طراحی ویلا

طراحی ویلا در شمال

طراحی ویلا از اهداف سال ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ گروه معماری فضای سبز میباشد. از این رو از کارفرمایان که در پی طراحی ویلا در شمال و  اطراف تهران هستند. با ما تماس بگیرید.

شماره تماس ما در تمام طول هفته از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۳ : ۰۹۱۲۲۱۷۵۱۷۴ میباشد.

ساختمان

هدف از مناقصه تدوین اسناد قرارداهایی است که میتواند امکان ادامه روند ساخت و ساز را دریک چهار چوب کاملاً قانونی برقرار کند، بدین ترتیب رعایت قوانین ومقررات کاملاً میسر خواهد بود. زمانی که اطلاعات لازم برای قیمت گذاری کاملاً جمع آوری شدند میتوان از مناقصه دهندگان دعوت کرد.

طراحی ساختمان

پرسشنامه زیر تنها نمونه ای از انواع مختلفی که باید در دفاتر کار تمامی معماران ساختمان وجود داشته باشد. البته علاوه براین پروفورما، هزینه هایی که خرید مصالح و موارد در پیش خواهد داشت نیز باید عرضه شود.

سیستم مدولی در معماری

مدولار توافقهای بین المللی در خصوص برنامه ریزی واجرای کار جهت طراحی وتولید اجزای ساختمان و محصولات پیش ساخته، تماما تابع استاندارد ملی هستند را مدولار میگویند. سیستم مدولی راهی برای هماهنگ سازی ابعاد قابل استفاده در کارهای ساختمانی واژه هماهنگی در این بخش بهمنزله نوعی کلید محسوب میشود. مبین طرح بندی مدولی این طرح بندی منجر به تنظیم ابعاد و هماهنگی فضایی اجزای ساختمانی میشود.

مقیاس و اندازه محیط برای انسان

مقیاس و اندازه محیط برای زندگی انسان باید در مقابل تغییرات هوا محافظت شود و محیط مناسب و کافی و خوب ایجاد کند و لازمه آن حرکت آزاد هوای پر اکسیژن و حرارت موافق، رطوبت لازم و روشنایی کافی داشته باشد. برای ایجاد چنین محیطی لازم دارد. مقیاس انسانی را در نظر بگیرم. یک انسان برای زنده ماندن اکسیژن دریافت کرده و کربن دی اکسید و بخار آب به محیط میدهد.