آلاچیق، راه پله، دیوارهای محافظ

آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا تخته بتنهای پیش ساخته برای ایجاد راههای محکم و نگهداری آسان راهها بین بستر مناسب هستند. سنگها مخصوص سنگ فرش جاده را یا بطور ایستاده و یا هم سطح روی مرزها و یا چمنزارها قرار داد. برای ساخت راه از شیب هم استفاده کنید. پله شیب ملایمی داشته باشند. تا آب باران بتواند سرازیر گردد.

در باغهای ویلا که طوری طراحی میشوند. که تا حد ممکن به طبیعت نزدیک باشند. کاربرد پله چوبی راه حل خوبی باشد. هر نوع پله را برای باغ انتخاب کنید. همان قوانینی که برای پلکان داخلی ساختمان اعمال میشود. را در نظر بگیرید. برای آسان کردن حرکت دوچرخه، کالسکه و سطل زباله چرخدار، ایجاد سراشیبی امکانپذیر است. این راهها برای صندلی چرخداری که توسط پرستار هل داده میشوند. نیز کاربرد دارند. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا در زمین کشت نشد.

درصد شیب برای دیوارهای محافظی که حداکثر ۲ متر ارتفاع دارند. از ترکیب لایه لایه سنگ خشک استفاده نمود. به هر حال دیوارهای بتنی محافظ ساده تر و ارزانترند و در اندازه و شکل مختلف، مثل پروفیل گوشه، پروفیل گیک چهارمی و بخشهای گرد موجود میباشند. و بدین ترتیب شکل دهی به انحنا در قطعات استاندارد امکان پذیر میشود.

اینستاگرام بیژن صمغ آبادی – طراحی و ساخت ویلا در ایران.

کانال آب در محوطه ی فضای سبز ویلا

خاک سطحی را میتوان با برداشتن موقت آن و ساخت تپه خاکی، روی هم انبار کرد. اگر نوک تپه در سایه نباشد. از آن با کلوخ چمنی، پوشال و غیره محافظت کرد. تا از خشکی بیش از حد جلوگیری گردد. تپه خاک سطحی حداقل سالی یکبار وارونه شوند. ۵./ کیلوگرم آهک زنده در هر متر مکعب، به آن افزود. اگر میخواهید خاک سطحی را برای مدت طولانی نگهداری کنید به کشت گیاه روی آن نیز بیاندیشید.

وقتی پس از اتمام خاکبرداری، زمین را دوباره میسازید. در صورتی که قرار باشد تزیین مناظر، چمنکاری و یا کاشت گیاهان بلافاصله انجام و به ویژه اگر قرار باشد. راه و فضای سنگفرش ایجاد کنید. عملیات متراکم سازی ضروری میشود. تکنیک زیر را در نظر بگیرید.

  • غلطک زنی با استفاده از یک وسیله نقلیه یدک کش (مثلا بلدوز) معمولاً لایه خاکریزی را به اندازه کافی فشرده میکند.
  • از روش خیساندن استفاده کرد. البته در صورتی که مواد خاکریزی مرغوب باشند.
  • گزینه دیگر غلطک زنی با یک غلطک استوانه برای متراکم کردن خاک لایه که ارتفاع خاک در هر لایه ۳۰ -۴۰ سانتیمتر میشود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا توجه داشته باشید. که مهم و همیشه غلطک از بیرون به سمت مرکز حرکت کند. یعنی از شیب به مرکز سطح ساخت وقتی جاده و راه میسازید برای تکه سنگ از غلطک استفاده کنید.
  • در همه خاکهای پایدار، پرسازی سوراخ و سنبه زنی امکان پذیرست.
  • اگر جنس خاک ازمواد سست و غیر چسبناک باشد. ارتعاش را به کار گرفت.
  • کل متراکم ساز جزء کارهای ثانویه در نظر گرفته شود. لازم  برای راهها و مسیرهای سنگ فرش، متراکم سازی تا بالا انجام شود. شامل لایه بالایی هم گردد. حال آنکه چمنزار به ۱۰ سانتیمتر خاک سطحی سست نیاز دارد. فضاهای درختکاری و به ۴۰ سانتی متر خاک سطحی نیاز دارند.

