آرشیو برچسب‌ها: ساخت ویلا

همه براین عقیده اند هر محیط و منظری هم بیان کننده طبیعت و هم بیان کننده فرهنگ است . تفسیر فرد از طراحی منظر معمولاً بسیار پیچیده و غیر قابل وصف است و کلمات نمی توانند ظروف معانی این تفسیر باشد.

قرار دادن بدون دلیل یک طاق روی یک گذرگاه از نظر طراحی معنی و مفهوم ندارد. عابر وقتی که از طاقی عبور میکند. این قسمت از باغ یا ویلا با این کاربری مخصوص به اتمام رسیده و قسمت دیگری با کاربری متفاوت شروع و برای مثال از قسمت گلکاری به سبریکاری وی ا از سبزیکاری به برکه یا حوضچه میرسد.

برحسب نوع باغ یا پارک که عمومی و خصوصی بودن آنرا می رساند متنوع است. از صندلی و مبلمان ویلا و میزهای بزرگ تنومند که با مصالح ساختمانی در جا ساخته شده اند تا صندلی و مبلمان ویلا راحت تا شو متغیر هستند و بدیهی است عایق بودن آنها دربرابر عوامل نامساعد جوی تابع نوع و کاربری آنها است. اصولاً نوع فولادی و نیمکتهای ضخیم و زمخت چوبی بعلت استحکام زیاد بیشتر در پارکهای عمومی مورد استفاده است تا ویلاهای خصوصی مگر اینکه با تشکهای نرم آنرا راحت سازند وبا رنگ آمیزی شیک و ابداع طرحهای نو به آن جنبه همگانی دهند.

آماده سازی زمین برای طراحی باغ ویلا، بعضی از ناظران و باغداران استفاده کامل و خالص از سنگریزه را جایز نمیدانند بکله ترجیح می دهند که اگر برای عبور در قطعات سنگی بکار رود بهتر است. مسئله کنترل علف هرز هم با پهن کردن پلاستیک در زیر سنگریزه مطرح است اما قبل از آن بهتر است از یک سم علف کش پیش رویشی بطور همزمان استفاده گردد.

اولین کار هرپروژه نوسازی و بازسازی، یک نقشه برداری کلی از مرمت ساختمان فعلی که درآن، همه مولفه و ریزه کاریهای مهم را بدقت بررسی نمود. نقشه برداری با یک توصیف کلی از مرمت ساختمان قدیمی (طرح، مشخصات ساختمان، آیین نامه یا مقررات اجرایی، عمر ساختمان و هر نوع ویژگی تاریخی آن، کاربرد ساختمان – مسکونی یا تجاری و هر نوع ویژیگی مهم) شروع میشود.

در ساختمان های بزرگتر چند طبقه معمولاً آسانسور را در نقطه مرکزی حرکت افراد در ساختمان قرار می دهند. آسانسورهای باری باید جدای از آسانسورهای حمل افراد قرار داده شوند با این وجود در مرحله طراحی، باید کاربرد این آسانسورها برای جابجایی افراد در ساعات شلوغ را در نظر گرفت.

انواع خانه و جهت یابی خانه و ویلا در زمینهایی که در دامنه کوهها قرار دارند و زمینهای که درکنار آب واقع شدند. تعیین جهت نسبت به خیابان و تعیین جهت اتاقها

طراحی انواع پنجره در ویلا نیازهای فنی قطعات مربوطه در ساختمان را فراهم سازد. موارد اصلی شامل اندازه، شکل، تقسیمات ، روش باز کردن پنجره، مواد چارچوب و پرداخت کاری سطح میباشند. تهویه، عایق صوتی و گرمایی، مقاومت در برابر آتش سوزی و موارد کلی ایمنی از جمله کاربرد شیشه ایمن، درنظر گرفته شوند.

انواع دیوار، ضخامت دیوار: شواهد مناسبی برای تعیین ضخامت دیوار سازه مشخص شود. زمانی که ضخامت دیورا کاملاً مشخص می باشد، به این کار نیازی نیست. هنگام انتخاب ضخامت لازم برای دیوارها، توجه خاصی به پی دیوار و عایق های صدا و حرارتی و  ویژگی های ضد آتش و رطوبت مبذول داشته شود. وقتی که دیوارهای خارجی از آجر و سنگهای ضد سرما ساخته نشده اند. نوعی اندود خارجی و یا عایق هوا ایجاد شود.

نقش اتاقهای خواب، حمام و توالت در طراحی و ساخت ویلا – جای تختخواب در اتاق خواب ویلا – اتاق خواب، تو رفتگی دیوار مخصوص تخت و کمد لباس – شر ایط لازم برای نگهداری لباس.

× ثبت سفارش