احداث گام به گام فضای سبز

۱۲ گام احداث فضای سبز کار ساده نیست. خصوصاً این که کارفرما مقیم محل کار نباشد. در احداث دو حالت وجود دارد. یا طراحی در حد رفع احتیاج و توسعه و ترمیم سطح فضای سبز موجود و نقشه و اجرا از عهده کار فرما برمیاید که این خود قابل تحسین میباشد. یا این که وسعت کار قراد داد به شرکتهای احداث و نگهداری را طلب مینماید. به هر صورت طرح پیاده یک عمر روبروی شماست و هرگونه اشتباهی در طراحی و احداث پشیمانی و حسرت دائمی بهمراه دارد که باروح احداث فضای سبز که مترادف با استراحت و راحتی و آرامش منافات دارد.

برنامه ریزی احداث فضای سبز

برنامه ریزی احداث فضای سبز دارای دوازده گام که برحسب موقعیت زمین و طرح یک یا چند گام از آنها حذف شود و یا گام پیش بینی نشده ظهور کند. اگرچه گامها توالی داشته و یکی پس از دیگری اما این به آن معنی نیست که دقیقاً جپس از انجام گام اول باید گام دوم شروع شود بلکه در فاصله دو مرحله میتوان مقدمات گامهای بعدی را درحد امکان آغاز نمود.

هر مرحله ای مستلزم صرف یک زمان معین اما همیشه این مسئله صادق نیست. بلکه زمان تخمینی لازم برای هر گام اصولاً دو برابر محاسبه میگردد. بعضی مواقع کل کار یا پروژه بعلت عدم تحقیق کار جزئی متوقف میگردد. مناطق گامهای بحرانی کار را در ذهن خود یا روی کاغذ رسم کنید ومقابله باآنها در قرار دادن جایگزین را درصدر کار خود قرار دهید.

۱۲ گام احداث منظر فضای سبز

لزوماً هر زمین یا طرحی احتیاج به هر دوازده گام ندارد. بلکه یک یا چند گام حذف و برحسب مورد گامی اضافه گردد مراحل ۱۲ گام احداث فضای سبز برحسب زمان و وقایع و شرایط جوی هست. در صورت اتلاف وقت بعضی از گامها با شرایط بد جوی همپوشانی داشته باشند.

۱- تمیز کردن زمین: خاکهای اضافی، علوفه هرز و کلیه گیاهانی که مورد توجه نیستند وبه جز آنهایی که در طرح باقی میماند از زمین خارج کنید.

۲- شروع کارهای اساسی: در صورتی که شیب جدید در طرح دیده شود. با خاکبرداری و خاکریزی شیب ایجاد کنید. چنانچه زمین دارای شیب باشد تراس بندی کرده و خطوط تراز را مشخص ودر صورت لزوم نسبت به ایجاد دیوار حایل نیز اقدام کنید.

۳- نصب سیستم زهکشی : در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالاست طبق نقشه نسبت به حفر کانالهای فرعی واصلی لوله گذاری و شن ریزی اقدام کنید. در این ۱۲ گام احداث فضای سبز کابلهای برق و روشنایی نیز در محل خود و طبق نقشه در زیر خاک قرار میگیرند.

۴- برقراری سیستم آبیاری : حفر کلیه کانالها، لوله کشی، نصب تانکر در صورت لزوم میباشد.

۵- اصلاح خاک: خاک باید دارای عناصر معدنی لازم برای رشد گیاه باشد چنانچه از این نظر ضعیف که طبق نظر کارشناس کود شیمیایی و یا برای اصلاح فیزیکی خاک کود حیوانی فاقد بذر علوفه هرز باید اضافه گردد.

۶- شروع ساخت سخت افزار از جمله ساخت دیوار، درب، نرده، ساختمان ویلا، محوطه سازی، گذرگاهها و کلیه کارهای ساختمانی.

۷- لبه دهی و ترتیب حاشیه ها.

۸- بازدید ۱۲ گام احداث فضای سبز قبلی و اطلاع از چگونگی آنها.

۹- تهیه گل جا ها.

