روش تکثیر درختان همیشه سبز

تکثیر درختان همیشه سبز از قلمه ساقه شیوه سنتی و ارزشمند است. قلمه همیشه سبز از ساقه با چوب بسیار رسیده جدا میشوند. یعنی از چوب تقریباً سخت انتخاب میشوند. این قلمه را نمیتوان به عنوان قلمه چوب سخت تلقی کرد چرا که دارای برگ هستند و به علت عادت همیشه سبزی خود کاملاً به خواب نمیروند. از آنجایی که این قلمه ها دارای برگ هستند.

پس نیازمند کنترل محیطی کافی جهت جلوگیری از هدر رفت بیش از حد آب هستند. گیاه مادری که از آن قلمه ها جدا میشوند را باید در زمستان هرس کرد. این عمل باعث رشد شاخه مقاوم شاداب و با رشد سریع میشود. که از توانایی بالایی برای تولید رشد برخوردارند.

قلمه همیشه سبز را در اواخر تابستان تا اوایل پاییز تکثیر کنید. ریشه دوانی معمولاً در طی زمستان اتفاق می افتد. اما گیاهان همیشه سبز را میتوان از چوب نرم تر در فصل رشد تکثیر درختان همیشه سبز کرد. با این قلمه بنا بر شرایط ساقه هایشان (چوب نرم، چوب سبز یا چوب نیمه رسیده) رفتار کنید.

آپارات جابجایی درخت را مشاهده نمایید.

خاک درون شاسی برای تکثیر درختان همیشه سبز

خاک درون شاسی را با زیر رو کردن کامل و ترکیب با ماسه، پیت و شن آماده کنید. قلمه همیشه سبزی که در اواخر تابستان جدا میشوند باید ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر طول دارد. گرچه طول آنها بسته به اندازه معموا گیاه و میزان رشد سالیانه آن دارد قلمه مثل قلمه dwarf hebe ممکن است تنها ۴ سانتیمتر طول دارد. در صورتی که قلمه در خاک غیر استریل در شاسی سرد یا چادر پلی اتانلی تکثیر درختان همیشه سبز شود، همراه با قلمه پاشنه را جدا و انتهای پاشنه را مرتب کنید.

جوانه انتهایی

هر گونه جوانه انتهایی که ممکن است شکل گرفت باشد را روی قلمه باقی بگذارید، اما درصورتی که رشد آن ادامه دارد. انتهای نرم ساقه را با کارد جدا و تمام برگهای پایین ساقه را به میزان یک سوم تا نصف قلمه بزنید. یک خراش عمومی سطحی حدوداً با ۵/۲ سانتیمتر طول در پایین ساقه گیاهان مثل magnolia grandiflora Elaeagnus dafne که ریشه زنی مشکل است ایجاد میکنید. پایه قلمه رادر پودر هورمون ریشه دوانی با همان درصد مخصوص چوب رسیده (۸/. درصد IBA ) فرو میبرید. سطح خراش، این پودر آغشته شود. جهت استفاده بهینه از فضا، اندازه برگهای بزرگ را با برش نیمی از هر برگ بوسیله قیچی تیز کاهش دهید.

میخ نشا برای تکثیر درختان همیشه سبز

به کمک میخ نشا، حفره را در خاک آماده در شاسی ایجاد و قلمه را تا محل برگها در آن بکارید، اجازه دهید برگها طوری قرار گیرند که در تماس باهم  باشند نه اینکه با هم همپوشانی داردند. در صورتی که برگها بیش از حد همپوشی دارند. با لایه نازکی ازآب به هم می چسبند که این عمل محیطب ایده آل را جهت رشد پوسیدگی برگ ایجاد می کند. قلمه را بر چسب بزنید وبا محلول رقیقی از قارچ کش آبیاری نمایید.

در شاسی سرد را محکم ببندید. شاسی را با رنگ آمیز یا با پوشیدن با توری در سایه قرار دهید تا تغییرات دمایی را در طول روز کاهش دهید و این چنین  از خشک آنها جلوگیری شود. زمانی که شدت نور و طول روز در طی پاییز کاهش مییابد. سایه را بردارید. در صورتی که نیاز به آبیاری است همراه با آن از یک قارچ کش استفاده تا به کنترل پوسیدگی کمک کنیم.

