انتخاب گیاهان نمای ساختمان

همانطور که در مقاله انتخاب گیاهان نمای ساختمان ذکر گردید. منظور از خصوصیات گیاهان نمای ساختمانها، به خصوصیات گیاهانی که در محیط محدود بالکنها، پنجره ها و قسمتهایی که با ساختمان ارتباط نزدیک دارند مورد بحث میباشد. اصولاَ مبدا غالب این گیاهان مناطق مختلف دنیا میباشد.

بنابراین میتوان با شناسایی گیاهان مزبور تا اندازه ای به احیتاجتشان از لحاظ خاک، نور و رطوبت پی برد. شرایط برآورد نیازشان را بوجود آورد. در این بخش  تعدادی از مناسبترین و شاخص ترین گیاهانی را که در شرایط گلدانی یا جعبه ای در بالکنها و پنجره ها رشد و نمود نمایند. همچنین به زیبایی منزل و فضای محیط بیافزاید شرح میدهیم.

۱- گیاه ابری از خانواده گیاهان مرکبه دارای گونه متعدد بوته ای شکل گلهای کوچک زیاد و برنگ آبی ست.
۲- گیاه استکانی این جنس متجاوز از ۴۰ گونه مختلف دارد. که برخی از انها یکساله دو ساله یا دائمی پابلند و پاکوتاه میباشد.
۳- اطلسی گیاهی زینتی و دارای گونه متعدد و یک ساله است گلهای آن برنگهای مختلف سفید، قرمز، صورتی، زرد و گلی و دورنگ برخی کمپر و پر پر و معطر هستند.
۴- گل آویز: گل آویز منطقه شیلی ، مکزیک و پرو میباشد گلهای آن آویزان منفرد و یا مجتمع هستند.
۵- گیاه آلسیوم گیاهی از خانواده چلیپائیان و دارای گونه متعدد و واریته آن با اسامی مختلف به بازار عرضه میشود.
۶- بگونیا متخصصین معتقندند بگونیاها براساس گونه متعددی و همچنین دورگهایی که در بین آنها پدید آمدست. دارای بیش از ۱۳۰۰ گونه بتانیکی میباشند.

بهترین گیاهان برای نمای ساختمان

• بگونیا همیشه گلدار: دارای ساقه محکم، برگها بیضی شکل، دمباریک، کوتاه، رنگبرگها سبز وقرمز رنگ ست معمولاٍ در محل سایه و آفتاب نگاهداری میشوند. در مناطقی که زمستانها سخت نیستند در تمام سال گل میدهند.
• گیاه بگونیا پیازی : اینگونه ساقه در زیر خاک تشکیل غده پهن و تیره ای میدهند. برگها پهن و کرکدار، گلها درشت وبرنگ قرمز، زرد ، سفید، نارنجی وقرمز کمرنگ و کمپروپرپر هستند ازیاد آنها بطریق بذر ، قلمه و غده انجام میگیرد.

۷- تون پرژیا: از تیره اکانتوس دارای گونه متعددی ست که گلها الوان ، زرد، سفید، آبی ونارنجی بصورت درختچه است که ارتفاع آنها از ۵ سانتی متر تا ارتفاع ۸۰/۱ متر میرسد. گیاهی سایه آفتاب یا سایه پسند ست ازگیاه بوسیله بذر و قلمه ازیاد مییابد.
۸- جعفری: گل جعفری گیاهی از خانواد مرکبه و دارای واریته متعددی میباشد. برخی ازآنها پرپر بعضی دیگر کم پر و غالباَ پاکوتاه میباشند. رنگ گلها زرد، نارنجی ست. در این واریته گلها الوان بوده. به گونه ای که وسط گل برگها به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و کناره آنها برنگ زرد طلایی است ازیاد این گیاه توسط بذر میباشد.
۹- حسن یوسف: گیاهی از خانواده لابیه است برگها تقربیاَ قلبی شکل الوان و حدود ۱۵۰ گونه دارد. حسن یوسف گیاهی است که درنقاط آفتابی و سایه آفتاب بخوبی رشد و نمو میکند. ازدیاد آن بوسیله قلمه و بذر انجام میگیرد. خصوصیات گیاهان.
۱۰- حنا از خانواده بال سامیناسه است. دارای گونه معروف و متعدد با گلهای پرپر و یا تک پر میباشد. رنگ گل ، الوان ، صورتی ، سفیدٌ قرمز وبنفش اشت ازدیاد این گیاه توسط بذر امکان پذیرست.