۱۰- کاشت گیاهان پوششی، نوارهای گل کاری، چمن و درختان.

۱۱- تمیز کردن زمین ( دوم ).

۱۲- شروع نگهداری.

گام اول: تمیز کردن زمین

اجرای گامهای دوازده گانه صبر و حوصله لازم دارد. چنانچه مشکلاتی در یکی از ۱۲ گام احداث فضای سبز بروز کرد. با خونسردی آن را حل کنید.

تمیز کردن زمین شامل جمع آوری کلیه زباله هایی که در زمین وجود دارد. سنگهای بزرگ و کوچک، حذف درختان و درختچه هایی که وجود آنها در زمین لازم نیست. حذف و حمل کلیه کنده های درختان حذف و مبارزه با علوفه هرز.

مبازره با علوفه هرز: اگر علوفه هرز از گیاهان یکساله بدون ریزوم و ریشه های قوی چند ساله هستند یا بوسیله شخم ویا بوسیله یکی از سموم علف کش مانند گراماکسون حذف میگردند.گیاهانی مانند سلمه ترک، تاج خروس از این نوع هستند. در صورتی که علوفه هرز از نوع ریزوم دارها یعنی چمنها او یا ر سلام و برموداگراس میباشد. مبارزه با آن با یک سم علف کش انتخای انجام میشود که طبق دستور کارشناس ویا بروشور پشت قوطی سم عمل میگردد.

راه دیگر از بین بردن علوفه

راه دیگر از بین بردن علوفه هرز قوی استفاده از گازهای شیمیایی مانند برومورمتیل که طبق دستور امکان پذیری میباشد. آبیاری خاک وخیساندن بذر علوفه هرز و اضافه کردن سم شیمیایی پیش رویشی و کشتن کلیه بذرهای علوفه هرز از دیگر راههاست.

در روزهای آفتایی خاک را آبیاری کرده و طاقه های پلاستیک شفاف روی آنها کشید و در اطراف پلاستیک را با آجر یا سنگ بپوشانید. بخار و حرارت ایجاد و در زیر پلاستیک باعث از بین روی بذور خواهد شد. این عمل احتیاج به ۳ تا ۴ هفته وقت دارد.

حذق درختان و درختچه ها: قبل از شروع عملیات زمین دارای درختان ودر ختچه هایی باشد. آن تعدادی از درختان که در طرح باقی نخواهند ماند باید حذف کرد. حذف کنده و ریشه های قوی درختان بزرگ لازم زیرا علاوه بر این که مانع اجرای صحیح کاشت میگردند. دوباره جوانه زده و رشد کنند. که در این صورت احتیاج به سمپاشی با سموم علف کش موجود در بازار و رعایت کلیه دستورات پشت قوطی سم اجباری و لازمست.

گام دوم احداث فضای سبز

کارهای اساسی در مقدمه این ۱۲ گام احداث فضای سبز ذکر گردید که در صورت لزوم برای ایجاد شیب و تراس بندی احتیاج به خاکبرداری و خاکریزی داریم. در این عمل مواظب خاک رویی که دارای مواد غذایی فراوان با ارزش با خاک زیرین مخلوط نگردد. هر کدام بعداً در جای خود قرار گیرد.

خرید خاک

در صورتی که احتیاج به خرید خاک باشد خاک جدید خریداری و باید از نظر کیفیت بالاتر از خاک موجود باشد. زیرا در صورت رسی و سنگین بودن مشکلاتی برای شبکه زهکشی فراهم میکند. در خرید خاک دقت فرمایید. از نظر کیفیفت مواد غذایی و بافت خاک یعین شنی و رسی بودن و میزان موادآلی در حد مناسب و مطلوب باشد. نکته دیگر در این جا محاسبه تقریباً دقیق میزان خاک مورد نیازست. که زیادی آن مشکلاتی فراهم میکند. میزان متر مکعب خاک مورد لزوم را دقیقاً به فروشندگان سفارش دهید.

اندازه گیری شیب زمین 

اندازه گیری برحسب میزان آن و سطح زمین راههای گوناگونی دارد. چنانچه ااین کار از عهده شما خارج و کار به متخصصین واگذار کنید. که با دوربین نقشه برداری شیب را تعیین کنند. در صورتی که شیب و سطح زمین کم و با شیلنگ تراز بنایی میتوانید شیب را محاسبه کنید.

این روش احیتاج به دونفر نیرو دارد. لازم دوه متر شلینگ شفاف بنایی و دوعدد میل گرد یا چوب باریک به طول ۵۰ سانتیمتر و نقطه ای در مرتفع ترین قسمت انتخاب و نقطه صفر نامگذاری کنید. شیلنگ را پر از آب کرده و هر دو نفر با انگشت شست از خروج آب جلوگیری کنید و با قرار دادن آن روی چوب یا میل گردها نقطه ای که آب ساکن میماند با قطعه ای از گچ علامت گذاری کنید. اختلاف طول دو نقطه از زمین اختلاف ارتفاع آنهاست. بهتر شیب ۲ تا ۳ درصد میباشد. یعنی درهر متر ۲-۳ سانتیمتر برای حرکت آب شیب لازمست و گرنه شیبها زیادتر اگر چه مشکلاتی فراهم میکنند بهترن مواهب طبیعی هستند.

گام سوم : ایجاد شبکه زهکشی

نکته بسیار مهم .و اساسی در این گام از طرفی شیب زمین به طرف کانال اصلی زهکشی و از طرفی شیب ساختمان و نسبت به سطح زمین شیب زمین به طرف کانال اصلی حدود ۲-۱ درصد میباشد. ۱ تا ۲ متر در ۱۰۰ متر و شیب ساختمان در تمام جهات نسبت به زمین ۲ در ۱۰۰ درصد هست.

اگر برای آبشار و برکه و چشم انداز شیب مصنوعی ایجاد نمیکنید. لزومی به ایجاد شیب در سطح نیست بلکه این شیب را در کانال ایجا کنید. در ۱۲ گام احداث فضای سبز این شبکه مواظب باشید آب زهکشی در لوله یا بطور کلی در همه نقاط زمین مزاحمتی برای دیوار، زمین و ساختمان همسایه ایجاد نکند.

خطوط مشبک زهکشی

در بعضی مناطق شمالی ایران که از ر ونق ویلا سازی برخوردارند چنان سطح آب زیرزمینی بالاست که در حفر شالوده و ساختن ساختمان مشکلاتی فراهم میگردد ( سطح آب حدود ۴۰ سانتیمتر است) مسلم که علاوه بر این که ریشه گیاهان نمی توانند در خاک اشباع و از آب براحتی توسعه پیدا کنند رطوبت موجود در اطاقهای ساختمان نیز موجب ناراحتی ساکنین میگردد.

در سابق خطوط مشبک زیرزمینی که آب را دریافت و به شبکه اصلی منتقل میگردند به لوله های استوانه ای سفالین به نام تبوشه منحصر میگردید که با قرار دادن آنها در کنار همدیگر و ریختن شن روی آنها لوله ای منفذار و مشبک بونجود میامد.

هم اکنون لوله های خرطومی مشبک که منافذی در سطح زیرین آن وجود دارد. که به راحتی در خطوط شبکه جای میگیرند. نکته قابل ذکر شیب خطوط است که ۱-۲ درصد تعیین میگردد.

حوضچه گیرنده

در بعضی از زمینها ۱۲ گام احداث فضای سبز خاک چنان رسی و سنگین که قدرت نفوذ آب در خاک بسیار کم و در نتیجه در بارندگی شدید جریان آب سطحی منجر به فرسایش خاک میگردد. در چنین زمینهایی که شبکه زهکشی به تنهایی قادر به هدایت آب کانالهای اصلی نیست حوضچه هایی درست میکنند که شکل آن میتواند استوانه ای یا مکعبی میسازیم. آماده و یا ساخت در جا با آجر و سیمان باشد. جریان آب سطحی از منافذ توری روی آن بداخل حوضچه هدایت و از آن جا توسط لوله به کانالهای اصلی منتقل میگردد.

ما را در دیوار دنبال کنید.