جابجایی درخت

یک درخت یک موجود زنده است.

اگر می خواهید ساختمانی بسازید یا به هر صورت درختی مزاحم فعالیت شماست.

یا در جای بدی کاشته شده است برای جابجایی آن با ما تماس بگیرید.

تا کارشناسان ما در زمان و مکان مناسب با مراجعه حضوری به شما قیمت و طریقه جابجایی را ارائه نمایند.

زمان مناسب برای تزریق کود مایع

زمان مناسب برای تزریق کود مایع برای تزریق کود مایع زمانی می باشد که حداقل ۲۴ ساعت قبل از تزریق و ۲۴ ساعت بعد از تزریق اولا هوا بارانی نباشد و ثانیا هوای دارای رطوبت بالا نباشد

× ثبت سفارش