شاسی را مرتب زیر نظر بگیرید و برگهای ریزشی و قلمه خشک را بیرون بیاورید. شاسی را با حصیر بپوشانید تا مادامی که خطر یخ زدگی موجود بصورت عایق عمل کند.

در تمام مدت فصل رشد قلمه را سر جای خود نگه دارید. در پاییز آنها را جابجا کنید. هنگام از زمین کندن قلمه توجه زیادی را مبذول بدارید. به این دلیل که بسیاری از گیاهان همیشه سبز ریشه ضخیم ، گوشتی و ترد و شکننده را دارا میباشند، گیاهان جدید را برچسبی واضخ بزنید.

قلمه همیشه سبز در سیستم مه پاش

گیاه مادر را در زمستان هرس در اواخر تابستان، ظرفی را با کمپوست مخصوص قلمه پر کنید. سپس قلمه را با طول حدوداً ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با رشد یک فصل اخیر انتخاب کنید. هر گونه انتهای در حال رشد و نرم ساقه را جدا کنید. در پایین قلمه، یک برش گره ایجاد کنید.

تمام برگهای یک سوم پایینی قلمه را جدا و خراشی سطحی و عمودی روی گیاهانی که ریشه زنی آنها مشکل است ایجاد کنید. قلمه را در هورمون ریشه دوانی فرو کنید.

اندازه برگهای بزرگ را کاهش دهید. به کمک میخ نشا حفره در کمپوست ایجاد و قلمه را داخل آن قرار دهید. دیگر قلمه تکثیر درختان همیشه سبز را بکارید. اجازه دهید که برگها تنها در تماس با هم قرار گیرند. آنها را برچسب بزنید و همراه با قارچ کش  آبیاری و حد واحد مه پاش یا قفسه بسته قرار دهید.

قلمه ها بیش از حد خیس نشوند. به این دلیل که در زمستان نو کم و دماهای پایین خشک سریع کمپوست را به تعویق می اندازد. قلمه ها را بتدریج بعد از ریشه دوانی آماده نشا نمایید. و با دقت تمام در بهار بکارید و برچسب بزنید.

مراحل قلمه زدن

 • گیاه مادر رادر زمستان هرس تا رشد شاخه قوی و مقاوم را بر انگیزند.
 • خاک داخل شاسی سرد را کاملاً زیرو رو وآماده کشت کنید. مقداری ماسه ، پیت و شن به آن اضافه کنی.
 • یک قلمه پاشنه دار را در اواخر تابستان (تقویم باغبانی تابستان) از ساقه با رشد یک فصل اخیر جدا کنید.
 • ظرفی را با کمپوست مخصوص قلمه ها پر کنید. آنها را در عمق یک سانتیمتری زیر لبه ظرف ثبات دهید.
 • ساقه را از فاصله ۳ میلیمتری زیر گره برش دهید. انتهای آن را قطع و برگهای پایین ساقه را جدا کنید.
 • ساقه را به هورمون آغشته بکارید. سپس آن در در واحد مه پاش قرار دهید.
 • پاشنه ساقه را مرتب و انتهای در حال رشد و نرم قلمه را جدا نمایید.
 • تمام برگهای یک سوم پایینی یا نصف قلمه را جدا نمایید.
 • یک خراش ۵/۲ سانتی متر سطحی روی پایه ساقه هایی که ریشه زنی آنها مشکل است ایجاد کند.
 • سطح برش پایه را در هورمون ریشه دوانی فرو و سطح خراش یافت به هورمون آغشته گردد.
 • اندازه برگهای بزرگ را کم و بطوری که برگها باهم همپوشی تکثیر درختان همیشه سبز ندارند.
 • به کمک میخ نشا قلمه را تا محل برگهای آنها در خاک آماده شاسی سرد بکارید.
 • دیگر قلمه را بکارید. برچسب بزنید و با قارچ کش آبیاری نمایید.
 • درب شاسی را محکم ببندید ودر سایه قرار دهید تا زمانی که شدت نور کاهش یابد.
 • آبیاری فراموش نشود.
 • تمام برگهای ریزشی و درون شاسی را بردارید و با حصیر روی آن را بعنوان عایق بپوشانید.
 • قلمه را به تدریج در بهار آماده نشا میکنید.
 • در پاییز آنها را جابجا و هنگام در آوردن ریشه گوشتی و ترد آنها به آنها صدمه نزنید.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *