انتقال گیاهان آپارتمانی در پاییز به درون خانه

نگهداری گیاهان در پاییز؛ بسیاری از گیاهان گلدار مانند کاکتوس که تابستان را در هوای آزاد به سر بردند. اکنون با هوای سرد پاییز به داخل محیط کنترلی همچون خانه منتقل شوند. تا دچار سرما زدگی نشوند. در غیر اینصورت زحمات دراز مدت شما از بین خواهد رفت. جهت مشاهده فیلم های آموزشی باغبانی کلیک نمایید.

برای جلوگیری از بروز آلودگی گیاهان گلخانه، برگهای افتاده بر روی زمین و دیگر ضایعات گیاهی را از سطح خاک گرد آوری نمایید. گلدان را بدقت پاک و در نهایت با دقت بسیار نشانه وجود بیماری و آفات، مورد بررسی قرار گیرد  و در صورت نیا در موارد مشکوک، با کارشناسان مربوط مشاوره نمایید.

تعویض گلدان کاکتوس ها – نگهداری گیاهان در پاییز

نگهداری گیاهان در پاییز؛ میتوان گلدان کاکتوسها را در مواقعی از سال تعویض و بهترین زمان این کار بهار و پاییز است. کاکتوس به خاکی باز زهکشی مناسب و سرشار از مواد غذایی نیاز دارند.

  • هنگام برداشت کاکتوسها از یک دستمال استفاده و تا خارها به دستتان فرو نرود. سپس آنها را آهسته از گلدان خارج نمایید.
  • گیاه بایستی در وسط ظرف جدید قرار گیرد. اطراف آن با خاک پر شود.
  • برای بهبود وضعیت زهکشی گلدان، روی خاک با سنگریزه بپوشانید. تا چند روز به گلدان آب ندهید. ریشه بتواند پینه تولید کند.

نگهداری گیاهان در پاییز، زمان کارهایی همچون شخم زنی، جابه جایی گیاهان و هوادهی به خاک است. برگهای افتاده را قبل از این که به چمن هایتان آسیب برسانند. جمع و در ساخت خاک برگ از آنها استفاده نمایید. این خاکبرگاها میتواند ماده ای با ارزش برای اصلاح ساختار خاک باشد. یا بعنوان مالچ بر روی زمین استفاده شود. اغلب برای اینکه نقش تغذیه ای خاک برگ بیشتر و نیز جهت سهولت در امر پوسیدگی بهتر آن، مقداری کود اوره نیز به مخلوط اضافه میکنند.

نگهداری گیاهان در پاییز از حوض

نگهداری گیاهان در پاییز؛ بطورکلی حوض نیاز به مراقبت خاصی ندارند. اما با این وجود بعضی از نکات را رعایت و همیشه این خطر وجود دارد. که برگها ودیگر ضایعات گیاهی که در حوض افتاده در صورتی که آنجا باقی بمانند بپوسند. در نتیجه گازهای سمی تولید کنند برای رفع این مشکل با تور هر گونه آشغال را از سطح آب جمع و همچنین لازم باشد گل و لایی را در کف حوض رسوب نمودست جمع آوری و این کار باعث می گردد. که در هنگام بارندگی آب حوض کمتر حالت گل آلوده دارد.

هرس بوته خزان دار

نگهداری گیاهان در پاییز؛ اگر چه تا بهار هرس شدید گیاهان توصیه نمیشود. اما با این وجود میتوان شاخه بلند بوته ای خزان داری مانند دم موشی و بعضی از رزها را تا حدی هرس نمود. که بر اثر بادهای شدید دچار آسیب نشوند. برای این کار میتوان تا یک سوم از شاخه را کوتاه کرد. یکی دیگر از کارهای مهم در این زمان بررسی مقاومت درختان و درختچه هایی که امکان دارد بر اثر باد و توفان به محیط اطراف خود آسیب برسانند.

انبار سازی کوکب ها – نگهداری گیاهان در پاییز

کوکب جزو گیاهان مقاوم نیستند. اما میتوان آنها را تا فرا رسی اولین سرمازدگی در زمین نگه داشت. پس از آن غده را برای انبار سازی در زمستان از داخل زمین در آورد.

  • وقتی شاخ وبرگاه کم کم سیاه میشوند. آنها را از ۱۵ سانتی متری بالای سطح زمین ببرید. غده را به کمک چنگک از زمین در آورید.
  • در حد امکان با احتیاط خاک آنها را پاک و در مکانی با تهویه مناسب قرار دهید تا خشک شوند. سپس آنها را در بسته کاغذی و در جایی سرد و خنک انبار کنید.

جابه جایی و کاشت کاج هایی با ریشه توپی

نگهداری گیاهان در پاییز؛ کاج هایی که ریشه ی آنها بصورت توپی بسته شدند را در نگهداری گیاهان در پاییز از محل کاشتشان در آورید و هر چه سریع تر در محل جدید بکارید. برای این کار چاله ای مطابق با ابعاد ریشه در زمین حفر و ریشه را در آن قرار دهید. پس از برداشت پوشش از روی ریشه جاهای خالی را با خاک پر و درنهایت با پا محکم کنید.