شمعدانی در نمای ساختمان

۱۱- شمعدانی از خانواده ژرانیاسه دارای گونه متعددی میباشد برگها بصورت متقابل در روی ساقه قرار میگیرد. بصور کلی شمعدانی به چهار دسته تقسیم میشوند.

• معمولی ( گلها کم پر رنگ گلها سفید وقرمز و صورتی).
• پیچ ( برگها پنجه ای ، شاخه ها بلند و نازک گلها سفید وصورتی کمپر).
• عطری ( دربرگها ماده معطر ، وجود دارد گلها زینتی نیستند).
• اژدر ( گلها درشت ، برنگ قرمز ، بنفش و الوان).

بطورکلی شمعدانیها نسبت به سرما حساس بود. در محلهای سایه دار برگها بیشتر نسبت به گل تولید میکنند. معمولا برای داشتن گلهای زیاد در محلهای آفتابی کاشته میشوند. ازدیاد آن بیشت بوسیله قلمه میگیرد برای تهیه واریته جدید به کشت بذر اقدام میکنند.

۱۲- شاه پسندها: از خانواده ورپناسه و دارای گونه متعددی است. گلها برنگ قرمز، سفید، کمرنگ ، پررنگ والوان میباشد. اوائل تابستان تا اواسط پاییز گل میدهند. شاهپسند در محل آفتابی گیاهی پرگل و قوی است ضمناَ در مکانهای سایه آفتاب نیز میتواند رشد ونمو کنند ازدیاد آن توسط بذر انجام میگیرد و از پایه قوی و سالم میتوان در بهار قلمه تهیه نمود.

نمای ساختمان و گیاهان

۱۳- شوید: ازخانواده لیلیاسه است. به آن مارچوبه هم گفته می شود. گیاهی دائمی، ریزوم دار، با ساقه های رونده با مجنون، برگهای کوچک، گلها کوچک و از لحاظ زینتی گلهای آن بی ارزش و فقط بواسطه سبز بودن جهت تزئین بکار میرود. این جنس دارای گونه متعددی از جلمه : مارچوبه نرمه ، مارچوبه زبرست. ازدیاد آن بوسیله بذر بوده درمکانهای سایه و آفتاب بخوبی رشد ونمود میکند. ضمناَ مارچوبه را میتوان بوسیله تقسیم بوته نیز ازیاد نمود.

۱۴- لادن: گیاهی از خانواده تروپه اولاسه و دارای گونه متعددی است. برخی از گونه در تمام تابستان در هوای آزاد و برخی دیگر از اواسط تابستان تا اواخر پاییز گلدار میباشند. گونه معروف و مهم آن در ایران ماژوس نام دارد. لادن دارای ساقه نازک و رونده، رنگ گلها زرد و قرمز ، قرمز تند میباشد ضمناَ واریته پاکوتاه نیز دار. این گیاه توسط بذر و قلمه ازدیاد مییابد و گیاهی ست که در سایه و سایه آفتاب و آفتاب بخوبی رشد میکند.

۱۵- نیلوفر : گیاهی از خانواده کنوولاسه با ساقه علفی و رونده میباشد. گلها به رنگ سفید ، صورتی ، آبی روشن وبنفش و قرمزست. نیلوفر گیاهی ست که در سایه آفتاب و سایه بخوبی رشد و نمو میکند. هوای آزاد در محلهای که تکیه گاه داشته باشد بطور بالا رونده و پیچنده میباشد و بیشتر در کنار نرده ها و توریهای میتوان از آن بمنظور پوشش استفاده نمود. گلها از اوائل تابستان تا اواسط پاییز ظاهر میشوند. ازدیاد این گیاه توسط بذر صورت میگیرد.

