نقش جهت یابی خانه و ویلا برای احداث

قاعدتاً در مناطقی که باد مخالف از جنوب ویا شرق (مثلاً بسیاری از بخشهای غرب اروپا) می وزد، ترجیح میدهیم. خانه سازی در بخشهای غربی و جنوبی شهر و شهر کها صورت گیرد. این یعنی جهت یابی خانه و ویلا هوای تازه را ازحومه شهر دریافت میکنند و آلودگی شهر بطرف شمال و شرق میرانیم. مناطق شمال و شرق، برای خانه سازی مناسب نیستند.

در عوض باید برای ساختمانهای صنعتی در نظر میگیریم. در نواحی کوهستانی یا در کنار دریاچه ممکن است وضعیت وزش باد متفاوت باشد. مثلاً برای ساخت جهت یابی خانه و ویلا شخصی باید به دنبال دامنه آفتابی جنوبی و شرقی در شمال و شرق یک شهر که در دره قرار میدهیم.

زمینهایی که در دامنه کوهها قرار دارند

زمینهایی که در ضلع پایینی جاده کوهستانی قرار دارند بسیار مناسب هستند. زیر این امکان را فراهم می سازند که بتوان مستقیماً بسوی جهت یابی خانه و ویلا رانندگی کرد بسوی جهت یابی خانه و ویلا که گاراژ دارد و یک باغچه در بخش پشتی که در آنجا چیزی جلوی چشم انداز باغچه و نور خورشید را نمیگیرد در ضلع بالایی خیابان فراهم آوری چنین موقعیتی دشوار است و برای جلوگیری از افتادن سنگها و جمع آوری آب جاری در کوه، باید در پشت خانه دیوار و راه آب بتنی ساخت.

زمینهای که درکنار آب واقع شدند. بخاطر سرو صدای حشرات و شرایط مه آلود توصیه میشود. در فاصله بسیار نزدیک رودخانه و دریاچه خانه سازی انجام نشود.

جهت یابی خانه و ویلا نسبت به خیابان

معمولاً بهترین زمینها برای ساخت خانه مجزا که دورتا دورشان دیوارمیکشیم. در جنوب خیابان است زیرا همه اتاقهای فرعی و در ورودی، خود به خود رو به خیابان قرار میگیرند. بدین ترتیب همه مشکلات داشتن جای خلوت، حل میشود زیرا اتاق تشیمن و اتاق خواب در ضلع آرام و آفتابی (شرق – جنوب- غرب) و دور از خیابان قرار میگیرند و مشرف به باغچه مشوند. اگر عرض زمین به اندازه کافی بزرگ باشد برای داشتن چشم انداز خوب، خانه میتواند دارای پنجره بزرگ فرانسوی، بهار خواب و بالکن باشد. بیژن صمغ ابادی.

برای انیکه ضلع سمت خیابان تا حد ممکن کوتاه باشد. معمولاً زمینها بصورت باریک و عمیق هستند اگر زمین در شمال خیابان قرار میدهیم. علی رغم هزینه اضافی برای راه طولانی تر به جهت یابی خانه و ویلا، ساختمان باید در عقب آن میسازیم. اینکار به این دلیل است که بتوان از مزایای فضای آفتابی باغچه در بخش جلو بهره مند شد. وقتی در خیابان هستید دید ساختمانهای شمال به جنوب واقعند بسیار مناسب هستند. زیرا باغچه و مکان زندگی رو به شرق که بیشترین سایبان را دارد قرار میگیرد علاوه بر این کمتر احتمال دارد که ساختمانهایی در آن نزدیکی میسازیم.

بهره مندی از آفتاب زمستانی در خانه

از جهت شرق جلوی نور کم آفتاب را بگیرند. برای بهره مندی از آفتاب زمستانی (نور در جنوب آسمان ضعیف است) ساختمان باید در نزدیکی محل شمالی زمین میسازیم. تا فضای بزرگی از بهار خواب رو به جنوب قرار گیرد. نقشه زمینهایی که در غرب یک خیابان شمالی و جنوبی واقعند را باید طوری کشید. که مقدار نور دریافتی از سمت جنوب به حداکثر برسد و مانعی جلوی چشم انداز بهار خواب را نگیرد. ممکن است برای داشتن این شرایط لازم شود جهت یابی خانه و ویلا در قسمت پشتی زمین میسازیم.

