گل جا یا گلدان برای زیبایی منزل و ویلای شما

کلمه گل جا کمی فراتر از گلدان میباشد. زیرا زمانیکه از گلدان نام میبریم. جسم کوزه سفالی با شکل و اندازه متفاوت در نظر ما مجسم میگردد.
گل جا هر جسمی با هر حجمی اعم از یک بشکه یک گاری که یک اسب آنرا حمل مینماید. یک تشت لباسشویی، یک جفت چکمه یا اتوی ذغالی سابق و یا گل جا یا گلدان تخصصی زیبا را دربر میگیرد. که به باغبان اجازه میدهد. گیاه خود را در هرجا مانند پله، پاسیو، پشت بام و تراس عرضه و ظرف چند ساعت یک محوطه بی آب و علف را تبدیل به گلستان و بوستان نماید. اینستاگرام ما را دنبال کنید.

جنس آنها متغیر و تقریبا برای گیاهان بی تفاوت و بجز اینکه گل جاهای کوزه وار و سفالی نسبت به سرما حساس هستند. انواعی که وزن آنها سنگین و برای فضای سبز پشت بام مناسب نبود. گل جا یا گلدان پلاستیکی از این نظر سبک و دارای مزایا هستند.

Flower Box

گل جا یا گلدان سنگین مانند flower Box سیمانی که اصولا در خیابانها بطور ثابت قرار دارند. اگر بصورت انفرادی باشند. زیباتر جلوه میکنند. اما گل جاهای سبک مخصوص منازل و ویلاهاست و بیشتر بصورت گروهی قرار میگیرند.

خصوصا اینکه اندازه و شکل و رنگ آنها مختلف که اختلاف در حجم و رنگ و اندازه آنها احساس و حالت مقایسه به بیننده میدهد. زمانیکه گل جا به عنوان انفرادی مورد استفاده دارد. شکل ظاهری و زیبایی آن از اهمیت خاصی برخوردارست. با وجود اینکه در گل جا یا گلدان گروهی میتوان عیوب آنها را با پنهان سازی در پشت بقیه بر طرف نمود.

از لحاظ شکل و رنگ سفالی قدیمی بیشتر مورد پسند مکانهایی عمومی و مراسم رسمی و سنگین میباشد. با وجود این که مخلوطی از انواع در رنگهای مختلف و غیررسمی در نسل جدید طرفدار دارد. گل جاهای بزرگتر دارای وزن سنگین هستند. قبل از اینکه گیاه در آن کاشت گردد. در محل برقرار و سپس خاک کمپوست در آن ریخته و گیاه کاشت گردد.

نگهداری گل جاها

نگهداری گل جاها مشکل تر از نگهداری گیاهان داخل خاک و مسئله فقط تنها مربوط به آبیاری نیست. بلکه آبیاری زیادتر باعث شسته و شوی مواد غذایی خصوصاً مواد ازت شود. عناصر از زهکش گل جا خارج میگردند. در اینصورت تغذیه با کودهای میکرو توصیه میگردد.

تمام گل جا یا گلدان دارای سوراخ زهکش هستند. در غیر اینصورت در منزل آنها را سوراخ کنید. قطر سوراخ متناسب با حجم گلدان باشد. سوراخ را با قطعات شکسته گلدان و یا سنگریزه بپوشانید. سپس کمپوست اضافه کنید. کلیه آبی که به گلدان میدهید.

در ۱۵ دقیقه اول از گلدان خارج گردد. وگرنه زهکش خوب عمل نمیکند. به علت وزن سنگین آنها باز کردن زهکش مشکل و از همان اول مواظب زهکش باشید. گلدانهای سبکتر را با میله ای متناسب با سوراخ زهکش باز نمود.

نگهداری گیاهان در گل جا یا گلدان به مراتب مشکلتر از گیاهان باغچه ای و در صورتی که تعداد مراجعات شما به ویلا در تابستان کم است. حتماً آبیاری اتوماتیک لازم دارد.

استفاده از ظرفشویی یا وان حمام برای گلجاها

متیوانید با کمی تغییرات هر کدام از این وسایل حجمی و حتی تایر تراکتور و لودر برای کاشت گیاهان بصورت گلجا استفاده کنید. در صورتی که مایل باشید. دور آن یک لایه آجر و یا آستری از ملات سیمان بپوشانید. سوراخ وان یا ظرفشویی برای زهکشی کافیست در صورتیکه از تایر استفاده میکنید. رنگ آمیزی آن قطعی است. بهترین خاک برای گل جا یا گلدان مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه یک قسمت خاکبرگ و یک قسمت شن است. گیاهانی که داخل این نوع گلجاها کاشت همگی دارای احتیاجات رطوبتی و نوری یکسان باشند. کاشت مستقیم گلدان نیز در این گلجاها امکانپذیر است.

طرز چیدن گلجاها

طرز چیدن و قرار دادن گلجاها برحسب سلیقه ها متفاوت است برخی برحسب نوع برگ و پاکوتاهی و یا بلندی در کنار همدیگر قرار میدهند و برخی هم چیدن تصادفی را بهتر میپسندند. در هر صورت مواظب باشید که گلجایی که دارای نیاز نوری و رطوبتی همانند هستند در کنار همدیگر قرار دهید. گلدانهای کوچکتر در بین گلدانهای بزرگ از دید خارج نشوند. گلدانهای که در وسط گلدانهای بزرگ گم میشوند. در اثر کمبود نور صدمه میبینند.

گلجاها بصورت سبدهای آویز بکار میروند که آبیاری آنها کمی مشکل میباشد. ارتفاع را طوری انتخاب که میزان رطوبت آنها با اطلاع شوید. خاک سبد آویز سبک باشد زیرا سنگینی آن باعث سقوط سبد گردد. بهترین خاک برای آنها کمپوست است.


گل جاهای جلوی پنجره

گلجاها در صورت یکه از چوب ساخته شوند. بعلت وجود رطوبت شدید چوب را با لایه ای از مواد شیمیای نگهدارنده (بجز کرزئوت که برای گیاه سمی) آغشته نمود. ساخت آن توسط نجار انجام شود موظب سوراخ زهکش باشید. محل خروج آب از جلو پنجره را قبلاً پیش بینی کنید.

اهمیت زیبایی گلجا

اهمیت زیبایی گلجا کمتر از گل و گیاهی که در آن کاشت میگردد نیست. بعضی از گل جاهای پلاستیکی با گل و گیاه همخوانی ندارند. چنانچه بعضی از گلدانها زیبا نیستند میتوانید با همان گلدان درون گلجاهای زیبا قرار دهید و پس از تغییر فص آنها را خالی کنید.

سربرداری و شکل دهی گیاهان داخل گلجا و تخته پوش باسکولهای مکعبی و گلجاهای خالی روی آنها همگی در رسمی بودن تراس دست به دست هم میدهند. گلجاهای با نمای سیمانی و پایه آن در نهایت سادگی همخوانی دارند.

گل جا یا گلدان سفالی

گیاه همیشه در خاک هستند. عجیت آن که با وجود این که سفال گل پخته و هیچ استفاده غذایی برای گیاه ندارد. اما تا کلمه گلدان بر زبان میرانیم. آن جسم کوزه ای در ذهن انسان نقش میبندد. با وجود این که گل جاها یا گلدانها متنوع هستند. اما گل با گلدان سفالین همگام و همخوان میباشد. گلجاهای سفالی در اندازه و اشکال و طرحهای تزیینی مختلف به بازار عرضه میشود.

گلجاهای سفالی هرچه در کوره حرارت بیشتری ببینند سرمای زمستان را بیشتر تحمل خواهند کرد. گل جاهای سفیدتر حرارت بیشتری دریافت کردند. از عیب گل جاهای سفیدتر حرارت بیشتری دریافت کردند. از عیب گلجاهای سفالی از دست دهی رطوبت در تابستان است پیشنهاد میگردد. گلدان را در گلجا کاشت گیاه را از گلدان خارج نکنید. نکته دیگر اینکه سفالی را قبل از کاشت کاملا سیراب کنید. منظور از سیراب سازی، قراردهی گلدان خالی در یک تشت پر از آب میباشد.

گل جا یا گلدان چوبی

گلجاهای چوبی هم مانند سفال با گیاه همخوان و از جنس همدیگر هستند. اگر چوب گل جا از درختان خاص با چوب محکم نظیر سوزنی برگان، توت و بلوط تهیه شود. سالهای زیادی عمر میکند. خصوصاً اینکه با مواد پوشاننده و نگهدارنده آغشته گردند. از کروئوزوت که برای گیاه سمی هست استفاده نکیند.

گلجاها زییایی هم اخیرا با فایبر گلاس میسازند. که طرح بسیار همخوان با گیاهان دارد. در هر حال ایجاد سوارخ زهکش و پوشش آن با سنگریزه و تکیه گلدانهای شکسته فراموش نشود.

ساخت گل آویز

این سبد آویز بعلت نداشتن زیر گلدانی فقط برای گلخانه و حیاط و هر جا بجز اطاقهای نشیمن میباشد. طرز ساخت بسیار ساده و از ۱۵ قطعه چوب ۳۰ سانتی متری میسازیم. کلیه قطعات چوب باید جهت جلوگیری از پوسیدگی با ماده شیمیایی نگهدارنده آغشته شوند.

چهار کنج گل آویز را روی همدیگر طوری سوراخ کنید. که وایر یا سیم گالوانیزه بتواند از آن عبور کند. در ضمن تخته جانبی را ثابت نگه دارد.

هر ۳۰ سال یکبار کلیه وسایل کهنه از دوباره مد و معمول میگردند. این یک اصل و تاریخی است. وسایلی در خانه پدر بزرگها یافت میگردد. که امروزه به بهترین وجه مورد استفاده دارد. در اینجا استفاده از گل جاهای سفالین و امروزی در کنار سر دودکش پشت بام منظره جالبی میسازد.

حرکت دهی بعضی از گل جاها بعلت سنگینی وزن و وضع خاص شاخه های گیاه خیلی مشکل و قبل از کاشتن گل سوراخ زهکش را بازدید کنید. زیرا زمانیکه گلدان این شکل را پیدا کرد. باز نمودن سوراخ تقربیا امکان ندارد.

در نتیجه جهت زیبایی فضای سبز داخل و بیرون منزل یا ویلای خود از وسایل قدیمی مستهلک و بازسازی بهره مند شوید. جا دهی این وسایل در کنار گلدان سفالی و فابیر گلاس زیبایی خاصی را به محیط زندگی شما میدهد. امیداوارم مطالب عرضه و مورد بازدید خوبی قرار گیرد.