چگونگی کاشت گیاهان بذری در باغچه منزلتان

کاشت بذر گیاه باغچه یک عمل نسبتاً ساده و میتوان تضمین کرد که در فصل کاشت محصولی یک دست و مناسب از گیاهچه را ایجاد میکند. مهمترین مساله که باغبان میدانند زمان کاشت گیاهان خاص است. هدف تولید همزمان گیاهان باغچه با اندازه مناسب جهت نشاء که هنگام گلهدی از بهترین بازدهی برخوردار باشند. روند کاشت گیاه باغچه در وهله نخست با سرعت رویش و جوانه زنی و بعد از آن با میزان رشد گیاهچه تنظیم میشود.

بنابراین گیاهان با رشد کند در اوایل سال کاشت میشوند. در اوایل نیمه اول سال، شدت نور معمولاً کم و میزان رشد گیاهچه به نسبت پایین میاید. بذر گیاه باغچه را متناسب با میزان بذر مورد استفاده در یک تابه (گلدان کوتاه) یا تبق بذر بکارید. از آن جایی که بذرها در ماههای گرم تقریباً با سرعت جوانه میزنند. کمپوست با ماده اصلی پیت کاملاً مناسب هستند.

آپارات بیژن صمغ آبادی متخصص در جابجایی درخت و باغبانی را مشاهده نمایید.

کمپوست 

علایم تجاری بسیار زیادی از این کمپوست موجود است. ظرف را با کمپوست با ماده اصلی پیت این که این کمپوست به آسانی خیس میشوند که هم باعث  مرگ بذر میشوند و هم رشد گیاهچه را کند میکنند. که علایم آن اغلب با بیماری دامپینگ آف و حمله مگس سیارید همراه است.

بسیاری از گیاهان باغچه لوبلیا وبگونیا  دارای بذرهای بسیار بسیار کوچک وتقریباً به شکل گردو خاک هستند که کاشت یک دست ، همواره وبا تراکم پایین آنها بسیار مشکل است. این بذرها را کاملاً با مقداری شن ریز و خشک مخلوط کرد بطوری که بتوان پخش هموار آنها رابدست آورد.

بعد از پخش کردن پوشاندن روی بذرها با کمپوست لازم نیست. در حالی که بسته حاوی بذر را در نزدیکی ظرف میگیرید بذرها را به طور هموار و یک دست روی کمپوست بپاشید، لایه نازگی از بذرها رابکارید تا بعداً از وجود گیاهچه بیش از حد در یک نقطه جلوگیری شود. تنها مقدار کافی از کمپوست را روی بذرها الک تا پوششی هموار را ایجاد شود.

قارچ کشی و بذر

روی ظرف را برچسب گذاری و بذرها را با استفاده از آبپاش با سوراخ ریز یا با گذاشتن ظرف در بذر در تشت آب آبیاری کنید. قارچ کشی مثل کاپتان را با آب اضافه و روی ظرف را با ورقه شیشه بپوشانید تا رطوبت حفظ شود. سپس آن را در محیطی گرم قرار (۲۱ درجه سانتیگراد) ( ۷۰ درجه فرانهایت ) تا جوانه زنی ر افزایش دهید.

در این مرحله وجود نور مهم نیست. به محض این که نهالهای بذری جوانه بزنند. آنها را زیر نور قرار داده تا رشد آنها تسریع شودو پوشش روی آنها را برداشت چرا که رطوبت بیش از حد میان گیاهچه در این مرحله منجر به مرگ گیاهچه میشود.

اما دما هنوز تا جایی که گرم باشد تا رشد سریع را بانگیزد. تا جایی که گیاهچه را بتوان نشاء کرد به محض این که گیاهچه به اندازه کافی بزرگ شدند و قابل اداره کردن به تنهایی هستندباید آنها را درگلدان هایی مجزا یا تبقهای بذر نشاء کرد. هنگام پیوند یا جابه جایی درختان آنها رشد  آنها را قطعاً زیر نظر گرفت.

اما هرچه سیستم ریشه کوچکتر و کمتر شاخه شاخه باشد آسیب کمتر و کنترل آن راحتتر میشود. معضل عمده احتمال رخداد بیماری دامپینگ آف میباشد. میتوان با رعایت دقیق بهداشت، کاشت در تراکم کم و اسپری منظم با قارچ کشهایی مثل کاپتان و مواد شیمیایی با ماده اصلی مس از این معضل جلوگیری کرد.