بهترین زمینهای برای خانه سازی در کنار خیابانهایی که در جهت دیگر قرار دارند زمینهایی که در مجاورت جهت یابی خانه و ویلا در ضلع آفتاب گیر قرار دارند. این مزیت را که موقعیت و نقشه زمین خانه جدید را بتوان طوری طراحی کرد. که در آینده چیزی جلوی نور آفتاب را نگیرد.

تعیین جهت اتاقهای خواب خانه ویلا

در صورت امکان همه اتاقهای نشیمن و اتاقهای خواب در ضلع آفتابگیر جهت یابی خانه و ویلا و مشرف به باغچه قرار گیرند و انبار ابزار آلات در جهت مخالف قرار گیرد بدین ترتیب اتاقهای که در بیشتر مواقع مورد استفاده قرار میگیرند. از مزیت گرمای طبیعی آفتاب بهره مند میشوند.

انواع خانه و ویلا

علاوه بر نشان دادن ویژگی ظاهری و برطرف کردن نیاز دسترسی به خانه و روابط فضایی آن باید ترتیب قرار گرفتن خانه در نقشه وطوری باشد که مبنای تعیین جهت آنها بر اساس مسیر خورشید باشد. بدین ترتیب معمار میتواند نقشه ای را طراحی کند که درآن جهت یابی خانه و ویلا از میزان مطلوب آفتاب در بخش مشخص ودر ساعاتی معین در طول روز بهره مند شود.

  1. خورشید در کوتاه ترین روز زمستان ۱۰۰ درجه
  2. خورشید از آغاز بهار تا آخر پاییز ۲۰۰ درجه
  3. خورشید در طولانی ترین روز تابستان ۳۰۰ درجه

خانه نیمه متصل

اغلب افرادی که در توسعه خانه سازی دست دارند این نوع جهت یابی خانه و ویلا را میسازند و نقشه یکسان، مبنای این نوع خانه سازی است. این خانه سازی برای ساختن خانه منفرد نیز به کار میرود اما بندرت نقشه دو نیمه بصورت مجزا میکشیم. غالباً گاراژ ویا پارکینگ در محل کناری زمین میسازیم.

خانه متصل

معمولاً افرادی که پروژه بزرگ ساختمانهای مسکونی را به انجام میرسانند از این نوع جهت یابی خانه و ویلا سازی استفاده میکنند. نقشه و طرح مجموعه ساختمانها یکسان است و ساختمان دارای طرحی جمع وجور و یا جادار میباشند. در هر قطعه زمین، گاراژ و یا پارکینگ ساخت و یا اینکه یک فضای پارکینگ جداگانه در نظر گرفت.

خانه دارای باغچه

این ساختمانها از میتوان بطور مجزا و یا بصورت مجموعه جهت یابی خانه و ویلا هم شکل ساخت. معمولاً فقط در مناطق وسیع، مجموعه جهت یابی خانه و ویلا هم شکل میسازیم. این خانه دارای گاراژ شخصی و یا پارکینگ مشترک هستند.

خانه هم ردیف

در این نوع خانه سازی تعاونی، ردیف از جهت یابی خانه و ویلا مشابه یا کمی متفاوت میسازیم. معمولاً پارکینگ در طرف خیابان قرار دارد. یا ممکن است پارکنیگ بصورت یک فضای پارک همگانی باشد.

خانه شهری

در این نوع سازی تعاونی، جهت یابی خانه و ویلا بصورت هم ردیف خواهیم ساخت و یا تنوعی هم ردیف میسازیم. یا تنوعی از طرحهای مختلف دارند. فضای پارکینگ ممکن است در قطعه زمین قرار گیرد. یا ممکن است در قطعه زمین قرار گیرد و یا ممکن است پارکینگ همگانی فراهم شود. با توجه به همه این مثالها، قرارداد هماهنگی طرح و مقرارت الزامی می باشند.