برای اینکه عمق کاشت قدیمی درخت با عمق کاشت جدید تفاوتی نکند. از یک تکه چوب برای اندازه گیری عمق کمک بگیرید.

باغچه سبزی ها

برای جلوگیری از آسیب سبزیها در برابر سرمازدگی، قبل از برداشت کارهایی ویژه ای انجام شود. مثلاً کلم و چغندر را می توان با کاه و یا گل کلم را با خم سازی برگها روی گل محافظت کرد. دیگر سبزی مناسب حساس را نیز بوسیله ی پوشش مناسب محافظت کرد. در ارتباط با نگهداری گیاهان در پاییز بعضی از سبزی، حتماً با کشاورزان منطقه تان مشورت کنید.

برداشت و ذخیره سازی سیب زمینی

نگهداری گیاهان در پاییز؛هم اکنون زمان برداشت سیب زمینی دیر رسی استکه برای مصرف زمستانه کشت شدند. اگر سیب زمینی برداشت زیاد نباشد. میتوان آنها را در خانه انبار و اما اگر زیاد باشد. برای نگهداری گیاهان در پاییز آنها پناهگاهی ایجاد کرد.

  • هنگامی که بخش هوایی گیاه از بین رفت. با کمک یک چنگک سیب زمینی را از زمین بیرون آورد. البته میتوان تا زمانی که خطر سرما زدگی آنها را تهدید نمیکند. در زمین باقی بمانند. سپس غده را برای چند ساعت بر روی سطخ خاک رها تا پوششان سفت گردد.
  • سیب زمینی را بر اساس اندازه دسته بندی و سیب زمینی را به سه گروه کوچک (برای مصرف روزانه) و متوسط و بزرگ (برای انبار داری) تقسیم کنید.
  • سیب زمینی بزرگتر را دریک کیسه بریزید. کیسه را در مکانی تاریک و سرد (به درو از خطر سرمازدگی) بگذارید. برای اینکار از کیسه کاغذی استفاده کنید. اما در صورت عدم دسترسی به آن از کیسه نایلونی که سوراخ در آن تعبیه نیز استفاده کنید.
  • برای ساخت یک پناهگاه برای سیب زمینی گودالی کم عمق در بخشی از باغ که چیزی در آن کاشت نشود. حفر و آن را با لیاه ضخیمی از کاه پر و سپس غده را روی آنها قرار دهید. (ضخامت کاه به میزانی باشد که بتواند بخوبی از غده محافظت کند.) و مجدداً روی غده کاه بریزید. هنگام پوشش سطح کاه با خاک کمی از کاه ها برای تهویه ی مناسب بیرون از خاک قرار بگیرد
مراقبت از درختان میوه در پاییز

نگهداری گیاهان در پاییز؛ یکی از محصولاتی که دراوایل پاییز برداشت میشود. سیب درختی (بیماری های درخت سیب) زمانی که سیب میرسند. به سادگی با یک حرکت پیچشی مچ دست از دیخت جدا می شوند. چنانچه هنگام چیدن به میوه فشار وارد و خیلی زود از بین می رود میوه سالم را در مکانی سرد و تاریک انبار و میوه با یکدیگر تماس ندارند. میوه وبرگهایی که روی زمین افتاده را جمع نمایید. زیرا میتوانند جایگاهی برا تجمع بیماری و آفاتی باشند که در بهار درختان را تهدید می کنند. (بیماری های قارچی درخت سیب).

حفاظت از بوته علفی در پاییز

برخی از بوته علفی مانند جعفری را می توان با قرار دهی پوشش پلاستیکی سفت بر روی آنها محافظت و هنگام انجام این کار از محکم سازی لبه پلاستیک در خاک مطمئن شوید تا سرما به داخل آن راه پیدا نکند البته پوشش را در رویهای گرم بردارید تا تهویه ی مناسب انجام شود.

در محیط مرطوب مراقب بیماری قارچی، مانند کپک خاکستری (بوتریتیس) بود مطمئناً با انجام تهویهی خوب، خطر حمله ی این قاررچ کمتر میشود. اما دراین روزهای سرد بطور حتم تهویه گلخانه نیز چندان راحت نیست برگهای پژمرده و آنهایی که مشکوک به بیماری را جمع آوری و آتش بزنید.

گیاهان را با قارچ کش مسی، محلو پاشی و چنانچه قصد استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای کنترل آفات و بیماریها را دارید. ابتدا دستورالعمل استفاده از آنها را بدقت مطالعه و برخی از این مواد را فقط در گلخانه هایی که هیچ گیاهی در آن وجود ندارد میتوان استفاده کرد.

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *