ابعاد و اندازه آسانسور در ساختمان

حرکت افراد به بالا و پایین در ساختمان طبقه نوساز اصولاً با آسانسور انجام میشود. معمار معمولاً از یک مهندس ماهر میخواهد که طراحی تاسیسات آسانسور را انجام دهد. اطلاعات قابل ارائه در اینجا بر اساس استانداردهای المان میباشند. در انگلیس تاسیسات آسانسور مطابق BS 5655 هستند که توصیه هایی از کمیته اروپایی استاندارد سازی ( CEN ) و سازمان استانداردهای بین المللی را در بر دارد. پیش بینی میشود که استانداردهای آتی آسانسور، در حیطه خود، کاملاً بین المللی شوند. گروه معماری هورس آماده ارائه مشاوره طراحی و ساخت ویلا میباشد.

در ساختمان بزرگتر چند طبقه معمولاً آسانسور در ساختمان را در نقطه مرکزی حرکت افراد در ساختمان قرار می دهند. آسانسورهای باری جدای از آسانسورهای حمل افراد قرار داده شوند با این وجود در مرحله طراحی، کاربرد این آسانسورها برای جابجایی افراد در ساعات شلوغ را در نظر گرفت.

حداکثر بارهای زیر برای آسانسورهای حمل افراد در آپارتمانها بدین شرح توضیح داده شدند.
برای استفاده توسط افرادی که فقط کیف دستی همراه دارند ۴۰۰ کیلو گرم (آسانسور کوچک) برای استفاده توسط افرادی که کالسکه و یا صندلی چرخ دار همراه دارند ۶۳۰ کیلوگرم (آسانسور متوسط).
برای برانکارد، تابوت، مبلمان و صندلی چرخ دار ۱۰۰۰ کیلو گرم (آسانسور بزرگ).

سالن جلوی ورودی آسانسور در ساختمان

• افرادی که وارد آسانسور میشوند و یا از آن خارج میشوند، حتی کسانی که ساک همراه دارند، بیش از حد لزوم، سر راه یکدیگر قرار نگیرند.
• حمل بزرگترین باری که آسانسور جابجا میکند ( مثلاً کالسکه، صندلی چرخ دار، تابوت ، برانکارد و مبلمان) بدون احتمال آسیب به افراد، صدمه به ساختمان و خود آسانسور انجام شود. بار نباید بیش از حد لزوم مانع سایر افراد شود.

برای سالنی که در جلوی یک آسانسور منفرد قرار دارد

  1. حداقل عمق بین دیواره درب آسانسور و دیوار روبرو در جهت اتاق آسانسور در ساختمان اندازه گیری میشود و حداقل به اندازه عمق خود اتاق آسانسور باشد.
  2. حداقل فضای موجود حداقل به اندازه جمع عمق اتاق آسانسور وعرض وعمق بدنه آسانسور باشد برای سالنی که در جلوی آسانسور و درهای مجاور قرار دارد عمق بین دیواره در آسانسور و دیوار روبرو که در جهت عمق اتاق آسانسور اندازه گیری میشود. حداقل به اندازه عمق عمیق ترین اتاق آسانسور باشد.

ابعاد و اندازه اتاقک آسانسور

۱. آسانسور برای جابجایی بار ۴۰۰ کیلو: حداقل عرض ۱۱۰۰ سانتی متر و عمق ۸۶۰ سانتیمتر حداقل درب مجاز ۸۰۰ سانتیمتر عرض مجاز بدنه آسانسور ۲۰۰۰ سانتیمتر ارتفاع مجاز ورودی ۲۰۰۰ سانتیمتر
۲. آسانسور برای جابجایی بار ۶۳۰ کیلو: حداقل عرض مجاز ۱۰۰۰ سانتی متر عمق مجاز ۱۴۰۰ سانتیمتر ارتفاع مجاز ۲۲۰۰ سانتیمتر عرض مجاز وردی ۸۰۰ سانتی متر
۳. آسانسور برای جابجایی بار ۱۰۰۰ کیلو: عرض مجاز ۱۱۰۰ سانتیمتر عمق مجاز ۲۱۰۰ سانتیمتر ارتفاع مجاز ۲۲۰۰ سانتیمتر عرض مجاز ورودی ۸۰۰ سانتی متر ارتفاع مجاز ورودی ۲۰۰۰ سانتیمتر باشد.

برای ادارات، بانکها، هتلها و غیره و آسانسورهای حمل تختهای بیمارستان

ساختمان وعملکرد آن، نوع اصلی آسانسور مورد نیاز را تعیین میکنند. اینها به عنوان حمل کننده عمودی مسافران و بیماران عمل می کنند.
آسانسورهای تاسیسات مکانیکی ای هستند. که طول عمر کاری بلندی داشته باشند. (بین ۲۵ الی ۴۰ سال) بنابراین طوری آسانسورها را طراحی کرد که پس از ۱۰ سال باز هم بتوانند نیازهای افزایشی را تامین کنند. ایجاد تغییر در تاسیساتی که طراحی نامناسب و یا بسیار ارزان قیمتی دارند گران و یا حتی کاملا ناممکن باشد. در طول مرحله طراحی ، کاربرد احتمالی با دقت بررسی شود. دستگاه آسانسور معمولاً بخشی از پلکان اصلی را تشکیل میدهد.

