درباره درخت زردآلو

براساس مدراک موجود گیاه درخت زردالو از زمانهای بسیار دور حدود چهار هزار سال پیش در چین کشت میشود.

ولی عده ای از محققین براین عقیده اند که درخت زردآلو بومی ارمنستان میباشد.

نام علمی زردالو را همین منظور پرونوس ارمینا کا نهاده اند.

در هر حال چگونگی گسترش و پراکندگی جغرافیایی آن به طور قطع مشخص نبوده و پاره ای بر این عقیده اند که زردآلو بومی ترکستان و مغولستان بوده و سپس از آن جا به چین برده شد.

از آن جایی که در بین درختان هسته دار گلهای درختان زرآلو زودتر باز می شود.

بیشتر در معرض صدمات سرمای بهاره قرار میگیرند.

لذا بایستی در مناطقی که همه ساله سرمای دیررس بهاره وجود دارد از کاشت درختان زرآلو خودداری نمود.

بطور کلی درختان زردآلو طالب زمینهای گرم و سبک می باشند.

جوانه گل در درختان زرآلو تا قبل از شکوفایی می توانند سرمای ۴ درجه را تحمل نمایند.

ولی پس از از شکوفایی گلها درجه حررات کم تر از ۲ درجه سانتی گراد موجب سرمازد گی آنها می شود.

با توجه به این که درخت زرآلو را می توان به صورت بذری و پیوند تکثیر نمود.

ولی استفاده از روش بذری بیشتر برای زمینهای گرم، خشک، سنگلاخی و نامرغوب توصیه می شود.

در روش غیرجنسی پیوند درختان زردآلو را می توان بر روی بادام، گوجه و هلو پیوند نمود.

 

اهمیت هرس زرد آلو

اهمیت هرس؛ از آن جایی که درختان زرآلو می توانند حامل میوه بسیاری باشند. در صورت عدم اجرای هرس، مرغوبیت میوه زردآلو به تدریج کاهش یافته و کوچک و نامرغوب میگردند.

در اینجا با گروه باغبانی هورَس آشنا شوید. هم چنین در طی سالیان درختی بلند قامت و تنومند میشود.  برداشت محصول زردآلو مواجه با مشکلات خاصی میشود.

امروزه هرس درختان زردآلو کم و بیش مرسوم است. ولی بایستی توجه نمود که اجرای نامناسب وبی موقع هرس درختان زرآلو فرجامی خوب به همراه نمی آورد.

بطور کلی عملیات هرس در روی درختان زرآلو همانند هلو میباشد. خاصه آنکه میوه زردآلو بیشتر برروی شاخه یک ساله تشکیل میشود. گاهی میخچه که در روی شاخه یک ساله تشکیل میگردند.

بین دو تا سه سال بار آور باشند و بعداَ خشک میشوند. حال با توجه به کیفیت باردهی در روی اندام در صورت عدم اجرای هرس شاخه خشک و کم بار، حالت انبوهی در درختان ایجاد کرده موجب عدم دریافت نور به داخل تاج میشوند.

هرس درختان زرآلو به دو منظور انجام میگیرد. که عبارتند از هرس فرمی و هرس باردهی که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

هرس فرماسیون درختان زردآلو

هرس فرمی در درختان زردآلو از تنوع خاصی برخوردار است.

به صورت پابلند و نیمه پا بلند پرورش میدهند.

دیگر فرمهایی که برای پرورش فرمی زردآلو مرسوم میباشد.

فرم جامی بدون محور و با محور، بادبزنی با شاخه مایل، بادبزنی با شاخه افقی و پالمت ساده است.

فرمهای بادبزنی ویا انواع پهن بیشتر جنبه تزیینی دارد.

 

هرس باردهی درختان زرآلو

همانطور که مشخص است هدف از هرس باردهی ایجاد و تولید شاخه جدیدی میباشد.

که بتوانند جانشین شاخه که بارآوری آنها محدود و یا متوقف میگردد.

هم چنین در درختان زردآلو مسئله ارتفاع و پهنای درخت هم مطرح میگردد. بایستی آنها را حد معینی نگاه داری نمود.

لذا در درختان جوان عمل هرس سبک بوده و در درختان مسن تر کمی شدید میشود.

ولی هرس شدید خود موجب تاخیر در باردهی و کاهش میزان محصول زردآلو میگردد.

در هر حال قبل از اجرای هرس ضرورت دارد قسمتهایی از اندامهای درخت را شناسایی کنیم تا بتوان عمل هرس را صحیح انجام دهیم.

بطور کلی شاخه درختان زردآلو شباهت زیادی به شاخه هلو دارند.

جوانه های باردهی

  • چوب: این جوانه کوچک و مخروطی بوده و در روی بالشتک کوچکی که کمی برجسته است قرار دارند.
  • گل: این جوانه گرد هستند. در زمستان تشخیص آنها بسیار مشکل است. ولی یکماه قبل از شکوفایی گل به خوبی نمایان میشوند. در روی برخی از شاخه یک ساله، جوانه کشیده و منفردی که در انتهای شاخه کوتاه تر از جوانه پایینی پدید می آیند. این جوانه به علت عدم تغذیه مناسب و کافی تبدیل به جوانه گل ضیعف میشوند.
  • دوبل: همانند هلو جوانه گل گاهی به صورت دوتایی مجتمع و یا مجزا را از یکدیگر بطوری که در میان آنها یک جوانه برگ قرار گرفته، دیده میشود.
  • خواب: این  نوع جوانه همانند جوانه که در گونه درختان دانه دار دیده میشود. در زردآلو فعال نشود. آنها فعال و اندامهایی را تولید میکنند.
رشد و نمو جوانه های چوب

با فعالیت رشد و نمو جوانه های برگی اندامهای خاصی در درختان زردآلو تشکیل میشود .که عبارتند از موارد زیر میباشد.

  • گورمان: شاخه های طویل و قوی هستند. که در ناحیه اتصال به شاخه بسیار ضخیم و قور میباشند و جوانه که در روی آنها تشکیل میگردد. فاصله زیادی از یکدیگر داشته و جوانه برگی هستند.
  • شاخه های چوبی : شاخه هایی کوتاه و باریک و فواصل طبیعی میباشند. هم چنین جوانه هایی که در روی این گونه شاخه ها تشکیل میگردند. تبدیل به جوانه های برگی میشوند.
  • شاخه های بارآور.
شاخه های بارآور

این شاخه شامل شاخه مرکب همانند شاخه هلو و در روی این شاخه ها جوانه برگی نوک تیز و جوانه گل به صورت گرد مشخص هستند.

ضمناَ جوانه گل مجتمع نیز در درختان زردآلو همانند هلو تشکیل میگردد.

این جوانه ها به طول ۳ تا ۴ سانتی متر و از چندین جوانه گل تولید میشوند. که در مرکز آنها جوانه برگی قرار میگیرد.

شکل عمومی آنها همانند تاجیست که در وسط باریک و خاردار میباشد.

این گونه جوانه ها معمولاَ در روی برندهای دو  یا سه ساله تشکیل میشوند. از نظر تولید برای درختان زرد آلو جالب هستند.

 

 نکات مهم هرس زردآلو

اگر هرس زردآلو خیلی شدید انجام شود جوانه های باقی مانده تولید شاخه چوبی مینمایند.

عملیات هرس در تابستان، قبل یا بعد از برداشت محصول زردآلو، به منظور تشکیل میوه زردآلو و از طرف دیگر تبدیل جوانه برگی به جوانه گل انجام میشود.

اصولاَ عملیات هرس زردآلو تابستانه میباشد.

در درختان زرد آلو که به فرم پهن پرورش یافته اند.

عملیات هرس زمستانه منحصر به قطع سرشاخه طویل و شاخه که حامل براندی و جوانه گل محدود میشود.

ضمناَ گورمانها را با حفظ یک یا دو جوانه قطع مینماییم.

 

جابجایی درخت زردآلو

درخت زردآلود نیز مانند درختان دیگر در هنگام جابجایی نیازمند کود مایع ست.

کود مایع مطلوب برای زردآلود کود مایع نوتریجکت امریکاست.

جهت اطلاع از شرایط قیمت و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

بدون پاش و تزریق کود مایع درختان خود را جابجا نکنید.