هرس درخت در تهران

همه چیز در مورد هرس درختان در تهران

هرس انواع درختان در تهران راهی اساسی برای جوان سازی درختان میباشد.

ایجاد یک فرم خاص هرس ستونی، هرمی، بیضی، کروی و مجنون در تاج نهال به منظور حصول هدف یا اهدافی خاص را تربیت نهال گویند.

هر آنچه باید در خصوص هرس درخت بدانید

بر اساس شکل طبیعی درختان قبلا در خزانه تولید، هرس و تربیت اولیه بر روی نهال صورت پذیرد.

در این صورت ما به شما هرس انواع درختان در تهران را پیشنهاد میکنیم.

جهت هرس تخصصی درختان فقط با شماره ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

اصول هرس درخت

اول: هوا و نور باعث تغذیه و رشد اعضا درخت میشود.

دوم: قسمت فوقانی یک شاخه بهتر از قسمت تحتانی آن تغذیه میشود.

سوم: از نظر رشد و نمو بین اعضای رویشی و زایشی درخت , رقابت متقابل وجود دارد.

چهارم: قسمتهای مختلف یک شاخه با یکدیگر همبستگی دارند. بنابراین، اگر شاخه ای هرس شدید شود. آن مقدار از شیره گیاهی که به مصرف تمامی شاخه میرسید. در اختیار اندامهای مجاور قرار گرفته و رشد و نمو آنها را تسهیل میکند.

پنجم: جوانه واقع در قسمتهای از شاخه که شیره خام بیشتری دریافت میکنند. تبدیل به شاخه و تولید چوب میکنند.

ششم: بر عکس حالت فوق , جوانه که شیره پرورده بیشتری دریافت میکنند. به شاخه میوه دهنده تبدیل میشوند.

هرس و تربیت و انواع هرس بار دهی و فواید آن

تعریف تربیت: Training

به عبارتی هرس در فضای سبز هدف نیست، وسیله ای ست برای تربیت درخت.

کاربرد هرس

از آنجا که این عمل بطور صحیح و مناسب در اکثر نهالستان ها انجام نمیشود.

پس از کاشت، با توجه به فرم طبیعی درخت (ستونی- هرمی- بیضی- کروی و مجنون).

نوع کاربرد در فضای سبز اسکلت اولیه درخت را با  تربیت مناسب (هرس اولیه که بسیار مهم و حیاتی میباشد.) شکل دهیم.

البته همانگونه که ذکر شد. در شرایط ایده آل بهترست.

هرس در نهالستان انجام شده. در محیطهای شهری احتمال شکست بازوهای اصلی توسط افراد خصوصاً برخی از دانش آموزان میباشد.

این موضوع شکل نامطلوبی را برای درخت در سالهای آینده به وجود خواهد آورد.

اینگونه درختان بهتر جابجا و نهال جدیدی جای آن غرس گردد.

تعریف هرس: Pruning

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندامهای مختلف گیاه میباشد.

به منظور تحت تاثیر قراردهی و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه یا به طور کلی اصلاح و بهبود نمای ظاهری که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد، گل‌دهی و میوه دهی میگردد.

تعریف هرس:

برش یا حذف تمام یا قسمتی از شاخه، ریشه، برگ، گل، میوه و یا پوست درخت را طبق اصول و فنون معین، هرس میگویند.

عمل هرس، بر رشد رویشی و زایشی گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول و ایجاد فرم دلخواه و مناسب برای درخت تاثیر میگذارد.

هرس درخت تخصص ماست، هرس انواع درختان در تهران همراه پاش و تزریق کود مایع نوتریجکت با هزینه مناسب و در کمترین زمان ممکن انجام میشود.

فواید هرس:

مجموعه فوایدی که عمل هرس در بر دارد.

۱- افزایش کیفیت و کمیت محصول.

۲- متعادل سازی میزان محصول سالانه و در نتیجه جلو گیری از سال آوری درختان.

۳- زاویه مناسب بین درختان و تنه درخت که باعث افزایش استحکام آن میشود.

۴- حذف شاخه آفت زده و بیمار.