تزیینات گیاهی نمای ساختمان

ساختمانها بلند و آسمان خراشها نشانه ای از پیشرفت تکنولوژی و دور شدن از انسانها از طبیعت دست نخورده میباشد. امروزه گسترش تکنولوژی بنحوی در روان و احساس آدمی اثرات نامطلوب گذارده و همبستگی طبیعی را که انسانها از آغاز با طبیعت داشته اند. به جدائی سوق داده و نتیجه اثرات آن وجود انسانهای عصبی ، خسته و بظاهر متحرک میباشد. حال چگونه میتوانیم کمی روح و احساس طبیعت را به بلوکهای سنگی و آهنین برگردانیم؟ آیا میتوانیم لطافتن گلبرگهای آزاد و زنده و در دشت و طبیعت رابا آنها تلفیق کنیم.

امروزه ایجاد هماهنگی، تلفیق و سازگاری بین آنها خود نوعی هنر مدرن محسوب میشود. لذا متخصصین فن سعی براین دارند. طبیعت زنده و سرسبز را بنحوی با مظاهر تکنولوژی مدرن پیوند دهند و مناظری زیبا و بدیع همراه با اثراتشان خلق کنند.

آزمایشهای توکین دانشمند روسی نشان داد. بسیاری از خصوصیات گیاهان و درختان ماده ای بنام فیتون سید در هوا پخش میکنند. این ماده برای بسیاری از باکتریها، قارچها ، تک سلولها و برخی از حشرات نقش کنترل کننده دارد. تنیجتاَ با در دست داشتن آمارهای متعدد که در سراسر دنیار محققین ارائه داده اند، اهمیت اثرات اینگونه گیاهان مشهودست. با پیشرفت تکنولوژی با بعبارت دیگر طلوع خورشید عصر طلائی صنعت، دگرگونی متداوال که در محیط زیست دیده میشود ( نابودی جنگلها ، مراتع، آلودگی آب ، خاک وهوا) موجب ناراحتیهای روانی بسیار گشته است.

بهترین دارو برای افرادی که ناراحتی عصبی معده، گردش خون و برونشیت دارند استراحت در هوای سالم ، محیط بیسروصدا و فضای سبز جنگلی را توصیه میکند.

بالکن ها

امروزه بسیاری از آپارتمانها فاقد فضا، با محوطه ای برای چمن کار وگلکاری وسیع میباشد. برخی از آپارتمانها بعلت وجود امکانات ساختمانی و فضای مناسب، اطراف آنها را چمن کاری میکنند. اینگونه محلها برای افرادی که در آنجا زندگی میکنند بعنوان فضای سبز و ششهای ساختمان تلقی میشود. ولی اینگونه فضای سبز در اطراف آپارتمانها که بطور همگانیست، سلیقه فردی در آن موثر نیست.

در حالی که وجود بالکن و پنجره میتواند نقشی همانند باغچه داشته تا اعمال سلیقه شخصی دقیقاَ میسر گردد. حال در صورت توجه صحیح در انتخاب خصوصیات گیاهان و هماهنگی در رنگها، میتواند زیباییخاصی در بلوک ساختمانی ، یا تمام محل و منطقه پدید آورد. بنابراین بایستی اینگونه گیاهان بطریقی انتخاب شوند که از اول فروردین تا اواخر پاییز بتوانند در این محیط کوچک ، زیبایی خاصی رابوجود آورند. معمولاَ نگهداری و حفاظت گیاهان آپارتمانی کاری سخت و متدوام نیست، بلکه توجه چند دقیقه ای در روز ، میتواند سرگرمی مناسبی نیز باشد، عمل تزیین گل و گل آرایی در چنین فضاهایی تنها به معنای یک کار شخصی و خصوصی نخواهد بود بلکه میتواند منظره محله و شهر و روستا را تغییر دهد، در این مورد مثالهای بسیاری وجود دارد.

ایجاد و احداث بالکنها و پنجره تزیینی توسط گل نمیتواند منحصر به آپارتمانهای یا ساختمانهای مسکونی باشد. بلکه ساختمانهای دولتی و ادارات لازمست به نکات فوق توجه نمایئد. البته در صورتی که میسر باشد. اینگونه موسسات همانطوری که با علاقمندی و در حفظ و حراست اموالشان میکوشند میتوانند در خلق و تولید بالکنها و پنجره های تزئینی نیز اقدام نمایند.

برای ایجاد بالکن ها و پنجره تزیینی بایستی به سه نکته اساسی زیر توجه نمود.

