هرس درخت در تهران

همه چیز در مورد هرس درختان در تهران

هرس انواع درختان در تهران راهی اساسی برای جوان سازی درختان می باشد.

ایجاد یک فرم خاص (ستونی -هرمی – بیضی کروی و مجنون) در تاج نهال به منظور حصول هدف یا اهدافی خاص را تربیت نهال گویند.

هر آنچه باید در خصوص هرس درخت بدانید

بر اساس شکل طبیعی درختان، لازم است قبلا در خزانه های تولید، هرس و تربیت اولیه بر روی نهال صورت پذیرد.

در این صورت ما به شما هرس انواع درختان در تهران پیشنهاد می کنیم.

جهت هرس تخصصی نمودن درختان فقط با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

اصول هرس درخت

اصل اول: هوا و نور باعث تغذیه و رشد اعضا درخت می شود.

اصل دوم: قسمت فوقانی یک شاخه بهتر از قسمت تحتانی آن تغذیه می شود.

اصل سوم: از نظر رشد و نمو بین اعضای رویشی و زایشی درخت , رقابت متقابل وجود دارد.

اصل چهارم: قسمتهای مختلف یک شاخه با یکدیگر همبستگی دارند.

بنابراین، اگر شاخه ای هرس شدید شود.

آن مقدار از شیره گیاهی که به مصرف تمامی شاخه می رسید.

در اختیار اندامهای مجاور قرار گرفته و رشد و نمو آنها را تسهیل می کند.

اصل پنجم: جوانه های واقع در قسمتهای از شاخه که شیره خام بیشتری دریافت می کنند.

تبدیل به شاخه شده و تولید چوب می کنند.

اصل ششم: بر عکس حالت فوق , جوانه های که شیره پرورده بیشتری دریافت می کنند.

به شاخه میوه دهنده تبدیل می شوند.

هرس و تربیت و انواع هرس بار دهی و فواید آن

تعریف تربیت: Training

ایجاد یک فرم خاص (ستونی -هرمی – بیضی کروی و مجنون) در تاج نهال به منظور حصول هدف یا اهدافی خاص را تربیت نهال گویند.

به عبارتی هرس در فضای سبز هدف نیست، وسیله ای است برای تربیت درخت.

کاربرد هرس

از آنجا که این عمل بطور صحیح و مناسب در اکثر نهالستان ها انجام نمی شود.

لازم است پس از کاشت، با توجه به فرم طبیعی درخت (ستونی- هرمی- بیضی- کروی و مجنون).

نوع کاربرد در فضای سبز اسکلت اولیه درخت را با  تربیت مناسب (هرس اولیه که بسیار مهم و حیاتی می باشد) شکل دهیم.

البته همانگونه که ذکر شد در شرایط ایده آل بهتر است.

این کار در نهالستان انجام شده و در محیط های شهری احتمال شکسته شدن بازوهای اصلی توسط افراد خصوصاً برخی از دانش آموزان می باشد.

که شکل نامطلوبی را برای درخت در سالهای آینده به وجود خواهد آورد.

اینگونه درختان بهتر است جابجا شده و نهال جدیدی جای آن غرس گردد.

تعریف هرس: Pruning

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندامهای مختلف گیاه می باشد.

به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه یا به طور کلی اصلاح و بهبود نمای ظاهری که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد، گل‌دهی و میوه دهی می گردد.

تعریف هرس:

بریدن یا حذف کردن تمام یا قسمتی از شاخه، ریشه، برگ، گل، میوه و یا پوست درخت را طبق اصول و فنون معین، هرس می گویند.

عمل هرس، بر رشد رویشی و زایشی گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول و ایجاد فرم دلخواه و مناسب برای درخت تاثیر دارد.

فواید هرس:

مجموعه فوایدی که عمل هرس در بر دارد، به قرار زیر است.

۱- افزایش کیفیت و کمیت محصول.

۲- متعادل شدن میزان محصول سالانه و در نتیجه جلو گیری از سال آوری درختان.

۳- ایجاد زاویه مناسب بین درختان و تنه درخت که باعث افزایش استحکام آن می شود.

۴- حذف شاخه های آفت زده و بیمار.

۵- ایجاد تعادل بین حجم شاخ و برگ (تاج درخت ) و حجم ریشه درخت.

۶- جوان شدن درختان مسن.

۷-  ایجاد فرم مطلوب و مناسب برای درخت.

این امر علاوه بر تاثیر فیزیولوژی در درخت، در شکل سازی و طراحی و تزیین باغ و فضای سبز اهمیت دارد.

اصول هرس:

 اصول هرس در واقع اصول و قوانین فیزیولوژی حاکم بر درخت است.

به دلیل اهمیت این قوانین، قبل از اقدام به هرس دانستن و مد نظر قرار دادن آنها ضروری است.

حذف ریشه‌ها جهت جلوگیری از جذب بیش از اندازه شیره خام می‌باشد که تأثیری همچون تبر زنی را از خود نشان خواهد داد.

عیب این عمل احتمال آلوده شدن به بیماری قارچی می‌باشد.

که در این صورت باید محل زخم را با چسب هرس آغشته نمود.

جوانه در درخت چیست؟

شکل خارجی جوانه گل گرد و کروی است و زیر پوشش های جوانه، در داخل چند برگچه و در وسط برگچه سلول اصلی گل قرار دارد.