حفاظت از شیبها در محوطه

برای جلوگیری از سرخوردن و فرسایش باد، جریان آب و غیره، یاد خاکریزی روی شیبها بصورت لایه لایه ریخته شود. پروفیل دندانه دار زیر خاک، مانع از آن میشوند که توده سست روی مواد زیرین، یک صفحه شیب دار بسازد. اگر کپه بلند تر دارای شیب تندتر میشود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا پله ها وسیله خوبی برای ممانعت از سرخوردن خواهند بود. عرض پله بزرگتر یا مساوی ۵۰ سانتی متر باشد. اگر پله به سمت شیب تمایل پیدا کند. یک گرادیان طولی ساخت تا امکان حرکت و خروج آب وجود داشته باشد.

شیوه کاشت ونقش آن در طراحی و ساخت ویلا

کیفیت خاک و جهت قرار گرفتن گیاه، دو عامل مهم برای کاشت گیاهان بالا رونده بشمار میروند. علاوه بر این بلندی رشد گیاه را هم در نظر گرفت. گیاهانی که روی دیوار خانه رشد می کنند. به بخشهای کمکی برای بالا رفتن نیاز دارند. برای لوبیا، هر گیاه به چوب بست بالا رونده نیاز دارد. برای دو ردیف گیاه روش چادر تنت بهترین روش میباشد.

روش چادر سرخپوست (ویگوام) برای پرورش گیاهانی که در طشتک و تاغار میرویند مناست هست. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا ترکه که در طول شاخه دادان جمع میشوند. را همانند شبکه سیمی محکم و یا یک توری سیمی دو بخشی به عنوان بخش کمکی برای بالا رفتن لوبیا به کاربرد توری سیمی برای محافظت از بذرها و نهالها در برابر پرندگان نیز مفیدست.

باغچه سازی در طراحی و ساخت ویلا

بسترهای بلند و کپه ای برای پرورش سبزیجات در باغ مناسب میباشند. به سرعت از این بسترها محصول برداشت نمود. میزان ثمردهی در این بسترها بالاست. مهمترین فاکتورها برای ساختن یک بستر کپه ای، ساخت درست و جهت شمال –جنوب اگرچه ساخت بسترهای کپه ای به کمی زحمت نیاز دارد. اما سالها میتوان از آنها استفاده کرد بطور کلی عرض یک بستر کپه ای تقربیاً ۵۰/۱ متر وطول آن ۴ مترست.

با یک شلنگ آبپاش و یا آبیاری قطره ای، میشود. بهترین کار این که در فصل پاییز که بیشتر بقایای باغ موجود هستند. بسترها ساخته شود. ثابت میباشد. که کاشت مختلط در بسترهای بلند و کپه ای خوب است. بستر بلند یک نوع بستر کپه ای که همان ساختار را دارد. اما قاعدتاً یک پشته کود آلی است که یک چارچوب مرزبندی دارد. بجای صفحات چوبی، هر ماده سستی مناسب و میتواند به کار برود. مثلاً کنده  قطعات چوبی، یا دیوارهای سنگی گیاهان علاوه بر مزایای مواد غنی بستر سازی، از نور خورشید که بر دیوار کناری میتابد نیز بهره مند میشوند.

اگر بسترها ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع بلند باشند دیگر هنگام کاشت بذر، بستر سازی برای گیاه یال برداشت محصول نیازی به خم شدن نیست. این موجب بسترهای بلند برای سالمندان و افرادی که روی صندلی چرخدار هستند مناسب باشند. بسترهای بلند ثمر بسیاری می دهند. زیرا پر از لایه مواد ارگانیک ریشه درخان در ته، سپس شاخه، سپش ترکه شکسته تا کود آلی پوسیده در بالا هستند.

نقش باغ و درختان و پرچین در طراحی و ساخت ویلا

درخاک حاصلخیز بخاطر لایه مختلفی که گونه مختلف در آن زندگی می کنند. زندگی بسیاری وجود دارد. ریشه درختان تا لایه سنگی به خاک نفوذ پیدا کنند. شکل شبکه ریشه زیر زمین ممعولاً شبیه تصوری آینه وئار شاخه درخت میباشد.

از شکل فنجان برای درختان کاشته استفاده شود. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا این درختان، دارای مراکز باز هستند. که شاخه از آن مراکز طوری بسوی بیرون رشد میکنند. که نور بتواند به نوک درخت نفوذ پیدا کند. شاخه کناری کوتاه نگه داشته میشوند. تا به خاطر سنگینی میوه و یا برف، نشکنند. بهترین زمان برای کاشت درختان میوه، اواخر پاییز مناسب نقاط قلمه زنی به آسانی بصورت یک برآمدگی در انتهای ساقه قابل تشخیص هستند. همیشه بالای سطح خاک باشند. تیرهای نگهدارنده یک وجب از تنه فاصله داشته باشند. برای اینکه در آفتاب از بین نروند روبه جنوب باشند.

هنگام کار گذاشتن پرچین فاصله درست را از زمین مجاور، حفظ شود. برای پرچینهایی که ۲/۱ متر بلند هستند. ۲۵/ برای پرچینهایی که ۲ متر بلند هستند. ۵/. متر برای پرچین بلندتر از ۲ متر ، ۷۵/. متر مناسب میباشد. پرچینها بار داشتن خلوت در باغ خود وهمچنین محافظت در برابر سرو صدا و غبار مطلوب میباشند. پرچین ها موجب کاهش سرعت باد میشوند. تشکیل شبنم را افزایش می دهند. گرما ار تنظیم میکنند. مانع از فرسایش خاک میشوند. پرچین کپه ای که به پرچین فوری نیز معروفند در مناطق ساحلی بعنوان بادشکن بکار میروند.

طراحی استخر باغی درساخت ویلا

برای اینکه به بهترین شکل بتوان در باغ حوضچه ساخت به نکاتی توجه کرد. برای شروع انتخاب موقعیت درست برای آسایش گیاهان و حیواناتی که در داخل و یا اطراف حوضچه هستند اهمیت دارد. مثلاً بیشتر گیاهان آبی یا باطلاقی بنور فراوان آفتاب نیاز دارند دیدن حوضچه آسان باشد. بنابراین بهترین موقعیت در نزدیکی تراس یا محل نشست تا بتوان حوضچه را در آرامش تماشا کرد.

علاوه بر این ، لازم به دقت نقشه اجزای سازنده حوضچه را کشید اگر تناسب درستی از گیاهان ، آب و ماسه مورد استفاده قرار گیرد ظرف ۸-۶ هفته میتوان به توازن زیست محیطی دست یافت و در این زمان آب شفاف میشود در اینجا یکی از مهمترین عوامل این  که نسبت سطح آب به حجم متناسب باشد ( میانگین ۴۰۰ لیتر آب حوضچه در هر مترمربع آب توصیه میشود) حوضچه باغ ، مکانی برای سکونت حشرات و گیاهان میشود.پیش از اینکه آب حوضچه و اطراف آن طراحی خاصی داشته باشد.

حوضچه

مناطق باتلاقی و سیلابی و همچنین بسترهای مرطوب به افزایش فضای حوضچه کمک می کنند و توازن طبیعی تری ایجاد می کنند. اندازه حوضچه با توجه به اندازه باغ تعیین شود. فضای آبی ۲۵-۲۰ متر مربع مطلوب با این وجود حتی ۵-۳ متر مربع هم برای انواع زیادی از گیاهان جای کافی دارد فضاهای نسبتاً عمیقی که ۲۰۰-۵۰ متر مربع عمق دارند و یک فضا که حداقل ۶۰۰ مترمربع عمق دارد. برای بقای حشرات آبزی و لاروها در طول ماههای زمستان ضروری میباشند. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا فضاهای ژرف فضایی برای پنهان شدن همه ساکننان حوضچه نیز فراهم میسازند.

در طول زمستان حوضچه پر نگه داشته شود. تا احتمال بیرون زنی از زمین و یا کج شدن بخاطر یخ زدگی زمین کاهش پیدا کند. ماهی و قورباغه و سایر ساکنین تنها در صورتی در زمستان دوام می آورند که از یخ زدن کل سطح حوضچه در مدت طولانی جلوگیری شود. بنابراین از ضد یخ و یا سنگ گرم کننده استفاده کرد. آلاچیق در طراحی و ساخت ویلا حوضچه پیش ساخته در اعماق مناسب قفسه کاشت فراهم میسازند. اینها مانعت ازریزش خاک و شن ویا دور شدن آنها بطور کامل میشوند.

 

 

درباره mipv

× ثبت سفارش