۵- ایجاد تعادل بین حجم شاخ و برگ (تاج درخت ) و حجم ریشه درخت.

۶- جوان سازی درختان مسن.

۷- ایجاد فرم مطلوب و مناسب برای درخت.

این امر علاوه بر تاثیر فیزیولوژی در درخت، در شکل سازی و طراحی و تزیین باغ و فضای سبز اهمیت دارد.

هرس قبل از جابجایی درخت

هرس قبل از جابجایی درخت در تهران

اصول هرس:

اصول هرس در واقع اصول و قوانین فیزیولوژی حاکم بر درخت می باشد.

به دلیل اهمیت این قوانین، قبل از اقدام به هرس علم و مد نظر قراردهی آنها ضروری می باشد.

حذف ریشه‌ها جهت جلوگیری از جذب بیش از اندازه شیره خام میباشد. که تأثیری همچون تبر زنی را از خود نشان خواهد داد.

عیب این عمل احتمال آلودگی به بیماری قارچی میباشد. که در این صورت محل زخم را با چسب هرس آغشته نمود.

جوانه در درخت چیست؟

شکل خارجی جوانه گل گرد و کروی است. زیر پوششهای جوانه، در داخل چند برگچه و در وسط برگچه سلول اصلی گل قرار دارد.

در انواع درختان، نوع جوانه تفاوت پیدا میشود.

یعنی در درختان هسته دار مانند زردالو، هلو و گیلاس. جوانه برای منظور خاصی به وجود می آید. (گل یا شاخه).

در صورتی که در درختان دانه دار مانند سیب و گلابی جوانه ها به منظور خاصی تشکیل نمیشوند.

یعنی در اوایل عمر، جوانه از براکته و چند برگچه داخلی تشکیل شده است.

بعدا به مقتضای محیط و طرز پرورش به جوانه شاخه و یا گل تبدیل شود.

سیر تکاملی جوانه

در این درختان  ۳ تا ۴ سال به طول می انجامد.

اغلب با هریک از جوانه نامبرده. یا دو جوانه کوچکتر مشاهده میشود.

که نزدیک به جوانه گل یا چوب و در طرفین ان قرار گرفته اند.

موقعی که جوانه اصلی به علتی از بین برود. یا خشک شود.

یک یا هر دو جوانه جانبی که جوانه انتظار نام دارد. شروع به نمو میکنند.

علاوه بر جوانه انتظار پنج نوع زایده خشبی نیز روی هر شاخه مشاهده میشود.

۴- میخچه(Dard):

میخچه زایده ای کوتاه و خشبی میباشد. که طول آنها از ۴تا ۵ سانتیمتر تجاوز نمیکند.

مانند شاخک، حامل جوانه گل و میوه میباشد.

از قطع میخچه به عنوان یک عضو میوه دهنده خودداری نمود.

۵- شاخک یا برندی(Brindille):

عبارت از شاخه کوتاه (در حدود ۱۰تا۴۰ سانتیمتر) نازکی است. که در انتهای ان یک جوانه چوب یا یک جوانه گل قرار گرفته باشد.

این اندامها بیشتر روی درختان دانه دار دیده میشوند.

۶- لامبورد(Lambourd):

این شاخه ها از براندی کوتاه ترند و غالبا دارای جوانه گل هستند.

۷- نرک یا گورمان(Gourmand):

اغلب بر روی شاخه اصلی و یا فرعی شاخه طویل و ضخیم دیده میشوند.

که به طور کلی فاقد جوانه گل بوده. به طور عمودی رشد میکنند.

چون عقیم میباشند. به کلی از محل اتصال به شاخه حامل آن را قطع کرد.

۸– بورس:

در درختان میوه دانه دار، بورس برآمدگی ضخیم و گوشت مانندی است.

که در محل ایجاد میوه به وجود می آید.

این عضو حامل تعدادی جوانه چوب و گل است.

هرس بار دهی:

هدف از هرس بار دهی و هرس انواع درختان در تهران آن است. که با تقویت اعضای بارور، تضعیف اعضای خیلی قوی، محدودیت رشد اندامهای رویشی، تبدیل جوانه چوبی به گل (در بعضی از درختان).

اعمالی از قبیل، باردهی درخت کنترل و اندامهای بارور به سمت تولید محصول مرغوب هدایت شوند.

هرس خم و حذف پوست شاخه یا خم آن، هرس برگ، گل، میوه و ریشه هست.

چون به نحوی در باروری درخت تاثیر دارند. همگی به عنوان هرس باردهی معرفی میشوند.

انواع هرس بار دهی:
  1. شاخه.
  2. ریشه.
  3. برگ.
  4. پوست.

برای آشنایی هر چه بهتر با هرس باردهی و هرس انواع درختان در تهران ابتدا با قسمتهای مختلف یک درخت آشنا شویم.

چسب باغبانی در هرس درخت

مختصری از مورفولوژی یک درخت:

۱- تنه:

حد فاصل بین طوقه و تاج درخت را تنه میگویند.

۲- شاخه:

از تنه، شاخه اصلی منشعب شده. از هر شاخه اصلی تعدادی شاخه فرعی منشعب میشود.

که به آنها شاخه فرعی درجه یک و به شاخه هایی که از شاخه فرعی درجه یک منشعب میشوند.

شاخه فرعی درجه دو میگویند.

روی هر شاخه،اعضاء زیر وجود دارد

۳- جوانه: آنها را چشمه یا چشمک نیز می توان نامید.

ساختمان داخلی جوانه، بر حسب اینکه بعدا به میوه، شاخه و یا برگ تبدیل شود، تفاوت میکند.

شکل خارجی جوانه شاخه (چوب) کشیده و نوک تیز در داخل از برگچه که یکدیگر را پوشانده اند، تشکیل شدست.

این برگچه ها، قسمتهای داخلی جوانه را از تاثیر عوامل جوی خارج حفظ میکنند.

اغلب این جوانه ها به وسیله یک برآمدگی بالشتک مانند به شاخه متصل میشوند.

جوانه چوب

جوانه چوب روی شاخه یک ساله یا در انتهای آنها وجود دارد.

این جوانه قادرست در صورت دریافت شیره پرورده فراوان، شاخه جوانی را به وجود آورد.برعکس اگر به میزان مناسب تغذیه شود.

پس از یکسال به میخچه و پس از دو سال به لامبورد تبدیل شود که هر دو این اندامها بارده هستند.

در انتها میتوانید مقاله هرس و جابجایی درخت غیر مثمر را از این لینک مطالعه نمایید.

دسته بندی هرس درخت

هرس درخت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: هرس بزرگ و هرس کوچک.

۱. هرس بزرگ:

– هرس بزرگ عموماً شامل بریدن شاخه‌های بزرگ و قوی درخت است.
– این نوع هرس معمولاً برای تنظیم اندازه و شکل درخت، حذف شاخه‌های مرده یا معیوب و یا جلوگیری از تداخل با ساختمان‌ها یا خطوط برق استفاده می‌شود.

۲. هرس کوچک:
– هرس کوچک شامل بریدن شاخه‌های کوچک و نازک درخت است.
– این نوع هرس معمولاً برای تقویت درخت، اصلاح شکل و زیبایی، حذف شاخه‌های مرده یا معیوب و یا جلوگیری از رشد غیرمطلوب استفاده می‌شود.

نتیجه گیری

هرس درختان یک فرایند مهم و ضروری برای حفظ و بهبود سلامت و زیبایی درختان است. این فرایند باعث می‌شود که درختان به شکل مناسبی رشد کنند و به نحو احسن ظاهر شوند. هرس درختان به دو دسته اصلی بزرگ و کوچک تقسیم می‌شود.
هرس بزرگ عموماً برای تنظیم اندازه و شکل درخت استفاده می‌شود. این نوع هرس معمولاً شامل برش قسمت‌های بزرگ و غیر ضروری درخت می‌شود تا اندازه و شکل درخت به نحو مناسبی تنظیم شود.

از سوی دیگر، هرس کوچک برای تقویت درخت و اصلاح شکل و زیبایی آن استفاده می‌شود. این نوع هرس شامل برش قسمت‌های کوچک و زیرین درخت می‌شود تا بهبود رشد و زیبایی درختان منجر شود.