  • انواع گلدانها و یا محفظه هایی که بتواند گلدان را در بالکن و پنجره نگاه دارد.
  • تنوع و انتخاب گلدان.
  • ترکیب رنگ.
انواع گلدانها

انتخاب و اندازه گلدانها میتواند برحسب طول، عرض بالکنها، پنجره موقعیت ساختمان، نوع گیاه، به اشکال و اندازه مختلف باشد. در این مورد گلدانها از گل ، سیمان نوع گیاه ، به اشکال و اندازه مختلف باشد. این مورد گلدانها از گل، سیمان، فیبر و چوب و فلز و.. ساخته میشود. ضمناً برای نصب آنها بر روی بالکنهای و پنجره ها از پایه مختلفی استفاده میشود. جنس انواع گلدانهای ذکر شده به اختصار توضیحاتی داده میشود.

  • معمولا گلدانهای سفالی که در بالکن و پنجره بکار میروند. به عمق ۲۵ سانتیمتر میباشد. گلدانهای مزبور همانند گلدانهای باغی بوده. با گیره هایی به لبه نرده بالکن ها یا پنجره ها متصل میگردند.
  • چنانچه از گلدانهای بزرگتر استفاده شود. گلدانها از جنس فابیرگلاس ویا چوب استفاده میشود.
  • گاهی لازمست در روی دیوار بالکن یاکنار پنجره، از شبکه داربستی که بر روی دیوار نصب و محم میشوند. به عنوان تکیه گاه گلدانها استفاده نمود.


تنوع و انتخاب گیاهان

قسمت عمده تزیین بالکن و پنجره، در این مورد شناخت انواع خصوصیات گیاهان برحسب موقیت ساختمان و منطقه ساختمان میباشد. بطور کلی خصوصیات گیاهان که مورد استفاده قرار میگیرد.
گیاهان رونده، چسبنده و انواع گلهای که بصورت آویز یا توده ای میباشند. ضمنا شناخت و انتخاب دوام گلها و طول زمان گلدهی آنها ضروریست.


انتخاب گیاهان برحسب خصوصیاتی طبیعی

۱- نور: گیاهان برحسب طبیعتشان، برحی نیاز به آفتاب کامل و کافی داشته و برخی سایه پسند بوده و عده ای در مکانهای سایه و آفتاب به خوبی رشد و نمو می کنند. بنابراین در انتخاب گیاه، بایستی به موقعیت محل، میزان نور و روشنایی کاملاَ توجه شود. برای روشن شدن اثر نور و آفتاب در ساختمان برحسب موقعیت محل، متخصصین چرخه ای را معرفی کرده اند. که در این چرخه دامنه مکانی روشنایی به سه قسمت تقسیم می شود. A مکانهای آفتابی و گرم B مکانهای نیمه سایه و C مکانهای کاملا سایه.

بنابراین با توجه به این چرخه میتوان نوع خصوصیات گیاهان را در طول روز با شدت روشنایی متفاوت انتخاب نمود. مکانهای آفتابی و گرم، بیشتر گیاهان یکساله و دو ساله از قبیل تاج خروس ، تاج خروس برگی ، بگونیای همیشه گلدار، داوودی، تاتوره، جعفری، شببوی پاکوتاه، آفتاب پرست، رازک ژاپونی، گل کاغذی یکسال، سیلن، خورشیدی همیشه بهار، آهار، انواع شاه پسند را میتوان پرورش داد.

مکانهای سایه و سایه آفتاب، گیاهانی از قبیل: گل حنا ، فلوکس، زنبق، رشتی، پروانش، پیچ تلگرافی، بنفشه معطر رشد ونمو مینمایند. راهروها، داخل ساختمانها و بالکن ها مانند: فتوس، انواع فیلودندرون، مارچوبه زیتنی، برگ بیدی، مارانتا. نام گلهای آپارتمانی نیز نامیده می شوند.

رطوبت

میزان رطوبت در حفظ حراست خصوصیات گیاهان اهمیت بسزایی دارد. مخصوصاَ شر ایط کلیمایی منطقه در چگونگی رشد آنها و انتخاب گیاهان موثر میباشد. بعنوان مثال: در مناطق ده نشین، مخصوصاً در کنار رودخانه ها، دریاچه ها که بطور معمول میزان رطوبت هوا بالاست.

