درباره درخت زردآلو

براساس مدراک موجود گیاه درخت زردالو از زمان های بسیار دور حدود چهار هزار سال پیش در چین کشت می شده است.

ولی عده ای از محققین براین عقیده اند که درخت زردآلو بومی ارمنستان می باشد.

نام علمی زردالو را همین منظور پرونوس ارمینا کا نهاده اند.

در هر حال چگونگی گسترش و پراکندگی جغرافیایی آن به طور قطع مشخص نبوده و پاره ای بر این عقیده اند که زردآلو بومی ترکستان و مغولستان بوده و سپس از آن جا به چین برده شده است.

از آن جایی که در بین درختان هسته دار گل های درختان زرآلو زودتر باز می شود.

بیشتر در معرض صدمات سرمای بهاره قرار میگیرند.

لذا بایستی در مناطقی که همه ساله سرمای دیررس بهاره وجود دارد از کاشت درختان زرآلو خودداری نمود.

بطور کلی درختان زردآلو طالب زمین های گرم و سبک می باشند.

جوانه های گل در درختان زرآلو تا قبل از بازشدن می توانند سرمای ۴ درجه را تحمل نمایند.

ولی پس از از باز شدن گل ها درجه حررات کم تر از ۲ درجه سانتی گراد موجب سرمازد گی آن ها می شود.

با توجه به این که درخت زرآلو را می توان به صورت بذری و پیوند تکثیر نمود.

ولی استفاده از روش بذری بیشتر برای زمین های گرم، خشک، سنگلاخی و نامرغوب توصیه می شود.

در روش غیرجنسی پیوند درختان زردآلو را می توان بر روی بادام، گوجه و هلو پیوند نمود.

 

اهمیت هرس زرد آلو

اهمیت هرس؛ از آن جایی که درختان زرآلو می توانند حامل میوه بسیاری باشند در صورت عدم اجرای هرس، مرغوبیت میوه ها به تدریج کاهش یافته و کوچک و نامرغوب می گردند.

در اینجا می توانید با گروه باغبانی هورَس آشنا شوید.

هم چنین در طی سالیان درختی بلند قامت و تنومند گشته و برداشت محصول مواجه با مشکلات خاصی می شود.

امروزه هرس درختان زردآلو کم وبیش مرسوم گشته است.

ولی بایستی توجه نمود که اجرای نامناسب وبی موقع هرس درختان زرآلو فرجامی خوب به همراه نمی آورد.

بطور کلی عملیات هرس در روی درختان زرآلو همانند هلو می باشد.

خاصه آنکه میوه بیشتر برروی شاخه های یک ساله تشکیل می شود.

گاهی میخچه هایی که در روی شاخه های یک ساله تشکیل می گردند.

می توانند بین دو تا سه سال بار آور باشند و بعداَ خشک می شوند.

حال با توجه به کیفیت باردهی در روی اندام در صورت عدم اجرای هرس شاخه های خشک و کم بار، حالت انبوهی در درختان ایجاد کرده موجب نرسیدن نور به داخل تاج می شوند.

هرس درختان زرآلو به دو منظور انجام میگیرد که عبارتند از هرس فرمی و هرس باردهی که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

هرس فرماسیون درختان زردآلو

هرس فرمی در درختان زردآلو از تنوع خاصی برخوردار است.

به صورت پابلند و نیمه پا بلند پرورش می دهند.

دیگر فرم هایی که برای پرورش فرمی زردآلو مرسوم می باشد.

فرم جامی بدون محور و با محور، بادبزنی با شاخه های مایل، بادبزنی با شاخه های افقی و پالمت ساده است.

فرم های بادبزنی ویا انواع پهن بیشتر جنبه تزیینی دارد.

 

هرس باردهی درختان زرآلو

همانطور که مشخص است هدف از هرس باردهی ایجاد و تولید شاخه های جدیدی می باشد.

که بتوانند جانشین شاخه هایی که بارآوری آن ها محدود و یا متوقف شده است، گردند.

هم چنین در درختان زردآلو مسئله ارتفاع و پهنای درخت هم مطرح می گردد و بایستی آن ها را حد معینی نگاه داری نمود.

لذا در درختان جوان عمل هرس سبک بوده و در درختان مسن تر کمی شدید می شود.