در انواع درختان، نوع جوانه تفاوت دارد.

یعنی در درختان هسته دار مانند زردآلو،هلو و گیلاس جوانه برای منظور خاصی به وجود می آید (گل یا شاخه).

در صورتی که در درختان دانه دار مانند سیب و گلابی جوانه ها به منظور خاصی تشکیل نمی شوند.

یعنی در اوایل عمر، جوانه از براکته و چند برگچه داخلی تشکیل شده است.

بعدا به مقتضای محیط و طرز پرورش ممکن است به جوانه شاخه و یا گل تبدیل شود.

سیر تکاملی جوانه

در این درختان ۳تا۴ سال به طول می انجامد.

اغلب با هریک از جوانه های نامبرده یا دو جوانه کوچکتر مشاهده می‌شود.

که نزدیک به جوانه گل یا چوب و در طرفین ان قرار گرفته اند.

موقعی که جوانه اصلی به علتی از بین برود و یا خشک شود.

یک یا هر دو جوانه جانبی که جوانه انتظار نام دارد، شروع به نمو می کنند.

علاوه بر جوانه های انتظار پنج نوع زایده خشبی نیز روی هر شاخه مشاهده می‌شود.

این شاخه یا زایده ها عبارتند از:

۴- میخچه(Dard):

میخچه زایده ای کوتاه و خشبی می‌باشد که طول آنها از ۴تا ۵ سانتیمتر تجاوز نمی کند.

مانند شاخک،حامل جوانه گل و میوه می‌باشد.

از قطع میخچه باید به عنوان یک عضو میوه دهنده خودداری نمود.

۵- شاخک یا برندی(Brindille):

عبارت از شاخه کوتاه (در حدود ۱۰تا۴۰ سانتیمتر) نازکی است که در انتهای ان ممکن است یک جوانه چوب یا یک جوانه گل قرار گرفته باشد.

این اندامها بیشتر روی درختان دانه دار دیده می‌شوند.

۶- لامبورد(Lambourd):

این شاخه ها از براندی کوتاهترند و غالبا دارای جوانه گل هستند.

۷- نرک یا گورمان(Gourmand):

اغلب بر روی شاخه اصلی و یا فرعی شاخه های طویل و ضخیم دیده می شوند.

که به طور کلی فاقد جوانه گل بوده به طور عمودی رشد می‌کنند.

چون عقیم می باشند باید به کلی از محل اتصال به شاخه حامل آن را قطع کرد.

۸– بورس:

در درختان میوه دانه دار، بورس برآمدگی ضخیم و گوشت مانندی است.

که در محل ایجاد میوه به وجود می آید.

این عضو حامل تعدادی جوانه چوب و گل است.

هرس بار دهی:

هدف از هرس بار دهی و هرس انواع درختان در تهران آن است.

که با تقویت اعضای بارور، تضعیف اعضای خیلی قوی، محدود ساختن رشد اندامهای رویشی، تبدیل جوانه های چوبی به گل (در بعضی از درختان ).

اعمالی از قبیل، بار دهی درخت کنترل و اندامهای بارور به سمت تولید محصول مرغوب هدایت شوند.

هرس خم کردن و برداشتن پوست شاخه یا خم کردن آن، هرس برگ، گل، میوه و ریشه.

چون به نحوی در باروری درخت تاثیر دارند همگی به عنوان هرس بار دهی معرفی می شوند.

انواع هرس بار دهی:
  1.  هرس شاخه.
  2. هرس ریشه.
  3. هرس برگ.
  4.  هرس پوست.

برای آشنایی هر چه بهتر با هرس باردهی و هرس انواع درختان در تهران ابتدا لازم است با قسمت های مختلف یک درخت آشنا شویم.

مختصری از مورفولوژی یک درخت:

۱- تنه:

حد فاصل بین طوقه و تاج درخت را تنه می گویند.

۲- شاخه:

از تنه، شاخه های اصلی منشعب شده و از هر شاخه اصلی تعدادی شاخه فرعی منشعب می شود.

که به آنها شاخه های فرعی درجه یک و به شاخه هایی که از شاخه های فرعی درجه یک منشعب می شوند.

شاخه های فرعی درجه دو می گویند.

روی هر شاخه،اعضاء زیر وجود دارد

۳- جوانه: آنها را چشمه یا چشمک نیز می توان نامید.

ساختمان داخلی جوانه، بر حسب اینکه بعدا به میوه، شاخه و یا برگ تبدیل شود، تفاوت می کند.

شکل خارجی جوانه شاخه (چوب) کشیده و نوک تیز است و در داخل از برگچه های که یکدیگر را پوشانده اند، تشکیل شده است.

این برگچه ها، قسمتهای داخلی جوانه را از تاثیر عوامل جوی خارج حفظ می کنند.

اغلب این جوانه ها به وسیله یک برآمدگی بالشتک مانند به شاخه متصل می شوند.

جوانه چوب

جوانه چوب روی شاخه های یک ساله یا در انتهای آنها وجود دارد.

این جوانه قادر است در صورت دریافت شیره پرورده فراوان، شاخه جوانی را به وجود آورد.برعکس اگر به میزان مناسب تغذیه شود.

می تواند پس از یکسال به میخچه و پس از دو سال به لامبورد تبدیل شود که هر دو این اندامها بارده هستند.

درباره مدیریت سایت

× ثبت سفارش