ساخت خانه در چند طبقه

فرم متراکم و لایه لایه ساختمان (چه به صورت یک ساختمان منفرد چه به صورت یک مجموعه ساختمان) که تراکم سکونت در آن بالا باشد. بلوک مینامیم. فضاهای بیرونی اطراف ساختمان و درون آن با توجه به شکل و عملکرد ساختمان متفاوت میباشند.

ترتیب خطی

این نوع ساختمانها جادار هستند این ساختمانها یا به صورت مجموعه ساختمان هم شکل هستند. یا به صورت ساختمانهایی با طراحی کاملاً متفاوت میباشند. فضای بیرونی اطراف ساختمانها کمی متفاوت است و یا اصلاً تفاوتی وجود ندارد.

بلوک بتنی

این نوع ساختمانها غالباً ساختاری مجزا دارند. این ساختمانها هم از نظرطولی هم از نظر ارتفاع قابلیت توسعه یافتن دارند اما طرح اتاقها چندان تغییر نمیکند. ایجاد تفاوت در فضای اطراف، کار دشواری است.

خانه سازی در مقیاس بزرگ

با توسعه دادن و ایجاد ارتباط داخلی بین ساختمانهای بتنی به منظور ایجاد شکلهای بزرگتر که در فضای وسیعی امتداد می یابند. امکان توسعه قطعات بزرگ زمین فراهم میشود. ایجاد تفاوت بین فضاهایی که توسط ساختمانها تعیین میشوند تقربیاً غیر ممکن است.

بلوکهای نقطه ای

بلوکهای نقطه ای، ساختمانهایی منفرد و متمایزی هستند. که غالباً در فضاهای باز بطور انفرادی وجود دارند. این نوع جهت یابی خانه و ویلا در نقشه شهر عنصر غالب هستند و نقشه آنها معمولاً در ترکیب با ساختمانهای کوتاه میکشیم.

ساختمان چند طبقه

ساختن خانه بصورت یک واحد در هر طبقه معمولاً مقرون به صرفه نیست. رایج ترین شکل این ساختمانها، آپارتمان چهار طبقه بدون آسانسور هستند.

ساختن آپارتمانهایی که در هر طبقه دو واحد مسکونی حول قسمت مرکزی وجود دارد توازن مطلوبی میان بهبود وضعیت زندگی و کم سازی هزینه بوجود می آورد. موجب میشود نقشه مختلف و دارای جهت مناسب نسبت به آفتاب وآپارتمانهای دارای اتاقهای متعدد ایجاد شوند. آپارتمانهایی که حداکثر دارای چهار طبقه هستند میتوانند فقط پله دارند. اما اگر دارای پنج طبقه یا بیشتر باشند به آسانسور نیاز دارند. اگر ارتفاع آپارتمان بیش از ۲۲ متر باشد باید شرایط ساختمانهای بلند برای آن نیز بکار میگیریم.

ساختن آپارتمان

که در هر طبقه سه واحد مسکونی دارند و دارای پلکان مرکزی میباشند نیز میان بهبود وضعیت زندگی و کم کردن هزینه توازن بوجود میآورد و این نوع ساخت وساز برای واحد آپارتمانی که در کنج قرار میگیرند، مناسب است. میتوان جهت یابی خانه و ویلا دو سه و چهار اتاق خوابه ساخت. ساختن آپارتمان دارای چهار واحد مسکونی در هر طبقه ویک پله مشترک به نقشه مناسب نیاز دارد تا بتوان بین بهبود وضعیت زندگی و کم کردن هزینه ارتباط رضایت بخشی ایجاد کرد. انواع مختلف جهت یابی خانه و ویلا را میتوان در هر طبقه ساخت. در بلوک نقطه ای طرح سه بعدی با توجه به فرم نقشه تعیین میشود.

درباره mipv

× ثبت سفارش