گیاهان و گل های تزئینی

گیاهان و گل های تزئینی می تواند محیط خانه شما را به محیطی لوکس تبدیل نماید.

با مشاوره با کارشناسان ما می توانید بهترین انتخاب را پس مراجعه کارشناسان داشته باشید.

همچنین سطح اکسیژن محیط منزل خود را افزایش دهید.

از این رو جهت خرید و کاشت گل و گیاه با شماره ۰۹۱۲۱۷۵۱۷۴ تماس بگیرید.

انتخاب گیاهان نمای ساختمان ها

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندامهای مختلف گیاه می باشد به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه یا به طور کلی اصلاح و بهبود نمای ظاهری که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد ، گل‌دهی و میوه دهی می گردد. ایجاد یک فرم خاص (ستونی -هرمی – بیضی کروی و مجنون) در تاج نهال به منظور حصول هدف یا اهدافی خاص را تربیت نهال گویند.بر اساس شکل طبیعی درختان ، لازم است قبلا” در خزانه های تولید، هرس و تربیت اولیه بر روی نهال صورت پذیرد.

× ثبت سفارش