با انجام منظم هرس، درختان به شکل مناسبی رشد می‌کنند و از بروز مشکلاتی مانند بیماری‌ها یا آسیب‌های ساختاری جلوگیری می‌شود. همچنین، هرس منظم باعث افزایش مقاومت درختان در برابر باد و باران می‌شود.

در نتیجه، هرس منظم و صحیح انواع درختان نقش مهمی در حفظ سلامت و زیبایی آن‌ها دارد و با دقت و دانش انجام شود تا به نحو احسن نتیجه بدهد.

۱۰ سوال متداول هرس انواع درختان

۱. چه زمانی هرس درختان انجام داد؟

هرس درختان در فصل زمستان یا بهار انجام شود، زیرا در این زمان‌ها درختان در حال استراحت هستند و زیبایی و سلامت آن‌ها حفظ می‌شود.

۲. آیا هرس درختان می‌تواند به آن‌ها آسیب بزند؟

بله، اگر هرس به شکل نادرست انجام شود، می‌تواند به درختان آسیب بزند. بنابراین با دقت و با استفاده از ابزار مناسب این کار انجام شود.

۳. چگونه می‌توان به شکل مناسبی هرس درختان را انجام داد؟

برای انجام هرس درختان به شکل مناسب، از ابزارهای تیز و مناسب استفاده کرده و به شکل دقیق و حذف قسمت‌های مرده یا بیشترین مقدار آن‌ها را انجام داد.

۴. آیا هرس درختان توسط یک حرفه‌ای انجام شود یا می‌توان آن را خودمان انجام داد؟

هرس درختان توسط یک تیم حرفه‌ای انجام شود، زیرا آن‌ها دارای دانش و تجربه لازم برای انجام این کار به شکل صحیح هستند. اما اگر دارید دانش کافی و ابزار مناسب را دارید، می‌توانید آن را خودتان انجام دهید.

۵. آیا هرس درختان می‌تواند به رشد و توسعه آن‌ها کمک کند؟

بله، هرس درختان می‌تواند به رشد و توسعه آن‌ها کمک کند، زیرا با حذف بخش‌های مرده یا بیشترین مقدار آن‌ها، انرژی درخت به سمت بخش‌های سالم‌تر و جدیدتر هدایت می‌شود.

۶. چگونه می‌توان بهبود زیبایی و شکل درختان را از طریق هرس بهبود داد؟

برای بهبود زیبایی و شکل درختان، می‌توانید با هرس منظم و دقیق، شکل مناسبی را به درختان دهید و زیبایی آن‌ها را افزایش دهید.

۷. آیا هرس درختان می‌تواند به حفظ سلامت درختان کمک کند؟

بله، هرس درختان می‌تواند به حفظ سلامت آن‌ها کمک کند، زیرا با حذف بخش‌های مرده یا بیشترین مقدار آن‌ها، احتمال بروز بیماری‌ها و آسیب‌های ساختاری کاهش می‌یابد.

۸. چگونه می‌توان به درختان پس از هرس مراقبت کرد تا به نحو احسن رشد کنند؟

پس از هرس درختان، به آبیاری و مراقبت منظم آن‌ها توجه داشت تا به نحو احسن رشد کنند. همچنین  نیاز به محافظت از درختان در برابر حشرات یا بیماری‌ها نیز باشد.

۹. آیا هرس درختان به صورت منظم انجام شود یا فقط در صورت نیاز؟

هرس درختان به صورت منظم و در فصل مناسب انجام شود، اما اگر درختان نیاز به هرس دارند، می‌توان آن را در هر زمانی انجام داد.

۱۰. چگونه می‌توان از هرس درختان برای جلوگیری از بروز بیماری‌ها و آسیب‌های ساختاری استفاده کرد؟

هرس درختان می‌تواند به جلوگیری از بروز بیماری‌ها و آسیب‌های ساختاری کمک کند، زیرا با حذف بخش‌های مرده یا بیشترین مقدار آن‌ها، احتمال بروز این مشکلات کاهش می‌یابد.