ولی هرس شدید خود موجب تاخیر در باردهی و کاهش میزان محصول می گردد.

در هر حال قبل از اجرای هرس ضرورت دارد قسمت هایی از اندام های درخت را شناسایی کنیم تا بتوان عمل هرس را صحیح انجام دهیم.

بطور کلی شاخه های درختان زردآلو شباهت زیادی به شاخه های هلو دارند.

جوانه های باردهی

  • جوانه های چوب: این جوانه ها کوچک و مخروطی بوده و در روی بالشتک کوچکی که کمی برجسته است قرار دارند.
  • جوانه های گل: این جوانه ها گرد هستند  و در زمستان تشخیص آنها بسیار مشکل است. ولی یکماه قبل از شکوفا شدن گل به خوبی نمایان می شوند. در روی برخی از شاخه های یک ساله، جوانه های کشیده و منفردی که در انتهای شاخه ها کوتاه تر از جوانه های پایینی هستند پدید می آیند. این جوانه ها به علت عدم تغذیه مناسب و کافی تبدیل به جوانه های گل ضیعف می شوند.
  • جوانه های دوبل: همانند هلو جوانه های گل گاهی به صورت دوتایی مجتمع و یا مجزا را از یکدیگر بطوری که در میان آن ها یک جوانه برگ قرار گرفته ، دیده می شود.
  • جوانه خواب: این  نوع جوانه ها همانند جوانه هایی که در گونه های درختان دانه دار دیده می شوددر زردآلو فعال نشود آن ها فعال گشته و اندام هایی را تولید می کنند.
رشد و نمو جوانه های چوب

با فعالیت رشد و نمو جوانه های برگی اندام های خاصی در درختان زردآلو تشکیل می شود که عبارتند از :

  • گورمان: شاخه های طویل و قوی هستند که در ناحیه اتصال به شاخه بسیار ضخیم و قور می باشند و جوانه هایی که در روی آن ها تشکیل می گردد فاصله زیادی از یکدیگر داشته و جوانه برگی هستند .
  • شاخه های چوبی : شاخه هایی کوتاه و باریک و فواصل طبیعی می باشند. هم چنین جوانه هایی که در روی این گونه شاخه ها تشکیل می گردند. تبدیل به جوانه های برگی می شوند.
  • شاخه های بارآور 
شاخه های بارآور

این شاخه شامل شاخه های مرکب همانند شاخه های هلو بوده و در روی این شاخه ها جوانه های برگی نوک تیز و جوانه های گل به صورت گرد مشخص هستند.

ضمناَ جوانه های گل مجتمع نیز در درختان زردآلو همانند هلو تشکیل می گردد.

این جوانه ها به طول ۳ تا ۴ سانتی متر بوده و از چندین جوانه گل تولید شده اند. که در مرکز آن ها جوانه برگی قرار گرفته است.

شکل عمومی آن ها همانند تاجی بوده که در وسط باریک و خاردار می باشد.

این گونه جوانه ها معمولاَ در روی برندهای دو  یا سه ساله تشکیل می شوند و از نظر تولید برای درختان زرد آلو جالب هستند.

 

 نکات مهم هرس زردآلو

اگر هرس زردآلو خیلی شدید انجام شود جوانه های باقی مانده تولید شاخه های چوبی می نمایند.

عملیات هرس در تابستان، قبل یا بعد از برداشت محصول، به منظور تشکیل میوه ها و از طرف دیگر تبدیل جوانه های برگی به جوانه های گل انجام می شود.

اصولاَ عملیات هرس زردآلو تابستانه می باشد.

در درختان زرد آلو که به فرم پهن پرورش یافته اند.

عملیات هرس زمستانه منحصر به قطع سرشاخه های طویل و شاخه هایی که حامل براندی و جوانه گل می باشند محدود می شود.

ضمناَ گورمان ها را با حفظ یک یا دو جوانه قطع می نماییم.

 

جابجایی درخت زردآلو

درخت زردآلود نیز مانند درختان دیگر در هنگام جابجایی نیازمند کود مایع است.

کود مایع مطلوب برای زردآلود کود مایع نوتریجکت امریکاست.

جهت اطلاع از شرایط قیمت و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

بدون پاش و تزریق کود مایع درختان خود را جابجا نکنید.

 

درباره

× ثبت سفارش