بررسی کاربرد : انواع و مشخصات
زمان چرخش: مدت زمان محاسبه که یک آسانسور نیاز دارد. تا از طریق نوعی رفت و آمد مفروض، یک دور کامل بزند.
متوسط زمان انتظار، فاصله زمانی بین فشار دکمه موجود و ورود اتاقک آسانسور است.
زمان رفت و برگشت (ثانیه) مساوی (S) متوسط زمان انتظار.
تعداد آسانسور / مجموعه.
ظرفیت حمل و نقل ، حداکثر ظرفیت جابه جایی قابل حصول برای مسافران که در مدت پنج دقیقه ( ۳۰۰ ثانیه) انجام میشود.
بار اتاقک ( مسافران) × (S) 300 = ظرفیت حمل و نقل.
تعداد آسانسورها × زمان رفت و برگشت.
ظرفیت حمل و نقل، بصورت درصد نیز بیان میشود.
ظرفیت حمل ونق × ۱۰۰ = ظرفیت حمل و نقل (درصد).

تعداد ساکنان ساختمان آسانسورهای کوچک و مخصوص حمل کالاهای کوچک

آسانسورهای حمل کالاهای کوچک بار مفید > 300 کیلوگرم مساحت کف اتاق آسانسور < 8/. متر مربع برای حمل کالاهای کوچک، اسناد، غذا و غیره، برای جابجایی انسان بکار نمی رود. چارچوب بدنه معمولاً از بخش فولادی که در گودال بدنه یا روی کف قرار داده شدند و پوشش روی همه کناره از جنس مواد ساختمانی غیر قابل اشتعال است.

ابعاد و ظرفیت حمل بار

فرمول زیر برای اندازه گیری زمان، بر حسب ثانیه ، در یک چرخه انتقال بکار میرود.
Z=2h / V+ B2+H(t1+t2).
فاکتور ثابت برای گردش رفت و برگشت = ۲.
ارتفاع آسانسور در ساختمان ( متر ) =H.
سرعت عملکرد ( m/s) = V.
زمان بارگیری و تخلیه بار = Bz.
تعداد توقفها = H.
زمان شتاب گرفتن و کاهش شتاب = t1.
زمان باز و بسته شدن درهای بدنه آسانسور در ساختمان= t2.
برای درهای یک لنگه t2= 6s برای درهای دو لنگه ۱۰s برای درهای ریلی عمودی در آسانسورهای حمل کالاهای کوچک حدود ۳s حداکثر ظرفیت انتقال برحسب Kg/min را متیوان با توجه به زمان یک چرخه انتقال، Z و حداکثر باری که آسانسور میتواند حمل کند بدست آورد.
حداکثر بار (kg) ×۶۰ Z(s).
طبق مقررات ساختمان سازی، موتور خانه آسانسور در ساختمان قفل شود. روشنایی کافی دارد. اندازه آسانسور طوری که نگهداری از آن بی خطر باشد. ارتفاع مکان موتور آسانسور بزرگتر از ۱/۸ متر باشد.

برای آسانسورهای حمل غذا در بیمارستان دیواره داخلی بدنه آسانسور در ساختمان قابل شستشو باشد.

یک دکمه فشاری کنترل خارجی وجود دارد. تا امکان فرستادن و آوردن آسانسور در ساختمان به از هر نقطه توقف وجود دارد.
آسانسورهای حمل کالاهای بزرگتر به منظور انتقال بار حمل مسافرینی که اپراتور تاسیسات آنها را استخدام و طراحی میشود.

دقت در توقف : برای آسانسورهای حمل کالا که فاقد کاهش شتاب هستند= ۴۰mm – ۲۰ + برای آسانسورهای حمل کالا و انتقال مسافران که دارای کاهش شتاب هستند mm= 30 – + 10 سرعت ۲۵/. ، ۴/.، ۶۳/. و m/s 1.

آسانسورهای شیشه ای با دید وسیع و آسانسورهای شیشه ای منظره نما (پانورامیک)

شکل کابین آسانسور در ساختمان منظره نما متفاوت و ظرفیت حمل آنها ۱۵۰۰- ۴۰۰ kg (5-20 مسافر) است.
سیستم گرداننده آسانسورها و سرعت اسمی آنها با توجه به ارتفاع ساختمان و شرایط مورد نیاز متفاوت است: m/s 1، ۶۳/. ، ۴/. برای گرداننده سه فاز a/c و s/m 1- 25/. برای گرداننده هیدرولیکی. مواد به کار میگیریم. برای ساخت شامل شیشه و فولاد – صیقلی ، صاف یا دارای پرداخت کاری با کیفیت شیشه ، برنج وبرنز میباشد.

آسانسورهای منظره نما از شهرت بسیاری برخوردارند. این آسانسور در ساختمان بصورت آسانسورهای بیرونی نمای خارجی املاک تجاری بکار میروند تا مسافران در داخل آنها بتوانند از منظره بیرون لذت ببرند و همچنین بصورت آسانسورهای داخلی فروشگاههای بزرگ و یا تالارهای هتل بزرگ بکار میروند تا مردم بتوانند از داخل آسانسور در ساختمان به طبقات فروشگاه و ویترینها نگاه کنند.

آسانسور پله ای

آسانسورهای پله ای موجب میشوند افرادی که توانایی حرکت کمی دارند به سهولت بین طبقات حرکت کنند. این آسانسورها میتوانند در پلکانهای صاف ویا انحنادار و مکانیزم ریل آسانسور در ساختمان با دقت توجه کرد. در انگلیس، BS 5776 در ۱۹۹۸ چاهک آسانسور پله ای، شرایط لازم برای تاسیسات اینگونه آسانسورها در املاک داخلی و همچنین در سایر ساختمان توصیف میشود.

درباره mipv

× ثبت سفارش