میتوان از گلهایی نظیر شمعدانی بگونیا ، فوکسیا استفاده نمود. در مناطق شهر، که تراکم ساختمان زیاد و وجود بتون و آسفالت در خشکی هوا موثر و میزان تابش خورشید بالا میباشد. میتوان از گیاهان که مقاوم به گرما هستند. از قبیل: انواع شمعدانی با رنگهای صورتی ، قرمز ، بنفش و بگونیای همیشه گلدار استفاده کرد.

گیاهان قادرند با شاخ برگ خود هر بار تا ۶۷ تن در هکتار گردو غبار و میکروبهای معلق در هوا را در خود رسوب دهند. پس از هر بارندگی، آمادگی جذب مواد آلوده کننده هوا را پیدا مینمایند. بنابراین توجه به کیفیات و خصوصیات گیاهان، نقش آنها در زییایی سالم سازی هوای شهر و روستا میتواند مار بر این دارد که از حداقل فضای موجود در ساختمانها، بالکنها جهت کاشت گیاهان حداکثر استفاده را بنمائیم. مناسب ست همراه با این سعی و کوشش، در انتخاب گیاه و رنگهای آنها نیز دقت و توجه کافی بعمل آوریم. لذا برای سهولت نکات زیر در این فصل مورد بررسی قرار گیرد.

خاک

بطور کلی خاک گلدانها و جعبه ها بایستی از نظر غذایی کاملاَ غنی باشد. زیرا کمبود برخی میکرویا مکاروالمانها موجب اختلالات رشد و بد شکلی در گیاه می گردد. ضمناَ لازمست یک یا دو سال یک بار خاک گلدانها را عوض نمود.

گاهی در اثر ترشحات ریشه و اختلالاتیونی، مشکلاتی در خاک از نظر تغذیه گیاه پدید می آید .اختلالات مزبور موجب کندی رشد و مرگ میر خصوصیات گیاهان میشود. معمولاَ برای تهیه خاک گلدانها فرمولی بکار میرود. که شامل : یک قسمت کود دامی یا خاکبرگ ، یک قسمت خاک باغچه و کمی ماسه همراه با کود شیمیایی ست.

امروزه خاکهایی تحت عنوان تورب ، پیت و غیره از نظر تجارتی وارد بازار گردید. در هر حال خصوصیات گیاهان برحسب طبیعتشان برخی نیاز به خاکهای مرطوب و برخی دیگر خاکهای خشک و خاکهای غنی احتیاج دارند. بایستی توجه داشت برا کاشت گیاهان در هر نوع خاک گلدانهای و جعبه ها دارای زه کشی یا منقدی برای خروج آب اضافی باشند. زیرا رطوبت زیاد میتواند موجب خفگی پوسیدگی و از بین رفتن گیاهان گردد.

اثر هم آهنگی رنگها

هنگامی خصوصیات گیاهان و گلها جلوه بیشتری دارند که بارنگ دیوار و بالکنها نوعی تناسب و هم آهنگی داشته باشند. این نکته بطور چشم گیری در انتخاب گیاه موثرست. بعنوان مثال: هیچگاه نباید در ساختمانی که دارای دیوارهای سفید با روشن هستند. رنگ گلها را سفید انتخاب نمود. یا به عبارت دیگر رنگ سفید اطلسی گل سفید بر روی دیوار سفید اثری پدید نمی آورد. بنابراین باید از انتخاب گلهای سفید رنگ در این نوع ساختمانها خودداری شود. از طرف دیگر برای بالکن و پنجره هایی که برنگ چوب طبیعی هستند. کاشت خصوصیات گیاهان که دارای گلهای برنگ نارنجی با قرمزند توصیه میشود.

برای ایجاد زیبایی بیشتر، در تمام بالکنها و پنجره ها یک ساختمان چند طبقه از گلهایی هم رنگ و یک دست استفاده شود. اگر این نکته در سطح شهر بطور یکنواخت تعمیم یابد، خود زیبایی خاصی را پدید خواهد آورد. بعنوان مثال در شهر برن همه ساله رنگ گل جهت تزیین بالکنها و پنجره ها از طرف متخصصین شهردار انتخاب و به مردم توصیه میشود.

 

درباره mipv

× ثبت سفارش