب غذاهای مایعی که به راحتی موجود است استفاده کند.

در صورتی که مثلاَ گیاه علایمی از کمبود پتاسیم را نشان دهد.

نوع مناسب و مارک تجاری خوب از کود مایع به نام کود مایع نوتریجکت را با دارا بودن تعادل بالای آن ماده مغذی خاص پیشنهاد میشود.

نه این که تنها حاوی همان یک ماده خاص باشد و آن را طبق دستوالعمل خود  مورد استفاده قرار دهید.

 

کودهای آلی

کودهای آلی مثل پودر استخوان و خون خشک بسیار به کندی عمل میکنند که تاثیری چندان زیادی هنگام کمبود مواد غذایی بر گیاه ندارند.

در محیط بسته گلدان یا سینی بذر، از کودهای معدنی مثل نیترات سود، سولفات آمونیاک، سولفات آهن، سولفات پتاسیم، سوپر فسفات باید اجتناب کرد.

چرا که آنها تاثیر شیمیایی بسیار مخربی را برگیاه می گذارند و هم چنین  تعادل دیگر مواد غذایی گیاه را نیز به هم میزنند.

در صورتی که باغبان با کمبود منظم منیزیم روبرو شود باید سنگ آهک منیزیم را جایگزین سنگ آهک معمولی کمپوست کند.

گیاهان اسید دوستی مثل رودوندرون ها در معرض کمبود آهن قرار دارند.

آن را میتوان با استفاده از ترکیب آهن کلات دار یا کمپوست و یا غذای برگ جبران کرد.

هنگام استفاده از کود برگی همیشه دستورات سازنده را دقیقاَ دنبال کنید.

با استفاده از یک آب پاش  سرریز مواد مغذی گیاه را روی برگهای آن بپاشید.

 

نتیجه گیری استفاده از کود

استفاده از کود: طبق دستورالعملهای سازنده یک کود خاکی غیر محلول پاشی را تهیه کنید آن گاه روی کمپوست بپاشید.

برگهای گیاه را با دست خود کنار بزنید.

هر از چند گاهی ، گلدان گیاه را در ظرفی قرار دهید.

یک محلول رقیق از کود را در آن ظرف بریزید و آن را یک شب بگذارید تا گیاه کود را جذب کند.