مراحلی پخش بذر در گلدان

 • برای پخش یک دست و گسترده بذرهای خاکی شک، آنها را مقدار شن ریز خشک مخلوط.
 • بذرهای را در لایه نازک پخش و در هنگام کشت دست خود را در نزدیکی سطح کمپوست بگیرید.
 • دقیقاً کمپوست کافی را روی بذرها الک تا پوشش هموار ایجاد شود.
 • ظرف را بانام گیاه و تاریخ کشت و برچست بزنید.
 • یک قارچ کش آنها را آبیاری تا از بیماری دامپینگ اف پیشگیری شود.
 • ظرف را با ورقه شیشه بپوشانید. در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد قرار دهید.
 • به محض پیدایش نهالهای بذری شیشه را بردارید. ظرف را در محلی با نور خوب قرار دهید.
 • نهالهای بذری را در گلدان مجزا نشاء و این عمل را زمانی انجام که نهالهای بذری آن قدر بزرگ باشند. که بتوان آنها را اداره کرد.

گیاهان علفی

پرورش گیاهان علفی از بذر به هیچ وجه به گستردگی پرورش گیاهان باغچه و حتی گیاهان کوهی از بذر نیست. این مساله که بیشتر گیاهان علفی از اشکالی انتخاب میشوند. که نیازمند شیوه رویشی تکثیر هستند. اما گیاهان علفی بسیاری وجود دارند.

همچون زبان در قفا که میتوان آنها را با موفقیت باکمک بذر پرورش داد.بیشتر گیاهان علفی مقاوم و مخصوصاً آنهایی که بذرهای خود را در اواخر تابستان (تقویم تابستانی باغبانی) و پاییز پراکنده و بذرهایی را تولید میکنند.

نیازمند قرار دهی در معرض سرما هستند. تا خفتگی ورکود آنها را از بین برود. بذر آنها در پاییز یا زمستان در ظرفهایی که در محیط باز قرار گیرند کاشت میشوند. جوانه زنی در بهار اتفاق می افتد. گیاهانی که بذرهای خود رادر تابستان پراکنده میکنند.

گلدهی در اوایل بهار

بعد از گلدهی در اوایل بهار اغلب هیچ شرایط خفتگی را ندارند، مخصوصاً ارگ در حالی کاشت شوند. که اندکی سبز و کامل باشند. این نوع گیاه به سرعت جوانه میزند و قبل از شروع زمستان گیاهچه را ایجاد میکند. بعضی از گیاهان علفی و مخصوصاً اعضای خانواده لگومینوز مثل بذرهایی را تولید میکنند که پوشش سخت دارند.

این مسئله از جوانه زنی بذر جلوگیری میکند تا زمانی که غلاف به اندازه کافی تجزیه و به بذر امکان جذب آب را بدهد، جهت تسریع جوانه زنی، غلاف بذر را با تیغ یک طرفه شکاف داد بطوری که آب بتواند وارد آن شود.

یا بذرها را به کاغذ سنباده زبر یا ماده زیر مشابهی بکشید تا زمانی که پوشش بذر به ا ندازه کافی ساییده شود اجازه نفوذ آب را بدهد. بعضی از گیاهان علفی مثل برخی از گیاهان سوسنی و گلهای صد تومانی شرایط خفتگی غیر عادی را از خود نشان میدهند. که جوانه زنی و رویش نهالهای بذری را به تاخیر می اندازد.

مراحل کاشت بذور علفی
 • مقداری کمپوست را در ظرفی بریزید و آن را پر کنید. به آرامی آنها را سفت کرده ثبات آن گاه سطح کمپوست را با لبه ظرف هموار و اضافی آن را بیرون بریزید.
 • با استفاده از تخته پرس کمپوست را در ۰.۶ تا ۱ سانتیمتر زیر لبه ظرف محکم کنید.
 • دانه بزرگ را یک به یک بکارید بذرهای کوچک را بپاشید.
 • بذرها را به آرامی به کمک تخته پرس در کمپوست سفت کنید.
 • بذرها را با سطح لبه ظرف هموار و اضافی آن را بیرون بریزید.
 • شن را با سطح لبه ظرف هموار و اضافی آن را بیرون بریزید.
 • ظرف را برچسب بزنید، بذرها را آبیاری و ظرف را در سطحی با زهکشی کامل قرار دهید.
 • قارچ کش را در فاصله زمانی منظم در نهالهای نوپا مورد استفاده قرار دهید.
 • گیاهچه را در گلدان مجزا و هنگامی که بتوان آنها را در دست گرفت و کنترل کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *